Onko nykyinen turvallisuuspolitiikkamme tullut nyt tiensä päähän?

Suomen turvallisuuspoliittinen linja on määritelty istuvan hallituksen hallitusohjelmassa seuraavasti: Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännönläheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Suomi on noudattanut tuota peruslinjaa nyt neljännesvuosisadan ajan. Linja on valittu Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ja EU-jäsenyyden myötä. Linjaan keskeisin vaikuttava tekijä on Venäjä. Miten Suomi hoitaa naapuruussuhteita Venäjään omaa turvallisuutta parhaiten taaten.

Ukrainan sodan ja Venäjän muuttuneiden turvallisuuspoliittisten näkemysten myötä Suomen valitsemasta turvallisuuspoliittisesta linjasta on tullut poikkeuksellinen huomioiden Suomen sijainti Venäjän rajanaapurimaana. Kaikki muut Venäjän rajanaapurivaltiot Euroopassa ovat päätyneet toisenlaiseen turvallisuuspoliittiseen ratkaisuun. Näille valtioille sotilaallinen liittoutumattomuus ei ole ollut lähtökohta, olivatpa ne vanhoja neuvostotasavaltoja tai eivät.

Suomen nykyinen turvallisuuspoliittinen linja ei vastaa enää tämän päivän haasteisiin. Se ei enää tuota turvallisuuspolitiikalle asettua keskeisintä päämäärää: se ei takaa maan ja sen kansalaisten turvallisuutta uskottavalla tavalla.

Venäjän eurooppalaisista kymmenestä rajanaapurimaasta Norja, Viro, Latvia, Liettua ja Puola ovat liittoutuneet jäsenyyksiensä kautta Natoon. Valko-Venäjä ja Azerbaidžan ovat käytännössä liittoutuneet Venäjään. Georgia ja Ukraina ovat halunneet ja haluavat liittoutua Natoon sekä myös EU:hun, mutta maat eivät ole jäsenyyttä edellyttävällä tasolla. Yhdeksän Venäjän rajanaapurimaan turvallisuuspoliittinen linja perustuu sotilaalliseen liittoutumiseen, Georgiassa ja Ukrainassa päämäärään ei ole vielä päästy. Kymmenentenä Venäjän rajanaapurina Suomi on erikoinen poikkeus.

Sotilaallinen liittoumattomuus Euroopassa

Sotilaallinen liittoutumattomuus Euroopassa on ymmärrettävä linjavalinta Itävallalle, Sveitsille tai Irlannille, joiden turvallisuuteen Nato-maiden ympärillä ei kohdistu erityistä uhkaa eivätkä maat ole Venäjän naapurimaita. Läntiselle Euroopalle Venäjä on se ainoa valtiona muodostama turvallisuusuhka, johon Suomikin varautuu. Mikään muu valtio Euroopassa ei Suomea uhkaa.

Turvallisuuspolitiikassa vertaamme itseämme mielellämme Ruotsiin. Ruotsi ei kuitenkaan ole Venäjän rajanaapuri, ja se on ratkaiseva tekijä, miksi ei ole oikein verrata itseämme Ruotsiin.

Ruotsin turvallisuuspoliittinen asema Euroopassa on helpompi kuin Suomen: Ruotsilla on Venäjää vasten kolme Natossa olevaa Baltian maata, Suomi sekä Itämeri, vaikka Itämeri toisaalta myös luo Ruotsille Venäjän uhkaa. Baltian maiden Nato-jäsenyyden myötä Nato pitää osaltaan huolta Itämeren turvallisuudesta Suomenlahden ja Pohjanlahden eteläpuolella lisäten samalla myös Ruotsin turvallisuutta.

Ruotsilla on edelleen Natosta myös sitä ilmaista turvallisuuspoliittista hyötyä, joka sillä oli jo kylmän sodan aikaan, jolloin Natolle ole tärkeää taata Norjan turvallisuus. Norjan aseman vuoksi Ruotsin ei sallittu tulevan Neuvostoliiton valloittamaksi konflikti- tai sotatilanteessa, Suomi sen sijaan laskettiin lännessä Neuvostoliiton etupiiriin. Lännen sotilaallinen raja kulki Ruotsin ja Suomen välissä.

Kylmän sodan ajoista Suomen turvallisuuspoliittinen asema on parantunut, kiitos siitä Baltian maiden Nato-jäsenyydelle. Baltian maiden Nato-jäsenyyksien myötä Suomi on saanut sitä asemaa, joka Ruotsilla oli jo kylmän sodan aikana Norjan suhteen. Nato on pyrkinyt varmistamaan Baltian maiden sekä myös Itämeren turvallisuutta solmimalla Ruotsin ja Suomen kanssa isäntämaasopimukset. Nuo sopimukset ovat erittäin merkittäviä Itämeren turvallisuusympäristön muutoksessa ja vaikuttavat suuresti siihen, mitä turvallisuuspoliittista linjaa Suomi voi tulevaisuudessa uskottavasti harjoittaa.

Suomeen kohdistuva toisen valtion muodostama uhka

Suomen turvallisuusuhka numero yksi, kaksi ja kolme on siis Venäjä, ei mikään muu. Meitä ei voi uhata mikään muu naapurimaa kuin Venäjä.

Suomen turvallisuuspolitiikan määrittää itse asiassa vain Venäjä. Meidän turvallisuus- ja puolustuspolitiikkamme on mitoitettava Venäjän muodostaman uhkan pohjalta. Turvallisuus- ja puolustuspolitiikkamme on mitoitettava niin, että kansalaiset eivät koe uhkaa, olivatpa Venäjän käyttäytyminen ja toimet mitä hyvänsä.

Nyt suomalaiset kokevat uhkaa Venäjästä, ja kysymys on Venäjän sotilaallisesta uhkasta. Uhkaa koetaan, jos emme usko, ettei meillä ole riittävää kykyä vastata Venäjän mahdollisiin sotatoimiin Suomessa. Uhkaa ei koeta, jos meillä on riittävä puolustuskyky meitä vastaan kohdistuviin hyökkäyksiin.

Suomen puolustuskyky on tällä hetkellä mitoitettu sille tasolle, mille reilun viiden miljoonan ihmisen kansakunta voi sotilaallisen puolustuskykynsä kohtuudella mitoittaa. Reilun viiden miljoonan ihmisen kansakunta ei voi pitää yllä yksinään kaksista sotavoimaa. Suomi ei selviydy yksin alkua pidemmälle 140 miljoonaisen Venäjän asevoimille.

Sotilaallinen avunsaanti konflikti- ja sotatilanteessa

Venäjän sotilaallisen ylivoiman Suomeen nähden tietää myös ulkopoliittinen johtomme, ja puolustuspolitiikkamme perustuu sotilasavun saamiseen länsimaista. Toisaalta olemme pyrkineet sellaiseen ulkopolitiikkaan jopa omaa valintaamme rajoittaen, joka ei ärsyttäisi Venäjää.

Suomi ei ole kuitenkin varmistanut sotilasavun saamista sitovin sopimuksin, ja se on Suomen harjoittaman turvallisuuspolitiikan suurin heikkous. Vetoamme EU-jäsenyyteen, kun ei ole muutakaan, mihin vedota.  Natoon kuuluvista Venäjän EU-rajanaapureista Viro, Latvia, Liettua ja Puola vetoavat Nato-jäsenyyteen, noiden maiden turvallisuuspolitiikassa EU:lla ei ole mitään sotilaallista turvallisuutta tuovaa roolia.   

Suomen turvallisuuspolitiikassa luotamme siihen, että Suomen EU-jäsenyys ja Suomen ”kuuluminen länteen” tuovat meille muilta länsimailta sotilaallista apua sitä pyydettäessä. Olemme pyrkineet turvaamaan avun saamista sellaisin keinoin, jotka eivät sido meitä mitenkään muita kohtaan, mutta jotka pyrkivät sitomaan muita meitä kohtaan. Olemme Naton rauhankumppani, harjoitamme läheistä yhteistyötä Naton kanssa ja olemme hankkineet aseistusta lännestä, erityisesti Yhdysvalloista.

Valtioiden päätöksentekokyky konflikti- tai sotatilanteessa on vaikeaa. Sen tiedämme itsekin: emme ole olleet erityisen halukkaita auttamaansotilaallisesti  Ukrainaa sodassa Venäjää vastaan.

Auttamishaluttomuus koskee niin Suomea, Nato-maita kuin myös länttä yleisesti. Myötätuntoa ja taloudellista apua ollaan kyllä valmiit antamaan, muttei sotilaallista apua. Riskejä, jotka voisivat heikentää auttavan maan omaa turvallisuustilannetta, ei oteta. Hyvä esimerkki on Venäjän rajanaapurimaa Ukraina, joka on sodassa Venäjän kanssa. Ukrainaa ei ole avustettu sotilaallisesti.

Jos Suomi joutuisi Venäjän niin voimakkaan sotilaallisen intervention kohteeksi, ettei siitä selvittäisi omin sotavoimin, pyytäisimme apua EU- ja Nato-mailta sekä erityisesti Yhdysvalloilta.

Venäjä tietää Suomen aseman ja länsimaiden heikon päätöksentekokyvyn. Konflikti- tai sotatilanteen alkuvaiheessa Venäjällä olisi todennäköisesti alhainen kynnys uhata länsivaltoja myös ydinasein, mikäli ne olisivat puuttumassa Venäjän ja Suomen väliseen konfliktiin sotilaallisesti.

Mahdollisessa konflikti- tai sotatilanteessa EU ei todennäköisesti kykenisi tekemään yhtenäistä ja yksimielistä päätöstä Suomen auttamisesta, EU:ssa on lukuisia Venäjään hyvin myötämielisesti suhtautuvia maita – kuten Unkari ja Kreikka sekä Malta -, joiden saaminen Venäjää vastaan olisi ylitsepääsemätön haaste.

Lopputuloksena usean viikon väännön jälkeen Venäjälle asetettaisiin talouspakotteita ja Suomea autettaisiin taloudellisesti, muttei sotilaallisesti. Sen sijaan jokainen EU-maa voisi toki omalla päätöksellä auttaa Suomea myös sotilaallisesti. Konflikti- tai sotatilanteessa päätöksenteko kunkin maan kansanedustuslaitoksessa on aina äärimmäisen vaikeaa. Eri maiden kansanedustuslaitoksien jäsenet, joille päätösvalta lopulta kuuluisi, ovat päätöstilanteessa aina arvaamattomia ja alttiita epäoleellisuuksille.

Nato puolestaan todennäköisesti toteaisi Suomelle saman kuin Ukrainalle keväällä 2014: Nato vastaa vain Nato-maiden turvallisuudesta perussopimuksen 5. artiklan pohjalta, Nato ei vastaa rauhankumppanuusmaiden turvallisuudesta. Sen sijaan kukin Nato-maa voisi omalla päätöksellään auttaa Suomea myös sotilaallisesti.

Yhdysvalloissa sekä presidentillä että puolustusministeriö Pentagonilla olisi suuri halukkuus ja myös valmius auttaa Suomea sotilaallisesti, mutta sen sijaan Yhdysvaltain kongressi ei ole asiassa yksimielinen. Venäjän ydinaseuhkailu on tehnyt myös Yhdysvalloista varovaisen etenkin, kun Yhdysvalloilla ei ole sitovaan sopimukseen perustuvaa velvollisuutta auttaa Suomea. Suomi ei ole Nato-maa, eikä Yhdysvalloilla ole Naton perussopimuksen 5. artiklan mukaista auttamisvelvollisuutta. Yhdysvaltain sopimususkottavuus suurvaltana ei konfliktissa olisi uhattuna.

Lopputulos: Suomi saisi konflikti- tai sotatilanteessa suuresti myötätuntoa sekä taloudellista apua. Venäjälle asettaisin rankat talouspakotteet. Jotkin länsimaat antaisivat omilla päätöksillään Suomelle myös sotilasapua asetoimituksien muodossa. Sotilaita ei Suomen avuksi tulisi.

Tosiasiallisesti Suomi joutuisi puolustamaan itseään valitsemansa turvallisuuspoliittisen linjan mukaisesti ilman sellaista muilta mailta saatavaa sotilaallista apua, jolla olisi vaikutusta konflikti- tai sotatilanteen voimasuhteisiin. Vaikka Suomi on EU-jäsenmaa, ei Suomen tilanne sotilaallisesti poikkeaisi ratkaisevasti nyt Ukrainassa meneillään olevasta sodasta. Saatu apu ei muuttaisi osapuolten voimasuhteita Suomen eduksi, edessä olisi pitkäaikainen selkkaus.

Opetus: rauhan aikana kyllä kaikki maat – myös Suomi – osoittavat suurta halukkuutta auttaa muita maita, mutta konflikti- tai sotatilanteessa päätöksenteko ei ole helppoa. Päätöksenteko vaikeutuu varsinkin, jos auttajamaan oma etu on vaarassa tai uhattuna. Sotilaalliseen apuun liittyvät päätökset tehdään yleensä kansanedustajalaitoksissa, ja päätöksenteko on aina vaikeampaa, kun se on yksittäisten kansanedustajien käsissä.

Loppupäätelmä: maahan saatava sotilaallinen apu voi perustua vain sitoviin ja pitäviin sopimuksiin, ei oletuksiin ja hyvään uskoon. Läntistä yhteiskuntajärjestelmää edustaville eurooppalaisille maille tällainen sopimus on vain Pohjois-Atlantin liiton perussopimus.

Pysyminen konflikti- tai sotatilanteen ulkopuolella

Toinen Suomen nykyisen turvallisuuspoliittisen linjan heikkous on se, että Suomi uskoo voivan olla sivussa ja ulkopuolella, mikäli esimerkiksi Nato-maan ja Venäjän välille syntyisi mahdollisesti konflikti- tai sotatilanne.

Toisen maailmansodan jälkeen lähtökohtamme on ollut pyrkimys – jopa itsemääräämisoikeuttamme rajoittaen – varjella Suomea joutumasta sotatoimialueeksi konflikti- tai sotatilanteessa, jossa toinen osapuoli olisi Venäjä, vuoteen 1991 saakka Neuvostoliitto. Uskomme, ettei Venäjällä olisi tarvetta tehdä sotilaallisia interventioita Suomeen, jos Suomessa ei olisi sellaisen kolmannen osapuolen sotavoimaa, joka voitaisiin käyttää Venäjää vastaan. 

Tuo turvallisuuspoliittinen lähtökohta on ollut kohtuullisesti toimiva kylmän sodan aikaan, mutta Baltian maiden Nato-jäsenyyksien myötä sekä myös Suomen EU-jäsenyyden myötä se on tullut käytännössä pätemättömäksi. Lopullinen niitti tuon politiikan pätemättömyydelle oli isäntämaasopimuksen solmiminen Naton kanssa. Mikäli Itämeren ympäristössä syntyisi aseellinen konflikti- tai sotatilanne, sopimuksen myötä Suomen mahdollisuus pysyä selkkauksen ulkopuolella on käytännössä mahdotonta. 

Saarekkeena olevien Baltian maiden puolustamisessa Nato tarvitsee Suomea ja Ruotsia toiminta-alueekseen, erityisesti Suomen ja Ruotsin meri- ja ilma-aluetta lentokenttineen. Natolle Suomen ja Ruotsin kanssa solmitut isäntämaasopimukset ovat erittäin tärkeitä, ne paaluttavat yhteistyötä sellaisissa konflikti- tai sotatilanteissa, jotka koskisivat Baltian maita.

Venäjä tietää myös isäntämaasopimuksien merkityksen. Baltian maita koskevassa konfliktissa Venäjä voisi tehdä – ja tekisi myös – sotilaallisia interventioita sekä Suomeen että Ruotsiin estääkseen Naton toimintaa Itämeren ympäristössä, mikäli tilanne sitä vaatisi.

Myös Baltian maat tietävät isäntämaasopimusten merkityksen. Baltian maat pitäisivät osaltaan huolen, etteivät Suomi ja Ruotsi voisi jäädä erilleen sivustaseuraajaksi. On tosiasia, että Suomella ja Ruotsilla on vastuuta Baltian maiden turvallisuudesta, halusimmepa me sitä tai emme.

Loppupäätelmä: Konflikti- tai sotatilanteessa Venäjä katsoo Suomen kuuluvan jo Nato-rintamaan, mutta tällä hetkillä meillä ei ole Nato-jäsenyyden tuomaa ennalta ehkäisevää turvaa.

Opetus: Konflikti- tai sotatilanteessa Suomella ei olisi enää – kuten ei myöskään Ruotsilla – tosiasiallista lopullista päätäntävaltaa asemastaan. Meidän olisi kuuluttava Nato-maiden rintamaan emmekä voisi olla siten sotilaallisesti liittoumaton. Mikäli Nato-maiden ja Venäjän välillä syntyisi konflikti- tai sotatilanne, joka koskisi itäistä Eurooppaa tai Itämeren ympäristöä, ennemmin tai myöhemmin se koskisi myös Baltian maita ja sitä kautta myös Suomea ja Ruotsia. Natoon kuuluvat Baltian maat ovat nykyisin avainasia Suomen ja Ruotsin turvallisuuspoliittisen aseman määrittelyssä.

Epilogi

Suomen nykyistä turvallisuuspoliittista linjaa on syytä arvostella ankarasti, se ei ole enää toimiva vallitsevissa olosuhteissa. Suomen nykyinen sotilaalliseen liittoumattomuuteen perustuva turvallisuuspoliittinen linja ei ole enää pätevä, eikä se ole myöskään Suomen etujen mukainen. Sotilaalliseen liittoutumattomuuteen pohjautuva turvallisuuspolitiikka perustuu asioihin, jotka eivät enää ole voimassa.

Suomessa olisi viimein uskallettava jättää taakse kylmän sodan aikaiset vanhentuneet käsitykset ja suunnata sotilaalliseen liittoutumiseen, kuten kaikki muut Venäjän rajanaapurimaat Euroopassa ovat jo tehneet. Kymmenestä Venäjän rajanaapurimaasta emme voi olla ainoa yksin oikeassa oleva.                         

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu