Putinin muskelit vertailussa

Kiina ja Venäjä ovat koetelleet Yhdysvaltojen uutta hallintoa lisäämällä painetta sekä Taiwanilla että Ukrainassa. Samalla eri maat hakevat omia jalansijojaan uuden kylmän sodan rintamalinjoilla. Esimerkiksi Iran on solminut vastikään laajan ja pitkälle aikavälille ulottuvan yhteistyösopimuksen Kiinan kanssa. Turkki on puolestaan ilmaissut tukensa Ukrainan pyrkimyksille puolustaa alueellista koskemattomuuttaan.

Putinin hallinto yrittää saada Venäjän näyttämään USA:n ja Kiinan veroiselta suurvallalta, joka kykenisi halutessaan painamaan Ukrainan polvilleen hyvinkin helposti.

Mutta millaisia ovat nykyään USA:n, Kiinan ja Venäjän tosiasialliset keskinäiset voimasuhteet? Voidaanko Venäjää vielä pitää suurvaltana sotilaallisessa mielessä tai yleisemmin? Vertailun helpottamiseksi kokosin joitakin oleellisimpia tietoja allaolevaan taulukkoon.


USA
Kiina
Venäjä
väestö milj
330,4
1 397,9
142,3
bkt mrd USD
22 675,3
16 642,3
1 710,7
sotilaat
1 400 000
2 185 000
1 014 000
puolustusmenot milj USD
740 500
178 200
42 129
ilma-alukset
13 233
3 260
4 144
tankit
6 100
3 205
13 000
laivasto
490
777
603
ydinkärjet
5 800
320
6 375

Väestöllisiltä ja taloudellisilta resursseiltaan Venäjä on jäänyt kauas jälkeen Yhdysvalloista ja Kiinasta, vaikka mukana on yritetty pysyä kansalaisten elintason kustannuksella. Kaluston laadussa Yhdysvallat on selvä ykkönen sekä Kiinaan että Venäjään verrattuna. Sotakaluston ja etenkin ydinkärkien määrissä Venäjä on vielä Kiinan edellä, mutta Venäjän kyky varustaa armeijaansa on taantuu samaan aikaan kun Kiinan mahdollisuudet kehittää omaa sotilaallista voimaansa lisääntyvät nopeasti. Siksi Kiinasta on tullut määräävä osapuoli sen ja Venäjän välisessä yhteistyössä ja tuo asema vahvistuu edelleen jatkossa.

Asetelma muuttuu Venäjälle edullisemmaksi verrattaessa sitä supervaltojen sijasta Mustan meren alueella vaikuttaviin Ukrainaan ja Turkkiin.


Venäjä
Turkki
Ukraina
väestö milj
142,3
82,0
43,9
bkt mrd USD
1 710,734
794,53
164,593
sotilaat
1 014 000
355 000
255 000
puolustusmenot milj USD
42 129
17 300
9 600
ilmavoimat
4 144
1 056
285
tankit
13 000
3 045
2 430
laivasto
603
149
25

 

Vaikka Venäjä on selvästi Turkkia ja Ukrainaa vahvempi sotilaallinen toimija, se ei voi muiden ambitioidensa vuoksi keskittää kaikkea voimaa tälle alueelle. Ukraina joutuu vielä turvautumaan suureksi osaksi vanhentuneeseen ja heikkolaatuiseen kalustoon, mutta Turkin sotakalusto on Nato-standardien mukaista ja sellaisena hyvinkin kilpailukykyistä venäläisten käyttämään verrattuna. Siksi Turkin ilmoittautuminen Ukrainan tukijaksi on hillinnyt Venäjän toimintahalukkuutta Ukrainan suunnalla ja ehkä jo saanut Kremlin luopumaan hautomistaan hyökkäysssuunnitelmista.

On vielä ennenaikaista sanoa, kuinka pysyvästi Turkki on asettumassa Ukrainan kanssa samaan rintamaan; presidentti Erdogan on vaihtanut ystäviä ja vihollisia aiemminkin hyvin joustavasti sen mukaan kuin on tuntunut hänen omien etupyrkimystensä kannalta tarkoituksenmukaiselta. Silti on ehkä hyödyllistä tarkastella, miten yhtäältä Venäjän sekä toisaalta Ukrainan ja Turkin voimasuhteiden on ennakoitu lähivuosina kehittyvän.

IMF:n tietojen ja vuoteen 2026 ulottuvan kehitysennusteen mukaan vuonna 2011 Venäjän väkiluku oli parikymmentä miljoonaa suurempi kuin Turkin ja Ukrainan yhteenlaskettuna. Vuoteen 2026 mennessä eron ennakoidaan supistuvan noin viiteentoista miljoonaan, jos Krimin noin kolme miljoonaa asukasta lasketaan Venäjän väkilukuun. Toisin päin laskien ero jäisi alle kymmeneen miljoonaan.

Myös maiden taloudellisten ominaispainojen erot ovat tasoittumassa. Vielä vuonna 2011 Venäjän markkinahintainen bruttokansantuote oli yli kaksinkertainen Turkin ja Ukrainan yhteenlaskettuun bruttokansantuotteeseen verrattuna, mutta vuonna 2026 sen ennakoidaan olevan enää noin kolmanneksen suurempi. Kehityssuunta on sama ostovoimatasoitettuja lukuja käyttäen.

Jos Venäjän johto suostuisi tarkastelemaan realistisesti maansa tulevia kehitysmahdollisuuksia, se luopuisi yrityksistään näyttäytyä USA:n ja Kiinan tasoisena taloudellisena, poliittisena ja sotilaallisena toimijana. Se ei yrittäisi käyttää liian tylyä isännän ääntä edes Mustan meren alueella, sillä siinäkin puuhassa voi ajan mittaan saada vielä sormilleen.

+7

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu