Puolustuslain uudistusvaikeus kuvaa turvallisuuspoliittisia erimielisyyksiämme

Stubb: Suomi voi antaa jatkossa sotilasapua myös Baltian maille”, uutisoi Helsingin Sanomat eilen (HS 20.11.2015).

Samassa lehtijutussa pääministeri Juha Sipilä puolestaan totesi: ”Sotilaallista apua ovat nämä kriisinhallintatehtävät, joissa on nyt linjattu, että niissä voidaan edetä. Suomen laki ei salli muun tyyppisen avun antamista. Näitä asioita mietitään nyt rauhassa, että pitääkö niitä jatkossa avata.

Muiden EU-maiden auttamisasiaa on nyt pähkäilty jo vuoden 2009 alusta, jolloin Lissabonin sopimus ja sen 42. artiklan 7. kohta astuivat voimaan. Aktiivisemmin asiaa on pähkäilty syksystä 2014 alkaen, kun havaitsimme, ettemme voisi lainsäädäntömme puolesta auttaa edes Ruotsia sukellusvenejahdissa. Lainsäädäntöpuutteista on viittauksia myös Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan selonteossa vuodelta 2012.

Suomen puolustusta ja puolustusvoimia koskevan lainsäädännön (Laki puolustusvoimista 11.5.2007/551) sisältö on, että Suomen puolustusvoimat voi puolustaa vain Suomen suvereniteettia, ei muiden maiden. EU-perussopimukset ovat EU:n jäsenmaiden kesken tehtyjä jäsenmaita sitovia sopimuksia ja ovat vähintään valtiosopimuksia vastaavia. Suomen laki ei ole ajantasainen eikä vastaa Suomen solmimia velvoitteita Lissabonin sopimuksessa. Laki puolustusvoimista on keskeisin uudistettavista laista.

Lakien uudistaminen Lissabonin sopimuksen mukaiseksi on takunnut Suomessa pahoin. Asia alkaa olla jo häpeällinen.

Miksi uudistustyö on takerrellut?

Kyse on poliittisista erimielisyyksistä. Kyse on eri puolueiden erilaisista näkemyksistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja sitä kautta myös puolustuspolitiikkaan. Pohjimmiltaan kyse on samoista linjanäkemyseroista, jotka jakavat maata kaikessa siinä, kuinka syvälle ja kuinka sitovasti Suomi voi integroitua länteen.

Edellä esitetty juttu Helsingin Sanomissa 20.11.2015 kuvaa Kokoomuksen ja Keskustan erilaisia näkemyksiä Suomen mahdollisuuksista antaa sotilaallista apua muille EU-maille Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Myös seuraavat keskustalaiskannanotot kertovat hyvin Kokoomuksen ja Keskustan erilaisista turvallisuuspoliittisista näkemyksistä.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja keskustalainen kansanedustaja Antti Kaikkonen ehdotti Ylen haastattelussa Suomen lainsäädännön uudelleenarvioimista vain terrorismin torjunnan kannalta, ei sotilaallisen avunannon näkökulmasta. ”Varmaan on syytä arvioida onko lainsäädäntö ajan tasalla erilaisia tilanteita varten. Sinänsä armeijavoima ei välttämättä ole ykkösväline terrorismin torjunnassa.” totesi Kaikkonen Ylen haastattelussa (Yle 17.11.2015).

Kun EU:n yhteinen puolustus oli esillä viime maaliskuussa EU-komission puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin siivittämänä, Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä totesi blogikirjoituksessaan 30.3.2015: ”Viime aikoina on puhuttu myös EU-armeijasta komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin aloitteesta. En pidä sitä lyhyellä tähtäimellä realistisena vaihtoehtona, sillä etenkin Nato-maat vastustavat päällekkäisiä rakennelmia. Suomen näkökulmasta EU-yhteistyötä kannattaa kuitenkin edistää, sillä parhaimmillaan se voi tuoda helpotusta huoltovarmuuteen ja kriisiaikana puolustusmateriaalin saatavuuteen.

Kun me yhdessä Ruotsin kanssa muodostamme sotilaallisesti liittoutumattoman Pohjolan, emme muodosta uhkaa itään emmekä länteen. Mielestäni tämä on Suomen turvallisuuspolitiikan yksi keskeisistä kulmakivistä myös jatkossa”, Sipilä totesi puolestaan STT:n haastattelussa (Kaleva 4.4.2015)

Edellä esimerkkeinä esitettyjen Kaikkosen ja Sipilän kannanottojen perusteella Keskustan pyrkimys turvallisuuspolitiikassa on vain poimia rusinoita EU- ja Nato-pullasta sitouttamatta Suomea vastavuoroisesti mihinkään. Sipilän blogitekstin ”parhaimmillaan”-sana on hyvin keskustalaisnäkemyksiä kuvaava.

Keskustan pyrkimys olisi vain taata Suomen huoltovarmuutta puolustusmateriaalin saatavuudella kriisitilanteessa, muiden EU-maiden auttamisesta ei ole niin väliä. Osoitetaan solidaarisuutta muille EU-maille puheilla ja sellaisella teoilla, joilla ei tosiasiallista merkitystä ja vaikutusta kriisin ratkaisemisessa. Ei olla valmiita todelliseen sitoutumiseen.

Olisiko Suomi tyytyväinen muiden EU-maiden apuun Suomea kohdanneessa kriisissä, jos Italia toimittasi vain oliiviöljyä, Portugali suomalaisveropakolaisia takaisin rintamalle tai Ruotsi vain hapansilakkaa?

Vastakkain on nyt siis Kokoomuksen ajama länsimyönteinen EU- ja Nato-linja ja Keskustan ajama impivaaralainen liittoutumattomuuslinja. Kokoomus korostaa eurooppalaista yhteisvastuullista Suomea, Keskusta yksin omillaan tulevaa väyrys-Suomea. Rajalinjat Suomessa ovat samat kuin mitä ne olivat jo lähes 25 vuotta sitten Suomen aloittaessa liittymisprosessiin Euroopan yhteisöön.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiirehti tiedotustilaisuudessaan 17.11.2015 lakiuudistusta ja hämmästeli myös, miksi lakeja ei vieläkään ole saatu uudistettua. ”Varmasti tämäkin antaa uutta pontta, että valmistelu sujuu vauhdilla.”, Niinistö totesi.

Presidentti Niinistö on samalla linjalla kuin Kokoomus, kuten myös RKP. Nähtäväksi jää, syntyykö asiasta eduskunnassa samalaisia rajalinjoja kuin vaikkapa suhtautumisessa Suomen Nato-jäsenyyteen. Toivottavasti nyt Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa vahvasti johtava presidentti saa lainsäädännön muutostyön johdettua maaliin puolueiden erimielisyyksistä huolimatta. SDP:n kanta tulee olemaan mielenkiintoinen, onko se kansanedustaja Erkki Tuomiojan tapaan sotilaallista avunantoa vastustava.

Sote-väännön Kokoomus hävisi Keskustalle. Suomen edun mukaista olisi, että Kokoomus voittaisi tämän väännön.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu