Tämän vuoksi Veli-Pekka Viljanen ei kelvannut Niinistölle oikeuskansleriksi

Oikeustieteiden tohtori, valtiosääntöoikeuden professori, varadekaani Veli-Pekka Viljasen kattavan ansioluettelon voi käydä lukemassa Turun yliopiston sivuilta (CV Veli-Pekka Viljanen).

Veli-Pekka Viljasesta ei tule Suomen seuraavaa oikeuskansleria. Miksi Veli-Pekka Viljanen ei kelvannut presidentti Sauli Niinistölle oikeuskansleriksi, sen vain Niinistö tietää sen itse, eikä hän sitä muille kerro. Me muut voimme vain arvailla Niinistön näkemyksiä.

Niinistön kanta ei sinänsä ollut ainakaan minulle yllätyksellinen. Yllätyksellistä tässä asiassa sen sijaan on, että Sipilän hallitus ja ennen kaikkea oikeusministeri Jari Lindström (ps.) oli hyväksymässä oikeusministeriön virkamiehistön valmisteleman esityksen Veli-Pekka Viljasen nimittämisestä oikeuskansleriksi.

Mistä hallituksen oikeuskanslerinimitystä koskeva ”nimitystyötapaturma” johtui ja ennen kaikkea, miksi ihmeessä perussuomalaisten johtama oikeusministeriö valmisteli Veli-Pekka Viljasen nimittämistä oikeuskansleriksi? Jo nyt voidaan sanoa, ettei oikeusministeri Jari Lindström ole hoitanut asiaansa hyvin, lienenkö syy työuupumuksen vai osaamattomuuden.

                                                                                         ****

Veli-Pekka Viljanen toimi oikeusministeriön lainsäädäntöneuvoksena vuosina 1992-1998. Hänen suhteensa oikeusministeriön virkamiehistöön ovat muovautuneet pääosin jo tuona ajanjaksona. Sauli Niinistö oli oikeusministerinä 13.4.1995-2.2.1996, joten Veli-Pekka Viljanen on ollut myös Niinistön alaisena. Kun Viljanen valmistui Turun yliopistosta oikeustieteen kandidaatiksi 1975, niin Sauli Niinistö valmistui samasta yliopistosta niin ikään oikeustieteen kandidaatiksi vuotta aikaisemmin vuonna 1974. Niinistö ja neljä vuotta nuorempi Viljanen opiskelivat siis Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa samanaikaisesti.  

Veli-Pekka Viljanen on yksi eduskunnan perustuslakivaliokunnan eniten kuulemista asiantuntijoista. Vuodesta 1995 lähtien hän on antanut perustuslakivaliokunnalle yhteensä noin 400 asiantuntijalausuntoa. Häntä pidetään Suomen keskeisenä perustuslaki- ja valtiosääntöasiantuntijana, ja hän on ollut merkittävä henkilö Suomen valtiosäännön uudistamishankkeiden valmistelussa aina 1990-luvulta lähtien. Viljanen toimi perustuslain perusoikeussäännösten uudistamista valmistelleen Perusoikeuskomitean pääsihteerinä 1990-1992 sekä uutta perustuslakia valmistelleen Perustuslaki 2000 -komitean pääsihteerinä 1996-1997.

Sekä istuvalle Sipilän hallitukselle että edellisille Kataisen ja Stubbin hallituksille suuria vaikeuksia uudistuksen eteenpäinviemisessä on tuottanut perustuslakitulkinta, jota perustuslakivaliokunta on harjoittanut etenkin Veli-Pekka Viljasta kuultuaan.

Kataisen hallituksen aikana sote-uudistus kaatui jo kertaalleen perustuslakivaliokunnan asiantuntijalausuntojen pohjalta muodostamaan perustuslakitulkintaan, eikä ole ollenkaan vielä varmaa, että nykyinenkään sote-malli tulee tyydyttämään kaikilta osin perustuslakivaliokuntaa ja ennen kaikkea sen kuulemia perustuslakiasiantuntijoita.

                                                                                         ****

Valtiosääntöprofessori kiistää asiantuntijoiden jarruttavan hallituksen kärkihankkeita” oli uutisotsikko Ylen sivuilla 8.1.2016 (Yle 8.1.2016). Otsikon valtiosääntöprofessori tarkoittaa Veli-Pekka Viljasta, jota Yle tuossa jutussa haastatteli. Hallitus ja ennen kaikkea kokoomuslaiset olivat arvostelleet syksyn 2016 mittaan ”kaiken maailman dosentteja”, jotka olivat olleet perustuslakivaliokunnassa asiantuntijoina torjumassa hallituksen uudistuksia.

Perustuslakivaliokunta ottaa kyllä huomioon julkisen talouden tilan, mutta pelkästään se, että hallitus pitää jotain asiaa poliittisesti tärkeänä, ei riitä. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on tehdä arvioita poliittisista suhdanteista riippumatta eli toteuttaa johdonmukaisuutta ja pysyvyyttä. Tärkeää on, että perustuslakivaliokunnan päätökset voidaan toteuttaa vaalikaudesta riippumatta.”, Viljanen laukoi ja arvosteli istuvaa hallitusta Ylen elokuisessa jutussa vuonna 2016.

Samassa haastattelussa Viljanen otti myös poliittisen kannan sote-uudistukseen: ”Siinä [sote-uudistuksessa] on kunnianhimoinen aikataulu. Luodaan kokonaan uusi välitason itsehallinto, joka sellaisenaan on valtiosääntöoikeudellinen uutuus ja josta joudutaan tekemään tulkintoja, joilla ei välttämättä ole ennakkoesikuvia.”

Viljanen otti siis kannan uudistushankkeen aikataulukseen sekä maakuntahallinnon perustamiseen, jotka ovat täysin poliittisia asioita, ei oikeudellisia asioita. Kerta ei ollut ensimmäinen, kun Viljanen otti poliittista kantaa sote-uudistukseen. Viljanen ei ole pysynyt oikeusasiantuntijaroolissaan vaan on ryhtynyt asiantuntija-asemansa turvin politikoimaan.

Sote-lain asiantuntija: Perustelut loistavat poissaolollaan” oli uutisotsikko Ylen sivuilla 3.3.2015 (Yle 3.3.2015). Sote-lain asiantuntijalla tarkoitettiin tuossa otsikossa Veli-Pekka Viljasta.

Koskaan aiemmin ei ole menetelty niin, että tällaisella kiireellä tuodaan perustuslakivaliokunnan käsittelyyn näin merkittävä uudistus.” Viljanen purnasi hallituksen sote-uudistusta ja jatkoi: ”Tämä on eduskuntahistoriassa ainutlaatuista lainsäädäntötyötä.” kaivaten perusteluja 19 yhteistyöalueen – siis maakunnan – perustamisesta.

Perustelut 19 maakunnallisen sote-alueen perustamiselle ovat poliittisia, eivätkä ne kuulu minkään sortin ”perustuslakiasiantuntijoille” vähääkään, koska asia ei ole oikeustulkinnallinen. Tässäkään asiassa Viljanen ei malttanut pysyä asiantuntijaroolissaan, vaan ryhtyi politikoimaan.

Viljanen on ottanut myös kantaa, että huumerikollisia rangaistaan Suomessa liian ankarasti suhteessa muihin rikoksiin (Yle 27.8.2015). Kuinka moni Suomessa on samaa mieltä Viljasen kanssa, etteikö huumerikoksissa tulisi käyttää vähintään nykyistä rangaistusasteikkoa ankaruudessaan.

Poliittista kantaa Viljanen on ottanut myös julkisten tehtävien yksityistämiseen (Yle 10.7.2011): ”Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut julkisina palveluina sisältävät ajatuksen myös siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus näihin palveluihin. Yksityisessä palvelutuotannossa yhtäläisten palvelujen takaaminen on liki mahdotonta.

Yksityisessä palvelutuotannossa yhtäläisten palvelujen takaaminen on liki mahdotonta.”, Viljanen siis laukoi vuonna 2011. Tuollaisia kantoja voisi kuulla Vasemmistoliiton, Vihreiden ja SDP:n poliittisina kannanottoina, mutta tuollaisia kantoja ei pidä kuulla lakiasiantuntijan suusta. Perustuslakiasiantuntija Viljanen otti siis tuossa Ylen haastattelussa vuonna 2011 vahvan poliittisen kannan, ettei sosiaali- ja terveyspalveluja voida yksityistää. Kantaa oli ja on täysin poliittinen eikä oikeudellinen, kuten nyt olemme saaneet tuta, kun terveydenhuoltoa voidaan yksityistää perustuslakia muuttamatta perustuslain nykyisellä todisteellisella tulkinnalla.

                                                                                         ****

Ymmärrän hyvin presidentti Niinistön kannan, ettei noin vahvoja poliittista mielipiteitä omaava henkilö voi toimia Suomen oikeuskanslerina. Tarja Halonen olisi Veli-Pekka Viljasen nimittänyt oitis, muttei Niinistö. Kiitokset Niinistölle asioiden näkemisestä oikein ja oikeassa valossa.

Olen presidentti Niinistön kanssa täysin samaa mieltä. Niinistön ei tule nimittää Veli-Pekka Viljasta oikeuskansleriksi. Veli-Pekka Viljanen ei kykene kylmään oikeudelliseen harkintaan vaan näkee asiat poliittisesti ja tekisi ratkaisunsa myös oikeuskanslerin virassaan poliittisesti. Tuollainen henkilö ei sovi Suomen korkeimmaksi oikeusvalvojaksi.

Luonnehtisin Viljasen punaviherpipertäjäksi, joka käyttää korkeaksi muodostunutta asiantuntija-asemaansa kylmäverisesti poliittisiin tarkoituksiin.

Veli-Pekka Viljanen ei ole kelvollinen oikeuskansleriksi, enkä käyttäisi häntä myöskään perustuslakivaliokunnan asiantuntijana laillisuus- ja lainmukaisuusasioita käsiteltäessä juuri hänen poliittisten näkemysten vuoksi. Hän ei kykene pysymään neutraalina asiantuntijana vaan käyttää asiantuntija-asemaansa poliittisiin tarkoituksiin.  

Kummallista tässä on se, että Sipilän hallitus oli nimittämässä sen yhden keskeisemmän uudistuksen – sote-uudistuksen – yhtä kovinta arvostelijaa hallituksensa itsensä laillisuusvalvojaksi. Kömmähdys oli tapahtumassa koko hallitukselle ja ennen kaikkea perussuomalaisille, jotka hallinnoivat oikeusministeriötä ministeri Jari Lindströmin johdolla aina näihin päiviin saakka.

Jari Lindström on todellakin nukkunut väsyksissä tehtäviensä ohi.

Perustuslakivaliokunnan on syytä tunnistaa huolella, milloin heidän vieraanaan olevan ”asiantuntijan” kannanotto on oikeaoppisesti oikeudellinen ja milloin se on poliittinen. Nyt liian moni poliittinen kannanotto on tulkittu oikeudelliseksi, mistä Veli-Pekka Viljasen kannanotot ovat hyvä esimerkki. ”Esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut julkisina palveluina sisältävät ajatuksen myös siitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus näihin palveluihin. Yksityisessä palvelutuotannossa yhtäläisten palvelujen takaaminen on liki mahdotonta.” -kannanotto on hyvä esimerkkien esimerkki asiantuntijan poliittisuudesta perustuslakivaliokunnassa.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu