Taloustutkimus Oy ihmisoikeuksien vastaisen valekampanjan airueena?

 

Näinä aikoina, jolloin länsimaissa tiedonvälitystä sotkevat usein varsin taidokkaat valeuutiset ja tieteen kaapuun verhotut väittämät, vastuullisen riippumattoman tiedonvälityksen on syytä olla erityisen tarkkana todellisuutta vastaavan ja sitä vastaamattoman tiedon erottamisessa. Faktoja yrittävät sotkea järjestelmällisesti diktatuurimaiden trollit, oikeistokonservatiivien vaihtoehtoiset todellisuudet ja fundamentalistiset uskonnolliset ryhmät. Vaikka motiiveja tällaiseen toimintaan on monia, yksi yhteinen tekijä niillä kaikilla on yritys murentaa oikeusvaltion elementtejä, milloin demokratiaa ja milloin oikeusjärjestelmää ja milloin ihmisoikeuksien turvaamista vastaan.

 

Kristillisillä fundamentalisteilla tämä toiminta kohdistuu erityisesti sateenkaari-ihmisiä kohtaan, vaikka muitakin vainon kohteita heillä toki on. Tätä varten perustettu lakitoimistoja, lobbausjärjestöjä ja instituutteja, jotka levittävät tieteellisten raporttien näköistä valetiedettä laajan järjestöverkoston kautta ympäri maailmaa.

 

Suomessa tämä vihankylvö on näkyvintä Aito Avioliitto ry:n toiminnassa. Järjestö väittää olevansa uskonnollisesti sitoutumaton, mutta tosiasiassa se on kiinteä osa Agenda Europe -verkostoa, jonka tavoitteena on sateenkaarioikeuksien toteutumisen estäminen Euroopassa. Verkosto on tässä onnistunut valitettavan hyvin, Itä-Euroopan maissa sateenkaari-ihmisten oikeuksia on onnistuttu heikentämään viime aikoina valitettavan paljon.

 

Aito Avioliitto perustettiin aikanaan vastustamaan avioliittolain uudistusta. Kun siinä epäonnistuttiin, vihaenergia suuntautui transihmisten oikeuksien paranemisen torppaamiseen. Tässä on auttanut allianssi bannonlaisen Oikea Media -sivuston kanssa, jossa on levitetty törkykirjoituksia transihmisistä ja translakikampanjasta. Poliittista tukea järjestö on saanut Kristillisdemokraateilta, joilla myös on vahva kytkös Agenda Europe -verkostoon.

 

Vaikka Aito Avioliitto ry on levittänyt kansainvälistä valetiedettä, sillä on ollut pulaa kotimaisesta vastaavasta. Niinpä se päätti tehdä kyselyn kansalaisten käsityksistä translakiuudistuksesta. Koska omaa tutkimuslaitosta ei ole, se kääntyi Taloustutkimus ry:n puoleen. Uskaliaassa manööverissään se kehitti kyselyyn omat kysymyksensä, jotka antoivat asiasta täydellisesti harhaisen kuvan:

 

Erityisesti kyselyn toinen kysymys

 

”tulisiko sukupuolenvaihto ja siihen liittyvät hormonihoidot ja leikkaukset sallia myös alaikäisille?”

 

on täysin harhaanjohtava liittyen translakiuudistukseen:

 

1) Translakiehdotus ei sisällä kirurgisia hoitoja alaikäisille eikä mikään lakia kampanjoinut taho ei ole ollut sellaisia vaatimassa,

 

2) myöskään alaikäisille suunnatut kehoa sukupuolipiirteistä toisiin muokkaavat hormonihoidot eivät ole lakiehdotuksessa eivätkä minkään kampanjoijan vaatimuslistalla,

 

3) kyseiset asiat eivät olisi tulevaisuudessa ylipäänsä ollenkaan translain, vaan lääketieteellisten ohjeiden ja yksilökohtaisten arvioiden säätelemiä.

 

Luonnollisesti sana ”sukupuolenvaihto” on jo sinällään virheellinen ja tarkoitushakuisesti valittu. Järjestö käyttää tätä muotoa tarkoituksellisesti toisaalta tietoisena siitä, että se loukkaa transihmisiä ja toisaalta siksi, että se näin haluaa mitätöidä transihmisten oman kokemuksensa sukupuolestaan.

 

 

Taloustutkimus Oy ilmoittaa periaatteikseen tieteellisyyden ja riippumattomuuden. Se myös kertoo noudattavansa kansainvälisen kauppakamarin (ICC) ja ESOMARin (European Society for Opinion and Marketing Research) tutkimussääntöjä.

 

https://www.esomar.org/uploads/public/knowledge-and-standards/codes-and-guidelines/ICCESOMAR_Code_English_.pdf

 

Mainituista säännöistä erityisesti sivulla 11 on tässä suhteessa velvoittavia asioita:

 

”Tutkijoiden on oltava rehellisiä, totuudenmukaisia ​​ja objektiivisia ja varmistettava, että heidän tutkimuksensa toteutetaan asianmukaisten tieteellisen tutkimuksen periaatteiden, menetelmien ja tekniikoiden mukaisesti.”

 

”Tutkijoiden on varmistettava, että tutkimus tehdään tämän säännöstön mukaisesti, että asiakkaat ja muut tutkimuksen osapuolet sopivat noudattavansa sen vaatimuksia ja että sääntöjä soveltavat tarvittaessa kaikki organisaatiot, yritykset ja yksityishenkilöt kaikissa vaiheissa. ”

 

Tämä kaikki mahdollistaa kyllä sen, että tutkimus voidaan tehdä niin, että se nostaa esiin vain toimeksiantajan edullisiksi katsomia näkökulmia – mikä tietysti on otettava huomioon tällaisten tutkimusten tuloksia tulkittaessa. Nyt tapahtunut on kuitenkin luokkaa törkeämpää väärentämistä, ja rikkoo räikeästi yllä mainittuja periaatteita.

 

Kuitenkin Taloustutkimus Oy nielaisi syötin ja teki kyselyn toimeksiantajan muotoilemilla kysymyksillä. Tulokset olivat odotettuja, ja niitä on sitten ahkerasti uutisoitu Aito Avioliitto ry:n ja Oikean Median sivuilla ja muilla sopiviksi katsotuilla sivustoilla. Tämän uutisoinnin olennainen osa on Taloustutkimuksen kyselylle antama arvovalta.

 

Olen ottanut yhteyttä Taloustutkimukseen ja vaatinut oikaisua täysin valheelliseen tutkimustulokseen: Tulokset eivät kerro siitä, että ihmiset vastustaisivat translain uudistusta, vaan Aito Avioliitto ry:n siitä rakentamaa vääristeltyä mielikuvaa. Taloustutkimus myöntää, että kysymys oli virheellinen, mutta kieltäytyy tekemästä minkäänlaisista oikaisua. Yhtiö selittää olettavansa, että Aito Avioliitto ry joutuu tässä naurunalaiseksi virheellisillä väittämillään. Näin ei kuitenkaan käy sen yleisön kohdalla, jolle viesti on nimenomaan kohdistettu, koska heillä ei ole riittävää ymmärrystä ja lähdekritiikkiä väitteiden virheellisyyden oivaltamiseen.

 

Näin Taloustutkimus Oy on käytännössä osallinen tekstini alussa mainittuun, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia vastaan suunnattuun valeuutiskampanjaan. Translain kohdalla se on erityisen konkreettista, koska nykyinen laki on kansainvälisten ihmisoikeustoimijoiden taholta todettu moneen kertaan loukkaavan transihmisten ihmisoikeuksia.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu