Omavalvonta pettää muistisairaiden hoidossa

Omavalvontasuunnitelma ja aluehallintoviraston valvontapäätös ovat huutavassa ristiriidassa keskenään.

Kuopion kaupungilta edellytetään parempia hoivapalveluja.

ALUEHALLINTOVIRASTO on antanut Kuopio kaupungille huomautuksen itsemääräämisoikeutta loukkaavien ja lainvastaisten käytäntöjen sallimisesta Leväsen dementiayksikössä. Yksikössä on käytetty perusteettomia rajoitustoimia ja sidottu asukkaita laittomasti magneettivyöllä.

Aluehallintovirasto kehottaa kiinnittämään huomiota asukkaiden perusoikeuksiin. Leväsen palvelukodissa tulee varmistaa henkilöstön osaaminen ja riittävä mitoitus. Toiminta ja tilat on organisoitava asukkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Aluehallintovirasto kohdistaa huomion myös omavalvontaan ja asiakastietojen asianmukaiseen kirjaamiseen. Kuopion kaupungin tulee kehittää hoivatyön ja asumispalvelujen johtamista siten, että vanhuspalvelujen laatu ja asukkaiden hyvä kohtelu sekä perusoikeudet toteutuvat.

KUOPION kaupungin omavalvontasuunnitelma ja aluehallintoviraston valvontapäätös ovat huutavassa ristiriidassa keskenään. Kaupungin omavalvonta vakuuttaa, että dementiayksikön asukkaita kohdellaan arvostaen ja kunnioittavasti. Ammattitaitoinen henkilökunta tarjoaa aikaa, läsnäoloa ja läheisyyttä. Yksikössä ulkoillaan, saunotaan, lauletaan ja jumpataan.

Aluehallintoviraston näkemys on tyystin toisenlainen: Leväsen palvelukeskuksessa on rajoitettu asukkaiden liikkumista ja yksilönvapautta lainvastaisesti. Avi huomauttaa, että henkilöstön niukkuus, osaamisen puutteet, vanhentuneet hoitokäytännöt tai tehtävien järjestämistapa eivät oikeuta tällaiseen muistisairaiden kohteluun.

Puutteita on ollut myös turvallisuuden valvonnassa. Aluehallintovirasto toteaa, että asianmukainen hoito ja turvallisuus tulee varmistaa sellaisissakin tilanteissa, joissa asukkaiden tarpeet ovat haastavia ja vaativat erityistä osaamista.

Miksi ei tule oikeusjuttuja?

EPÄKOHTAILMOITUKSESSA aville on ilmaistu ylipäänsä huoli hoivan puutteesta Leväsen dementiayksikössä. Koko yöksi sidotulla muistisairaalla on ollut säännöllisesti märät vaipat, housut ja petivaatteet aamuisin. Asukkaat eivät pääse yöllä vessaan, jos tarve vaatisi. Toimintayksikössä tätä on selitetty riittämättömällä hoitajamitoituksella.

Vaikka magneettivyön lainvastaisesta käytöstä on nyt luovuttu, Kuopion kaupunki ei ole selvityksessään vastannut kysymyksiin hoivan laadussa ja sisällössä olevista puutteista. Aluehallintovirasto joutuukin ohjaamaan kaupunkia Leväsen yksikön uudelleen organisoinnin tarpeesta.

Itä-Suomen aluehallintoviraston mukaan dementiayksikössä on voitava asua ja toimia tarpeeksi pienissä ryhmissä. Henkilökunnalla täytyy olla mahdollisuus riittävän hoivan tarjoamiseen sekä vierihoitoon. Asukkaiden turvallisuuden tunnetta on vahvistettava ja heille on järjestettävä mielekästä päivätoimintaa.

Miksi laittomuuksista ei tule oikeusjuttuja? ■ geron.fi

0
ariliimatainen

Olen laillistettu sosiaalihuollon ammattimies ja vapaa toimittaja. Geronomina edistän vanhojen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Freelancerina kirjoitan mielelläni kulttuurista ja vanhuusiän ilmiöistä. Palveluksessanne! Geron ’vanhus, vanha mies’

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu