Puolustusvoiman vuoden 2017 sotaharjoituksista on lähes puolet vielä salaisia

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat Suomen osallistumisesta kansainväliseen koulutus- ja harjoitusyhteistyöhön 18.11.2016 pidetyssä kokouksessa, ja puolustusministeri päätti 25.11.2016 puolustusvoimien kansainvälisen koululutus- ja harjoitussuunnitelman hyväksymisestä vuodelle 2017. Harjoituslista, jonka oli laatinut pääesikunta 30.9.2016 päivättyyn asiakirjaan, ei tiettävästi muuttunut poliittisessa prosessissa.

Puolustusministeriö julkaisi 25.11.2016 tiedotteen, jossa on kerrottu Suomen osallistumisesta kansainväliseen koulutus- ja harjoitustoimintaan vuonna 2017, ja tuo koulutus- ja harjoitustoimintaan liittyvä tiedoteaineisto löytyy puolustusministeriön nettisivuilta täältä ja täältä.

Tiedotteen mukaan puolustusvoimien vuoden 2017 kansainvälisen koulutus- ja harjoitustoiminnan suunnitelma sisältää 84 koulutus- ja harjoitustapahtumaa Suomessa ja ulkomailla. Vastaava määrä vuonna 2016 oli 87.

Puolustusministerin päätös perustuu täysin ministerille esittelylle asiakirjalle (FI.PLM 2016-6084, 748/50.06.25/2016), joka puolestaan perustui pääesikunnan esitykselle (AM17283 30.9.2016), jonka käyttöä pääesikunta on rajoittanut julkisuuslain perusteella (ST IV Julkisuuslaki 24.1 § 10 k.).

Puolustusministeriö on julkistanut noista 84 koulutus- ja harjoitustapahtumasta 49, ja julkistuksessa on kerrottu harjoituksen nimi, suoritusajankohta ja suorituskohdemaa. Nuo 49 koulutus- ja harjoitustapahtumaa on esitetty ohessa olevissa kuvissa 1 ja 2 sekä jäljempänä tämän kirjoituksen viimeisessä kappaleessa luettelona.

Valtaosa puolustusministeriön julkistamista harjoituksista on sellaisia, joihin Suomi on osallistunut jo ennenkin.

Mielenkiintoista on, että 84 pidettävästä harjoituksesta on julkistettu vain 49 harjoitusta, ja loput 35 pidettävää harjoitusta on salassa pidettävää tietoa. Vaikka pääesikunnan esityksen on siis salainen, on ministeriö julkistanut siitä 49 koulutus- ja harjoitustapahtumaa, kun koulutus- ja harjoitustapahtumia ensi vuonna on kaikkiaan 84.

Tiedustelin puolustusministeriöstä noiden 35 harjoituksen tietoja ja tietojen saamista itselleni, mutta niitä ei annettu. Puolustusministeriön vastaus oli:

Ohessa lähetetään teille asiakirjan, jonka perusteella puolustusministeri on päättänyt puolustusvoimien vuoden 2017 kansainvälisen koulutus- ja harjoitustoiminnan hyväksymisestä 25.11.2016. Kyseisen päätöksen liitteenä oleva pääesikunnan esitys AM17283, 30.9.2016 ja suunnitelma on määrätty salassa pidettäväksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla. Sen vuoksi pyytämäänne tietoa ei voida teille luovuttaa. Mikäli kuitenkin haluatte pysyä vaatimuksessanne, pyydän ilmoittamaan. Tällöin teemme asiassa hallintopäätöksen, johon liitetään muutoksenhakuohjaus.

Sinänsä on erikoista, että pääesikunnan AM17283-esityksestä päivämäärällä 30.9.2016, jonka käyttö on siis rajoitettu julkisuuslain 24.1 § 10 -kohdan mukaan, puolustusministeriö on itse julkistanut rajoitetun käytön asiakirjasta 49 koulutus- ja harjoitustapahtumaa, muttei loppuja 35 tapahtumaa.

Miten toinen viranomainen – puolustusministeriö – voi julkaista tietoja valikoiden, joita toinen viranomainen – pääesikunta – on luokitellut salassa pidettäväksi? Miten ja millä perusteella puolustusministeriö on päättänyt nyt 49 harjoitusta julkaistavaksi ja millä perusteella 35 harjoitusta on päätetty puolestaan salassa pidettäväksi? Miten ja millä perustella puolustusministeriö on päättänyt julkaista ylipäätään 49 koulutus- ja harjoitustapahtumaa, jotka pääesikunta on määritellyt salassa pidettäväksi asiakirjasalauksella.

Puolustusvoimat ja -ministeriö kuitenkin tietävät jo tässä vaiheessa, että harjoituksia on kaiken kaikkiaan 84, ja ne ovat siis nimeltään ja sijaintipaikaltaan puolustusministeriön tiedossa.

Toisaalta ministeriöstä vakuuteltiin, että jokaisesta harjoituksesta tulisi aikanaan ennakkoon tiedote puolustusministeriön nettisivuille, kun niiden suoritusajankohta lähenee.

                                                                                       ****

Mielenkiintoinen kysymys on, osallistuuko Suomi noiden toistaiseksi salassa pidettävissä 35 koulutus- ja harjoitustapahtumassa jossakin sellaiseen sotilaalliseen toimintaan, johon se ei ole osallistunut aikaisempina vuosina, ja onko sotaharjoituksen luonne aikaisemmista vuosista poikkeava.

Kun tarkastelee noita harjoituksia, jotka on listattu jäljempänä tämän kirjoituksen viimeisessä kappaleessa, suurin osa niistä on sellaisia harjoituksia, joita on pidetty säännöllisin väliajoin ja joihin myös Suomi on ennenkin osallistunut. Noihin harjoituksiin ei liity mitään dramatiikkaa, kun yhdysvaltaisjoukkojakin on jo tänä vuonna Suomessa nähty.

Osallistuisiko Suomi vuonna 2017 ensi kertaa harjoituksiin, joissa Suomi harjoittelisi Nato-maan puolustamista esimerkiksi Baltiassa, ja suomalaishävittäjät käyttäisivät reilusti kainostelematta Nato-maan lentokenttiä.

Useimmat harjoitustapahtumien keskeiset toimeenpanijamaat – esimerkiksi Yhdysvallat – eivät ole liiemmin salanneet tavanomaisten harjoitusten julkistamista hyvissä ajoin etukäteen. Kuten tänäkin vuonna, myös ensi vuonna Yhdysvallat tulee harjoittelemaan Suomen maa-, meri- ja ilma-alueille, eikä asiassa ole enää erityisempää.

Presidentti Niinistö totesi viime helmikuun lopulla Arrow-harjoituksiin liittyvän kohun käydessä kuumimmillaan, että tulevien kohujen välttämiseksi sotaharjoituksista laaditaan kriteeristö ja että tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (TP-UTVA) eivät käsittele automaattisesti puolustusministeriön alaisia sotaharjoituksia. Niinistö kuitenkin myös sanoi, että esimerkiksi tietynlaisista uusista asioista harjoituksissa tai täysin uusista harjoitustyypeistä tehtäisiin automaattisesti selvitys puolustusministeriössä (Kaleva 24.2.2016).

Puolustusministeriön julkaisemalta harjoituslistalta puuttuu muutama mielenkiintoa herättävä harjoitus, joihin Suomen mahdollinen osallistuminen herättäisi mielenkiintoa.

Listalla ei ole Naton CMX-kriisinhallintaharjoituksia, jossa harjoitellaan poliittisen ja strategisen tason päätöksentekoa esikuntatasolla ja jossa linjataan sekä roolitetaan myös Nato-kumppanien asemaa suhteessa Natoon kriisi- ja sotatilanteessa. Vuoden 2017 harjoitus on nimeltään CMX 17 CPX. Toisin sanoen harjoituksen osallistuva maa on osana Nato-rintamaa kriisi- tai sotatilanteessa. Harjoitusta voidaan pitää varsin pitkälle liittokuntaan kuulumista osoittavana. Nato-kumppanimaista juuri Suomi ja Ruot­si ovat olleet aktiivisimpia osallistujia CMX-harjoituksiin, ja maat ovat pääs­seet selvittämään, mikä olisi kumppa­nimaan asema eri kriisiskenaarioissa. Naton vuoden 2016 CMX-harjoitusta koskeva lehdistötiedote löytyy täältä.

Toinen mielenkiintoinen asia harjoituslistalla voisi olla harjoitukset, joita pidetään Baltian maissa. Suomi on varonut joutumasta Baltian maiden suhteen tilanteeseen, jossa sen tulkittaisiin auttavan Baltian maiden puolustusta. Ruotsi on ollut myötäsukaisempi Baltian turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Suomessa ei poliittisella tasolla ole vielä oikein käsitetty, kuinka tärkeä Suomen etu on, että Venäjä ei voi valloittaa Baltian maita, mikä merkitsisi Suomelta Itämeren yhteyksien katkeamista. Suomella on siis elintärkeitä turvallisuuspoliittisia etuja puolustettavana Baltiassa.

Nato harjoittelee runsaasti Baltiassa, ja valtaosa Naton harjoituksista keskittyy Baltian maihin ja Puolaan. Ensi kesään mennessä Baltiassa ja Puolassa Itämeri mukaan lukien on yhteensä 19 (14+5) Nato-harjoitusta.

Nato-maan järjestämiä kansallisia harjoituksia vuonna 2017, jotka toteutuvat lähialueillamme, ovat Baltic Host 17 -harjoitus 1.2.-16.2.2017 Baltian maissa, Ex Red Knight Balt 17 -harjoitus  5.2.-10.2.2017 Baltian maissa, Joint Warrior I 17 -harjoitus 25.3.-7.4.2017 Iso-Britanniassa, Hunter 17 -harjoitus 1.4.-22.4.2017 Liettuassa, Summer Shield 17 -harjoitus 16.4.-30.4.2017 Latviassa, Flaming Sword 17 -harjoitus 1.5.-16.5.2017 Latviassa ja Liettuassa, Flaming Thunder 17 -harjoitus 22.5.-3.6.2017 Liettuassa, Baltic Zenith 17 -harjoitus 25.5.-3.6.2017 Latviassa, Saber Knight 17 -harjoitus 27.5.-5.6.2917 Virossa, Baltops 17 -harjoitus 5.6.-24.6.2017 Puolassa ja Itämerellä, Saber Strike 17 -harjoitus 6.6.-23.6.2017 Baltian maissa ja Puolassa, Iron Wolf 17 -harjoitus 11.6.-25.6.2017 Liettuassa.

Naton järjestämiä harjoituksia vuonna 2017, jotka toteutuvat lähialueillamme, ovat puolestaan RS TE 1 harjoitus (Resolute Support Training Event 1) 24.1.-2.2.2017 Puolassa, Griffin Force I 17 -harjoitus (NFS Exercise) 27.2.-4.3.2017 Baltian maissa ja Puolassa, RS TE 2 17 CPX -harjoitus (Resolute Support Training Event 2) 25.4.-4.5.2017 Puolassa, Steadfast Cobalt 17 Interoperability -harjoitus 22.5.-3.6.2017 Liettuassa ja Ramstein Guard 8 17 Livex -harjoitus 27.6.-2.7.2017 Puolassa.

Norjassa pidetään Naton järjestäminä kolme harjoitusta, jotka ovat: Dynamic Guard – L 17 Livex -harjoitus 6.2.-12.2.2017, Trident Jaguar I 17 CAX/CPX -harjoitus 8.3.-17.3.2017 ja Trident Jaguar II 17 CAX/CPX -harjoitus 29.3.-7.4.2017.

Naton mukaa Suomi osallistuu edellä mainituista harjoituksista yhteen, ja se on Baltops 17 -harjoitus.

Puolustusministeriön julkaisemalla listalla edellä mainituista Nato-harjoituksista on Baltops 17– ja Saber Strike 17 -harjoitus.

Kirjoituksen viimeisessä kappaleessa on myös linkit, joiden takaa löytyvät myös Naton harjoitukset kesään 2017 saakka.

                                                                                       ****

Kun puolustusminiteriö julkisti listan niistä koulutus- ja harjoitusyhteistyötapahtumista, joihin Suomi osallistuu vuonna 2017, oli julkisuudessa vahvistamattomia tietoja, joiden mukaan Suomi osallistuisi myös Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmän toimintaan liittyviin harjoituksiin, ns. sotapeliharjoituksiin. Asiasta uutisoi mm. Iltalehti (IL 30.11.2016).

Suomi on osallistunut Yhdysvaltain johtamaan monikansalliseen Nimble Titan -ohjuspuolustuskokeiluun (experimentation) täysjäsenenä vuodesta 2013 lähtien. Suomen osallistumisesta linjattiin tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen ministerivaliokunnan yhteisessä kokouksessa 27.11.2012 käsiteltäessä puolustusvoimien osallistumista kansainväli­seen harjoitustoimintaan. Tasavallan presidentti oli jo tuolloin Sauli Niinistö ja maata johti Jyrki Kataisen hallitus.

17.7.2014 puolustusministeri Carl Haglund ilmoitti eduskunnassa, että ohjuspuolustuseksperimentaa­tion kesto on noin kaksi vuotta, ja siten se olisi jo Haglund ilmoituksen perusteella loppunut, kun lähestymme vuodenvaihdetta 2016-17. Suomen lisäksi myös Ruotsi on osallistunut Nimble Titan 14 -eksperimen­taatioon täysjäsenenä.

Yhdysvaltain puolustusvoimain Nimble Titan -harjoituksia koskeva kirjoitus otsikolla ”Nimble Titan examines future multinational cooperation opportunities for missile defense” päivämäärällä 1.5.2014 löytyy täältä. Vastaavasti asiaa koskeva tuore kirjoitus päivämäärällä 31.8.2016 otsikolla ”Nimble Titan strengthens future multinational missile defense cooperation” löytyy täältä.

Jälkimmäisessä kirjoituksessa on maininta, että Washingtonissa 23.-24. kesäkuuta 2016 on pidetty kokous 18 valtion kesken, jonka aihe oli monikansalliseen ohjuspuolustusjärjestelmään liittyvä politiikka ja sotilasoperationaaliset konseptit (policy and military operational concepts for multinational missile defense). Osallistuiko Suomi tuohon kokoukseen, ei löytynyt julkista tietoa.

Onko Suomi vielä mukana Nimble Titan -hankkeen jatkossa ja monikansallisen ohjuspuolustusjärjestelmän yhteistyössä, johon tulee jatkossa liittymään myös ohjuspuolustusjärjestelmän toimintaharjoitukset? Olisiko niiden 36 salassa pidettävän harjoituksen joukossa harjoitus, joka liittyisi tähän ohjuspuolustusjärjestelmään ja johon myös Suomi osallistuisi?

                                                                                       ****

Mikä on se pohjimmainen syy, ettei kaikkia 84 vuoden 2017 koulutus- ja harjoitustapahtumaa julkistettu? Kun tarkka lukumäärä on tiedossa, lienevät tiedossa myös kaikki tapahtumat itsessään poliittisesti hyväksyttyinä.

Kun pääesikunta on rajoittanut julkisuuslain nojalla sen asiakirjan julkisuutta, johon ensi vuoden Suomen kansainväliset koulutukset ja harjoitukset on koottu, on puolustusministeriö kuitenkin julkistanut lähes puolet noista harjoitustapahtumista. Asiaa olisi syytä esim. oikeuskansleriviraston tutkia ja ennen kaikkea sitä, onko pääesikunnan laatimalle asiakirjalle tosiasiallista salaamisperusteita tai onko puolustusministeriö tehnyt virheen julkaistaessa puolet harjoituksista. Samaa asiaa vois viedä eteenpäin myös sellainen tiedotusväline, jolle asiakirjojen julkisuus olisi tärkeää.

Salaamisperusteet on ontuvat myös siksi, että ministeriö ilmoittaa, että harjoitukset tulevat julkisiksi myöhemmin kunkin harjoituksen alkaessa.

Kun tänä vuonna Suomella on yhteensä 87 kansainväliseen koulutus- ja harjoitustoimintatapahtumaa, en löytänyt niistä lähimainkaan kaikista tiedotetta, vaikka puolustusministeriö sanoo, että harjoitusten alkaessa niistä tulee julkinen tiedote. Ministeriön olisi syytä laatia asiakirja, johon on koottu kaikki tämän vuoden 87 tapahtumaa.

Koulutus- ja harjoitustoimintatapahtumiin liittyvä julkisuus ei vieläkään ole kunnossa ja samanlaisia episodeja voi syntyä kuin mitä tänä vuonna syntyi, kun yhdysvaltaisjoukot osallistuivat Suomessa kolmeen eri harjoitukseen.

                                                                                       ****

Puolustusministeriön julkaisema ja tällä hetkellä julkinen kansainvälinen harjoituslista on seuraava (48 koulutus- ja harjoitustapahtumaa):

Cyber Ex Lightning, kyberalan koulutustapahtuma, maaliskuu 2017, Suomi (ei aikaisempia merkintöjä).

Northern Griffing (Ing), erikoisjoukkojen harjoitus, maaliskuu 2017, Suomi (vuoden 2016 harjoitus esim. IS 14.2.2016).

Bold Guest, erikoisjoukko- ja johtamisjärjestelmäalan harjoitus, maaliskuu 2017, Yhdysvallat (vuoden 2016 harjoitus esim. Puolustusvoimat 12.10.2016).

Locked Shields (kyberalan harjoitus), huhtikuu 2017, Viro ja Suomi (vuoden 2016 harjoitus esim. Nato 4-2016).

Combined Joint Staff Exercise (Cise), esikuntaharjoitus, huhtikuu 2017, Ruotsi (vuoden 2016 vastaava harjoitus esim. Försvarsmakten 22.4.2016)

Final, lentotoimintaharjoitus, huhtikuu 2017, Suomi (vuoden 2012 vastaava harjoitus esim. Jpnews 3.5.2012).

Logex, logistiikka-alan esikuntaharjoitus, toukokuu 2016, Albania (vuoden 2013 vastaava harjoitus esim. Nato 14.2.2013 ja vuoden 2015 vastaava harjoitus esim. In-news 14.4.2015).

Dynamic Move, merivoimien esikuntaharjoitus, toukokuu 2017, Belgia (vuoden 2016 vastaava harjoitus esim. Puolustusvoimat 7.3.2016).

Steadfast Cobalt, johtamisjärjestelmäalan harjoitus, toukokuu 2017, Eurooppa (vuoden 2016 vastaava harjoitus esim. Nato 20.6.2016).

Ramstein Ambition II, ilmavoimien esikuntaharjoitus, toukokuu 2017, Saksa (vuoden 2015 Ramstein Ambition II löytyy Naton sivuilta Aircom-harjoituksista Nato Aircom-exercises sekä Nato Exercises 2015).

Anti Tank Exercise (Atex), panssaritorjuntajoukkojen harjoitus, toukokuu 2017, Suomi (ei aikaisempia merkintöjä).

Grad Exercise 1, ilmatorjuntajoukkojen harjoitus, toukokuu 2017, Suomi (ei aikaisempia merkintöjä).

Artic Exercise Challenge (ACE), lentotoimintaharjoitus, toukokuu 2017, Suomi, Ruotsi ja Norja (vuoden 2016 vastaava harjoitus esim. Försvaret 13.6.2016).

Kevadtorm, Viron pääsotaharjoitus, toukokuu 2015, Viro (vuoden 2016 vastaava harjoitus esim. Eesti Kaitsevägi 2.5.2016).

Combined Resolve (CR), monikansallisten joukkojen harjoitus, touko-kesäkuu 2017, Saksa (vuoden 2015 vastaava harjoitus esim. U.S.Army 21.9.2015).

Transformational Coalition Warrior Interoperability Exercise (CWIX), johtamisjärjestelmäalan koulutus, touko-kesäkuu 2017, Puola (vuoden 2016 vastaava harjoitus Nato CWIX).

Joint Project Optic Windmill (Jpow), simulaattoripohjainen ilmapuolustusharjoitus, kesäkuu 2017, Alankomaat (harjoituksen kotisivut Jpow).

Saber Strike, maavoimien joukkojen harjoitus, kesäkuu 2017, Baltian maat (Yhdysvaltain Eurooppa-joukkojen esittely esim. SaberStrike, puolustusvoimain tiedote osallistumisesta vuonna 2016 Maavoimat 6.6.2016).

Baltic Operations (Baltops), merellisten joukkojen harjoitus, kesäkuu 2017, Itämeri (Naton tiedote vuoden 2016 harjoituksista Nato 6.6.2016).

Sora, taktinen ilmakuljetusharjoitus, elokuu 2017, Suomi (ei aikaisempia merkintöjä).

Arctic Fighter Meet (AFM), lentotoimintaharjoitus, elokuu 2017, Suomi, Ruotsi ja Norja (Ilmavoimien tiedote vuoden 2016 harjoituksesta Ilmavoimat 17.5.2016).

Baltic Ghost, kyberalan esikuntaharjoitus, syyskuu 2017, Baltian maat (EUCOM:n artikkeli Baltic Ghost -kyberturvallisuusyhteistyöstä Eucom 11.6.2013).

Northern Challenge, pioneeri- ja raivaamisjoukkojen harjoitus, syyskuu 2017, Islanti (Yhdysvaltain ilmavoimien tiedote vuoden 2016 harjoituksesta U.S. Air Force 27.9.2016).

Northern Coast (Noco), merellinen kriisinhallintaharjoitus, syyskuu 2017, Itämeri (Suomen merivoimien tiedote vuoden 2016 harjoituksista Merivoimat 2.9.2016).

Aurora, Ruotsin pääsotaharjoitus, syyskuu 2017, Ruotsi (Ruotsin puolustusvoimien tiedote vuoden 2017 pääsotaharjoituksesta Försvarsmakten Aurora17).

Nordic Helmet, ilmatorjuntajoukkojen esikuntaharjoitus, syyskuu 2017, Suomi (ei aikaisempia merkintöjä).

Ample Strike, suojelualan esikuntaharjoitus, syyskuu 2017, Suomi (Tshekissä vuonna 2016 pidetyn harjoituksen tiedote lznamest Army Ample Strike 2016).

Wigorous Warrior, lääkintäalan harjoitus, syyskuu 2017, Saksa (Naton tiedote vuoden 2015 harjoituksista  Nato Milmed Coe).

Embow, ilma-alusten omasuojajärjestelmien tutkimus- ja testausharjoitus, syys-lokaluu 2017, Saksa (tiedote Naton vuoden 2011 Embow XIII -harjoituksesta Ebsco Host).

Ruska, ilmasotaharjoitus, lokakuu 2017, Suomi (Suomen ilmavoimien tiedote vuoden 2016 Ruska-harjoituksesta Ilmavoimat Ruska 2016).

Cyber Coalition (CC), kyberalan harjoitus, marraskuu 2017, Suomi ja Viro (Naton vuoden 2016 Cyber Coalition harjoitusta koskeva tiedote Nato Cyber Coalition 16).

Recex, suojelujoukkojen harjoitus, marraskuu 2017, Suomi (ei aikaisempia merkintöjä).

Nordic Artillery Exercise (NAX), tykistöjoukkojen harjoitus, marraskuu 2017, Suomi (Suomen maavoimien tiedote Norther 16 -harjoituksessa, jossa kerrotaan vuoden 2017 Nordic Artillery Exercise -harjoituksesta, johon myös Ruotsi ja Norja osallistuvat, Maavoimat 21.11.2016)

Grand Exercise 2, ilmatorjuntajoukkojen harjoitus, marraskuu 2017, Suomi (ei aikaisempia merkintöjä).

Shark, meripelastusharjoitus, marraskuu 2017, Suomi (ei aikaisempia merkintöjä).

Cross Border Training (CBT), maavoimien rajat ylittävä koulutus- ja harjoitustoiminta, vuosi 2017, Pohjoismaat (Ruotsin hallituksen tiedote tiivistyvästä Cross Border Training -harjoitustoiminnasta Suomen ja Ruotsin välillä, Regeringen 19.5.2016).

Cross Border Training (CBT), merivoimien rajat ylittävä koulutus- ja harjoitustoiminta, vuosi 2017, Pohjoismaat (Ruotsin hallituksen tiedote tiivistyvästä Cross Border Training -harjoitustoiminnasta Suomen ja Ruotsin välillä, Regeringen 19.5.2016).

Cross Border Training (CBT), ilmavoimien rajat ylittävä koulutus- ja harjoitustoiminta, vuosi 2017, Pohjoismaat (Newsweek-sanomalehden juttu vuoden 2016 ilmasotaharjoituksista Newsweek 9.5.2016).

Yhteistoimintakierrokset Yhdysvaltain lento-osastojen kanssa, vuosi 2017 (tarkempia ajankohtia ei ole lyöty kiinni), Suomi, Ruotsi ja Baltian maat (Suomen ilmavoimien tiedote vuoden 2016 yhteistoimintakierroksista, Ilmavoimat 5.8.2016).

Jet Training Gooperation (JTC), alkeissuihkukonekoulutus- ja harjoitusyhteistyö, vuosi 2017 (tarkempaa ajankohtaa ei ole lyöty kiinni), Suomi (ei aikaisempia merkintöjä).

Ramstein Alloy, lentotoimintaharjoituskokonaisuus, vuosi 2017 (tarkempaa ajankohtaa ei ole lyöty kiinni), Baltian maat ja Itämeri (Suomen ilmavoimien tiedote vuoden 2016 harjoituksesta Ilmavoimat 22.9.2016).

Open Spirit, merellinen miinantorjunta- ja raivausharjoitus, vuosi 2017 (tarkempaa ajankohtaa ei ole lyöty kiinni), Itämeri (Kanadan merivoimien tiedote vuoden 2016 harjoituksesta Royal Canadian Navy).

Deep Divex, syväsukellusharjoitus, vuosi 2017 (tarkempaa ajankohtaa ei ole lyöty kiinni), paikka avoin (ei varsinaisia aikaisempia merkintöjä, Norjan Bergenissä vuonna 2015 tapahtuneen Deep Divex 2015 -harjoituksen – Nato Naval Special Forces – esittelyvideo, Doug Elsey 26.1.2016).

Baltic Shield, merivoimien alusyksikköjen ammuntaharjoitus, vuosi 2017 (tarkempaa ajankohtaa ei ole lyöty kiinni), Suomi (Suomen merivoimien tiedote vuoden 2016 harjoituksesta Merivoimat 10.10.2016).

Finest Divex, merellinen sukellus-, pelastus- ja raivaamiskoulutustapahtuma, vuosi 2017 (tarkempaa ajankohtaa ei ole lyöty kiinni), Suomi (ei aikaisempia merkintöjä, harjoitus pidetään kuitenkin vuosittain, Divex = Diving Exercise).

Joint Derby (JD), logistiikka-alan esikuntaharjoitus vuosi 2017 (tarkempaa ajankohtaa ei ole lyöty kiinni), paikka avoin (ei aikaisempia merkintöjä)

AAR 1 ja 2, ilmatankkauskoulutus, kevät ja syksy 2017, Suomi (ei aikaisempia merkintöjä, AAR on EAC:n ilmatankkausosasto, EAC on European Airlift Centre).

Yhdysvaltojen laivuevierailu, syksy 2017, Suomi (Yhdysvaltojen vuoden 2016 laivuevierailu tapahtui Rissalassa 9.-20. toukokuuta, Savon Sanomat 4.5.2016 ja Ilmavoimat 28.4.2016).

Milex, EU:n kriisinhallintaoperaatioiden suunnittelu- ja johtamiskoulutus, loppuvuosi 2017, Eurooppa (Milex on lyhenne EU Military Exercise -sanayhdistelmästä, esimerkiksi vuoden 2013 harjoituksen lehdistötiedote CSDP Milex 13).

Lista Naton jäsenmaiden harjoituksista ajanjaksolla 2.11.2016-25.6.2017 (yhteensä 31 harjoitusta), jotka ovat Nato-maiden kansallisia harjoituksia (Allied National Exercises) löytyy täältä. Nato-maiden lisäksi kumppanimaiden – kuten esimerkiksi Suomen ja Ruotsin – osallistuminen on ilmoitettu erikseen kunkin harjoituksen kohdalla harjoituskuvauksessa (propoced nations). 

Lista Naton harjoituksista ajanjaksolla 7.11.2016-8.7.2017 (yhteensä 28 harjoitusta), jotka ovat Naton järjestämiä (NATO Exercises), löytyy täältä. Kumppanimaiden – kuten esimerkiksi Suomen ja Ruotsin – ja liittymien osallistumismahdollisuus on ilmoitettu erikseen kunkin harjoituksen kohdalla harjoituskuvauksessa. 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu