Keskusta järkevän translakiuudistuksen jarruna?

Suunnilleen vuosi sitten kirjoitin translainsäädännön uudistamisesta.

 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/anukatariina/viranomaistyoryhman-selvitys-kunnollisen-translain-laadinnalle-ei-juridisia-esteita/

 

Olennaisia asioita silloin olivat, että hallitusohjelma edellytti lain muuttamista niin, että transihmisten sukupuolen juridinen vahvistaminen irrotetaan lääketieteellisestä prosessista. Tämä oikeus on kuitenkin rajoitettu vain 18 vuotta täyttäneille.

 

Suomen perustuslaissa todetaan: ”Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.” (L 731/1999, 6 § 2 mom.)” Taannoisessa blogissani kerroin, että viranomaistyöryhmä ei näe esteitä muutoksen ulottamiseen myös nuorempiin ikäluokkiin. Näistä kahdesta asiasta syntyy erityistä painetta lain ulottamiseen myös alle 18-vuotiaisiin.

 

Tuosta eteenpäin lain valmistelu on edennyt todella etanavauhtia. Olennaisena ja ymmärrettävänä syynä on koronatilanne, mikä on pitänyt ministeriöiden virkamiehet kiireisenä – muutoksesta on vastuussa sosiaali- ja terveysministeriö, vaikka hallitusohjelman mukainen laki on luonteeltaan ilmiselvästi oikeusministeriön aluetta. Tässä yhteydessä ei siis puhuta sukupuolenkorjauksen lääketieteellisestä puolesta, jolle rakennetaan erilliset juridiset puitteet.

 

Vuoden takaisessa blogissani mietiskelin, ovatko poliittiset päättäjät erityisesti Keskustassa ymmärtäneet, mistä on kyse: Alle 18-vuotiaille lakimuutos ei tuottaisi mitään uusia reittejä lääketieteelliseen prosessiin. On esitetty epäilyksiä, onko hidastelussa ainakin osasyynä Keskustan vastustus alle 18-vuotiaiden ottamiselle lain piiriin.

 

Nyt vihdoin alkaa kuitenkin tapahtua: Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti tammikuun puolivälissä translain uudistushankkeen asettamisesta sekä uudistuksen päivittyneestä aikataulusta. Uuden suunnitelman mukaan hallituksen esitystä valmisteleva työryhmä on tarkoitus nimetä maaliskuussa 2021 ja työryhmän työn pohjalta on tarkoitus jättää hallituksen esitys uudeksi translaiksi eduskunnalle joulukuussa 2021.

 

https://kehraaja.com/translain-uudistus-etenee-eduskunnassa/

 

Tässä yhteydessä on ilmennyt, että Keskustan poliitikot eivät todellakaan näy ymmärtäneen lain tarkoitusta – tai ainakin he asiaa ymmärtämätöntä kantaa kannattajilleen tarjoilevat. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen on painottanut voimakkaasti, että koko Keskustan eduskuntaryhmä on hallitusohjelman kirjauksen takana – ei oikeutta juridisen sukupuolen vahvistamiseen alle 18-vuotiaille. Vaikuttaa, että tämä kanta on naulittu tähän asentoon puolueen konservatiivien tyynnyttämiseksi asiantuntijatiedon hyväksi käyttämisen sijasta.

 

Perusteena Kurvinen rinnastaa juridisen vahvistamisen autoajokorttiin ja äänioikeuteen, avioliitto-oikeuteen ja taloudelliseen täysvaltaisuuteen. Rinnastus ontuu kuitenkin pahasti: Ajokortin ikäraja perustuu siihen, että alaikäistä ei voi pitää kypsänä tekemään päätöksiä liikenteessä, jossa hän voi näin olla vaaraksi toisille ja itselleen. Kovin nuorten äänestysoikeus taas voisi johtaa poliittiseen kalasteluun keinoin, jotka eivät olisi kunniaksi poliittiselle järjestelmälle. Avioliitto ja taloudellinen itsenäisyys sisältävät monia vastuita, joita on perusteltua rajata ikään, jossa sitä vastuuta voidaan ajatella kannettavan. Kaikista näistä voi siis koitua merkittävää haittaa.

 

Juridisen sukupuolen vahvistaminen koetun mukaiseksi ei oikeasti ole näihin rinnastettava asia – äänioikeuteen se olisi rinnasteinen, jos kaikki lapset saisivat vahvistaa juridisen sukupuolensa vasta 18-vuotiaana elettyään sitä ennen sukupuoleltaan luokittelemattomina. Yhtäältä nuorella on ollut usein koko siihen asti kertynyt ikä aikaa vakuuttua siitä, onko hänen sukupuolensa ennustettu oikein vai väärin syntymän yhteydessä. Jos toisaalta sattuisi sellainen harvinainen tapaus, että nuoren ajatus omasta sukupuolesta osoittautuisi vääräksi, ei sen muuttaminen takaisin olisi kovin kummoinen toimenpide – emme siis puhu lääketieteellisistä toimenpiteistä ja niiden takaisin korjaamisista. Reaalitodellisuudessa asiaa mutkistaa toki myös se, että kaikille kansalaisille ei edes ole kokemuksen mukaista juridista sukupuolta tarjolla.

 

Mikä tulee juridisiin ikärajoihin, niitä on muitakin kuin 18 vuotta: 15 vuotta rikosoikeudellisena vastuuna, 16 seksuaalisena suojaikärajana ja 12 vuotta, kun lasta tulee kuulla ja hän voi käyttää puhevaltaa omassa asiassaan. Yleinen periaate on, että lapsia, siis alaikäisiä, tulee aina kuulla ja heille tulee antaa päätösvaltaa kehitystasonsa mukaisesti, näin esimerkiksi Lapsen oikeuksien sopimus – joka näkyy perustuslaissamme blogissa esitetyssä muodossa.

 

Kurvinen viittaa kannanotossaan Tanskan malliin, jossa ikäraja on myös 18 vuotta. Tanskan hallitus ilmoitti juuri kuitenkin viime syksynä, että se tulee korjaamaan translakiaan ikärajapykälän osalta. Tätä linjaustaan hallitus perusteli mm. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen linjauksiin. Ikärajan ylläpitäminen täysin peruutettavissa olevaan asiaan nähtiin kohtuuttomana ja ylimitoitettuna, erityisesti, kun Tanskassa hoitoihinkaan ei ole ikärajoja.

 

Kun vielä ehkä kuulumme Pohjoismaihin, verrokkina olisi voinut olla Norja, jossa juridinen sukupuoli voidaan vahvistaa kokemuksen mukaiseksi 6-15-vuotiailla vanhempien kanssa yhteistyössä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu