Suomi omilla toimillaan on pyrkinyt estämään EU-armeijan muodostamisen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi Ruotsin kuninkaan valtiovierailun yhteydessä puolustusyhteistyön Ruotsin kanssa olevan keskeinen osa Suomen turvallisuuspoliittista yhteistyötä. Sunnuntaina 8.3.2015 Niinistö antoi puolestaan voimakkaan tukensa EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin vanhalle ajatukselle EU:n omasta armeijasta.

Venäjän aggression ja Euroopan turvallisuustilanteen heikkenemisen myötä suomalaiset ja myös Suomen ulkopoliittinen johto ovat alkaneet tuntea selvää turvallisuusvajetta. EVA:n tuoreen arvo- ja asennetutkimuksessa jo puolet (50 %) vastaajista piti Venäjää sotilaallisena uhkana. Vaje on aina pyrittävä täyttämään. Nyt Suomi yrittää hakea turvaa EU:sta ja Ruotsista. Suomelle kaikki muu käy turvan tuojaksi paitsi Nato-jäsenyys.

Sauli Niinistön myötämielisyys EU-armeijalle on yllättävää, kun huomioidaan Suomen ja Ruotsin harjoittama politiikka EU:n yhteisen puolustuspolitiikan muodostamisessa. Suomi ja Ruotsi ovat toimillaan nimenoman pyrkineet estämään EU:ssa kaikki ne toimet, joilla EU voisi itse luoda jäsenmailleen sotilaallista turvaa.

Maastrichtin sopimuksessa 1992 uusi EU päätti yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan luomisesta. Vuonna 1994 EU:n kaikki 12 jäsenmaata Irlantia lukuun ottamatta kuuluivat Natoon. Euroopan unionilla oli myös Länsi-Euroopan unioni (WEU), jonka tehtävä oli toimeenpanna päätökset EU:n yhteisessä puolustuspolitiikassa, toimia Naton Eurooppa-pilarina.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen 1990-luvun alussa eurooppalaiset Nato-maat ja EU olivat yhtä, Euroopan unionilla oli koordinoidun puolustuspolitiikan mahdollisuus Nato-jäsenyyksien ja WEU:n kautta. Kylmän sodan ajalta jäsenyydet olivat riittävän yhteneviä ja politiikka siten yhteistä.

Vuonna 1995 sotilaallisesti liittoutumattomien Suomen, Ruotsin ja Itävallan liittyminen unioniin oli alkutahtia yhteisen puolustuspolitiikan eriytymiselle unionista. Toisaalta Venäjän heikkous ei luonut uhkaa unionille, EU-koordinoidun puolustusyhteistyön annettiin kuihtua uusien sotilaallisesti liittoutumattomien maiden tavoitteiden mukaisesti.

EU:n yhteisessä puolustuspolitiikassa ratkaiseva oli Amsterdamin huippukokous vuonna 1997. Suomen ja Ruotsin tekemän aloitteen pohjalta sisällytettiin unionin toimivaltaan sotilaallinen kriisinhallinta, ja WEU:n oli määrä luoda sille operatiivista toimintakykyä. Unionin on määrä sopia WEU:n kanssa vuoden kuluessa Amsterdamin sopimuksen voimaantulosta unionin ja WEU:n välisten suhteiden lujittamisesta.

Suomi ja Ruotsi, ja ennen kaikkea ulkoministeri Tarja Halonen (sd.) ja Ruotsin ulkoministeri Lena Hjelm-Wallén (sd.), estivät Amsterdamin huippukokouksen päätösprosessissa tosiasiallisesti WEU:n sulautumisen EU:hun, ehdot olivat toteutuskelvottomat mm. päätösten yksimielisyysvaatimusten vuoksi. WEU:n taru unionissa päättyi lopullisesti 2011, ja siitä ”kiitos” Suomelle ja Ruotsille. Tuo oli ratkaiseva vaihe sellaisen yhteisen puolustuspolitiikan kariutumiselle, joka voisi tuoda turvaa myös jäsenmaille.

Suomelle ja Ruotsille EU:n turvallisuuspolitiikka on ollut kriisinhallintapolitiikkaa ja Nato-politiikka rauhankumppanuuspolitiikkaa. Suomelle ja Ruotsille EU:n turvallisuuspolitiikka ei ole ollut EU:n oman puolustuskyvyn lisääminen jäsenmaiden hyväksi, kaikki sellaiset toimen on pyritty estämään. Maat ovat onnistuneet hyvin, jos päämääränä on ollut sotilasvoimiin perustuvan kovan yhteisen puolustuksen torjuminen ja Naton pitäminen erillään EU:sta.

EU:n turvallisuuspolitiikassa Suomi niittää nyt sitä, mitä se on kylvänyt jo 20 vuoden ajan.

Suomessa puheet EU-armeijasta olisi syytä lopettaa. Puheilla ei ole uskottavuutta huomioiden Suomen harjoittama politiikka EU:n yhteisen puolustuksen luomisessa.

EU:n ja Naton välistä ongelmaa ei olisi, jos kaikki ne muutamat EU-maat, jotka eivät vielä kuulu Natoon, liittyisivät Natoon. EU:n yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka ei voi olla Naton vaihtoehto. EU:n turvallisuuspolitiikka, EU:n puolustuspoliittinen strategia ja EU:n maiden koordinoitu puolustus voi perustua vain Natoon ja Naton eurooppalaiseen pilariin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu