Selviääkö Fortum?

Fortumin julkistaessa vajaat viisi vuotta sitten (26. syyskuuta 2017) aikeensa hankkia saksalainen Uniper omistukseensa yhtiön silloinen toimitusjohtaja Pekka Lundmark totesi sijoituksen kohdistuvan ”vahvaan ja menestyvään yhtiöön, jolla on monipuolinen tuotantorakenne”. Siksi hän vakuutti kaikkien sidosryhmien hyötyvän tehdystä ratkaisusta.

Aie on toteutunut siten, että nykyisin Fortum omistaa noin 78 prosenttia Uniperin osakkeista ja yhtiö toimii osana Fortum-konsernia omana erillisenä yksikkönään. Yhtiöiden yhteinen taival ei ole kuitenkaan edennyt odotusten mukaisesti.

Hankintaan liitetyt kasvuodotukset ovat kyllä toteutuneet niin, että Uniper-hankinta on tehnyt Fortumista liikevaihdolla mitaten huikeasti aiempaa suuremman yhtiön. Kun Fortumin liikevaihto oli vuonna 2017 4,52 miljardia euroa, viime vuonna se oli kohonnut energian hintojen nopean nousun myötä jo 112,4 miljardiin euroon. Vertailukohdaksi mainittakoon, että Suomen valtion viime vuoden budjetti oli 64,2 miljardia euroa.

Muilta osin kehitys ei ole kuitenkaan ole ollut yhtä positiivista. Esimerkiksi Fortumin liikevoitto oli vuonna 2017 1,16 miljardia euroa, mistä se nousi vuonna 2020 1,6 miljardiin euroon mutta putosi viime vuonna 0,6 miljardia tappiolliseksi. Vaikka Fortum ei ole vielä julkistanut tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen tulostaan, Uniper on jo ilmoittanut tehneensä noin 3,1 miljardin tappion. Fortumin tulos ei voi muodostua oleellisesti tätä paremmaksi.

Yksi Uniper-hankinnan keskeisimmistä seurauksista on ollut Fortumin omavaraisuusasteen jyrkkä lasku. Vuonna 2017 yhtiön omavaraisuusaste oli 61 %, viime enää vuonna 9 %. Lupaukset vihreästä siirtymästäkään eivät ole toteutuneet, vaan Fortumin hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet vuoden 2017 18,4 miljoonasta tonnista viime vuoden 68,7 miljoonaan tonniin.

Fortumin omistajat eivät näe yhtiön johdon osuneen varsinaiseen kultasuoneen Unkiper-kauppaa valmistellessaan, sillä yhtiön osakkeiden arvo on nykyisin vajaat viisi prosenttia kaupan julkistamispäivän tason alapuolella. Pörssin yleisindeksi on samana aikana noussut runsaat kuusi prosenttia.

Suurimmat haasteet Fortumilla on kuitenkin vasta edessään etenkin sen vuoksi, että yhtiöllä on ollut ja on edelleen paljon liiketoimintoja Venäjällä. Uniper joutui kirjaamaan maaliskuussa Nord Stream 2 -kaasuputkeen sijoittamansa vajaan miljardi euroa menetetyksi. Vapun jälkeen Fortum ilmoitti kirjaavansa alas Venäjän liiketoiminnoistaan tämän lisäksi 1,1 miljardia, jolloin menetettävää jää vielä 3,3 miljardin edestä. Pieni lisä tulee Fennovoiman ydinvoimalahankkeen kaatumisesta, jossa Fortum on ollut mukana noin 7 prosentin osuudella.

Toinen iso haaste tulee Uniperin harjoittaman kaasukaupan uudelleenjärjestämisestä. Yhtiö on hankkinut valtaosan liikevaihdostaan myymällä pääosin venäläisten toimittamaa maakaasua eurooppalaisille asiakkaille. Kaupan volyymi on kasvanut viime aikoina huikeisiin mittasuhteisiin energian ja etenkin juuri maakaasun hintojen nopean kallistumisen seurauksena. Myös Uniperin omistamat varastot ja terminaalit ovat nousseet arvoonsa tämän kehityksen myötä.

Tämän liiketoiminnan ongelmina ovat kuitenkin hintavaihtelujen kauppiaille aiheuttamat valtavat riskit ja äkilliset rahoitustarpeet. Niiden kattamiseksi Fortum joutui järjestämään vähän aikaa sitten konserniyhtiölleen useiden miljardien eurojen suuruisen hätärahoituksen. Uudeksi haasteeksi Uniperille on noussut vaihtoehtoisten toimittajien etsiminen venäläiselle kaasulle. Uhaksi on tullut Venäjän vaaatimus kaasun maksamisesta voimassaolevien pakotemääräysten vastaisesti ruplilla.

Nämä riskit ovat jättäneet viime aikoina varjoonsa aiemmin Fortumin Uniper-kaupan pääongelmaksi nähdyt ilmastopoliittiset ongelmat. Koko yhtiöhän syntyi viime vuosikymmenen puolessa välissä saksalaisen E.ON:n päätettyä keskittää ilmastoa raskaasti kuormittavat liiketoimintansa erilliseen yhtiöön pois myytäväksi. Vaikka Uniper on sittemmin pyrkinyt vähentämään fossiilisten raakaa-aineiden osuutta omissa liiketoiminnoissaan, osuus on yhtiön oman ilmoituksen mukaan edelleen yli 85 %. Siten kaiken muun ohella Fortumilla on edessään vielä valtava urakka hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Urakkaa helpottaa se, että nimenomaan konsernin Venäjän voimalat ovat olleet sen tuotantoyksiköistä kaikkein pahimpia ilmaston kuormittajia.

Kaiken muun ohella Fortumin edessä oleviin uhkiin joudutaan lukemaan Kremlin mahdolliset reaktiot niihin yhtiön johdon ratkaisuihin, jotka eivät syystä tai toisesta miellytä sitä. Odotettavissa voi olla monenlaista kiusantekoa ennen kuin Fortum on selvillä vesillä ja tilanne rauhoittuu.

Fortumilla tulee siten todennäköisesti olemaan edessään useita vuosia kestävä todella kivinen polku ennen kuin nyt esiin nousseet riskit on saatu hallintaan, yhtiö on taloudellisesti terve ja sen liiketoiminnat ovat ekologisesti kestävällä pohjalla. Kaikilla suomalaisilla veronmaksajilla on täysi syy toivoa korjausliikkeen onnistuvan ilman valtion maksettaviksi päätyviä jättimäisiä pelastusoperaatioita.

+5

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu