Kiitos, omaishoitaja

OMAISHOITAJAT mahdollistavat yhä useamman vanhuksen, vammaisen tai sairaan hoidon kotona. Nämä eivät voisi selviytyä arjestaan omatoimisesti, ja yhteiskunta säästää omaishoidon avulla vuosittain miljardeja euroja.

Yli miljoona suomalaista auttaa säännöllisesti jotakuta läheistä ihmistä. Valtaosa huolehtii läheisistään työn ohessa, jopa toiselta paikkakunnalta. Vanhusten kotihoidon yleistyessä vastuuta siirtyy myös naapureille ja puolitutuille.

Hoitosuhde on voinut kehittyä hitaasti esimerkiksi vanhemman muistisairauden takia tai yllättää kuin salama kirkkaalta taivaalta puolison sairauskohtauksen tai erityistä hoivaa tarvitsevan lapsen syntymän vuoksi.

Omaishoitajalta ei voi edellyttää loputonta uhrautumista.

Läheisen hoitaminen kotona on aina sitova ja vaativa urakka. Kun hoitajana toimii perheenjäsen, hoitosuhde on samalla rakas ihmissuhde. Hoitajan tulee silti saada mahdollisuus omaan elämään, eikä huolenpito voi edellyttää loputonta uhrautumista. Omaishoitajalla on oikeus lepoon, iloon ja hyvään oloon.

Omaishoitajalla tulisi olla oikeus myös säälliseen toimeentuloon. Vuonna 2020 vähimmäishoitopalkkio on 408,09 euroa kuukaudessa. Houkutteleeko?

VALTAOSA suomalaisista hoitaa hyvin heikkokuntoisia läheisiään kotona ilman minkäänlaista tukea. Vain vähän yli 10 % pääasiallisistakaan omaishoitotilanteista kuuluu lakisääteisen omaishoidon tuen piiriin, ja kaikki muu hoiva järjestyy muilla keinoin.

Miksi kaikesta pitää taistella?

Tavalliselle kansalaiselle virallinen omaishoidon tuki on mutkikas verkko, johon sotkeutuu helposti ja joka uuvuttaa henkihieveriin. Oikeuksien pykäläviidakko, tuen harkinnanvaraisuus sekä levällään olevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut muodostuvat monelle painajaiseksi.

Omaishoitoperheet kysyvät oikeutetusti, miksi kaikesta pitää aina taistella.

JUHLAPUHEIDEN ja tyhjien lupausten sijaan omaistaan hoitavat kaipaavat konkreettista tukea. Heille tulisi tarjota ajantasaista ja yksiselitteistä tietoa paitsi omaishoitotilanteen tunnistamisesta myös kuntoutuksesta ja erilaisista hoivan vaihtoehdoista, kuten perhehoidosta.

Parhaillaan vietetään omaishoitajien viikkoa. On syytä edes kiittää omaishoitajia heidän arvokkaasta toiminnastaan. Omaishoidossa ei ole kysymys vain hoivasta ja huolenpidosta. Mukana kulkee rakkaus, kiintymys ja koko yhteinen elämä.

Kiitos, omaishoitaja!

+4
ariliimatainen
Kuopio

geron.fi | Olen laillistettu sosiaalihuollon ammattimies ja vapaa toimittaja. Geronomina edistän vanhojen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Freelancerina kirjoitan mielelläni kulttuurista ja vanhuusiän ilmiöistä. Palveluksessanne! Muuten olen sitä mieltä, että kulttuuri pidentää ikää. – Geron ’vanhus, vanha mies’

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu