Suomea muistutettiin taas translasten ihmisoikeuksien unohtamisesta

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on antanut Suomelle suosituksensa koskien Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta.

Komitea antoi Suomelle suosituksia liittyen tämän sopimuksen edellyttämien oikeuksien toteutumiseen. Kiireisimpinä komitea otti täytäntöönpanon ns. nopeutettuun seurantaan kolme suositusta: (1) vihapuhe ja viharikokset; (2) naisiin kohdistuva väkivalta; ja (3) saamelaisten oikeudet. Suomen tulee raportoida komitealle näiden suositusten täytäntöönpanosta 26. maaliskuuta 2022 mennessä.

Lisäksi suosituksia annettiin muun muassa ihmisoikeuksien vaikutusarvioinnista, terrorisminvastaisista toimista, etnisen profiloinnin kieltämisestä, ulkomaalaisten kohtelusta, aseistakieltäytymisestä ja uskonnonvapaudesta.

Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvoo riippumattomista asiantuntijajäsenistä muodostuva ihmisoikeuskomitea. Suomen seitsemäs määräaikaisraportti tarkasteltiin komitean julkisessa virtuaalisessa vuoropuhelussa 2.-4. maaliskuuta 2021.

Yksi suosituksista koski seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa Suomessa. Komitea on huolestunut sosiaalisesta leimautumisesta, syrjinnästä ja väkivallasta, joka kohdistuu näiden vähemmistöjen seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoli-identiteettiin. Komitea panee merkille, että translakia ollaan uudistamassa. Se on kuitenkin huolissaan juridisen sukupuolen vahvistamisen pitkäkestoisesta menettelystä ja siihen liittyvästä lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksesta ja diagnosoimisesta edelleen mielenterveyden häiriöiksi määritelty transsukupuolisuudeksi – tämä siis Suomessa edelleen voimassa olevan ICD-10-tautiluokituksen mukaisesti. Lisäksi komitea on huolestunut siitä, että transsukupuoliseksi itsensä kokevat lapset eivät ole oikeutettu lainkaan sukupuolen juridiseen vahvistamiseen koetun sukupuolen mukaisesti. Komitea on myös huolissaan siitä, että intersukupuolisille lapsille tehdään edelleen peruuttamattomia ja invasiivisia lääketieteellisiä toimenpiteitä. Se panee huolestuneena merkille, että tällaiset toimet perustuvat usein stereotyyppiseen näkemykseen sukupuolirooleista ja toteutetaan ennen kuin lapset ovat iässä, jotta he voivat antaa täyden, vapaan ja tietoon perustuvan suostumuksensa.

 

Toimenpiteinä ihmisoikeuskomitea kehottaa tämän suosituksen kohdalla seuraavaan:

(a) Tehostetaan toimiaan kaikenlaisen syrjinnän, väkivallan ja sosiaalisen leimaamisen poistamiseksi heidän seksuaalisen suuntautumisensa tai sukupuoli-identiteettinsä perusteella ja tarjotaan tällaisten tekojen uhreille mahdollisuus käyttää tehokkaita oikeussuojakeinoja.

(b) Otetaan käyttöön yksinkertainen ja helposti saatavilla oleva hallinnollinen menettely juridisen sukupuolen vahvistamiseksi koetun sukupuolen mukaiseksi tavalla, joka on yleissopimuksen mukainen.

(c) Estää tehokkaasti peruuttamattomien lääketieteellisten toimenpiteiden, erityisesti kirurgisten toimenpiteiden, suorittaminen intersukupuolisilla lapsilla, jotka eivät vielä kykene antamaan täydellistä, vapaata ja tietoon perustuvaa suostumustaan, elleivät tällaiset toimenpiteet ole ehdottoman välttämätöntä lääketieteellistä tarvetta. Tällaisten toimenpiteiden uhreille olisi myös taattava mahdollisuus tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin.

https://um.fi/ajankohtaista/-/asset_publisher/gc654PySnjTX/content/suomelle-suosituksia-kansalaisoikeuksien-ja-poliittisten-oikeuksien-toteutumisesta?fbclid=IwAR2w9uRPhLUCe1fa5m0ixwTg_oDLqV9oCxzUnlt1NXYrWPQIdLbe7NQ9QN8

 

Suositukset nostavat jälleen esiin sen, että hallitusohjelman muuten oikeansuuntainen kohta translain uudistamiseksi on ihmisoikeuksien kannalta riittämätön alaikäisten lasten suhteen. Tähän samaan epäkohtaan puuttui myös Lapsiasiavaltuutetun toimiston juristi Sonja Vahtera vähän aikaa sitten.

+3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu