Kaksoiskansalaisuus ja uhkakuvat Suomen turvallisuudelle

Kesäkuun 1. päivänä 2003 Suomessa astui voimaan uusi kansalaisuuslaki (16.5.2003/359), jonka mukaan suomalainen ei enää menetä Suomen kansalaisuuttaan saadessaan toisen valtion kansalaisuuden eikä vastaavasti ulkomaalaisen tarvitse luopua aikaisemmasta kansalaisuudestaan, kun hän saa Suomen kansalaisuuden.

Tämä uusi laki sai jo säätämisajankohtana vuonna 2003 epäilyä osakseen. Minun lisäksi epäilijöitä olivat ainakin suojelupoliisi ja Pohjanmaan suomenruotsalaiset.

Hanke vuonna 2003 säädetyn kansalaisuuslain muutostarpeen selvittämisestä alkoi jo vuoden 2014 syksyllä. Kaksoiskansalaisuus nähtiin turvallisuusriskiksi pian Krimin niemimaan miehitykseen jälkeen, kun Venäjä ilmoitti tiukentavansa ulkomailla asuvien kaksoiskansalaisten valvontaa ja valvovansa kansalaistensa etuja myös Venäjän rajojen ulkopuolella. Aikaa kansalaisuuslain muutostarpeen syntymisestä on siis kulunut pian kolme vuotta.

Presidentti Niinistö: Minä pyysin selvityksen kaksoiskansalaisuudesta” oli uutisotsikko Ylen sivuilla jo syksyllä 2014 (Yle 21.8.2014).

Presidentin pyynnöstä sisäministeriö aloitti syksyllä 2014 kaksoiskansalaisuusselvityksen, jonka lopputuotosta ei ole kuitenkaan saatettu julkisuuteen eikä myöskään sen valmistumisesta ole informoitu mitään. Sisäministeriön nettisivuilta ainoa asiakirja, joka asiaan liittyy, on taustamuisto medialle (Sisäministeriö 3.9.2014). 

Todennäköisesti sisäministeriön kaksoiskansalaisuusselvitys sisältää Venäjän kaksoiskansalaisuuden osalta sellaista tietoa, jota ei haluta julkisuuteen Suomen Venäjä-suhteiden heikkenemisen pelosta, vaikka asiakirja tuskin on salassa pidettävä lainmukaisin perustein. Näin me elämme edelleen suomettuneessa Suomessa, jossa visusti varotaan tekemästä julkisesti mitään sellaista, joka ärsyttäisi vähänkin Venäjää. Edelleenkin Venäjän liittyvät asiat yritetään tehdä salaa vähissä äänin.

Myös viime keväänä valmistuneen Suomen Nato-selvityksen mukaan Venäjä saattaisi aktivoida poliittisesti täällä asuvia venäläisiä – siis myös kaksoiskansalaisia – vastatoimena, jos Suomi liittyisi sotilasliittoon (Nato-selvitys 29.4.2016).

Vielä toukokuussa 2016 lakimuutosvalmistelua johtava hallitusneuvos Kirsi Äijälä valtiovarainministeriöstä kertoi julkisuudessa, että esitykset kansalaislakimuutoksesta saataisiin eduskuntaan jo syksyllä 2016 (Yle 11.5.2016).

Tarkastelun kohteena on virkoja muun muassa Puolustusvoimissa, rajavartiolaitoksessa ja poliisissa.” lausui lakivalmistelua johtava hallitusneuvos Kirsi Äijälä valtiovarainministeriöstä Keskisuomalaisessa puolestaan lokakuun alussa 2016 (KSML 8.10.2016). Äijälä on siis se sama virkamies, joka toukokuussa kertoi Ylelle kansalaisuuslain muutoksen valmistuvan syksyllä 2016. 

Nyt eletään helmikuuta 2017, ja lainmuutoshanke Äijälän valmistelemana ja poliitikkojen ohjaamana on edelleen täysin levällään.

Nyt tästä lainmuutoshitaudesta on seurannut se, että valtiohallinto toimii sellaisen tulevan lainsäädännön mukaisesti Suomen etuja turvaten, jota ei ole saatettu valmiiksi ja jota ei ole siten saatettu myöskään voimaan.

Eilen helmikuun ensimmäisenä päivänä saatiin mittava mediasekamelska aikaiseksi, jossa puolustusministeri syytti jo mediaa Suomen Venäjä-suhteiden tärvelemisestä. Puolustusministerin olisi kuitenkin aluksi syytä katsoa peiliin kyvyttömyydessä saada lainsäädäntömuutoksia aikaan. Nyt lainsäädännön viivästyessä valtiohallinto on joutunut tekemään omia ratkaisuja Suomen turvallisuuden takaamiseksi.

Ylen ’uutisankka’ on vahingoittanut Suomen ja Venäjän suhdetta.” (IS 1.2.2017) ja ”Haittaa Suomen julkikuvaa” (Yle 1.2.2017)  laukoi puolustusministeri Jussi Niinistö tuohtuneena siis vailla perusteita 1.2.2017.

Jussi Niinistön lausahdukset kuvaavat, kuinka vaikeaa Suomelle on laatia mitään itsenäisesti vain omaa harkintaa käyttäen, mikä vähänkin liittyy Venäjään. Jussi Niinistön hikinen ja vääntynyt naama eilen kertoi hyvin, miten huolissaan Suomen poliittisessa päätännässä ollaan Venäjän reaktioista.

Olen useaan otteeseen kritisoinut useassa kirjoituksessa sitä Suomen hitautta, mikä liittyy lainsäädäntömuutoksiin turvallisuutemme parantamiseksi kiristyneessä yleiseurooppalaisessa turvallisuustilanteessa. Kaikki lakihankkeet jotka vähänkin liittyvät jollakin tavalla Venäjään, ovat myöhässä ja lopullinen päätäntä niissä on sangen vaikeaa.

Kansalaisuuslain muutoshanke on yksi hyvä esimerkki suomalaispoliitikkojen haluttomuudesta tehdä tarpeellisia lakimuutoksia. Kolmessa Krimin valtauksen jälkeisessä vuodessa on saatu hyvin vähän aikaan.

Tässä kansalaisuuslakimuutoshankkeessa kiitettävän arvosanan voi antaa vain presidentti Sauli Niinistölle. Kiitos hänelle asian aktiivisesta eteenpäin viemisestä.

                                                                               ****

Millaisen uhan sekä Venäjän että Suomen kansallisuuden omaavat kaksoiskansalaiset oikein muodostavat?

Suomi-Venäjä-kaksoiskansalaiset, joita vuoden 2013 lopussa oli 20 547, tuskin muodostavat kummoisempaa turvallisuusriskiä ihmisinä kuin ne noin 40 000 venäläistä, jotka asuvat Suomessa ilman kaksoiskansalaisuutta.

Riskin synnyttää Venäjän lainsäädäntö ja sen asettamat velvoitteet kaksoiskansalaiselle. Venäjän lainsäädännössä kaksoiskansainen on yhtä kuin Venäjän kansalainen. Kaksoiskansalaisuuden toista kansalaisuutta ei tunneta muuta kuin hänelle asetettujen velvoitteiden osalta.

Jos Suomi nimittää johonkin virkaan Suomi-Venäjä-kaksoiskansalaisen, on Venäjän lainsäädännön perusteella Suomelle sama kuin nimittäisi pelkästään Venäjän kansalaisen. Mikä olisikaan se toimi, virka tai tehtävä puolustushallinnossa, johon Suomi voisi nimittää Venäjän kansalaisen?

Venäjän lainsäädännön mukaan jokainen kansalainen on velvollinen auttamaan Venäjän turvallisuusviranomaisia, ja tuo vaatimus koskee myös kaksoiskansalaisia.

Yksi laki, jota muutettiin edellä mainittu asia huomioiden, on Venäjän federaation kansalaisuuslaki vuodelta 2002 ja sen vuoden 2014 muutokset (в Федеральном законе от 31.05.2002 № 62-ФЗ ”О гражданстве Российской Федерации”, в ред. от 31.12.2014; далее – Федеральный закон № 62-ФЗ, lähde).

Kaksoiskansaisuutta koskevia uusia määräyksiä on luvussa 6 (Статья 6. Двойное гражданство, lähde). Venäjän federaation kansalaisuuslaki, luku 6, 1. pykälä (глава 6, статья 1): ”Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом.”

Vapaasti suomennettuna:

Venäjän federaation kansalainen, jolla on myös toinen kansalaisuus, pidetään Venäjän federaatiossa vain Venäjän federaation kansalaisena, lukuun ottamatta niitä tapauksia, kansainvälinen sopimus tai liittovaltion laki toisin määrää.

Jo Venäjän perustuslaissa (lähde) on kirjattu seuraavasti (luku 6, 62. pykälä, глава 2, статья 62, lähde) myös kaksoiskansalaisuuteen liittyen:

Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным законом или международным договором Российской Федерации.

Vapaasti suomennettuna:

Venäjän federaation kansalaisuus ei vähennä kansalaisen oikeuksia ja vapauksia, eikä hän ole vapautettu [myöskään] Venäjän kansalaisuudesta syntyvistä velvollisuuksista, elleivät muut Venäjän federaation liittovaltion lait tai kansainvälisen sopimukset näin säädä.”

Perustuslaissa on myös kirjaus, että isänmaan puolustaminen on jokaisen Venäjän kansalaisen velvollisuus ja jokaisen kansalaisen vastuulla (luku 59, 1. pykälä, глава 59, статья 1, lähde), vaikka kansalainen toimisi Suomen puolustusvoimissa: ”Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации.

Venäjän näkemänä kaksoiskansalainen on vain Venäjän kansalainen niin Venäjällä kuin ulkomailla, ja häntä velvoittavat kaikki samat velvollisuudet kuin kaikkia muita Venäjän kansalaisia. Häntä koskevat kaikki samat velvollisuudet mitä esimerkiksi henkilötietolaki (Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ, lähde) tai laki liittovaltion turvallisuuspalvelusta (Федеральный закон "О Федеральной службе безопасности" от 03.04.1995 N 40-ФЗ, lähde) häneltä velvoittavat.

Kansalaisuuslain perusteella kaksoiskansalaiset ovat Venäjän tarkassa seurannassa ja heistä Venäjä edellyttää tarkkoja tietoja sijaintitietoja ja kaikkia muita tietoja, mitkä on kirjattu kansalaisuuslain 6. luvun 5. pykälään. 

Esimerkiksi 5. pykälän h-kohta kuuluu: ”сведения об обращении в полномочный орган иностранного государства о выходе указанного гражданина из гражданства данного государства или об отказе от имеющегося у него документа на право постоянного проживания в иностранном государстве (в случае направления такого обращения)”. Kaksoiskansalainen joutuu siis esimerkiksi siis raportoimaan, jos kaksoiskansalaisuus toisessa maassa pysyvään oleskeluun vaikeutuu tai estyy.

Varmistaakseen lain edellyttämän tiedonsaannin kaksoiskansalaisuuden omaavilta henkilöiltä, lain noudattamatta jättämisestä on säädetty enintään 200 000 ruplan sakko, mikä vastaa noin reilua 3 000 euroa.

Venäjän lakeja löytyy parhaiten ConsultantPlus-nettisivuilta (kotisivut), Venäjän valtion omat viralliset säädösjulkaisusivut (kotisivut) eivät ole niin hyvin teknisesti toimivat.

                                                                               ****

On kaikille selvää, ettei Venäjän suorittamien lainsäädäntömuutoksien jälkeen kaksoiskansalaisille voi olla mitään pääsyä Suomessa virkoihin tai työtoimiin, joissa käsitellään Suomen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa. Kansalaista, joka joutuu Suomessa noudattamaan myös muun maan kuin Suomen lakia, ei sovi esimerkiksi puolustushallinnon toimiin. Norjassa muilla kuin oman maan kansalaisilla ei ole mitään pääsymahdollisuuksia virkoihin, joissa käsiteellään turvallisuusasioita. Kaksoiskansalaisuutta ei tunneta.

On poikkeuksellista, että haluttomuudella lainsäädännön muutosten laatimiseen tällaista turvallisuusriskiä on Suomessa pidetty yllä kohta kolmen vuoden ajan. Kenen poliitikon vastuulla on, ettei asiaa ole kyetty hoitamaan? Mikä poliittinen taho on pelännyt niin kovasti Venäjän reaktioita, että turvallisuusasiat on laiminlyöty kohta kolmen vuoden ajan. Eikä tämä ole ainoa turvallisuusasia, joka Suomen poliittisessa päätännässä on laiminlyöty.

Se, että Venäjän kansalaisuus tulee olemaan este päästä Suomen turvallisuuden kannalta merkittäviin ja kriittisiin tehtäviin Suomen ulkoasiain- ja puolustushallinnossa, ei ole ollenkaan eikä missään määrin Suomi-Venäjä-kaksoiskansalaisten vika. He ovat syyttömiä. Venäjän valtio on laatinut sellaisen myös ulkovenäläisiä koskevan lainsäädännön, joka tekee Venäjän kansaisuudesta Suomen turvallisuustehtävissä suuren turvallisuusriskin. Harmittaa kaksoiskansalaisten asema, jonka heidän synnyinmaa on heille erikoisilla lainsäädäntötoimillaan järjestänyt.

Kuinka sitten tulisi edetä?

Siihen saakka, kun kansalaisuuslain muutosprosessi on keskeneräinen, on niiden Venäjän passin omaavien kaksoiskansalaisten tehtävä valinta Suomen ja Venäjän välillä, jotka haluavat sellaisin virkoihin, joihin liittyy Suomen valtion turvallisuusvaatimuksia.

On valittava kansalaisuus lopulta, mikä myös osoittaa, mitä valtio ja kansa koetaan enemmän omaksi. Ollaanko suomalaisia vai venäläisiä. Jos kaksoiskansalainen voi luopua Venäjän kansalaisuudesta, on se mielestäni riittävä osoitus siitä, että hän on sitoutunut myös Suomen asettamiin turvallisuus- ja salassapitovaatimuksiin. Tämän jälkeen turvallisuus- ja salassapitovalvonta on saamaa kuin mitä myös Suomen kansalaisilla luokitelluissa tehtävissään on. Vastaava kirjaus tulee varmaan jossakin muodossa myös kansalaislain muutokseen.

Asia tulee sitten ratkaistuksi lopullisesti kansalaislain muutoksessa, jos istuva hallitus kykenee sellaisen toimittamaan. Valtion virkamieslakia (19.8.1994/750) mahdollisesti muutettaessa on puolestaan huomioitava virkasuhteiden lisäksi myös työsuhteet.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu