Venäjän öljyrahastoista ei vielä ole varat loppumassa

Kirjoitin tälle sivulle 13.12.2015 blogikirjoituksen otsikolla ”Halpa öljy – onko Venäjälle käymässä kuten Neuvostoliitolle?”, joka löytyy täältä. Käsittelin kirjoituksessa Venäjän talouden tilannetta öljyn hinnan romahtaessa ja myös sitä, kuinka pitkälle lähinnä öljyn ja maakaasun viennin tuotoista kootut rahastot – reservirahasto ja kansallisen hyvinvoinnin rahasto – kestävät. Nyt on syytä tarkastella noiden rahastojen kehitystä, kun öljyn hinta on edelleen laskenut.

Venäjän keskuspankki julkaisee reservi- ja kansallisen hyvinvoinnin rahastoissa olevien varojen suuruuden sekä dollareissa että ruplissa kerran kuukaudessa ja tilastopäivä on kuun ensimmäinen päivä. Joulukuisen kirjoituksen jälkeen keskuspankki on julkaissut kahden kuukauden tilastot.

Venäjän finanssiministeriö arvioi viime vuoden loppupuolella, että vuoden 2016 lopussa reservirahastossa olisi jäljellä summa, joka vastaa 1,3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Marraskuun lopussa 2015 rahastossa olevien varojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 5,8 prosenttia. Finanssiministeriö arvioi niin ikään viime vuonna, että vuoden 2015 lopussa reservirahaston varojen suhde bruttokansantuotteeseen olisi 4,6 prosenttia. Finanssiministeriön ennustelukujen perusteella ja tasaisella suppenemisvauhdilla arvioituna reservirahasto kuivuisi varannottomaksi viimeistään myöhäiskeväällä 2017 ilman rahastotäydennystä.

Sekä Venäjän finanssiministeriössä että keskuspankissa tulevien vuosien talousarvioita on laskettu raakaöljyn 50 dollarin tynnyrihinnalla, kun nyt Brent-raakaöljyn barrelihinta on laskenut hetkellisesti jo alle 30 dollarin tason.

Reservirahaston varat olivat 1.12.2015 59,35 miljardia dollaria (3 931,08 miljardia ruplaa), joka vastaa 5,3 prosenttia Venäjän bruttokansantuotteesta. Varantolukujen perusteella ruplan dollarikurssi on 66,23 ruplaa. 1.1.2016 vastaavat luvut olivat 49,95 miljardia dollaria (3 640,57 miljardia ruplaa), joka vastaa 4,6 prosenttia bruttokansantuotteesta. 1.2.2016 luvut olivat vastaavasti 49,72 miljardia dollaria (3 737,29 miljardia ruplaa), joka vastaa 4,8 prosenttia bruttokansantuotteesta. Helmikuun tilaston perusteella ruplan dollarikurssi on 75,17 ruplaa ja tammikuun tilaston perusteella ruplan dollarikurssi on 72,88 ruplaa.

Vuoden 2015 lopussa (1.1.2016 julkaistu tilastoluku) oli reservirahaston osuus bruttokansantuotteesta juuri se osuus, mitä finanssiministeriö oli aikaisemmin ennustanut: 4,6 prosenttia.

Vuonna 2015 (1.1.2015–1.1.2016) reservirahaston varat dollareissa hupenivat 87,91 miljardista dollarista 49,95 miljardiin dollariin. Vuona 2015 rahaston varat siis lähes puolittuivat, varoista käytettiin 43 prosenttia.

Reservirahaston dollarimääräiset varat ovat pudonneet kahden kuukauden aikana joulu- ja tammikuussa kuukaudessa 59,35 miljardista dollarista 49,72 miljardiin dollariin, yhteensä 9,63 miljardia dollaria. Kahdessa kuukaudessa rahasto on menettänyt varojaan yli 16 prosenttia, mutta tämän vuoden puolella dollarimääräiset varat eivät käytännössä ole laskeneet ja ruplamääräiset varat ovat hieman kasvaneet ruplan dollariarvon heikkenemisen seurauksena.

Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varat olivat 1.12.2015 puolestaan 72,22 miljardia dollaria (4 784,05 miljardia ruplaa), joka vastaa 6,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. Varantolukujen perusteella ruplan dollarikurssi oli 61,95 ruplaa. 1.1.2016 vastaavat luvut olivat 71,72 miljardia dollaria (5 227,18 miljardia ruplaa), joka vastaa 6,6 prosenttia bruttokansantuotteesta ja 1.2.2016 luvut olivat 71,15 miljardia dollaria (5 348,66 miljardia ruplaa), joka vastaa 6,8 prosenttia bruttokansantuotteesta. Helmikuun alun tilaston perusteella ruplan dollarikurssi oli 75,71 ruplaa ja tammikuun alun tilaston perusteella ruplan dollarikurssi oli 72,88 ruplaa.

Kansallisen hyvinvoinnin rahaston dollarimääräiset varat ovat pudonneet kahdessa kuukaudessa 72,22 miljardista dollarista 71,15 miljardiin dollariin, yhteensä vain 1,07 miljardia dollaria. Käytännössä rahaston varat ovat entisellään ja ruplamääräiset varat ovat kasvaneet 564,61 miljardia ruplaa (yli 11 prosenttia) ruplan dollarikurssin heikkenemisen myötä.

Miten reservirahaston kehitys vastaa finanssiministeriön viime vuoden loppupuolella antamaa arviota? Tämän vuoden puolella tammikuussa reservirahaston varat eivät ole huvenneet, reservirahaston varat olivat itseasiassa 1.2.2016 useita miljardeja dollareita suuremmat kuin mitä finanssiministeriön oman ennusteen perusteella olisi voinut olettaa.

On vielä liian aikaista arvioida, milloin Venäjän öljy- ja maakaasutuloilla kerätyt varat olisivat rahastoista loppumassa. Tällä hetkellä ei vielä näytä siltä, että raakaöljyn barrelihinnan lasku 30–35 dollarin tasolle olisi tuonut lisäyllätyksiä rahastovaroihin, melkeinpä päinvastoin. Vuoden päästä helmikuussa 2017 reservirahasto voi olla melko tyhjä, mikäli rahastosta nostetaan vuodessa ilman rahastotäydennystä se rahamäärä, mikä vuonna 2015 nostettiin. Puheet rahastovarojen loppumisesta ovat vielä tällä hetkellä ennenaikaisia.

Lähteet:

Reservirahaston varat 1.2.2008–1.2.2016, Venäjän finanssiministeriö: http://old.minfin.ru/en/reservefund/statistics/amount/

Kansallisen hyvinvoinnin rahaston varat 1.2.2008–1.2.2016, Venäjän finanssiministeriö: http://old.minfin.ru/en/nationalwealthfund/statistics/amount/

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu