Kangaskassigate – julmaa kulttuurisotaa vähemmistöjen ja lasten kustannuksella

Aikanaan kansan keskuudessa kerrotut sadut saattoivat olla melko hyytäviä sisällöiltään. Tästä syystä niitä on jo toistasataa vuotta muokattu sisällöltään paremmin kuulijakunnalleen sopiviksi. Viime vuosina tämä käytäntö on levinnyt myös tunnettujen kirjailijoiden tuotoksiin. Niistä on siistitty pois ennen kaikkea sisällöt, joiden katsotaan piilovaikuttavan lapsiin rasistisia asenteita edistämällä. Toisaalta uusissa lastenkirjoissa on tuotu esiin ihmisen moninaisuutta perhemuotojen ja sukupuolen suhteen.

Tätä on vastustettu kiivaasti konservatiivipiireissä, ja woke-huutelu on ollut sakeaa. Toisaalta samoissa piireissä on harrastettu erilaista kansalaisaktiivisuutta, jolla oma, naisten ja vähemmistöjen oikeuksiin vihamielinen agenda tulisi selväksi. Yhdysvalloissa yksi tällainen muoto on ollut väkivaltaiset hyökkäykset drag-esiintyjien pitämiin satutuokioihin.

Koulujen yhdenvertaisuuskasvatusta vastustetaan aggressiivisesti ja lapsia ei päästetä tunneille, jossa sitä annetaan.

Tämä politiikka on saanut eri tahoilla myös virallisen statuksen. Venäjällä on ollut jo vuodesta 2013 kiellettyä puhua julkisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä muuten kuin negatiivisessa valossa. Unkari on kieltänyt näistä asioista neutraalistikin kertovan opetuksen ja oppimateriaalin kouluissa.

Floridan kuvernööri ja mahdollinen tuleva Yhdysvaltain presidentti, kuvernööri Robert DeSantis on säätänyt osavaltioon arveluttavia lakeja.  ”Vanhempien oikeus” -lakipaketti rajoittaa sitä, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä saa puhua alle neljäsluokkalaisille koululaisille. Vanhempien oppilaiden kohdalla laki sanoo, että opetuksen on oltava ”ikäryhmälle sopivaa”. Lain on tulkittu käytännössä rajoittavan homoseksuaalisuudesta puhumista laajasti, koska vanhemmat voivat valittaa opettajista lain epämääräisyyden ansiosta lähes mielivaltaisesti – siis juuri sitä, mikä on ollut konservatiiviaktivistien päästrategia koulujen yhdenvertaisuuskasvatusta vastaan.

”Pysäytetään woke” -laki taas rajoittaa sitä, miten rakenteellisesta rasismista saa opettaa. Laki kieltää opettajia puhumasta aiheista, jotka voivat saada kenet tahansa tuntemaan olonsa epämukavaksi sukupuolen, ihonvärin tai uskonnon perusteella. Tämä laki voi estää käytännössä keskustelun esimerkiksi rasismista tai vähemmistöjen oikeuksista.

Floridassa koulujen kirjastojen kirjat on määrätty ennakkotarkastukseen. Se tapahtuu kuitenkin hitaasti, jolloin kirjoja, joiden voidaan sisältävän mainittujen lakien kannalta ongelmallista materiaalia, on varmuudeksi jätetty käyttämättä. Käytännössä kirjahyllyt on suorastaan tyhjennetty. Tätä mielettömyyttä vastustava opettaja on erotettu, ja monet muut eivät uskalla nostaa asiaa esiin saman kohtalon pelossa.

 

Suomessakin tällä samalla aallonharjalla on tapahtunut yhtä sun toista, malli valtameren takaa kopioituna. Suomalaisetkin drag-satutuokiot ovat olleet vihamielisten toimien kohteena. Salolaisen Mustamäen alakoulun kuvaamataidon tunnilla oli ollut tehtävänä ”hukuttaa tilkku ympäristöönsä”. Oppilas kertoi, että isä oli repinyt keskeneräisen työn kompuroidessan sen päälle, ja siksi se oli tehty uudelle paperille. Työssä on kohta, jossa sanotaan: ”Pride henkilöt osoittivat tänään mieltä”. Ikkunasta näkyvät kyltit: ”ON VAIN KAKSI SUKUPUOLTA”, HOMOUS ON SYNTI ja ”KIELTÄKÄÄ ABORTTI” ja sateenkaarilippu, jonka yli oli vedetty kulmasta kulmaan punaiset rastit. Opettaja ei laittanut tätä työtä seinälle muiden oppilastöiden mukana.

Kohun keskiöön joutuneen käsityötunnilla tehtävän kangaskassin tehtävänanto oli valmistaa työ, jossa tekniikkana käytetään jotain seuraavista: käsin- tai konekirjonta/päälikeompelu/tilkkutyö/vanukirjonta/kankaanpainanta. Oppilaan isä suunnitteli jälleen hänen puolestaan mallin, jossa sateenkaarilipun päällä on piikkilanka, ja tekstiehdotuksina:

”Mies ei saa maata miehen kanssa niin kuin naisen kanssa. Se on iljettävää.”

ja

”Sukupuolia on vain kaksi”

Näistä valikoitui koululle tuotuun suunnitelmaan viime mainittu.

Kun opettaja ei suostunut toteuttamaan oppilaan esittämää suunnitelmaa, ja totesi, että oppilas voi tehdä tällaisen tuotoksen omillaan, alkoi myrsky: Oppilaan isä alkoi uhkailemaan ja teki valituksia useisiin eri instansseihin, tunkeutui oppitunnille ja harrasti oman uskonnollisen propagandansa levittämistä koulun käytävällä oppilaiden keskuudessa. Koko tämän operaation aikana hän esitti itsensä ja lapsensa uskonnon perusteella harrastetun sorron uhreina.

Koulun henkilöstö oli tietysti asiasta hädissään ja ahdistunut – tämä ei ollut edes ensimmäinen kerta, kun sama isä oli koulun asioihin epäasiallisesti puuttunut. Henkilökunta on joutunut myös erilaisen uhkailun kohteeksi. Koululta pyydettiin siksi lausunto Tasa-arvovaltuutetuilta. Lausunto tuki sitä, että koululla oli sekä oikeus että myös velvollisuus puuttua tasa-arvoa loukkaavaan tekstiin koulun opetuksen yhteydessä. Tasa-arvovaltuutetun lausunnossa painotetaan, että koululla on velvollisuus opettaa, että kokemus omasta sukupuolesta ei aina mahdu kaksinapaiseen sukupuolijärjestelmään. Valtuutettu viittaa myuös tasa-arvolain pykälään, jossa kielletään sukupuoleen perustuva häirintä, joka voi tarkoittaa ”henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta ja luodaan uhkaava, vihamielinen, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.”

Sinänsä neutraalin kuuloinen lause kahdesta sukupuolesta sijoitettuna kassin taustakuvioon ei jätä epäselväksi sitä, että kyse on nimenomaan transihmisiin kohdistuvasta vihapuheesta. Samalla pelkkä kuvatausta on vihamielinen myös seksuaalivähemmistöjä kohtaan.

Koulun toiminta on saanut tukea monilta tahoilta, kuten Yhdenvertaisuusvaltuutetulta, Helsingin yliopiston yhdenvertaisuustutkijalta ja Opetushallituksesta. Dokumentaatiota tapahtumista voi lukea Solja Pistolin ansiokkaasti esiin kaivamana.

 

Hyvin nopeasti tähän kulttuurisotaan yhtyivät myös perussuomalaiset.  Kansanedustajaehdokas Pasi Liukkonen keksi tuotteistaa kassin, ja sitä ja sen kuvaa levitetään laajasti somessa ja turuilla ja toreilla. Asialla ovat olleet myös istuvat kansanedustajat Ville Tavio ja Lulu Ranne. Näin sateenkaari-ihmisiä monella tapaa loukkaava kuva on levinnyt erittäin laajalle.

Rikoslaki määrittelee kiihotuksen kansanryhmää vastaan seuraavasti:

” Joka asettaa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammautumisen perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.”

”Niihin rinnastettaviin perusteisiin” lasketaan nykyään myös sukupuoli-identiteetti. Perussuomalaiset ovat jälleen kerran etsineet viestinnälleen tulokulman, josta ei olla kovin kaukana rikossyytettä.

Lulu Ranne viestitti voimakkaasti, että koulu ja viranomaiset rikkovat lapsen (lue: isän) sananvapautta kieltäessään ennakolta oikeuden sananvapauden ilmaisuun.  Koulussa lapsen sananvapaudelle voidaan kuitenkin asettaa rajoituksia, mikäli ne ovat välttämättömiä muiden oikeuksien turvaamiseksi. Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä, kunhan se ei loukkaa muiden oikeuksia. Perusopetuksen lähtökohtiin kuuluu myös moninaisuuden arvostaminen sekä yhdenvertaisuus. Näiden arvojen tulee myös näkyä koulujen suhtautumisessa oppilaiden sanan- ja ilmaisunvapauteen.

https://osuva.uwasa.fi/bitstream/handle/10024/10436/UVA_2019_Valtamaki_Saimi.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Tässä kulttuurisodassa on totta kai käytetty whatabout-argumentteja: Mutku se Laura Huhtasaaren kohuksi nostama perussuomalaisten politiikkaa kritisoiva taideprojekti….!

Itse heitän tähän toisen whataboutismin: Olisivatko perussuomalaiset olleet kiivaasti oppilaan isän sanan- ja uskonnonvapautta puolustamassa, jos tuotos olisi ollut piikkilanka Suomen lipun päällä, ja tekstinä ”Allahu Akbar!”

Lisäksi tässä, kuten niin monesti muulloinkin unohdetaan olennaisin: Perussuomalaiset eivät ole kiihotuspykälän tarkoittama kansanryhmä, ja sananvapaus on ehdottomimmillaan siinä, että poliittinen kritiikki poliittista toimintaa kohtaan on rajoittamatonta. Joten ei, nämä tapaukset eivät ole verrattavissa toisiinsa.

Mutta näin asiat koetaan, kun kulttuurisotaa käydään. Vaikutukset ovat olleet Mustamäen koulun henkilöstölle ja oppilaille katastrofaaliset ja on selvää, että tämän tapauksen aallot heijastuvat muihinkin Suomen kouluihin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu