Liitteenä Venäjän neuvottelukutsu Ruotsille koskien Itämeren turvallisuutta

Liitteenä olevassa kuvassa (kuva 1) on Venäjän lähettämä kirjallinen neuvottelukutsu Ruotsille koskien Itämeren turvallisuutta. Asiakirja on Ruotsin hallituksen ruotsinnos alkuperäisestä venäjänkielisestä asiakirjasta. Oheinen asiakirja on saatu Ruotsista.

Lisäys 29.8.2016:

Liitteenä on myös alkuperäinen venäjänkielinen kaksisivuinen asiakirja, joka on liitetty tähän kirjoitukseen kuvina (kuvat 2 ja 3). Myös tuo asiakirja on saatu äskettäin Ruotsista. Kuva 1:n ruotsinnos vastaa venäjänkielisessä asiakirjassa sivua 2 (kuvaa 3).

Kyseisenlaisen kutsun ovat saaneet kirjallisessa muodossa venäjänkielisenä Ruotsin lisäksi Viro, Latvia, Liettua ja Puola. Sen sijaan Suomi ei ole kutsua saanut presidentti Niinistön ilmoittamana 10.8.2016 Vaasan vierailun yhteydessä.

Venäjän lähettämä asiakirja on päivätty jo heinäkuulle ja se myös toimitettu osapuolille jo heinäkuun viimeisinä päivinä. Aikajanassa on huomioitava, että Putin ja Niinistö tapasivat Kultarannassa 1.7.2016. Nato piti huippukokouksen Varsovassa 8. ja 9.7.2016 ja Nato-Venäjä-neuvoston kokous pidettiin puolestaan 13.7.2016.

Suomen lisäksi kutsua eivät Itämeren maista saaneet myöskään Saksa eikä Tanska, eivätkä tule enää samaan kuten ei Suomikaan.

Mikäli haluat kuvissa 1-3 olevat asiakirjat pdf-tulosteena ja kuvan tekstin luettavaan kokoon, avaa kukin kuva, ota näyttöruutukuva (print screen) ja tallenna se tietokoneellesi, muokkaa kuvaa vaikkapa Paint-ohjelmalla (rajaus) tai liittämällä Wordiin, jossa myös voi rajata kuvaa. Ota lopuksi muokatusta kuvasta pdf-tuloste A4- tai A3-kokoon.

Venäjä kutsuu siis Ruotsin (sekä Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan) vuoropuheluun luottamuksen vahvistamiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi Itämeren alueella. Itämeren alueelta Venäjä ei kuitenkaan kutsunut asiakirjamuotoisilla kutsuilla Itämeren kolmea muuta rantavaltiota, – Suomea, Saksaa eikä Tanskaa. Näin Itämeren rantavaltioita Venäjä kohtelee eri tavoin saadakseen vain hämmennystä aikaan.

Venäjä puhuu tuossa asiakirjassa dialogista (kahdenkeskisistä neuvotteluista), ruotsinnoksessa käytetty ruotsin kielen sana on ”dialog”, ja alkuperäisessä venäjänkielisessä asiakirjassa käytetty venäjänkielinen sana on niin ikään диалог (dialog).

Oheiset asiakirjat ovat Ruotsissa julkisia, sen sijaan esim. Virossa ne eivät ole (classified). Ruotsissa viranomaisasiakirjojen julkisuuskäsittely on ehkä parasta maailmassa. Jos asiakirja on julkinen, se todella on julkinen, eikä enää erillistä harkintaa asiakirjan julkistamisesta tai lähettämisestä tarvitse käydä, kun sen julkisuusasema on kerran määritelty. Julkinen asiakirja lähetetään ilman erillistä uutta harkintaa vaikka marssilaisille. Ruotsissa ei myöskään asiakirjaa hyvin helposti julisteta salaiseksi, ja jos se julistetaan, on sekin saatavissa yleensä ”mustattuna”, mikä on tehty jo arkistointivaiheessa.

Ohessa kuvan 1 mukainen asiakirja on ruotsinkielisenä:

 

nofficiell översättning från ryska

Moskva, juli 2016

 

Ärade herr Salestrand!

Inom ramarna för förverkligandet av det ryska initiativet för att tillse säkerheten i Östersjöregionen inbjuds Ni till Moskva för att diskutera praktiska åtgärder rörande sagda område. Under samtalens gång föreslås också att vi utbyter synpunkter på den rådande militärpolitiska situationen i Europa. Vi har alltid ansett säkerhetssituationen i Östersjön som ett av de viktigaste elementen för europeisk säkerhet. För att stärka förtroendet och förebygga konflikter i Östersjön skulle en jämlik och förtroendefull dialog mellan våra försvarsmyndigheter vara förtjänstfull. Vi är redo att se över era förslag avseende möjliga tider för ert besök.

 

Rysslands ställföreträdande försvarsminister

A.  Antonov 

 

Moskva, juli 2016

Till 

Generallöjtnant Jan Salestrand

Statssekreterare

Ställföreträdande försvarsminister

Stockholm, Konungariket Sverige

 

Ohessa kuvan 1 mukainen asiakirja suomennettuna ruotsinkielestä (vapaa suomennos):

 

Epävirallinen käännös venäjän kielestä

Moskova, heinäkuu 2016

 

Arvoisa herra Salestrand!

Venäjän aloitteen toteuttamisen puitteissa turvallisuuden varmistamiseksi Itämeren alueella olette tervetulleita Moskovaan keskustelemaan käytännön toimenpiteistä koskien mainittua aluetta. Ehdotetaan lisäksi, että dialogin aikana me voimme myös vaihtaa näkemyksiä tämänhetkisestä sotilaallispoliittisesta tilanteesta Euroopassa. Olemme aina pitäneet turvallisuustilannetta Itämerellä yhtenä tärkeimmistä tekijöistä Euroopan turvallisuudelle. Luottamuksen vahvistamiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi Itämerellä olisi tasa-arvoinen ja luottamusta herättävä vuoropuhelu puolustusviranomaisten kesken ansiokasta. Olemme valmiita tarkastelemaan ehdotuksianne mahdollisen vierailullenne ajankohdista.

 

Venäjän varapuolustusministeri

A. Antonov

  

Moskova, heinäkuu 2016

Jakelu

Kenraaliluutnantti Jan Salestrand

Valtiosihteeri

Puolustusministerin sijainen

Tukholma, Ruotsin kuningaskunta

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu