Suomen ja Yhdysvaltain välinen ohjuskauppa on vilkasta

Tämä pitkä kirjoitus on tarkoitettu niille lukijoille, joita kiinnostaa puolustusvoimien aseostot erityisesti Yhdysvalloista sekä niiden puolustuspolittiinen merkitys.

Defence Security Cooperation Agency (DSCA) on Yhdysvaltain puolustusministeriön alainen virasto, jonka tehtävä on toteuttaa turvallisuusyhteistyöohjelmia liittolaismaiden ja kumppaneiden kanssa.

Jos jokin valtio haluaa olla puolustusyhteistyössä Yhdysvaltain kanssa, on DSCA käytännön asioiden prosessoija. DSCA:n kanssa yhteistyötä harjoittavat valtiot koetaan – niin Venäjäkin kokee – vähintäänkin Yhdysvaltain kumppaniksi puolustuksen alalla, niin Suomenkin.

Sotilaallisen leirin liputus käy selväksi, kun DSCA:n sivuilla tekee hakuja valtioiden nimillä. ”Russia”-hakusanalla Venäjä löytyy vain kahdesti merkityksettömissä asioissa. ”Finland”-hakusanalla Suomi sen sijaan löytyy 10 kertaa, joista 9 liittyy Suomen ja Yhdysvaltain välisiin asekauppoihin.

Jäljempänä on koottuna vuodesta 2008 DSCA:n sivuilta löydettyjä Suomen toteutuneita tai kaavailtuja asehankintoja Yhdysvalloista, jotka ovat edellyttäneet kongressin tai vähintään ulkoministeriön hyväksyntää. DSCA:n lehdistötiedotteista selviää mielenkiintoisa perusteluja hankinnoille, joiden sanamuotoja lienee osaltaan muotoiltu myös Suomessa.

Jäljempänä ”kokonaistoimitus”-maininta tarkoittaa järjestelmän hankintaan liittyviä osakokonaisuuksia, jotka voivat vaihdella myyntivaltuutuksesta ja kaupasta riippuen. Myyntilupaan on voinut kuulua esimerkiksi oheislaitteet, järjestelmäosat, ohjelmistopäivitykset, koulutus, logistisen tukitoiminta jne. Itse tiedotteissa ei ole mainintaa kokonaistoimituksesta.

Mikäli haluaa yksityiskohtaisia tietoja Suomeen tehtävistä asehankinnoista ja niiden ostoluvista, tiedot löytyvät parhaiten ulkomaisista lähteistä, ei suomalisista puolustusministeriön tai puolustusvoimain lähteistä. Puolustukseen liittyvä tiedotuskulttuuri on Suomessa vielä jäljessä muista länsimaista, erityisesti Yhdysvalloista.

Tiedotejärjestys on uusimmasta vanhimpaan aikavälillä 10.11.2015–11.7.2008.

                                                                                               ****

Lehdistötiedote otsikolla “Finland – Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS) M31A1 Unitary and GMLRS M30A1 Alternative Warhead Rockets in Pods”, julkaisupäivä 10.11.2015, tiedote 15-60 (60. tiedote vuonna 2015).

Yhdysvaltain ulkoministeriö on tehnyt päätöksen mahdollisuudesta myydä Suomelle 40 kappaleen laajuisen Guided Multiple Launch Rocket System Unitary (GMLRS) M31A1 ja M30A1 -raketinheitinjärjestelmän kokonaistoimituksena. Hankinnan arvoksi arvioidaan 150 miljoona dollaria.

Tarkasti myyntivaltuutus käsitti: “Forty (40) Guided Multiple Launch Rocket Pods: Fifteen Pods of M31A1 Unitary Missiles (6 missiles per pod for a total of 90 missiles) and 25 Pods of M30A1 Alternative Warhead Missiles (6 missiles per pod for a total of 150 missiles).”

Lehditötiedoteen mukaan esitetty myynti edistää Yhdysvaltain ulkopolitiikan ja kansallisen turvallisuuden tavoitteita auttamalla parantamaan ystävällismielisen maan [Suomen] turvallisuutta, joka on ollut ja on edelleen tärkeä voima poliittista vakautta ja taloudellista kehitystä Euroopassa. Esitetty GMLRS M31A1 ja M30A1 -järjestelmien myynti parantaa Suomen kykyä täyttää olemassa olevat ja tulevat uhat: “This proposed sale will contribute to the foreign policy and national security objectives of the United States by helping to improve the security of a friendly country which has been, and continues to be, an important force for political stability and economic progress in Europe. The proposed sale of the GMLRS M31A1 Unitary and M30A1 GMLRS Alternative Warhead Rockets will improve Finland's capability to meet current and future threats.

Tiedotteen mukaan Suomi haluaa ohjuskaupan tuomalla lisäkapasiteetilla turvata ja parantaa valtion rajojen turvallisuutta: ”Finland will use this enhanced capability to strengthen and secure its national borders.

Lisäksi tiedotteen mukaan esitetty järjestelmän myynti ja tuki ei muuta sotilaallisen tasapainon perusteita alueella: ”The proposed sale of this equipment and support will not alter the basic military balance in the region.” Tuo sama lause on ollut jokaisessa Suomea koskevassa lehdistötiedotteessa.

Defence Newsin 18.11.2015 julkaiseman lehtijutun mukaan Suomella oli suuri kiire hankkia ohjuksia, ja kauppa tapahtuisi seuraavan 4-7 kuukauden kuluessa. Puolustusministeriö valtuuttikin 4.2.2016 puolustusvoimat hankkimaan raskaan raketinheitinjärjestelmän ampumatarvikkeita Yhdysvalloista, ja hankkeen kokonaisarvo olisi noin 70 miljoonaa euroa. Lehdistötiedote löytyy täältä.

Puolustusministeriön tiedotteessa ei kerrota, mikä on tilatun ja ostetun hankinnan lopullinen laajuus kokonaisuudessaan. Kun DSCA:n kirjaa lehdistötiedotteessa myyntiluvan mukaisen hankinnan arvon olevan 150 miljoonaa dollaria, on puolustusministeriön tiedotteen mukaan hankinnan arvo vain 70 miljoonaa euroa. Joko myyntiluvassa ilmoitetun hankintamäärän ja lopullisen kaupan suuruus eivät ole yhteneviä tai sitten jompikumpi antaa hankkeen arvosta harhaanjohtavaa tietoa. Puolustusministeriön tulisi kertoa lopullisen ostettavan aseistuksen määrä julkisuuteen, mitä se ei nyt tee.

                                                                                               ****

Lehdistötiedote otsikolla “Finland – F-18 Mid-Life Upgrade Program”, julkaisupäivä 27.6.2013, tiedote 13-31 (31. tiedote vuonna 2013).

DSCA on lähettänyt tiedoksiannon Yhdysvaltain kongressille mahdollisuudesta myydä Suomelle F-18 -hävittäjiin päivitysohjelmistot kokonaistoimituksena. Hankinnan arvoksi arvioidaan 170 miljoonaa dollaria.

Tarkasti myyntivaltuutus käsitti: “F-18 Mid-Life Upgrade (MLU) Program, consisting of F-18C/D Fleet Retrofit Kits of the following systems: 69 KIV-78s (Mode 5 Identification Friend or Foe), 69 AN/APX-11-30s (Combined Interrogator/Transponders), Multifunctional Information Distribution Systems, and 32 SUU-63 pylons.

Ehdotettu myynti edistää Yhdysvaltojen ulkopolitiikan ja kansallista turvallisuutta auttamalla parantamaan ystävällismielisen maan turvallisuutta, joka on ollut ja on edelleen merkittävä voima poliittiselle vakaudelle ja taloudelliselle kehitykselle Euroopassa: “The proposed sale will contribute to the foreign policy and national security of the United States by helping to improve the security of a friendly country which has been, and continues to be an important force for political stability and economic progress in Europe.

Asiasta ei löydy tiedotetta puolustusministeriön sivuilta.

                                                                                               ****

Lehdistötiedote otsikolla “NATO – C-17 Follow-On Support”, julkaisupäivä 17.4.2013, tiedote 13-06 (6. tiedote vuonna 2013).

DSCA on lähettänyt tiedoksiannon Yhdysvaltain kongressille mahdollisuudesta myydä kansainväliselle konsortiolle, joka koostuu Pohjois-Atlantin liittoon (NATO) liittolaismaista sekä Ruotsista ja Suomesta (yhteensä 12 maasta), kolmen NATO Airlift Management Program C-17 (NAM) Boeing C-17 Globemaster III raskaan kuljetuskoneen ylläpitoa. Hankinnan arvoksi arvioidaan 300 miljoonaa dollaria.

Tarkasti myyntivaltuutus käsitti: “Contractor logistics support for NATO Airlift Management Program C-17 aircraft, to include participation in the Global Reach Improvement Program, alternate mission equipment, publications and technical data, spare and repair parts, support equipment, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor technical assistance and other related elements of logistics support.

Ehdotettu myynti edistää Yhdysvaltojen ulkopolitiikaa ja kansallista turvallisuutta auttamalla Naton sotilaallista kyvykkyyttä ja edistäen asejärjestelmien standardointia ja yhteentoimivuutta Yhdysvaltain asevoimien kanssa: “This proposed sale of contractor logistics support will contribute to the foreign policy and national security objectives of the United States by improving the military capabilities of NATO and furthering weapon system standardization and interoperability with U.S. forces.

Tiedotteessa Yhdysvallat käytännössä rinnastaa Suomen ja Ruotsin Nato-maihin.

Asiasta ei löydy tiedotetta puolustusministeriön sivuilta.

                                                                                               ****

Lehdistötiedote otsikolla “Finland – Army Tactical Missile Systems M-39 Block 1A”, julkaisupäivä 4.6.2012, tiedote 12-25 (25. tiedote vuonna 2012).

DSCA on lähettänyt tiedoksiannon Yhdysvaltain kongressille mahdollisuudesta myydä Suomelle 70 kappaletta M-39 Block 1A Army Tactical Missile System (ATACMS) T2K 7 -ohjuksia kokonaistoimituksena. Hankinnan arvoksi arvioidaan 132 miljoonaa dollaria.

Tarkasti myyntivaltuutus käsitti: “70 M-39 Block 1A Army Tactical Missile System (ATACMS) T2K Unitary Missiles, Missile Common Test Device software, ATACMS Quality Assurance Team support, spare and repair parts, tools and test equipment, support equipment, personnel training and training equipment, publications and technical data, U.S. government and contractor engineering and logistics support services, and other related elements of logistics support.

Ehdotettu myynti edistää myös Suomen, Yhdysvaltain ja muiden liittolaisten välistä yhteentoimivuutta: “Finland intends to use these defense articles and services to expand its existing army architecture and improve its self-defense capabilities. This will contribute to the Finnish Defense Forces’ goal of modernizing its capability while further enhancing interoperability between Finland, the United States, and other allies.

Ohjukset on tarkoitettu M270 MLRS -raketinheitinjärjestelmään. Block 1A -kuorma-ammus sisältää 275 kpl tytärammuksia. Lockheed Martin on jatkokehittänyt vuoden 2015 alusta järjestelmää, jotta rypälepommikiellon edellyttämänä ei maastoon jäisi räjähtämättömiä tytärammuksia.

Puolustusministeriön sivuilta ei tiedotetta ohjushankinnasta löydy eikä Suomi ole ohjuksia hankkinut kalliin hankintahinnan perustella. Puolustusvoimat on nyt etsimässä uutta pitkän kantaman (jopa yli 300 kilometrin kantaman) järjestelmää ja ohjuksia.

Tällä hetkellä Suomen pitkän kantaman (yli 300 kilometriä) ohjusvarustus on puutteellinen etenkin huomioiden Venäjän muodostama vakava ohjusuhka. Suomen tulisi kyetä tuhoamaan vihollismieliset ohjuslaukaisualustat myös muutoin kuin hävittäjäohjuksin (JASSM).

                                                                                               ****

Lehdistötiedote otsikolla “Finland – Reprogrammable Micro-Processor (RMP) Block 1 Anti-Aircraft Missiles”, julkaisupäivä 31.10.2011, tiedote 11-42 (42. tiedote vuonna 2011).

DSCA on lähettänyt tiedoksiannon Yhdysvaltain kongressille mahdollisuudesta myydä Suomelle 600 kappaletta Reprogrammable Micro-Processor (RMP) Block 1 Anti-Aircraft missiles (STINGER) -ohjuksia kokonaistoimituksena. Hankinnan arvoksi arvioidaan 330 miljoonaa dollaria.

Tarkasti myyntivaltuutus käsitti: “600 STINGER-Reprogrammable Micro-Processor (RMP) Block 1 Anti-Aircraft missiles, 10 STINGER Block 1 Production Verification Flight Test missiles, 110 Gripstock Block 1 Control Groups, 1827 Battery Coolant Units, 16 Tracking Head Trainers (THT), 50 Field Handling Trainers (FHT), 2 GCU-31A/E Gas Charging Units, 110 Night Sights, 1 STINGER Troop Proficiency Trainer, 1 Launch Simulator, 16 THT metal containers, 16 FHT metal containers, refurbishment, upgrades, spare and repair parts, tools and tool sets, support equipment, personnel training and training equipment, publications and technical data, U.S. Government and contractor engineering and logistics support services, and other related elements of logistics support.

Aikaisempien asekauppojen perusteluista poiketen tällä kertaa oli ensikertaa kirjattuna, että STINGER-ilmatorjuntaohjusten myynti parantaa Suomen ja Yhdysvaltojen sekä muiden liittoutuneiden asevoimien yhteentoimivuutta: “The proposed sale will provide Finland a defensive capability while enhancing interoperability with the U.S. and other allied forces.

Puolustusministeriö tiedotti 29.1.2014 Suomi STINGER-ohjushankinnasta, ja hankkeen kokonaishinta olisi 90 miljoonaa euroa. DSCA:n tiedotteessa puhutaan 100 miljoonan dollarin myyntivaltuuksista. Tällä kertaa DSCA:n ja puolustusministeriön tiedotteiden euro- ja dollarimääräisissä hinnoissa ei ole poikkeavuutta, joten ostettu määrä lienee lähelle 600 STINGER-ohjusta. Puolustusministeriön lehdistötiedote löytyy täältä.

                                                                                               ****

Lehdistötiedote otsikolla “Finland – AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM)”, julkaisupäivä 31.10.2011, tiedote 37-11 (37. tiedote vuonna 2011).

DSCA on lähettänyt tiedoksiannon Yhdysvaltain kongressille mahdollisuudesta myydä Suomelle 70 kappaletta AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM) -ohjuksia kokonaistoimituksena. Hankinnan arvoksi arvioidaan 255 miljoona dollaria.

Tarkasti myyntivaltuutus käsitti: “70 AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), 2 test vehicles, support and test equipment, publications and technical documentation, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor engineering, technical and logistics support services, and other related elements of logistical and program support.

Perusteet myyntiluvalle ovat pitkälti samat kuin GMLRS-ohjusten/rakettien myyntiluvalle vuonna 2015, lisäksi luvassa mainittiin ensisijaisena puoltoina Suomen Nato-kumppanuus sekä jäsenyys Euroatlanttisessa kumppanuusneuvostossa. Myös Suomen EU-jäsenyys vuodesta 1995, YK:n rauhanturvaajatoiminta vuodesta 1956 sekä aktiivinen toiminta ETYJ:ssä on tiedotteessa mainittu.

Suomen JASSM-hankinnalla on tarkoitus modernisoida olemassa olevat ilmavoimat ammuskalustolla ja torjua potentiaalisia uhkia: “Finland’s acquisition of JASSM is intended to modernize its current aircraft munitions suite and counter potential threats.

Puolustusministeriö valtuutti 1.3.2012 puolustusvoimat allekirjoittamaan sopimuksen, jolla Suomi hankkii Yhdysvalloista AGM-158 JASSM-ohjuksia Ilmavoimien F-18 Hornet -kalustoon ja hankkeen kokonaishinta olisi 178,5 miljoonaa euroa. Lehdistötiedote löytyy täältä.

Puolustusministeriön tiedotteessa ei kerrota, mikä on tilatun ja ostetun hankinnan lopullinen laajuus kokonaisuudessaan. Kun DSCA:n kirjaa lehdistötiedotteessa myyntiluvan mukaisen hankinnan arvon olevan 255 miljoonaa dollaria, puolustusministeriön tiedotteen mukaan hankinnan arvo on vain 178,5 miljoonaa euroa. Joko myyntiluvassa ilmoitetun hankintamäärän ja lopullisen kaupan suuruus eivät ole yhteneviä tai sitten jompikumpi antaa lopullisen hankkeen arvosta harhaanjohtavaa tietoa. Verratessa 255 miljoonaa dollaria 178,5 miljoonaan euroon, olisi euron dollarikurssi 1,42 dollaria, mikä on epärealistisen korkea. Puolustusministeriön tulisi kertoa lopullisen ostettavan aseistuksen määrä julkisuuteen, mitä se ei nyt tee.

                                                                                               ****

Lehdistötiedote otsikolla “Finland – M270 Multiple Launch Rocket System Upgrade”, julkaisupäivä 30.9.2010, tiedote 10-59 (59. tiedote vuonna 2010).

DSCA on lähettänyt tiedoksiannon Yhdysvaltain kongressille mahdollisuudesta myydä Suomelle 24 kappaleen M270 Multiple Launch Rocket Systems (MLRS) raskaan raketinheitinjärjestelmän päivityksen (upgrade) kokonaistoimituksena. Hankinnan arvoksi arvioidaan 100 miljoonaa dollaria.

Tarkasti myyntivaltuutus käsitti: “The upgrade 24 M270 Multiple Launch Rocket Systems (MLRS) to the Universal Fire Control System configuration, 1 M31 Guided Multiple Launch Rocket System Unitary, 1 Army Tactical Missile System T2K, 36 Ruggedized Memory Units, 25 Interface devices, 8 M68 to M68A2 trainers, tools, support and test equipment, spare and repair parts, publications and technical documentation, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor engineering, technical and logistics support services, and other related elements of logistical and program support.

Suomi osti M270 MLRS -raketinheitinjärjestelmän käytettynä Alankomaiden puolustusvoimilta vuonna 2007, ja tuolla hankinnalla Yhdysvalloista päivitettiin/parannettiin/laajennettiin (upgrade) järjestelmää. Puolustusministeriön sivuilta ei löydy varsinaista tiedotetta raketinheitinjärjestelmän päivittämisestä, parantamisesta tai lisäämisestä, mutta asiasta uutisoi Yle 26.1.2011 sivuillaan.

Ylen mukaan kaupan arvo olisi ollut hieman alle 40 miljoonaa euroa ja järjestelmään kuuluisi 22 tela-alustalla toimivaa heitintä sekä noin 100 erilaista ajoneuvoa. DSCA:n tiedotteessa puhutaan 100 miljoonan dollarin myyntivaltuuksista. Joko myyntiluvassa ilmoitetun hankintamäärän ja lopullisen kaupan suuruus eivät ole yhteneviä tai sitten jompikumpi antaa hankkeen arvosta harhaanjohtavaa tietoa. Puolustusministeriön tulisi kertoa lopullisen ostettavan aseistuksen määrä julkisuuteen, mitä se ei nyt tee.

                                                                                               ****

Lehdistötiedote otsikolla “Finland – AIM-120C-7 AMRAAM Missiles”, julkaisupäivä 11.7.2008, tiedote 08-43 (43. tiedote vuonna 2008).

DSCA on lähettänyt tiedoksiannon Yhdysvaltain kongressille mahdollisuudesta myydä Suomelle 300 kappaletta AIM-120C-7 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) -ohjuksia kokonaistoimituksena. Hankinnan arvoksi arvioidaan 435 miljoonaa dollaria.

Tarkasti myyntivaltuutus käsitti: ”300 AIM-120C-7 AMRAAM, missile containers, spare and repair parts, support and test equipment, publications and technical documentation, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor engineering, technical and logistics support services, and other related elements of logistical and program support.

AMRAAM-ohjusten myynti antaa Suomelle uskottavan aluepuolustuskyvyn kasvattamalla pysyvää kykyä puolustustoiminnassa: ”The sale of AMRAAM missiles gives Finland credible territorial defense capability by increasing its sustainment capability during defensive operations.

Suomella on ollut tarkoitus sijoittaa AMRAAM-ohjukset F/A-18C/D -hävittäjälaivastoon ja yhdysvaltalais-norjalaisen NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmään, jonka hankinnasta puolustusministeriö tiedotti 29.4.2009 (tiedote löytyy täältä). DSCA:n lehdistötiedote esittää ohjusten käyttökohteeksi vain F/A-18 Hornet-hävittäjät, ja vuonna 2008 NASAMS-hankinnasta ei vielä liene ollut riittävää tietoa.

Puolustusministeriön sivuilta ei löydy varsinaista tiedotetta AMRAAM-ohjusten ostamisesta, ostettujen ohjusten määrästä eikä kauppahinnasta, mutta ohjukset ostettiin, ja toimituksen oli määrä alkaa vuoden 2012 kuluessa.

AMRAAM-ohjuksissa oli 2010-luvun alkupuolella moottoriongelmia etenkin kylmissä olosuhteissa. Rakettimoottoreita varten rakennettiin Norjaan toinen tuotantolinja yhdessä norjalaisen Nammo-yhtiön kanssa, jossa Suomen valtio ovat omistajana myös mukana Patrian kautta.

Puolustusministeriön tulisi kertoa lopullisen ostettavan aseistuksen määrä julkisuuteen, mitä se ei nyt tee.

                                                                                               ****

Lehdistötiedote otsikolla “Finland – F-18 Mid-Life Upgrade Program”, julkaisupäivä 9.9.2008, tiedote 08-85 (85. tiedote vuonna 2008).

DSCA on lähettänyt tiedoksiannon Yhdysvaltain kongressille mahdollisuudesta myydä Suomelle F-18 -hävittäjiin päivitysohjelmistot kokonaistoimituksena. Hankinnan arvoksi arvioidaan 406 miljoonaa dollaria.

Tarkasti myyntivaltuutus käsitti: “F79 Multifunctional Information Display Systems/Low Volume Terminals (MIDS/LVT), 70 AN/ARC-210 (RT-1851A(c)) Radios, including Single Channel Ground and Airborne Radio System (SINCGARS), 75 AN/AYQ-9(V) Stores Management System Upgrades, 72 MIDS Electronic Interference Blanking Units, 72 Color Cockpit Displays, 70 Joint Helmet Mounted Cueing Systems (JHMCS) Laser Helmet Shields, 1 AGM-154C Joint Standoff Weapon (JSOW) Captive Air Training Missile, 15 AGM-154C JSOW missiles, and 1 Lot JHMCS Spares.

Ehdotettu myynti edistää Yhdysvaltojen ulkopolitiikan ja kansallista turvallisuutta auttamalla parantamaan ystävällismielisen maa turvallisuutta, joka on ollut ja on edelleen merkittävä voima poliittiselle vakaudelle ja taloudelliselle kehitykselle Euroopassa: “This proposed sale will contribute to the foreign policy and national security of the United States by helping to improve the security of a friendly country which has been, and continues to be, an important force for political stability and economic progress in Europe.

Asiasta ei löydy tiedotetta puolustusministeriön sivuilta.

                                                                                               ****

Lockheed Martin (Missiles) on Suomen hoviasetoimittaja. Edellä luetelluista yhdeksästä myyntiluvasta viidessä on yksi keskeisemmistä toimittajista Lockheed Martin. AMRAAM- ja STINGER-ohjuksien kohdalla toimittaja on Raytheon Missiles Systems ja lentokoneisiin liittyvissä toimituksissa The Boeing Company.

Ohjukset ovat oleellisin ja tärkein osa jokaisen maan puolustuskykyä, laukaistiinpa ne maalta, mereltä tai ilmasta. Suomi ei tee poikkeusta. Käytännössä Suomen kaikki ohjusjärjestelmät toimitetaan kokonaistoimituksena Yhdysvalloista. Kuten Alexander Stubb on todennut, Yhdysvallat on Suomen tärkein puolustusyhteistyökumppani. Ruotsi tulee kaukana perässä, eikä Suomen ja Ruotsin keskinäinen puolustusliitto taida paljon tilannetta muuttaa. Edellisissä kappaleissa kirjatut Yhdysvalloista tapahtuneiden aseostojen myyntivaltuuksien summat kertovat paljon tärkeimmästä puolustuskumppanistamme.

Venäjä on pitänyt Suomea sotilaallisesti Naton ja Yhdysvaltain muodostamaan länsileiriin kuuluvaksi jo noin vuodesta 2010 lähtien. Venäjä on tehnyt lähialueemme varustelut ja aseryhmitykset niin kuin Suomi olisi jo Naton jäsenmaa. Venäjä tietää tarkalleen Suomen ja Yhdysvaltain välisen aseellisen yhteistyön laadun ja laajuuden. Yhtä hyvin kuin lännessä tiedetään, minne sotilaallisesti Valko-Venäjä kuuluu, tietää myös Venäjä, minne Suomi kuuluu. Venäjää tietää tarkalleen sen, mitä asejärjestelmiä, missä laajuudessa ja milloin Suomeen Yhdysvalloista ostetaan.

Suomessa niiden henkilöiden, jotka vielä muistelevat turvallisuuden tunnetta kaipaavasti Suomen liittoutumattomuuden aikaan ja sitä, että Suomi pystyisi myös suurvaltojen välisessä kriisi- ja sotatilanteessa pysymään ristiriitojen ulkopuolisena, olisi syytä päivittää tilannekuva vastaamaan harhakuvitelmista kohti todellisuutta.

Suomessa tietyt poliittiset puolueet esittävät voimakkaasti Yhdysvaltoja arvostelevia kannanottoja ja jopa vihamielisyyttä Yhdysvaltoja kohtaan. Samat puolueet ja heidän kansanedustajat, jotka haukkuvat Yhdysvaltoja julkisuudessa kannatuksensa lisäämiseksi, kannattavat tai ovat hiljaa puolustusvaliokunnan tai raha-asiainvaliokunnan istunnoissa, kun käsittelyssä on asehankinnat Yhdysvalloista. Voiko kaksinaismoraali olla raadollisempaa näissä vasemmistopuolueissa?

Suomi on valinnut puolensa, mutta ongelma on nyt se, ettei Suomi nauti Naton ulkopuolisena maana Naton perussopimuksen 5. artiklan tuomaa suojaa ja ennen kaikkea sen ennalta ehkäisevää suojaa. Kannamme siis liittoutumisen kaikki riskit saamatta sen turvallisuuden tuovaa vakuutta. Nykyinen valinta on kaikista vaihtoehdoista kaikkein huonoin.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu