Onko aikuisena pakko huolehtia omista vanhemmistaan?

SUOMESSA lapsilla ei ole mitään oikeudellista velvollisuutta pitää huolta omista vanhemmistaan. Silti lainsäädäntö antaa ymmärtää monella tavoin, että omaisten tulee olla vanhusten tukena.

Lakeihin ja viranomaistoimiin sisältyy paljon olettamuksia siitä, että jokaisella vanhuksella on perheenjäseniä tai muita läheisiä avustamassa. Myös moraalikäsitykset aiheuttavat hoivapaineita, ja suomalaiset auttavat omaisiaan jopa eniten Euroopassa.

Totta kai on hyvä ja kannatettava asia, että lapset hoivaavat ja antavat apua iäkkäille vanhemmilleen. Mutta entäpä jos omaiset eivät voi, osaa tai halua auttaa? Jos ei ole omaisia?

VAIKKA vanhuksille on laissa taattu oikeus riittävään hoivaan ja huolenpitoon, tämä oikeus on todellisuudessa riippuvainen siitä, auttavatko omaiset ja huolehtivatko he tarvittavan hoivan hankkimisesta.

Vanhalla, heikkokuntoisella ihmisellä ei ole mitään mahdollisuutta selviytyä yksin sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja toimeentuloturvan viidakossa. Itse asiassa vanhuspalvelujen saaminen edellyttää lähes aina jonkinlaista omaisten apua, vaikka lainsäädännössä rooli on jokseenkin olematon.

Sote-sirkuksessa on syytä muistaa, että heikkokuntoisten ja muistisairaiden ihmisten valinnanvapaus ei lisäänny, vaikka tarjottaisiin tukku asiakasseteleitä. Jonkun täytyy valita palvelut, ja käytännössä tämä tarkoittaa omaisten vastuun kasvattamista.

PIKKULASTEN vanhemmilla on oikeus jäädä hoitovapaalle tai lyhentää tarvittaessa vaikka työpäiväänsä. Samanlainen hoivavapaan mahdollisuus tulisi kirjata pikimmiten lakiin kaikille niille työntekijöille, jotka huolehtivat ikääntyneistä vanhemmistaan.

Oikeustieteen tohtori, apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha on todennut, että lainsäädäntöön sisältyy Suomessa omaisolettama, jonka mukaan omaisten odotetaan osallistuvan läheistensä hoivaan. Silti omaa vanhempaansa hoitava ei ole millään tavalla yhdenvertainen lasta hoitavan kollegan kanssa.

LAINSÄÄDÄNTÖ on ristiriitainen. Omaisten odotetaan auttavan ja heidät lasketaan vanhustenhoidon pyyteettömäksi voimavaraksi, vaikka mitkään voimassa olevat lait eivät velvoita vähääkään.

0
ariliimatainen
Kuopio

geron.fi | Olen laillistettu sosiaalihuollon ammattimies ja vapaa toimittaja. Geronomina edistän vanhojen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Freelancerina kirjoitan mielelläni kulttuurista ja vanhuusiän ilmiöistä. Palveluksessanne! Muuten olen sitä mieltä, että kulttuuri pidentää ikää. – Geron ’vanhus, vanha mies’

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu