Ohjustorjuntakyvykkyys on Suomen erityinen puolustusongelma

Suomi on hankkimassa ilmavoimille uusia hävittäjiä noin 60 kappaletta. Hävittäjien hankinta-arvon arvioidaan tällä hetkellä olevan enimmillään 10 miljardia euroa ja kokonaiselinkaarikustannuksiksi arvioidaan lähes 30 miljardia euroa.

Hankittavien hävittäen lopullista lukumäärää ei ole vielä päätetty, ja julkisuudessa olleet hankintamäärät ovat vaihdelleet 48:sta 72 hävittäjään. Nykyisiä Hornet-hävittäjiä on yhteensä 62 kappaletta, ja uudet hävittäjät on tarkoitus ottaa käyttöön 2020-luvun loppupuolella. Hävittäjähankinnasta tulee ylivoimaisesti Suomen historian kallein hankintaprosessi. Puolustusministeriö on nimennyt hankinnan HX-hankkeeksi.

Suomi on hankkimassa myös merivoimille uusia korvetti-luokan taistelualuksia neljä kappaletta.  Taistelualusten hankinta-arvoksi arvioidaan tällä hetkellä noin 1,2 miljardia euroa. Uudet alukset on tarkoitus ottaa käyttöön 2020-luvun puolivälissä. Puolustusministeriö on nimennyt hankinnan Laivue 2020 -hankkeeksi.

Nykyisellään Suomen vuotuiset puolustusmenot ovat noin 2,9 miljardia euroa. Hävittäjä- ja taitelualushankinnoissa itse raudan hinta – noin 11 miljardia euroa – vastaa Suomen lähes neljän vuoden kokonaispuolustusbudjettia. Suomi satsaa 60-70 erilliseen aseyksikköön neljän vuoden puolustusmenot.

Satsaus on suuri. Satsauksesta on pidettävä todella hyvää huolta. Satsauksen turva on vietävä äärimmilleen niin, ettei vastapuoli ja vihollinen pysty sitä missään olosuhteissa tuhoamaan.

Suomen puolustuspoliittinen selonteko, jonka laadinta käynnistettiin 19.10.2015 ja jossa linjataan Suomen tuleva puolustuskyky pitkälle tulevaisuuteen, on valmistumassa. Puolustusselonteko annetaan eduskunnalle vuoden 2017 kevätistuntokaudella.

Mielenkiinnolla odotan, miten puolustusselonteossa Suomi vastaa nopeasti kehittyvän sotateknologian haasteisiin ja ennen kaikkea ohjusteknologian haasteisiin. Teknologian tätä päivää ovat aseiden kasvava tarkkuus ja kaukovaikutteisuus sekä ihmisresurssien väheneminen sotatoimissa. Ohjusteknologia on yksi avainsana.

Suomella on puolustuksessa haasteita, joita monella muulla läntisen Euroopan maalla ei ole. Suomi on nimittäin eturintaman maa.

Eturintaman maan puolustuksen tulee toimia eri tavoin kuin eturintaman takana olevien maiden puolustuksen. Suomen puolustuksen tulee toimia eri tavoin kuin vaikkapa Ranskan tai Iso-Britannian. Näitä maita mahdollisesti uhkaavat ohjukset ovat kaukana, joista tieto saadaan hyvissä ajoin Naton valvontajärjestelmien kautta. Maat tietävät myös venäläissukellusveneiden tarkat liikkeet Naton kautta.

Oleellisin, ratkaisevin ja haastelisin ero Suomelle suhteessa taaempana etulinjasta oleviin maihin ei suinkaan ole maarajan takana olevat maajoukot, vaan ne ohjusjärjestelmät, joiden peittoalueeseen Suomi kuuluu ja jotka ovat vastapuolella jatkuvassa toimintavalmiudessa.

Suomen pitää kyetä torjumaan Venäjän ohjusjärjestelmät, jotka ovat kiinni rajoissamme ja jotka luovat laajaa ohjuspeittoa alueillemme ohjusten lyhyillä lentoajoilla.

Suomen ohjuspuolustuskyky on ja tulee ilmeisesti jatkossakin olemaan poliittisen päätännän pohjalta pitkälti ilmavoimissa noin 60 hävittäjän varassa. Maavoimien ohjuspuolustuskykyä on syytä pitää tällä hetkellä vähäisenä ja puutteellisena. Poliittinen linjavalinta on tuokin.

                                                                                   ****

Venäjän ohjusteknologia on korkeatasoista ja tuottaa siltä puolustavalle suuria haasteita.

Venäjällä on Suomea uhkaavat ohjusjärjestelmät ihan rajamme tuntumassa. Lähimmät ovat Karjalankannaksella noin 120 kilometrin päässä rajastamme. Ohjusjärjestelmät ovat liikkuvilla alustoilla, joita voidaan siirtää vähintään 60 kilometrin tuntivauhdilla.

Venäjän lähialueen ohjusvarustelua on käsitelty tarkemmin 16.4.2016 julkaistussa kirjoituksessa otsikolla ”Venäjän sotilaallinen rannikkovarustelu on Suomelle ja Baltialle kova haaste”, joka löytyy täältä.

Kirjoituksen julkaisun jälkeen tilanne on jo hieman muuttunut. Venäjä on tuonut Itämerelle mm. kaksi ohjuskorvettia, joiden varustukseen kuuluvat jopa 2500 kilometrin kantaman omaavat Kalibr-ohjukset ja 600 kilometrin kantaman omaavat P-800 Oniks -risteilyohjukset, jotka on tarkoitettu merimaalien tuhoamiseen.

Bastion-rannikko-ohjuspuolustusjärjestelmässä (БастионП (К300П) tai Бастион-С (К300С), Venäjän puolustusministeriön koodi 3К55, Nato-kodifiointi SSC-5Stooge”) noin 300 kilometrin äärikantamassa olevat kohteet järjestelmän ohjukset pystyvät saavuttamaan 5-8 minuutissa.

S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmässä (С-400Триумф”, Venäjän puolustusministeriön koodit 35Р6, 70Р6, 75Р6, 9К81 ja 3М-41, Nato-kodifiointi SA-10Grumble”) noin 400 kilometrin äärikantamassa olevat kohteet järjestelmän ohjukset pystyvät saavuttamaan niin ikään noin 4-8 minuutissa.

Iskander-ohjusjärjestelmässä (Iskander-M, Iskander-K ja Iskander-E, Искандер, Venäjän puolustusministeriön koodi 9К720, Nato-kodifiointi SS-26Stone”) 400-500 kilometrin äärikantamassa olevat kohteet järjestelmän ohjukset pystyvät saavuttamaan nopeimmillaan noin 4 minuutissa.

Muut mainittavat lähialueen ohjusjärjestelmät ovat Venäjän merivoiminen Kalibr-ohjusjärjestelmät (3M-54-sarjan ohjukset, esim. 3M-54 Калибр, Nato-kodifiointi SS-N-27 ”Sizzler”) ja Oniks-ohjusjärjestelmät (П-800 Оникс/Яхонт, Venäjän puolustusministeriön koodi 3M55, Nato-kodifiointi SS-N-26 "Strobile").

Venäjän maalla olevien ohjusjärjestelmien peitto on noin puolet Suomen pinta-alasta. Suomen tiheimmin asuttu Etelä- Suomi on täysin Venäjän tämänhetkisen ohjuspeiton alla. Venäläisohjuksien haasteen Suomessa muodostavat lyhyet, vain muutaman minuutin lentoajat.

Suomen ohjustorjunnan pitää kyetä torjumaan ohjukset lyhyellä 2-8 minuutin varoajalla laukaisuajankohdasta lukien. Venäjän ohjuspeitto Suomessa on pysyvä olotila. Lisäksi kaikkia Itämeren maita uhkaa Venäjän Itämeren laivaston käytössä olevat ohjusjärjestelmät mukaan lukien sukellusveneisiin sijoitetut ohjukset.

Suomen puolustuksen erityisen haasteen muodostavat siis lyhyet etäisyydet ja lyhyen etäisyyden tuomat lyhyet lentoajat ohjuslaukaisupaikoista keskisiin asutuskeskuksiin ja strategisiin sotilaskohteisiin.

                                                                                   ****

Suomen Hornet-hävittäjissä keskeisin ohjustorjuntaan käytettävä aseistus on JASMM-ohjukset, joita Suomi on hankkinut joitain kymmeniä kappaleita Yhdysvalloista. Suomella oli Yhdysvalloilta 70 ohjuksen ostovaltuutus, jota Suomi ei käyttänyt täysimääräisesti. JASMM-ohjukset ovat Air-to-Surface-ohjuksia, joten niillä voidaan tuhota lennosta maanpinnalla olevia ohjuslaukaisujärjestelmiä, muttei jo laukaistuja ohjuksia. Toki hävittäjissä on myös Air-to-Air-ohjustorjuntajärjestelmät (AMRAAM-ohjukset) tuhoamaan ilmassa olevia ohjuksia, mutta hävittäjän tulee olla ilmassa toimiakseen ohjustorjujana.

Suomen ilmavoimilla on kolme päätukikohtaa. Satakunnan lennostolla tukikohtana on Tampere-Pirkkalan lentoasema, Karjalan lennostolla Kuopion lentoasema Rissalassa ja Lapin lennostolla Rovaniemen lentoasema. Kriisitilanteessa mikä tahansa siviili-ilmailun lentokenttä tai lentokoneiden varalaskupaikka maanteillä pystytään ottamaan käyttöön lentotukikohtana. Hävittäjiä varastoidaan tiettävästi myös muualla.

Suomen kaikki ovat kolme päätukikohtaa ovat Venäjän pysyvän ohjuspeiton alla. Tämän on se oleellisin puolustuskykyyn vaikuttava asia, ja se edellyttää minuuttitason puolustuskyvykkyyttä.

Nykysijainniltaan venäläisohjukset saavuttavat Karjalankannaksen Vaskelasta Tampereen tukikohdan ja Kuopion Rissalan tukikohdan noin 5-8 minuutissa. Pohjoisessa Rovaniemen tukikodan Murmanskin alueella olevat ohjukset saavuttavat Rovaniemelle sijoitetut hävittäjämme enimmillään 8-9 minuutissa etäisyyden ollessa ohjuspeiton ulkokehällä noin 450 kilometrin etäisyydellä laukaisupaikasta.

Mikäli Suomi haluaisi yrittää tuhota laukaistut venäläisohjukset hävittäjillä, Suomella on siis aina vain 4-8 minuuttia aikaa saada hävittäjänsä ilmaan ja ohjukset laukaisuvalmiuteen. Suomella ei ole normaalivalmiustilanteessa kuin muutama hävittäjä maan päällä, loput ovat kalliosuojissa. Alle 10 minuuttia on lyhyt aika saada normaalivalmiustilanteessa useita hävittäjiä ilmaan. Suomen ohjuspuolustus ei siis voi perustua hävittäjiin, jotka saataisiin laajassa mitassa muutamassa minuutissa taivaalle. Kentällä ja kalliosuojassa makaavat hävittäjät eivät torju yhtään ohjusta.

Tämä on puolustuksen erityinen haaste etulinjassa vastapuolen ohjuspeiton alla ollessa, kun etäisyydet ovat vain muutamia satoja kilometrejä. Jos Venäjälle ilmensi tarvetta, ohjusiskut tapahtuisivat Suomeen yllättäen niin, ettei ennakkotietoa olisi. Hyökkäystieto tulisi tutkasta vasta, kun ohjus olisi jo laukaistu. Naton ulkopuolisena Suomi ei saa ohjuslaukaisuvalmistelun ennakkotietoja Yhdysvaltain vakailusatelliiteista.

Jopa yli 7 000 tuntikilomerin nopeudella lähestyvät ohjukset äärimmäisen lyhyellä varoitusajalla ovat kova haaste torjuttavaksi.

Venäjän ei tarvitse tuhota kuin lentokentillä olevat päivystyshävittäjät ja kalliosuojiin menevät rampit sekä suuaukkojen suojajärjestelmät niin, ettei Suomi saisi vähään aikaan hävittäjiä ilmaan, ja Venäjä hallitsisi Suomen ilmatilaa täysin.

Venäjä tietää kallioramppien tarkat sijainnit millimetrilleen, koska minäkin siviilinä tiedän. On syytä olettaa, että Venäjällä on tarkat suunnitelmat ramppien tuhoamiseksi ja ovijärjestelmien vaurioittamiseksi. Siis suunnitelma, miten Suomen ilmavoimat saadaan toimintakyvyttömäksi alle varttitunnissa. Pahimmallaan Suomi ehtisi saada ilmaan vain 3-6 päivystävää hävittäjää, ennen kuin venäläisohjukset olivat tehneet tuhonsa, mikäli Suomen ilmatorjuntaohjusjärjestelmän toiminta ei ole kunnossa.

Pahimmillaan 10 miljardia euroa ja Suomen keskeinen puolustuskyky olisi saatu tuhottua tai toimimattomaksi useiden päivien ajaksi muutamalla kymmenellä halvalla Iskander-ohjuksella tai vaikkapa Bunker buster -tyypin BETAB-pommeilla (БЕТАБ-150 ДС, БЕТАБ-500У ja БЕТАБ-500ШП), joilla estettäisiin hävittäjien tuominen kallioluolista vaurioittamalla luolasuuaukkojen ovirakenteita.

                                                                                   ****

Suomen hävittäjistä ei siis ole vastaamaan Venäjän ohjusuhkaan. Tarvitaan Surface-to-air-ohjustorjuntajärjestelmiä.

Suomella tulee olla hyvä ja kattava Surface-to-air-ohjustorjuntajärjestelmä, joka kykenee tuhoamaan jo laukaistut ohjukset ilmassa 2-10 minuutin varoajalla. Suomi on laaja maa, joten järjestelmien tulee olla nimenoman laaja-alaisia. Peitettävää strategista maa-aluetta on paljon.

Suomella on käytössään NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä AMRAAM-ohjuksilla, jotka ostettiin Norjasta vuonna 2014 ja joka saatiin toimintavalmiiksi vuonna 2015. Järjestelmäkauppa maksoi 345 miljoonaa euroa (Defense update). Kauppaa tehdessä toinen vaihtoehto oli Eurosam-yhtiön SAMP/T-alueilmatorjuntajärjestelmä Aster 15/30-ohjuksilla.

Kilpailun loppuvaiheessa nämä mukana olleet kaksi järjestelmää ovat suorituskyvyltään hyvin erilaisia. NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän heikkous verrattuna SAMP/T-järjestelmään vähäinen kantama. SAMP/T-järjestelmä kykenee tuhoamaan kohteita kaksinkertaisella kantamalla verrattuna NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmään. Kun SAMP/T-järjestelmässä Aster 15 -ohjuksella kantama on 1,7-30 km ja Aster 30 -ohjuksella 3-120 km, niin NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän kantamaa ei ole edes ilmoitettu. Järjestelmän ohjus on kevyt eikä siksi sen kantama ole suuri, sen arvioidaan olevan ilman booster-raketteja vain 15–17 km.

Kantaman kaksikertaistuessa peittoalue nelinkertaistuu. NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmiä tarvitaan neljä kappaletta, kun samaa peitto SAMP/T-järjestelmillä saavutetaan jo yhdellä yksiköllä.

Lyhyen kantaman vuoksi järjestelmäyksiköitä tarvitaan paljon saamaan kattavaa puolustusta. Hankinta sotilasteknisesti ei suuren maa-alueen omaavalta Suomelta ollut hyvä. Valintaan lienee vaikuttanut, että AMRAAM-ohjuksen toista mallityyppiä voidaan käyttää myös Horneteissa, alustana on Sisu-kuorma-autoja ja toimittaja on norjalainen, jolle Suomi myi kaupan jälkeen Patrian.

NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän pystyulottuvuus on vain noin 4 kilometriä. Järjestelmä ei kykene torjumaan esimerkiksi korkealla lentäviä venäläisiä Iskander- ja S-400-järjestelmien ohjuksia, vaan ne pääsevät yli. Torjunta on siis tehtävä lähellä kohdetta. NASAMS on matalan kantaman ja vähäisen peiton omaava järjestelmä.

NASAMS-järjestelmän oston aikoihin huhtikuussa 2009 Suomi osti myös 82 kappaletta Sisu 8×8, Sisu 6×6 ja Sisu 4×4 maastokuorma-autoja, jotka toimitettiin puolustusvoimille vuosina 2010-2014. Hankinnassa 30 maastokuorma-autoa oli sellaista Sisu E13TP 6×6 -mallia, jotka toimivat yhdysvaltalaislähteiden mukaan NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän laukaisualustoina.

11.7.2008 julkaistulla päätöksellä Yhdysvallat oli antanut Suomelle ostovaltuudet AIM-120C-7 AMRAAM-ohjuksen 300 kappaleen toimitukselle. Hankinnan arvoksi oli arvioitu 435 miljoonaa dollaria, mutta NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän ohjakset ovat tyypiltään poikkeavia Hornetien AMRAAM-ohjuksista, SL-AMRAAM-ohjuksia.

NASAMS-ostoon kuuluneiden ilmatorjuntaohjusjärjestelmäyksiköiden määrää samoin kuin ohjusmäärää ei ole ilmoitettu eikä varmistettua tietoa ole julkisuudessa. Laajuus on arvioitava laukaisualustojen määrällä, joita olisi siis yhdysvaltalaislähteiden mukaan vain 30 kappaletta. Tällä 30 kappaleen yksikkömäärällä Suomen ohjustorjuntapeitto olisi 21 200 km2, jos enimmäisampumaetäisyys on 15 kilometriä. Peitto vastaa noin 6 prosenttia Suomen pinta-alasta, kun maalta laukaistavien venäläisohjusten peitto Suomessa on noin puolet Suomen pinta-alasta.

                                                                                   ****

Suomen kyvykkyys torjua venäläisohjusuhkaa on siis heikko.

Suomessa NASAMS-järjestelmä ja SL-AMRAAM-ohjukset on suunniteltu oikeastaan täydentämään olkapäältä ammuttavien Stinger-ilmatorjuntaohjusten torjuntakykyä ja toimimaan ns. Very Short Range Air Defence -ympäristössä. Venäläisille Iskander-, Kalibr- ja S-400-ohjuksille järjestelmä ei välttämättä ole oikea.

Epäilen, että NASAMS-järjestelmää hankittaessa ei ole paljon mietitty Venäjän Iskander-, S-400-, Bastion-, Kalibr- ja Oniks-ohjusjärjestelmiä ja niiden torjuntaa.

Suomella ei ole oikeanlaatuisia Missile Defense -järjestelmiä eikä niitä ole myöskään riittävästi. Suomen Surface-to-Air-ohjustorjuntakyky on tällä hetkellä heikko. On huomioitava, että Venäjä kykenee siis estämään Suomen hävittäjien toiminnan alle 10 minuutissa ilman minkäänlaista ennakkotietoa, mikäli maasta-ilmaan tapahtuva ohjustorjunta ei ole kunnossa.

Jos Suomella on vain NASAMS-järjestelmäyksikköjä, eivät ne riitä turvamaan edes keskeisiä sotilasinfrastruktuurin kohteita, kuten kallioasevarastojen suuaukkoja, lentokenttiä, sähkö- ja tietoliikenneinfrastruktuuria, tutka-asemia, asutuskeskuksista nyt puhumattakaan.

Suomelta puuttuu tällä hetkellä pitemmän kantaman ja riittävän pystyulottuvuuden omaava ohjuspuolustusjärjestelmä. Järjestelmistä esimerkkinä MIM-104 Patriot -ilmatorjuntaohjusjärjestelmä tai THAAD-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, joilla on riittävästi kantamaa ja pystyulottuvuutta.

Esimerkkinä vaikka Hollannilla on NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, on Hollannilla myös alueilmatorjunnassa MIM-104F (PAC-3) Patriot -ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, vaikka maa on melko pieni ja liitolaismaiden ympäröimä toisin kuin Suomi.

                                                                                   ****

Hävittäjiemme lisäksi Venäjän pyrkii eliminoimaan mahdollisen intervention alussa ne merisota-alukset, joilla Suomi voisi estää tai häiritä Venäjän toimintaa Itämerellä. Suomen neljä uutta korvetti-luokan taistelualuksen eliminoinnista Venäjä laatii varmasti yhtä tarkat suunnitelmat kuin mitä sillä on jo suomalaishävittäjien eliminoinnista.

Aluksilla, olivatpa ne satamissa tai merellä, tulee olla muutaman minuutin varoaikaan perustuva kyvykkyys torjua venäläisohjukset. Venäläinen Bastion-rannikko-ohjuspuolustusjärjestelmä on erityinen haaste. Se on suuren luokan haaste myös Yhdysvalloille. Järjestelmää ei toistaiseksi ole Itämeren pohjoisosissa, mutta Kaliningradissa on, ja tuo järjestelmä ulottuu Gotlannin korkeudelle. Joka tapauksessa Suomen uusien alusten satamassa ja merellä ollessaan tulee kyetä torjumaan Iskander-, Bastion-, Kalibr- ja Oniks-järjestelmien ohjukset 24/7-periaatteella muutamassa minuutissa.

Millaiset ohjustorjuntajärjestelmät hankittaviin aluksiin tulee, ei ole tiedossa. Alusten koon perusteella eivät voi kummoisia olla. Suomen tulee tehostetusti huolehtia, ettei 1,2 miljardin euron arvosta aluksia ole merenpohjassa ilman että alukset olisivat ehtineet irtautua edes satamasta. Kuten hävittäjienkin kohdalla, ohjushyökkäys voi tulla ilman mitään ennakkovaroitusta.

Venäjän tehtävä saadakseen Suomen hallintaansa on varsin helppo. Tuhottavia avainkohteita on alle 100, ja maan ilmatila olisi suurelta osin hallinnassa, mikä mahdollistaisi laajemman operoinnin. Venäjää helpottaa lyhyet etäisyydet ja Suomeen kohdistuva jatkuva kiinteä ohjuspeitto.

Jos Venäjälle syntyy tarve tehdä interventio Suomeen, se tapahtuisi todennäköisesti ohjuksilla. Hyökkäys tapahtuisi nopeasti kuin salaman isku kirkkaalta taivaalta. Venäjän Krimin valtaus on hyvä esimerkki Venäjän salamatoimintakyvystä, joka yllätti kaikki lännen puolustusvoimat täysin. Venäjän asevoimien yleisesikunnan päällikkö kenraali Valeri Gerasimov on korostanut yllätyksen merkitystä. Venäjän vastavoima ja vihollinen on yllätettävä täysin ilman että ennakkovalmistelua on ehditty tehdä yhtään.

Suomelle muodostaa suurta riskiä se, että siviili- ja sotilaslentokentät ovat yhdistettyjä. Siviilit ovat vaarassa mahdollisessa yllätyshyökkäyksessä.

Suomi ei mielestäni kykene tällä hetkellä torjumaan sitä uhkaa, jolla Venäjä kykenisi eliminoimanaan – ei välttämättä tuhoamaan – kalliit hävittäjämme lentokentille lentotukikohdissamme Kuopissa, Tampereella ja Rovaniemellä tai niissä kalliovaratoissa, jotka ovat näiden tukikohtien ulkopuolella. On pidettävä huolta, ettei Venäjä kykenee eliminoimanaan Suomesta 10 miljardin euron arvoista sotavoimaa muutamassa minuutissa hyvin ennalta suunnitellulla salamaohjushyökkäyksellä.

Suomen puolustus konfliktin alkuvaiheessa perustuu ilmavoimiin ja seuraavaksi merivoimiin, maavoimien merkitystä ensi minuuteilla ei ole, mutta maavoimien ilmatorjuntaohjusjärjestelmien pitää olla kyvykkäitä torjumaan äkillinen ohjushyökkäys.

Hävittäjähankinnat maksavat valtaosan Suomen puolustuksen hankinnoista. Hävittäjät ovat Suomen puolustuksen selkäranka, ja uudet hävittäjät tulevat määrittämään Suomen puolustuksen uskottavuuden, eivät runsaslukuiset miehistöreservit eivätkä muutkaan maavoimien resurssit ohjuspuolustusjärjestelmiä lukuun ottamatta. Jos Suomi hankkii noin 60 hävittäjää, niiden kaikkien tulee olla käytettävissä mahdollisen konfliktin alkuminuutilta lähtien.

Sodankäynti on muuttunut, vaikka Suomi varautuu edelleen kovasti siihen samaan maitse tapahtuneeseen hyökkäykseen, joka tapahtui yli 70 vuotta sitten. Maa, joka ei hallitse ilmatilaansa, ei hallitse yhtään mitään. Ohjuspuolustuksemme ja ohjustorjuntakyvykkyytemme tulee olla hyvässä ja uskottavassa kunnossa.

Miettikääpä, onnistuisiko Venäjän saada Suomi riittävään hallintaansa ilman, että maassa olisi yhtään venäläissotilasta, vaan vain venäläislentäjiä Suomen taivaalla?

Oleellinen helpottava tieto olisi saada Naton käytössä olevat tutka- ja valvontasatelliitti tiedot Suomen käyttöön ajoissa. Natossa ollessamme meillä olisi turvaa myös Venäjän luoman ohjusvaikutusalueen ulkopuolisista Nato-hävittäjistä ja -ohjustorjuntajärjestelmistä.

                                                                                   ****

Kuvatekstit:

Kuva 1. Karjalan lennosto Kuopion lentoasemalla Rissalassa. Kuvanottohetkellä kentällä on neljä päivystyshävittäjää. Nämä kaikki neljä hävittäjää tulisi saada ilmaan alle 10 minuutissa, muutoin venäläisohjukset voi ne tuhota, ellei jatkuvassa valmiudessa oleva ilmatorjuntaohjusjärjestelmä kykene ohjuksia torjumaan.

Kuva 2. Rissalan hävittäjäkalliosuojan kahden suuaukon ja niihin johtavien ramppien koordinaatit ovat Venäjän tiedossa. Iskander-ohjukset ramppeihin ja Bunker buster -tyypin BETAB-pommeilla estetään hävittäjien käyttöönotto moneksi päiväksi, jos lentoaseman ohjustorjunta ei ole kunnossa.

Kuva 3. Lapin lennosto Rovaniemellä. Kuvanottohetkellä kentällä on vain yksi päivystyshävittäjä.

Kuva 4. Rovaniemen hävittäjäkalliosuojan kahden suuaukon ja niihin johtavien ramppien koordinaatit ovat Venäjän tiedossa. Iskander-ohjukset ramppeihin ja Bunker buster -tyypin BETAB-pommeilla estetään hävittäjien käyttöönotto moneksi päiväksi, jos lentoaseman ohjustorjunta ei ole kunnossa.

Kuva 5. Satakunnan lennosto Tampere-Pirkkalan lentoasemalla. Kuvanottohetkellä kentällä on yksi päivystyshävittäjä ja kolme muuta sotilaskonetta.

Kuva 6. Tampere-Pirkkalan lentoaseman hävittäjäkalliosuojan suuaukon ja johtavien ramppien koordinaatit ovat Venäjän tiedossa. Iskander-ohjukset ramppeihin ja Bunker buster -tyypin BETAB-pommeilla estetään hävittäjien käyttöönotto moneksi päiväksi, jos lentoaseman ohjustorjunta ei ole kunnossa.

Kuva 7. NASAMS-ilmatorjuntaohjusjärjestelmän laukaisuyksikkö Sisu E13TP 6×6 -alustalla. Yhdysvaltasitietolähteiden mukaan Suomella on yhteenpä 30 tällaista Sisu-alustalla olevaa NASAMS -laukaisuyksikköä, joka perustuu siis näiden alustojen lukumäärään.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu