Turvaranneke ei ole turvatakuu

Lakiesityksen kriteereihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Lakiehdotus vanhusten turvapalvelusta luottaa teknologiaan. Kiireellisen avuntarpeen arviointi ei olisi viranomaistoimintaa.

TURVAPALVELUSTA ei ole ollut aikaisemmin mainintaa sosiaalihuollon laeissa, mutta tänään lausuntokierrokselle lähteneessä lakipaketissa se esitellään uutena kotihoidon tukipalveluna.

Turvapalvelun kokonaisuuteen ehdotetaan turvalaitteistoa ja hälytysten ympärivuorokautista vastaanottoa. Palvelu sisältää kiireellisen avuntarpeen arvioinnin sekä lupauksen avunannosta vuorokaudenajasta riippumatta.

Ehdotuksessa kiireellisen avuntarpeen arviointi ei ole viranomaistoimintaa. Vastedes turvapalvelun tuottaja vastaa siitä, että asiakas saa tarvitsemansa kiireellisen avun. Turva-auttajan ei myöskään tarvitse olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö. Riittää, että hän on tehtävään sopiva.

LAUSUNTOKIERROKSELLA kysytään aiheellisesti, ovatko lakiin kirjattavan turvapalvelun toteuttamista koskevat säännökset onnistuneita. Mitä koulutusta kiireellinen apu vaatii? Pitäisikö turva-auttajan kuitenkin olla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö?

Tällä hetkellä turvapalveluja järjestetään kunnissa vaihtelevasti. Sosiaali- ja terveysministeriön kyselyyn vastanneilla alueilla kotikäyntejä tekevät pääasiassa sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöt. Jossakin käytetään yöaikaan pelastushenkilöstöä sopimuspalokunnista. Jotkin kunnat käyttävät vartiointiliikkeitä.

Lakiesitys pyrkii yhtenäistämään käytäntöjä, mutta kriteereihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

POHJIMMILTAAN vanhusten turvapalvelussa luotetaan laitteisiin ja teknologiaan. Turvalaitteistojen kirjo on jo nyt suuri, ja uusia vaihtoehtoja tulee markkinoille jatkuvasti. Tyypillisimpiä vaihtoehtoja ovat turvarannekkeet ja puhelimet sekä erilaiset liiketunnistimiin perustuvat järjestelmät.

Miten lain edellyttämien turvalaitteistojen kriteerit määritellään ja kuka niitä valvoo? Kun hälytyksessä on kyse kiireellisen avun tarpeesta, laitteen on toimittava takuuvarmasti ja tarkoitustaan vastaavalla tavalla. Riittääkö, että palvelun tuottaja vastaa laitteistojen yksilöllisestä soveltuvuudesta, toiminnasta ja asiakkaan opastuksesta?

Turvaranneke ei ole turvatakuu. Tässäkin laki on niin kuin se luetaan. ■ geron.fi

0
ariliimatainen
Kuopio

geron.fi | Olen laillistettu sosiaalihuollon ammattimies ja vapaa toimittaja. Geronomina edistän vanhojen ihmisten hyvinvointia ja terveyttä. Freelancerina kirjoitan mielelläni kulttuurista ja vanhuusiän ilmiöistä. Palveluksessanne! Muuten olen sitä mieltä, että kulttuuri pidentää ikää. – Geron ’vanhus, vanha mies’

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu