Venäjän RISS: Suomen ja Ruotsin Nato-kansanäänestys 2018, jäsenyys 2020

Seuraan säännöllisesti Russian Institute for Strategic Studies-tutkimuslaitoksen (RISS) turvallisuuspoliittisia raportteja, jotka ovat olleet laadukkaita. Suoraan Venäjän presidentin alaisuudessa olevan laitoksen nimi on venäjäksi Российский институт стратегических исследований.

RISS edustaa enemmän Venäjän poliittisten päättäjien ja valtionhallinnon instituutioiden poliittisia näkökulmia kuin esimerkiksi Ulkopoliittinen instituutti (FIIA) Suomessa tai Nato Defence College (NDC), jotka eivät edusta maansa tai organisaationsa turvallisuuspoliittisia kantoja juurikaan, NDC toki enemmän Natoa kuin FIIA Suomea.

RISS:n nuorempi tutkija Ivan Sergejevitš Monkov (Иван Сергеевич Моньков) on laatinut 25.2.2016 mielenkiintoisen selvityksen otsikolla ”О перспективах вступления Швеции и Финляндии в НАТО”, joka on suomennettuna: ”Näkymät Ruotsin ja Suomen liittymisestä Natoon”. Monkov on erikoistunut alueellisiin turvallisuuskysymyksiin ja on kirjoittanut paljon Natosta.

Monkov tiivistää artikkelissa Suomen ja Ruotsin Nato-tulevaisuuden kuuteen kohtaan:

  1. Политические элиты Финляндии и Швеции в значительной части «за» вступление в НАТО, народ – «против». Vapaasti suomennettuna: Poliittinen eliitti on Suomessa ja Ruotsissa Nato-jäsenyyden kannalla, kansa vastaan.
  2. Набирает обороты «пронатовская» кампания в СМИ с целью привития обществу алармизма в отношении РФ. Vapaasti suomennettuna: NATO-myönteisellä mediakampanjalla tarkoituksena on ollut edistää pelkoa Venäjää kohtaan.
  3. Синхронность Швеции и Финляндии в принятии решений по вопросам обеспечения региональной безопасности, при вступлении одного из государств в НАТО, скорее всего, повлечет за собой аналогичные действия со стороны другого. Vapaasti suomennettuna: Suomen ja Ruotsin päätökset on synkronoitu alueellisen turvallisuuden kysymyksissä, jos jompikumpi liittyy Natoon, se edellyttää myös toisen liittymistä Natoon.
  4. Многое будет зависеть от возможных референдумов по членству в альянсе, которые намечены на 2018 г. Suomennettuna: Paljon riippuu mahdollisesta Nato-jäsenyyskansanäänestyksistä, jotka olisi tarkoitus pitää vuonna 2018.
  5. Являясь участниками широкого спектра программ НАТО, Финляндия и Швеция без труда могут интегрироваться в Североатлантический союз, в случае принятия положительного политического решения. Vapaasti suomennettuna: Koska Suomi ja Ruotsi ovat osallistuneet laajoihin Nato-ohjelmiin, Suomen ja Ruotsin integrointi Natoon olisi helppoa, ja liittymispäätös olisi poliittinen.
  6. Учитывая общественно-политическую обстановку в Финляндии и Швеции, вступление этих государств в альянс может состояться в районе 2020 г., не ранее. Vapaasti suomennettuna: Huomioiden yhteiskunnallinen ja poliittinen tilanne Suomessa ja Ruotsissa, nämä valtiot voivat liittyä Natoon vuonna 2020, ei aikaisemmin.

Vapaa suomennus ei siis ole sanatarkka käännös, vaan venäjänkieliset lauseet on muodostettu juoksevaksi suomen kieleksi.

Monkov otaksuu, että Suomen ja Ruotsin osalta Nato-prosessointi lähtee todenteolla vauhtiin Ruotsin vuoden 2018 parlamenttivaalien jälkeen.

Monkovin aikataulu on varsin positiivinen, ja meille myönteinen, jotka kannattamme Nato-jäsenyyttä. Olisi varsin positiivista, jos kansanäänestys tapahtuisi jo vuonna 2018, jolloin Ruotsissa on parlamenttivaalit ja Suomessa eduskuntavaalit vuoden päässä. Toisaalta Suomen kannalta äänestysajankohta olisi paras juuri vuotta ennen eduskuntavaaleja. Toivottavasti Monkovin näkemys olisi myös laajemmin venäläisen hallinnon näkemys.

Venäjä valtio on jo tosiasiallisesti varautunut Suomen Nato-jäsenyyteen vuodesta 2010 lähtien ja lähialueemme venäläiset sotavoimat on koottu sen mukaan. Mikäli Suomi ja Ruotsi liittyisivät Natoon, sotilaallisella puolella ei todennäköisesti enää paljon tapahtuisi, sotilaalliset toimet Venäjä on jo pitkälti toteuttanut.

Monkovin kirjoituksessa on yksi mielenkiintoinen yksityiskohta, jonka todenperäisyyttä on vahvasti epäiltävä tai sitten kyseessä olisi salainen jymypaukkutieto, joka on tiedossa jotain kautta saatuna Venäjällä, mutta ei julkisesti Suomessa, Ruotsissa tai Virossa.

Monkov kirjoittaa: ”Еще одним важным шагом можно считать подписание в конце января с.г. соглашения о военной помощи между Финляндией, Швецией и Эстонией. Такой тройственный союз интересен с той точки зрения, что Эстония, являясь членом НАТО, способствует проведению Хельсинки и Стокгольмом политики на сближение с альянсом, а не на вступление в него. По всей видимости, по мере реализации этой стратегии Швеция и Финляндия рассчитывают распространить на себя принцип коллективной безопасности Североатлантического союза, формально оставаясь нейтральными странами.

Suomennettuna: Toisena tärkeänä askeleena voidaan pitää tämän vuoden tammikuussa lopussa allekirjoitettua Suomen, Ruotsin ja Viron välistä sopimusta sotilaallisesta avusta. Tämä kolmen maan liitto on mielenkiintoinen siitä näkökulmasta, että Naton jäsenmaa Viro edistää Helsingin ja Tukholman poliittista lähentymistä Natoon, mutta virallisesti maat eivät lähenny. Ilmeisesti tämän strategian pohjalta Ruotsin ja Suomen odotus on, että Pohjois-Atlantin liiton kollektiivisen turvallisuuden periaate ulotetaan maihin [Suomeen ja Ruotsiin], jotka virallisesti ovat liittoutumattomia maita.

Mikäli tuo RISS:n kirjoittama pitäisi paikkansa, olisi siis Suomen, Ruotsin ja Viron välille tehty hiljattain sopimus sotilaallisesta avusta (”liitto”, ”союз”), josta julkisuudessa ei ole puhuttu mitään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu