Venäjä sotii jo minuuttiaikataululla, puolustuksessa nopeus on ratkaisevaa

Sodankäynnin luonne on tällä vuosikymmenellä muuttunut rajusti. 2020-luvun sotia ei käydä kuten vaikkapa Yhdysvallat kävi sotaa Irakia vastaan vuosina 2003-2011 tai kuten Venäjä kävi sotaa Georgiaa vastaan vuonna 2008.

Uusien sodankäyntimuotojen teorioita on luonut etupäässä Yhdysvallat. Esimerkkinä vuonna 2010 käyttöönotettu Prompt Global Strike (PGS) -järjestelmä ja Conventional Prompt Global Strike (CPGS) -asemääritykset ja -ohjelma. Yhdysvaltain Prompt Global Strike -järjestelmässä Yhdysvaltojen konventionaalisten tarkkuusohjattujen ilmaiskutäsmäaseiden, siis lähinnä ohjusaseiden ja ilma-aluksista laukaistavien muiden aseiden, reagointiaikatavoite tulee olla alle tunti kaikkialla maailmassa. Ohjusteknologian ja reagointiajan ja merkitys on suuri nykyisessä sodankäynnissä ja puolustuksessa.

Toistaiseksi sodankäynnin uusia muotoja on käyttänyt tosioloissa vain Venäjä, ei Yhdysvallat, ja Venäjä onkin käyttänyt uuden sodankäynnin muotoja suurella menestyksellä. Yhdysvalloille ei vielä ole syntynyt riittävää tarvetta testata uuden sodankäynnin muotoja käytännössä.

Nykymaailmassa sotilaallinen kyvykkyys perustuu siis pitkälti ohjuksiin lyhyellä reagointiajalla. Lyhyt reagointiaika muodostaa monen pienen maan puolustukselle suuria haasteita. Mitä kaikkea Suomen puolustusvoimat kykenee tekemään alle yhdessä tunnissa?

Venäjä on hionut nykyiset sodankäyntioppinsa toimivaksi Venäjän asevoimien yleisesikunnan päällikkö kenraali Valeri Gerasimovin johdolla. Häntä voidaan pitää Venäjän tämänhetkisten sodankäyntitaitojen pääideologina. Hän ei varsinaisesti ole luonut mitään uutta, mutta hänellä on suuri lahjakkuus jalostaa muiden ideoita käytännössä toimiviksi. Hänellä alkaa olla jo hyvää näyttöä Krimin niemimaalta, Itä-Ukrainasta ja Syyriasta.

Presidentti Putin antoi viime vuonna Gerasimoville Venäjän sankari -arvonimen. Venäjän sankari -arvonimi on Venäjän valtion korkein kunnia-arvo.

Venäjän hybridisodankäyntikyky on Valeri Gerasimovin luomaa. Gerasimovin suunnitelmilla Venäjä onnistui valtaamaan Krimin niemimaan muutamassa päivässä ilman miestappioita. Krimillä Venäjä kykeni yllättämään länsimaat ja myös puolustusliitto Naton täysin. Krimillä Venäjä pääsi helposti päämääräänsä juuri hybrisisotatoimien yllättävyydellä ja nopeudella. Kaikki toimet oli suunniteltu ja harjoiteltu tarkasti minuuttiaikataululla eikä sattumille annettu sijaa.

Valeri Gerasimovin itsensä kirjoittamilla kirjoituksilla Venäjä myös viestittää lännelle – osin ennalta – miten Venäjä näkee sotilaalliset toimensa ja mitä tuleman pitää sotilaallisina toimina. Gerasimovin kirjoituksia on syytä lukea tarkasti. Miksi suomalaiskenraalit eivät julkisesti esitä vastaavanlaisia uutta asiaa sisältäviä ajatuksia?

Osa lännen poliitikoista ei edelleenkään ymmärrä oikein Krimillä tapahtunutta, kun yhä uudelleen kolmen vuoden jälkeen toistellaan voimattomana vanhoja kantoja kansainvälisen oikeuden ja ETYK-päätösasiakirjan rikkomisesta. Noilla kannanotoilla osoitetaan vain neuvottomuutta ja kyvyttömyyttä puuttua oikeilla keinoilla edelleen lopullista raukaisua vaativaan ongelmaan.

Tässä kirjoituksessa ei enää käsitellä Venäjän hybridisodankäyntistrategiaa. Olen käsitellyt sitä useissa kirjoituksissa ja pääosin 19.11.2016 julkaistussa kirjoituksessa otsikolla ”Venäjän hybridisodankäyntitapa – tähän kaikkeen myös Suomen on valmistauduttava”, joka löytyy täältä.

Tässä kirjoituksessa käsitellään vain Venäjän sotilaallisten toimien ja etenkin hyökkäysvoiman nopeutta. Mitä se edellyttää Suomelta Venäjän naapurimaana Venäjän ohjuspeiton alla olevana.

                                                                                   ****

Presidentti Vladimir Putin antoi puolustusministeri Anatoli Serdjukoville ja asevoimien päällikölle kenraali Nikolai Makaroville potkut heti puolen vuoden sisällä, kun Putinista oli tullut uudelleen presidentti toukokuussa 2012 Dimitri Medvedevin jälkeen.

Putinin Serdjukovin erottumisen virallisena syynä ilmoitettiin ministeriön alaisen omaisuudenhoitoyhtiön kavallus. Syy ei ollut venäläiseen tapaan todellinen vaan keksitty.

Anatoli Serdjukov ja Nikolai Makarov olivat perinteisen ”tankki”-sotilasvoiman edustajia, joiden luomiin sotilasoppeihin myös niin Nato kuin myös Suomi olivat varautuneet kylmän sodan päivistä saakka. Jos Venäjä hyökkää, se yrittää tulla läpi massiivisella hyökkäysvaunuarmeijalla ja runsaalla miehistöllä kylmän sodan ajan tapaan. Makarovin ajatukset olivat vanhakantaisia, joihin nuoremman puolustusministeri Serdjukovin oli tyytyminen.

Georgian sota oli ratkaiseva osoittamaan Venäjälle, ettei vanha tyyli ole tehokas eikä tuota riittäviä tuloksia. Georgian sodan arkkitehti ja suunnittelija oli kenraali Nikolai Makarov. Venäjä pääsi heikkoa Georgiaa vastaan sodassa kyllä tavoitteisiinsa, mutta sama ei olisi onnistuvat vähänkin vahvempaa vastustajaa vastaan. Georgian sota ei vielä herättänyt lännessä huolta Venäjän sotilaallisista taidoista, eikä Venäjän sotilaalliseen toimintaan reagoitu.

Uusi puolustusministeri Sergei Šoigu ja uusi asevoimien päällikkö Valeri Gerasimov tulivat parivaljakkona valtaan samanaikaisesti marraskuussa 2012 Venäjän uuden presidentin Vladimir Putinin nimittämänä. Vladimir Putinin puolustushallinnon ylimmän johdon vaihdokselle lienee ollut useita syitä, mutta yksi keskisin lienee vanhoillinen sodankäyntioppi, jota Makarov edusti.

Gerasimov viestitti pikimmiten valintansa jälkeen, että Venäjän armeijan täytyy uudistua. Muutos tarkoittaa muun muassa sekä Venäjän viholliskuvien muuttumista ja tehokkaampaa poliittisesti johdettua puolustusteollisuutta.

Puolustusteollisuudessa vanhakantaiset tankkiarmeijat – joita Venäjä on osannut tehdä toisesta maailmansodasta lähtien – saavat väistyä uudemman teknologian tieltä. Kun entinen puolustusministeri Serdjukovin ilmoitti Venäjän puolustuskyvykkyyden parantamista ostamalla uusia tankkeja, Putin näki tämänkaltaisen sotilaallisen voiman tehottomuuden Georgian sodan kokemuksista.

Putin näki, että Šoigulla ja Gerasimovilla on enemmän näkemyksiä, miten Venäjän asevoimia on kehitettävä ja miten puolustuskyvykkyyttä on lisättävä. Jo vajaan neljän kuukauden virassaolon jälkeen kevättalvella 2013 Gerasimov julkaisi uuden sodankäyntioppinsa, jota lännessä kutsutaan epävirallisesti ”Gerasimovin doktriiniksi” (”Gerasimov doctrine”, ” Доктрина Герасимова”), joka perustuu Gerasimovin kirjoitukseen Military-Industrial Kurier (Военно-промышленный курьер) -sotilaslehdessä vuotta ennen Krimin valloitusta (VPK 27.2.2013).

Uutta sotilasoppia edustava Gerasimov syrjäytti vanhakantaisen Makarovin, ja tulosta alkoi syntyä. Georgian sota oli Makarovin käsialaa, Krimin niemimaan valloitus ja Itä-Ukrainan sota ovat Gerasimovin käsialaa. Kun Georgian sota ei vielä synnyttänyt huolta lännessä, Krimin niemimaan valtaus ja Itä-Ukrainan sota herättivät, ja suuresti herättivätkin. Länsimaat oli saatu puolustukselliseen paniikkiin.

Onko Suomen puolustuksen sotilasopeissa Makarovin kaltaista vanhakantaisuutta vai Gerasimovin kaltaista uudelleenajattelua?

                                                                                   ****

Toinen maailmasota kesti noin kuusi vuotta, Neuvostoliiton käymä Afganistanin sota lähes 17 vuotta ja vielä tämän vuosikymmenellä Yhdysvaltain käymä Irakin sotakin yli kahdeksan vuotta. Afganistanin ja Irakin sodat eivät tuottaneet tulosta sota-ajan pituudesta huolimatta. Sodat olivat huonoja sotia.

Nykyaikaiset sotilaallisten konfliktien aktiivitoimet ovat lyhytaikaisia. Pitkäaikaisia sotia ei enää ole. Konfliktit ja tilanteiden ratkaisemattomuus voivat sinänsä olla pitkäaikaisia, mutta aktiiviset sotatoimet eivät. Päämääriin pyritään sekä sotilaallisin ja ei-sotilaallisin keinoin niitä erityisemmin erittelemättä, mitä hybridisodankäynniksi nyt muodikkaasti nimitetään.

Venäjä on panostanut paljon puolustusvoimien nopeuteen. Valeri Gerasimoville sotilaallinen reagointinopeus on erityinen arvo, ja hänen ajattelumaailma nopeuden suhteen on ymmärrettävä ja kannatettava. Nopea reagointi ja kykeneminen yllätykseen tuottavat vähäisin voimavaroin suurta tulosta, sen saimme nähdä myös Krimin niemimaan valloituksessa.  

Ohessa muutamia esimerkkejä yksittäisinä lauseina Gerasimovin kirjoituksista koskien sotavoimien nopeutta.

Время реакции на переход от политико-дипломатических мер к применению военной силы максимально сократилось. Решения на создание, применение и обеспечение группировок войск (сил) принимаются в реальном масштабе времени.” (VPK 5.2.2014).

Vapaasti suomennettuna:

Reaktioajan lyhentäminen ja siirtyminen poliittisista ja diplomaattisista toimenpiteistä sotilaallisen voiman käyttöön on tehtävä aikaa tuhlaamatta. Päätökset joukkojen luomisesta, käytöstä ja huollosta (vahvuus) on tehtävä reaaliajassa.

Tuo kannanotto oli siis Gerasimovin lehtikirjoituksessa muutamaa viikkoa ennen kuin Venäjä valloitti Krimin niemimaan helmikuun lopulla 2014.

”В целях повышения эффективности руководства Вооруженными Силами и укрепления обороноспособности страны создан Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Он позволяет не только отслеживать обстановку, но и в реальном масштабе времени обеспечить управление всей военной организацией государства. В центре развернуто боевое дежурство, что позволяет готовить обоснованные, всесторонне проработанные предложения для принятия решения руководством государства, в реальном масштабе времени реагировать на все кризисные ситуации в мире и стране.” (VPK 17.12.2014).

Vapaasti suomennettuna:

Parantaaksemme puolustusvoimien tehokkuutta ja vahvistaaksemme maan puolustusta perustimme Venäjän federaation kansallisen puolustuksen koordinointikeskuksen [Национальный центр управления обороной Российской Федерации, Wikipedia-tietosivu]. Se mahdollistaa paitsi valvoa tilannetta, mutta myös reaaliaikaisesti varmistaa [Venäjän] valtion kaiken sotilaallisen toiminnan. Hälytystilanteessa, joka on luonut perusteet valmistelulle oikeutetusti, [keskus] valmistelee täysin valmiita ehdotuksia valtion johdolle niin, että valtion johto voi reaaliaikaisesti vastata kaikkiin maailmassa ja maassa syntyviin kriiseihin.

Gerasimov on tehnyt siis uudesta 1.12.2014 perustetusta Venäjän federaation kansallisen puolustuksen koordinointikeskuksesta keskeisen sotilasratkaisuja ja sotilaallista harkintaa harjoittavan viraston, joka tekee valtiojohdolle – käytännössä siis Putinille – reaaliaikaisia ehdotuksia tarvittavista sotilastoimista. Aika poliittisista päätöksistä sotatoimiin on Venäjällä hyvin lyhyt. Kun Krimin sotilaallinen interventio alkoi 28.2.2014, poliittinen päätös sotatoimista tehtiin 23.2.2014, siis vain viittä päivää ennen sotilastoimien alkamista. Venäjä on todellakin nopea, valmisteluaikaa ei tarvita.

Сейчас необходима научная проработка форм и способов применения разноведомственных группировок, порядка действия военной и несиловой составляющей территориальной обороны при возможном возникновении кризисных ситуаций за считаные дни и даже часы.” (VPK 9.3.2016).

Vapaasti suomennettuna:

Tällä hetkellä tarvitaan tieteellisen tutkimuksen eri muotoja ja menetelmiä alueellisen puolustuksen sotilaallisten ja ei-sotilaallisten toimien määrittämiseksi mahdollisessa kriisissä muutamassa päivässä tai jopa tunneissa.

Venäjä asevoimien reagointinopeutta ovat korostaneet myös muut Venäjän puolustusvoimin liittyvät keskeiset henkilöt, kuten Venäjän varapuolustusministeri Juri Borisov.

Характер всех военных конфликтов показывает, что время от принятия решения до конечного результата резко сократилось: если раньше это были часы и иногда дни, то сегодня это десятки, единицы минут, а скоро это будут секунды.” (Tass 19.1.2017).

Vapaasti suomennettuna:

Kaikkien sotilaallisten konfliktien luonne osoittaa, että aika päätöksestä tekemisestä lopputulokseen on lyhentynyt huomattavasti: aikaisemmin nämä olivat tuntia ja joskus päiviä, kun taas nyt aika on vain kymmeniä minuutteja tai vain minuuttia, ja pian vain sekunteja.

”Сегодня кто быстрее научится обнаруживать противника, выдавать целеуказания и поражать – и всё это нужно делать в реальном масштабе времени, – тот, собственно, и побеждает.” (Tass 19.1.2017).

Vapaasti suomennettuna:

Tänä päivänä se, joka oppii nopeimmin havaitsemaan vihollisen, kohdistamaan ja iskemään [vihollista vastaan] – ja tämä kaikki on tehtävä reaaliajassa, – ja kuka tähän pystyy, voittaa."

Noin siis lausui varapuolustusministeri Juri Borisov puhuessaan Venäjän uusista hypersonic-aseista. Siis aseista, joiden nopeus 5-10 kertainen äänennopeuteen verrattuna.

                                                                                   ****

Yleisesikunnan päällikkö kenraali Valeri Gerasimov on useaan otteeseen todennut, että Venäjä etsii vastavoimasta ja vihollisesta heikkoudet ja käyttää vain ne hyväkseen päämääriensä saavuttamiseen. Venäjä ei haasta vahvuuksia.

Mitkä olivat Ukrainan heikkouksia Krimillä ja Itä-Ukrainassa, eivät ole heikkouksia Suomessa. Suomea kohtaan Venäjä ei käyttäisi samoja sotilastoimia kuin mitä Ukrainaa kohtaan on käytetty. Suomessa ei pidä liikaa yks yhteen varautua Ukrainassa tapahtuneen kaltaiseen invaasioon ilman asioiden tarkempaa analysointia. 

Ukrainassa Venäjä käytti hyväkseen hybridisotatoimissa niitä heikkouksia, joita Ukrainassa hyökkäyshetkellä oli. Yksi heikkous oli itäisten alueiden ja Krimin niemimaan Venäjä-mieliset kansalaiset, joita Venäjä käytti hyväkseen. Tällaista mahdollisuutta Venäjällä ei olisi Suomessa. Suomen venäjänkielinen vähemmistö ei muodosta Suomelle heikkoutta, Venäjän olisi yritettävä jotain muuta keinoa.

Suomella on vahva, yksi Euroopan vahvimmista tykistöistä ja melko vahvat maavoimat myös, jotka ovat varautuneet Venäjän neuvostohenkiseen panssari- ja maavoimainvaasioon rajan yli, kuten toisessa maailmansodassa kuunaan. Tuo Suomen varautuminen olisi ollut soveliasta jossain muodossa vielä Makarovin aikaan muttei enää Gerasimovin aikaan.

Suomen sodankäyntiopeissa vanhaa Venäjän maavoimien ja tankkiarmeijan suorittamaa massiivi-invaasiota ei ole tohdittu häivyttää taustalle, ja sitä jostakin syytä pidetään jopa pääuhkana. Perinteistä on tullut uudistuskyvyn jarru myös Suomessa korostetusti Venäjän pitkärajaisena naapurimaana.

Onko esimerkiksi Suomen tykistömäärä – joka siis taitaa olla yksi Euroopan suurimmista – todellakin oikein mitoitettu uhkiin ja niiden todennäköisyyksiin nähden? Onko tykistön vaikuttavuutta puolustuskyvyssämme ylimitoitettu?

Kun Suomessa johonkin on sotilaallisesti varauduttu, ei tästä varautumisesta ole helppo luopua, koska hankitun kaluston arvo on merkittävä. Nykyaikana varautumisessa sotilaallisiin uhkiin tarvitaan samaa nopealiikkeisyyttä kuin kaikissa muissa elämän osa-alueissa. Asiat ja uhkakuvat muuttuvat hyvin nopeasti. Myös uusien asejärjestelmien nopea kehitys muuttaa uhkakuvia nopeasti. Puolustussuunnittelussa kymmenen vuotta alkaa olla liian pitkä aika.

Venäjä kartoittaa huolellisesti sen valtion heikkoudet, jonka politiikkaan se haluaa vaikuttaa. Kohdemaan sotilaallisia, taloudellisia, poliittisia heikkouksia ei erotella, ne ovat samanarvoisia vaikutusvälineitä valittaessa.

Venäjä näkee sotilaallisen puuttumisen samanlaiseksi vaikutusmahdollisuudeksi kuin minkä tahansa muun vaikutusmahdollisuuden. Keinovalikoimaa ei rajoiteta, ja sotilaaseen voiman käytölle ei ole korkeampaa kynnystä, mikäli se katsotaan tehokkaaksi vaikutuskeinoksi. Kyse tässäkin on Gerasimovin doktriinista (IMS 6.7.2014).

                                                                                   ****

Venäjän sotilaallisen toiminnan tämän päivän avainsanoja ovat siis nopeus ja yllätyksellisyys.

Исчезают тактические и оперативные паузы, которыми противник мог бы воспользоваться.”, totesi Gerasimov keväällä 2013 (VPK 27.2.2013). Suomennettuna: ”Taktiset ja operatiiviset tauot, jota vihollisen voi käyttää hyväkseen, jäävät pois.

Venäjällä ei enää ole sodankäynnissä taktisia ja operationaalisia taukoja. Nykyisessä sodankäynnissä taktiset ja operatiiviset tauot, joita vastavoima tai vihollinen voisi hyödyntää, ovat siis katoamassa Gerasimovin sanojen mukaan. Asemasotaa ei enää tunneta, jos sen luominen ei ole asetettu päämäärä.

Armeijatäydennyksiä ei enää tarvita, asemasodasta on muodostumassa historiallinen käsite myös täydennystarpeiden näkökulmasta. Vanhat sodankäyntiopit maanpuolustuksen alueellisen puolustusjärjestelmän perusratkaisussa on ajateltava myös Suomessa suurelta osin uusiksi. On luotava uutta sodankäyntioppia.

Gerasimov on myös todennut, että kun Venäjän aloittaa sotilaalliset toimet, ne tehdään rauhanajan ryhmityksestä niin, ettei kohdemaalla olisi ennakkotietoa tulevasta interventiosta (”начало военных действий группировками войск (сил) мирного времени”).

Olisi todella nöyryyttävää, jos Venäjä kykenisi lamauttamaan esimerkkinä Suomen ilmapuolustuksen korkeintaan yhden tunnin minuutilleen suunnitellulla salamamuotoisella ohjushyökkäyksellä ilman että Suomi ehtisi laittaa tikkuakaan ristiin. Suuren tykistön ammukset saisivat olla edelleen rauhassa varastoissa ja samoin kuin 230 000 sotilaan reservit saisivat olla rauhassa kotonaan. 

Suomen pitempiaikainen selviytyminen kriisissä ja sodassa perustuu muilta saatuun apuun ja täydennyksiin. Suomen lähtökohta on ollut, että etenkin asetäydennyksiä voitaisiin saada kriisin ja sodan kuluessa. Sotilaat olisivat omasta takaa, mutta aseet eivät.

Tämä ajatusmaailma perustuu osin nykysodankäynnin väärään aikakäsitykseen ja osin huoltoreittien häiriöttömään olemassaoloon. Toisin sanoen sotatapahtumat olisivat ketjutettu väleissä olevin tauoin, ikään kuin otteluerienkin väleissä olisi varmuudella taukoja. Näin ei enää ole. Venäjä suunnittelee operaatiot loppuun saakka päämäärätavoitteellisesti. Taukoja pidetään vai jos on strategisesti viisasta, ei enää sotakaluston käytön ja huollon edellyttämänä.

                                                                                   ****

Suomessa vertaamme itseämme mielellään Ruotsiin, jolla ei ole sotilasreservejä. Meidän puolustuskyky on Ruotsia parempi, ajatellaan. Ajatuskuvio on lähtökohdiltaan väärä.

Meidän ei pidä arvioida puolustuksemme hyvyyttä vertailemalla itseämme muiden maiden puolustukseen vaan vertaamalla vain meihin kohdistuviin uhkiin. Ruotsin uhat ovat osin samanlaisia ja osin erilaisia kuin Suomen uhat.

Suomen alueellinen puolustusjärjestelmä, joka perustuu vihollisen päästämisen omalle maaperälle ja sen näännyttämiseen omalla maaperällä sissi-iskuihin, saartamiseen ja huollon puutteeseen, on menettämässä merkityksensä huomioiden Venäjän muuttuneet sodankäyntitavat.

Suomessa suurelle reserville on annettu etenkin poliitikkojen keskuudessa suuri rooli. Ikään kuin se ratkaisisi Suomen puolustuskyvyn kokonaisuudessaan ja ikuisesti. Ajatellaan, että pidetään suurta miehistöreserviä ja vähäisiä asereservejä etenkin kalliissa nykyaikaisissa aseissa, joille sitten saadaan täydennystä kriisin tai sodan aikana.

Jos Venäjä haluaa toteuttaa päämääriään Suomessa, se ei tapahtuisi maahyökkäyksellä. Venäjä ei tunkeudu maavoimin Suomen maaperälle, mikäli Gerasimov saa sen päättää – niin kuin saisikin. Toki tällaiseenkin vaihtoehtoon Suomen tulee varautua, koska Venäjä analysoi kaikki vastavoiman ja vihollisen heikkoudet, mutta tuo uhkakuva ei todellakaan ole Suomelle ensisijainen.

Nykyisessä sodankäynnissä nopeus tarkoittaa minuutteja ja tunteja, ei vuorikausia tai viikkoja. Reserviarmeijan saaminen aktiivitoimiin on hidasta. Armeijaa ei saada kokoon tunneissa, minuuteista nyt puhumattakaan. 24/7-valmius edellyttää riittäviä ammattisotilasreservejä, joilla on jatkuva valmius.

                                                                                   ****

Jos olisin venäläinen kenraali ja tehtäväkseni asetettaisiin Suomen sotilaallisen voiman eliminointi, miten sen tekisin? Mitä ovat Suomen heikkoudet? Mitä vahvuuksia Venäjällä on Suomeen nähden?

Pyrkisin viimeiseen asti välttämään yhteenottoa suomalaissotilaiden kanssa. Suomeen ei tunkeuduta maavoimin eikä Suomesta oteta edes sillanpääasemia – Hanko esimerkkinä –  sitomaan suomaisjoukkoja. Interventio olisi suunniteltava niin, että suomalaisreservi olisi täysin intervention ulkopuolelle johdettu tekijä.

Venäläiskenraalina ajattelisin Venäjän suureksi eduksi, että puolet Suomesta kuuluu Venäjän ohjuspeiton alle eikä Suomella ole kunnollista ohjuspuolustusjärjestelmää. Suomi ei kykene nopeaan minuuttiaikataulun reagointiin ohjushyökkäyksessä. Suomi ei saa Naton ulkopuolisena maana hyödyllisiä ennakkotietoja Yhdysvaltain vakoilusatelliiteista. Vahvan ja kattavan ohjuspuolustusjärjestelmän puuttuminen on Suomen yksi heikkous saarimuotisessa ja pinta-alaltaan laajassa maassa.

Suomen ilmatila olisi saatava hallintaan ja Suomen ilmavoimat olisi lamaannutettava eliminoimalla Hornet-hävittäjät jo kentille ja kallioluolavarastoihin alle tunnin kestävällä massiivisella ohjushyökkäyksellä. Hävittäjien välisiä ilmataisteluja on vältettävä. Vastaava koskee myös Suomenlahteen liittyviä suomalaissota-aluksia, jotka on eliminoitava. Venäläisilma-aluksia Suomen ilmatilassa käytetään vasta, kun Hornet-hävittäjät on eliminoitu ja kun ilmatilan hallinta on täydellistä.

Suomen huoltoreitit on katkaistava. Itämeren huoltoreitit katkaistaan etäisellä Itämerellä Kaliningradista käsin, Norjan ja Ruotsin kautta tapahtuva huoltomahdollisuus tuhoamalla satama- ja junaratalaitteita ilmasta ja mereltä käsin, ja se käy helposti, koska Venäjä hallitsee Suomen ilmatilaa.

Suomen maa-alueen hallitsemisesta ei Venäjälle ole hyötyä eikä Suomen maa-alueen hallinta ole tarpeen. 230 000 suomalaissotilaan reservit, jotka ovat Suomen puolustusvoiman vahvuus, saavat olla ihan rauhassa. Venäjä keskittyy toimissaan vain vastavoiman heikkouksiin, ei vahvuuksiin. Ilma- ja meritilan hallinta riittää tavoitteiden saavuttamiseen, Suomen maa-alueen hallinnalla ei tehdä mitään.

Mielenkiinnolla odotan puolustusselonteon valmistumista tänä keväänä, jossa varmasti on kerrottu meitä kohtaavat uhkakuvat ja miten me ne eliminoimme.

                                                                                   ****

Venäjän asevoimien yleisesikunnan päällikkö kenraali Valeri Gerasimovin joitain venäjänkielisiä kirjoituksia:

Генеральный штаб и оборона страны (Päämajan ja maanpuolustuksen kenraali), Military-Industrial Kurier (Военно-промышленный курьер, ВПК) -sotilaslehti (VPK 5.2.2014)

Ценность науки в предвидении (Tieteen arvo kaukokatseisuudessa), Military-Industrial Kurier (Военно-промышленный курьер, ВПК) -sotilaslehti (VPK 27.2.2013)

По опыту Сирии (Kokemuksista Syyriassa), Military-Industrial Kurier (Военно-промышленный курьер, ВПК) -sotilaslehdessä (VPK 9.3.2016)

Опыт первой атаки (Kokemuksista ensimmäisestä hyökkäyksestä), Military-Industrial Kurier (Военно-промышленный курьер, ВПК) -sotilaslehti (VPK 11.5.2016)

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu