Suomalaisviranomaisten on syytä selvittää Fortum Oyj:n toiminta

Suomalaisviranomaisten (mm. Finanssivalvonta) olisi syytä pikimmiten selvittää, toimivatko Fortum Oyj ja Suomen valtio Fortum Oyj:n enemmistöomistajana nyt Fennovoima-kuviossa ja Hanhikiven ydinvoimalahankkeessa Suomen lainsäädännön mukaisesti, lähinnä osakeyhtiölain (1 osan 1 luvun 7 §) ja arvopaperimarkkinalain (1 osan 1 luvun 3 § sekä myös 4 §) mukaisesti. Kyse on yhdenvertaisuudesta, kiellosta antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja sekä siitä, että yhtiö noudattaa riittävien tietojen tasapuolisesta pitämisestä saatavilla kaikille osakkeenomistajille.

Valtiolla on enemmistöosuus Fortumista, valtion omistusosuus on 50,76 %. Työ- ja elinkeinoministeri Olli Rehn on todennut julkisuudessa, että työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on käynyt Fortum Oyj:n kanssa keskusteluja ja neuvonpitoa Fennovoima-hankkeessa.

Ovatko nuo keskustelut olleet sellaisia, että em. osakeyhtiölain lainkohtaa on rikottu valtion ulkopuolisten omistajien kustannuksella? Onko käytetty ns. ”omistajaohjausta” valtion eduksi valtion ulkopuolisten omistajien kustannuksella? Onko valtio ollut noissa TEM:n ja Fortumin välisissä neuvotteluissa muita osakkaita paremmassa asemassa ja voinut samalla ajaa omia etujaan muihin osakkeenomistajiin nähden?

Mitä tarvetta ylipäätään TEM:llä oli käydä ydinvoimalan rakentamislupapäätöstä tekevänä viranomaisena keskusteluja täysin ulkopuolisen Fortumin kanssa silloin, kun se käsittelee rakentamislupahakemusta?

Viranomaisten olisi selvitettävä TEM:n ja Fortum Oyj:n käymien keskustelujen tai muun yhteydenpidon ajankohta, keskusteluihin tai yhteydenpitoon osallistuneet, niiden sisältö ja ennen kaikkea se, onko niissä mahdollisesti sovittu jotain valtion eduksi vaikkapa ”valtion kokonaisedun nimissä” muihin osakkeenomistajiin nähden.

Arvopaperimarkkinalain pohjalta viranomaisten on syytä selvittää, onko Fortum Oyj toiminut 2.12.2014, 24.6.2015 ja 5.8.2015 antamien pörssitiedotteiden perusteella arvopaperimarkkinalain mukaisesti (1 osan 1 luvun 3 § sekä myös 4 §), kun vertaa keskenään Fortum Oy:n antamia tiedotteita sekä lisäksi Fortum Oyj:n toimitusjohtajan julkisuudessa antamia kannanottoja yhtiön todellisiin toimiin elokuun 5. päivä 2015.

Onko Fortum Oyj:n toiminta ollut ristiriitaista niin, että on annettu virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa TGC-1:n vesivoimatuotantoa koskevista tavoitteista ja aiheutettu vahinkoa etenkin niille osakkeenomistajille, jotka ovat toimineet 2.12.2014 ja 24.6.2015 annettujen pörssitiedotteiden pohjalta?

Onko osakearvoon vaikuttava tieto ollut tasapuolisesti esillä ja saatavilla valtion ja muiden osakkeenomistajien kesken niin, ettei valtio enemmistöomistajana ole ollut muita paremmassa asemassa?

Onko Fortum antanut pörssitiedotteillaan harhaanjohtavaa tietoa niin, etteivät arvopaperimarkkinalain 3 § velvoitteet täyty ja onko tieto ollut tasapuolisesti kaikkien osakkeenomistajien käytössä niin kuin arvopaperimarkkinalaki määrää (ettei valtiota ole asetettu muita osakkeenomistajia tiedonsaannin suhteen parempaan asemaan esimerkiksi TEM:n ja Fortumin välillä käydyissä neuvotteluissa ja yhteydenpidossa).

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu