Obama: Suomi, joka ei ole Nato-maa, on altis Venäjän sotilaalliselle hallinnalle

The fact is that Finland, which is a non-NATO country, is going to be vulnerable to military domination by Russia no matter what we do.”, Obama said.

Obama’s theory here is simple: Finland is a core Russian interest but not an American one, so Russia will always be able to maintain escalatory dominance there.

Suomennettuna:

On tosiasia, ettei Suomi, joka ei kuulu Natoon, on altis Venäjän sotilaalliselle hallinnalle riippumatta siitä, mitä me teemme.”, Obama sanoi.

Obaman teoria on selvä: Suomi on keskeinen maa Venäjän [sotilaalliselle] intressille, muttei yhdysvaltalaiselle intressille, joten Venäjä tulee aina ylläpitämään eskaloivaa valta-asemaa Suomessa.

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama antoi The Atlantic-lehdelle laajan haastattelun, joka julkaistiin nyt maaliskuussa lehden huhtikuun numerossa (April 2016).

Tuossa laajassa 72 sivua käsittäessä artikkelissa on Obaman politiikkaa ja sen perusteita käsitelty perinpohjaisesti kymmenessä eri aihepiirissä. Haastattelun otsikko on ”The Obama Doctrine”.

Haastattelussa Obama ei puhunut Suomesta (Finland) sanallakaan vaan Ukrainasta (Ukraine), ja edellä olevissa lainauksissa sekä otsikossa haastattelun Ukraine/Ukraina-sana on korvattu Finland/Suomi-sanalla.

                                                                                          ****

Kuinka Yhdysvallat olisi reagoinut, mikäli Venäjän invaasion kohde vuonna 2014 olisikin ollut Ukrainan sijaan Suomi?

Suomi ei ole Naton täysivaltainen jäsenmaa, vaan vain rauhankumppani eikä edes Nato-jäsenyyteen pyrkivä maa kuten Ukraina.

Suomella ei ole Yhdysvaltain kanssa mitään sellaista allekirjoitettuun sopimukseen perustuvaa, joka takaisi sotilaallista apua Yhdysvalloista kriisi- ja sotatilanteessa. Toki Suomi on Naton vahvistetun kumppanuuden ohjelmassa (Enhanced Opportunities Programme), ja puolustusvoiman komentaja on allekirjoittanut yhteisymmärryssopimuksen (Memorandum of Understanding), mutta niihin ei liity mitään erityistä sotilaallisesta avusta. Ukraina on puolestaan Natossa jäsenyyttä hakeva maa (Aspiring Nato Member), sen sijaan Suomi ei ole.

Toisin kuin Ukraina, Suomi on toki Euroopan unionin jäsenmaa.

On kuitenkin muistettava, että Suomen EU-jäsenyys ei ole mikään turvallisuuspoliittinen vakuutus, koska Yhdysvallat ei ole EU:n jäsenmaa. Yhdysvallat tekee turvallisuuspoliittiset päätöksensä oman etunsa ja Naton puitteissa, ei EU:n puitteissa.

Suomessa on syytä ottaa realitteettina, ettei edes Euroopan johtavilla sotilasmahdilla – Ranskalla ja Iso-Britannialla – ole ylivertaisia sotavoimia verrattuna Venäjään, mikäli sotatoimet pitäisi aloittaa pelkästään eurooppalaisin voimin Venäjää vastaan. EU-maiden halukkuus ryhtyä merkittäviin sotatoimiin Venäjää vastaan ilman Yhdysvaltojen taustavoimaa on myös aina kysymysmerkki. Halukkuutta ei todennäköisesti olisi.

                                                                                          ****

Obaman haastattelussa Ukrainasta puhutut sanat ovat hyvin kuvaavia Yhdysvaltain politiikasta Venäjän niistä Euroopan puoleisista rajanaapurimaista, jotka eivät ole Naton jäsenmaita. Tällaisia maita ovat Suomi, Valko-Venäjä, Ukraina, Georgia ja Azerbaidžan. Maita on enää jäljellä vain viisi kappaletta, muut ovat jo Natossa. Näistä maista neljä on kuulunut Neuvostoliittoon ja yksi Venäjään.

Obaman haastattelun mukaan Yhdysvalloista sotilaallista turvallisuutta hakevan maan tulisi olla Euroopassa Natoon kuuluva maa (”The fact is that Ukraine, which is a non-NATO country…”), koska jäsenyys varmistaa Yhdysvaltain sotilaallisen avun perussopimuksen 5. artiklan mukaisesti. Tuota artiklaa Yhdysvallat ei voi kiertää menettämättä kasvojaan ja mainettaan sopimuskumppanina. 5. artiklan kiertäminen merkitsisi Naton uskottavuuden loppua ja järjestön hajoamista, ja siihen Yhdysvalloilla ei ole varaa. Nato-jäsenyys on ainoa Yhdysvaltain antama uskottava turvatae Euroopassa. Kahdenkeskinen sotilaallinen yhteistyö Yhdysvaltain kanssa ilman allekirjoitettua ja ratifioitua sopimusta ei ole minkäänlainen turvatae.

Presidentit ja heidän mielipiteet Yhdysvalloissakin vaihtuvat, mutta sopimukset pysyvät.

Obaman haastattelun mukaan Yhdysvallat tunnustaa Venäjän intressit sen rajanaapurimaissa ja todennäköisesti ennen kaikkea Venäjän niissä rajanaarimaissa, jotka ovat vanhoja neuvostotasavaltoja eivätkä vielä kuulu Natoon (”Ukraine is a core Russian interest but not an American one, so Russia will always be able to maintain escalatory dominance there.”).

Avainkysymys nyt Suomelle on, tunnustaako Yhdysvallat Venäjän intressit siinä rajanaapurimaassa, joka on kyllä EU-jäsen, mutta joka ei kuulu Natoon, mutta joka on kuulunut aikanaan Venäjään ja jonka kanssa Neuvostoliitolla on ollut sotilaallinen YYA-sopimus. Vielä kylmän sodan aikaan Yhdysvallat tunnusti Neuvostoliiton sotilaalliset intressit Suomessa.

Mitä tällä hetkellä Yhdysvallat siis ajattelee turvallisuuspoliittisesti Suomesta?

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu