Kulttuurin ja taiteen roolia vahvistettava terveydenhuollossa

Kun terveydenhuollossa tavoitellaan turvallisuutta, korkeatasoista diagnostiikkaa ja tehokkaita hoitokeinoja, kulttuurin ja taiteen rooli on vähäinen. Terveyttä tarkastellaan ja hoitokäytäntöjä suunnitellaan lähinnä biologisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Terveydenhuolto voisi tulla entistä ihmiskeskeisemmäksi, potilaslähtöisemmäksi ja tasa-arvoisemmaksi taiteen ja kulttuurin keinoin, asiantuntijaryhmä toteaa tänään julkaisemassaan toimenpidesuosituksessa.

Erityisen tärkeää taide olisi pitkäaikaissairaanhoidossa. Taide voi olla myös osa saattohoitoa.

Kulttuurin ja taiteen tervehdyttävää vaikutusta pystytään nykyisin mittaamaan tehokkuuslukuina muiden hoitokeinojen tavoin. Kun taide ja kulttuuri otetaan huomioon terveyspalveluissa, tulee hoitotyöstä samalla eettisempää.

Sairaanhoitopiireihin kulttuurihyvinvointisuunnitelmat

Taideyliopiston koordinoima ja Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama ArtsEqual-hanke on julkaissut toimenpidesuosituksen taiteen ja kulttuurin lisäämiseksi terveyspalveluissa.

Suosituksessa kehotetaan sairaanhoitopiirejä laatimaan kulttuurihyvinvointisuunnitelmat ja ottamaan taiteen asiantuntijat mukaan strategian suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Tutkijat kannustavat terveyspalvelujärjestelmää huomioimaan hyvinvoinnin kulttuuriset ulottuvuudet. Konkreettinen suositus ohjaa integroimaan kulttuuria ja taidetta osaksi terveyden edistämistä.

Tutkimuksen lisäksi käytännön esimerkit osoittavat, kuinka muun muassa potilaan toimijuutta voidaan tukea taiteen ja kulttuurin keinoin. Taide vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia. geron.fi

ariliimatainen

Geron.fi - Olen viestinnän ja vanhustyön asiantuntija. Työskentelen omaishoitoyhdistyksessä ja kirjoitan freelancerina mielelläni vanhuusiän ilmiöistä. Muuten olen sitä mieltä, että kulttuuri pidentää ikää. – Geron (kreik.) 'vanhus, vanha mies'

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu