EU:n Venäjä-strategian luomisesta on keskusteltava nyt myös Suomessa

Eurooppa-neuvoston uuden puheenjohtajan Donald Tuskin mukaan EU ei saisi vain reagoida uhkaaviin tapahtumiin, vaan sen pitäisi kehittää pitkäaikainen Venäjä-strategia.

Puolan entinen pääministeri Donald Tusk oli hyvä valinta Eurooppa-neuvoston johtoon. Sekä EU- että Nato-jäsenenä nopeasti kehittyvä Puola koetaan Brysselissä hyvin länteen sitoutuneeksi ja Puola on nostanut painoarvoaan EU:ssa Ukrainan kriisin myötä. Puolasta tulee yksi EU:n voimamaista. On syytä luottaa, että Tuskin johdolla EU:n Venäjä-strategia saadaan luotua.

Ennen Ukrainan kriisiä EU ja Venäjä olivat määrittelemässä luottavaisesti suhteensa strategiseksi kumppanuudeksi. Vuoden 1997 kumppanuus- ja yhteistyösopimus oli tarkoitus korvata strategisella kumppanuussopimuksella, jonka osapuolten oli määrä valmistella valmiiksi pitkälle kesäkuussa 2014 Sotšissa pidettävässä EU–Venäjä-huippukokouksessa. Kokous peruuntui tunnetuista syistä.

Ennen Ukrainan kriisiä etenkin Suomi pyrki ajamaan omista lähtökohdistaan innokkaasti EU:n Venäjä-suhteita strategiseen kumppanuuteen, mutta tuon politiikan perusteet olivat jo alun alkaen katteettomia. Politiikallaan Suomi pyrki ensisijaisesti ajamaan omia kaupallisia etujaan suhteessa Venäjään, toissijaisesti varmistamaan omaa turvallisuuspoliittista asemaansa ilman Nato-jäsenyyttä.

Nato on aina määrittelyt suhteensa Venäjään EU:ta realistisemmin. Suhteita hoidetaan Nato-Venäjä-neuvoston kautta, Natolle Venäjä on ollut korkeintaan vain kumppani.

Strategisia kumppaneita voivat olla keskenään vain maat, joilla on yhteinen arvomaailma. EU- ja Nato-maat sekä Sveitsi, Australia, Uusi-Seelanti, Japani ja Etelä-Korea voivat olla keskenään strategisia kumppaneita, maat ovat demokraattisia markkinatalous- ja oikeusvaltioita, joissa kunnioitetaan yksilön vapauksia. Läntisillä mailla ja Venäjällä ei ole yhteistä arvomaailmaa ja suhteet pitää muodostaa tuo tosiasia hyväksyen. EU:n Venäjä-suhteet eivät siis voi koskaan perustua strategiseen kumppanuuteen. Yhteinen koossapitävä liima puuttuu: luottamus.

Myös Nato on nyt muotoilemassa uudestaan suhteitaan Venäjään ja on esitetty neljä eri vaihtoehtoa: strategic partner, partner, neighbour tai opponent/adversary/enemy, suomennettuna strateginen kumppanuus, kumppanuus, naapuruus tai vastustaja/vastapuoli/vihollinen.

Venäjä uusii parhaillaan sotilasdoktriiniaan, mutta Nato-suhteita ei ole määritelty vielä lopullisesti, Venäjä katsonee ensiksi, miten Nato määrittelee Venäjän.

Nato päätynee termiin vastustaja/vastapuoli (opponent/adversary), mikäli yhteisymmärrys jäsenmaiden välille ylipäätään syntyy. Jyrkintä viholliskirjausta ei synny puolin eikä toisin, mutta Venäjää ei varmasti nimetä Natossa myöskään naapuriksi. Mikäli Venäjä kohdistaisi johonkin naapurimaahansa uusia sotilaallisia toimenpiteitä tai uhkaisi jotain Nato-maata, määriteltäisiin Venäjä viholliseksi. Naton naapuruus-taso ei sisältäisi Venäjälle kumppanuussopimusta (partnership agreement), rauhankumppanuus (Partnership for Peace programme, PfP) olisi jatkossa mahdollinen vasta kumppanuus-tasolla.

Vasta kun suhteiden taso on päätetty, voidaan määrittää strategia. Jos suhteiden taso muuttuu, on strategiaa päivitettävä.

EU:n ja Naton määritykset Venäjä-suhteista eivät saa olla ristiriidassa. Naton ja EU:n Venäjä-politiikan tulisi olla monoliittista, jolla varmistetaan poliittisten toimien paras mahdollinen teho.

Sekä Natossa että myös EU:ssa suhteissa paras taso olisi vastustaja/vastapuoli. Jos Ukrainan tilanne saadaan ratkaistua, voisi suhteet nousta naapuruus-tasolla (neighbour), kumppanuus-taso (partner) edellyttäisi vähintään 5-10 vuoden naapuruussuhteita ilman pettymyksiä. Asteikolla nousu vaatisi 5-10 vuoden onnistuneita suhteita alemmalla tasolla. Strateginen kumppanuus-taso ei ole mahdollinen Venäjän kanssa, Venäjästä ei tule koskaan länsimaa.

EU:n ja Venäjän välisten suhteiden naapuruus-tasolla ja sitä korkeammalla tasolla pitää hyödyttää molempia osapuolia. Vastapuoli-tasolla ja sen alapuolella EU määrittelee strategiansa omista lähtökohdista ilman Venäjää.

EU:lle elintärkeät strategiset osa-alueet on määriteltävä riippumatta Venäjä-suhteiden tasosta.

Venäjää ei saattaa EU:n energiahuollossa asemaan, jossa Venäjä voisi vaikuttaa EU-jäsenmaan ulkopoliittiseen päätöksentekoon jäsenmaan itsenäisen päätöksenteon vaarantaen. Venäjällä ei saa olla energiatoimittajana sellaista asemaa, että energiatoimitusten rajoitukset tai katkaiseminen vaarantaisivat jäsenmaan toiminnot. EU:n Venäjä-energiariippuvuutta vähennetään.

EU-maat eivät saa toimittaa Venäjälle asejärjestelmiä, joita voitaisiin käyttää toista EU-maata vastaan tai jotka voisivat muodostaa uhkaa EU-maiden turvallisuudelle. Asejärjestelmien toimitus Venäjälle lähtökohtaisesti kielletään.

EU:n Venäjä-kauppasuhteet eivät saa olla tasolla, jossa Venäjä voisi kauppasuhteilla vaikuttaa EU-jäsenmaan ulkopoliittiseen päätöksentekoon jäsenmaan itsenäisen päätöksenteon vaarantaen. Venäjän kaupan suositukselliset enimmäistasot määritellään maakohtaisesti. Yksikään jäsenmaa ei saa olla Venäjä-kaupasta riippuvainen.

Suomessa olisi nyt syytä käydä analyyttistä keskustelua, millaiset suhteet EU:n ja Venäjän välillä tulisi olla ja mikä olisi EU:n Venäjä strategia.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu