Perustuslakivaliokunta paljon haltijana

Presidentti Sauli Niinistö sanoi tänään MTV:n haastattelijalle luottavansa perustuslakivaliokunnan kykyyn käsitellä puolueettomasti kysymystä ulkoministerin toimien laillisuudesta. Valiokunnan puheenjohtaja ja sihteeri vakuuttavat Helsingin Sanomissa julkaistussa kirjoituksessaan valiokunnan keskittyvän yksinomaan asian oikeudelliseen puoleen.

On kaikki syy toivoa, että valiokunta toimii juuri näin. Siitä ei kuitenkaan pääse yli eikä ympäri, että valiokunnalle tehtyä muistutusta edelsi opposition erittäin poliittinen yritys pakottaa ministeri eroamaan epäluottamuslauseäänestyksen kautta. Seuraavaksi ministerin innokkaimmat vastustajat yrittivät päästä samaan lopputulokseen valiokunnalle jättämänsä muistutuksen avulla, ja useat muistutuksen jättäjät ovat itse mukana valiokunnassa käsittelemässä asiaa.

Perustuslakivaliokunnan julkistaessa mietintönsä osa Suomen poliittisesta kentästä tulee kokemaan sen voittonaan, kun taas osa joutuu pettymään. Koska ulkoministerillä on keskeinen rooli Suomen ulkosuhteiden hoidossa ja hänen nimensä on vahvasti esillä Suomen tulevaa presidenttiä koskevissa spekulaatioissa, hänen uransa kehittymisestä ollaan kiinnostuneita myös maamme rajojen ulkopuolella.

Valiokunnassa on seitsemäntoista jäsentä, jotka luonnollisesti seuraavat kannattajakuntansa mielipiteitä ja joille varmasti ilmaistaan runsaasti näkemyksiä ministeristä ja hänen toimiensa oikeellisuudesta etenkin sosiaalisen median välityksellä. Heidän kantoihinsa voidaan yrittää vaikuttaa sekä asiallisin että vähemmän asiallisin keinoin.

Valiokunnan käyttämät asiantuntijatkaan eivät toimi missään tyhjiössä, vaan myös heihin voidaan yrittää vaikuttaa toivotun lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Nämä reaalielämän tosiasiat kannattaa ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun saamme käyttöömme valiokunnan mietinnön ja pääsemme perehtymään sekä sen johtopäätöksiin että niihin perusteisiin, joiden pohjalta tulokseen on päädytty.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu