Vihreät ovat nyt ylivoimaisesti eduskunnan epätasa-arvoisin puolue

Suomalaisessa lainsäädännössä tasa-arvolla tarkoitetaan pääasiassa miesten ja naisten välistä tasa-arvoa. Tasa-arvolain (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 8.8.1986/609) tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän ehkäisystä on puolestaan säädetty yhdenvertaisuuslaissa (Yhdenvertaisuuslaki, 1325/2014).

Tasa-arvolain 4 a §:n kirjauksen mukaan julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanossa tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Tuo 40 prosentin pyrkimys on otettu miesten ja naisten tasa-arvoa kuvaavaksi lukuarvoksi myös muussa poliittisessa toiminnassa. Jos valittuja kansanedustajia tai kunnanvaltuutettuja ei olisi vähintään 40 prosenttia molemmista sukupuolista, niin ainakin puolueiden asettamia ehdokkaita tulisi olla.

Kansan äänestyskäyttäytymistä ei kuitenkaan voida kiintiöidä. Kansa äänestää niin kuin äänestää.

40 prosentin rajasta on kuitenkin muodostunut jonkinmoinen mantra tasa-arvolle, vaikka lukuarvolla ei ole mitään tekemistä sukupuolen yhdenvertaisuuden kanssa.

No, puolueet ovat noin tasa-arvoasian muotoilleet 40 prosentilla. Tuon luvun mukaan tämäkin kirjoitus on laadittu, vaikka en siihen omia ajatuksiani erityisemmin perusta.

                                                                                            ****

Pekka Haavisto kampanjastartissa: Eduskuntavaalit ovat ilmaston, koulutuksen ja tasa-arvon vaalit” (Vihreät 26.1.2019).

Uskon, että tasa-arvoisemman Suomen rakentamista auttaisi se, jos myös hallituksen kokoonpano muuttuisi heijastamaan pyrkimystä sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Mielestäni seuraavan hallituksen, joka tulee olemaan myös 2020-luvun ensimmäinen hallitus, täytyy koostua puoliksi naisista. Jos Vihreillä on tilaisuus tähän hallituksen osapuolena vaikuttaa, sitoudumme siihen, että oma ministeriryhmämme näin myös muodostetaan.”, totesi puheenjohtaja Pekka Haavisto Vihreiden kampanjastartissa 26.1.2019.

Eduskuntavaalit olivat siis Vihreille naisten ja miesten tasa-arvon vaalit. Että miehet olisivat tasa-arvoisia naisten kanssa.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto oli sunnuntai-iltana kiitospuheessaan innoissaan Vihreiden kasvaneesta naiskansanedustajien määrästä.  ”Nämä olivat myös naisten vaalit.” Haavisto lausui kiitospuheessaan kannattajakuntansa edessä Tavastialla.

Vihreiden kansanedustaja Emma Kari oli aiemmin illalla nimennyt vaalit feminismin ja tasa-arvon vaalivoitoksi.

Vaalit eivät olleet ainakaan Vihreille tasa-arvon vaalivoitto. Kaukana siitä.

Vihreiden tasa-arvo on hyvin naisten tasa-arvoa, mutta huonosti miesten tasa-arvoa. Se Vihreiden tasa-arvosta, jota ei taida oikein enää olla näiden viimeisten eduskuntavaalien jälkeen.

Vihreiltä oli virhe formuloida vaalit tasa-arvon vaalivoitoksi, jos Vihreiden uusista kansanedustajista vain 15 prosenttia on miehiä.

                                                                                            ****

Vihreiden uusi eduskuntaryhmä on ylivoimaisesti eduskunnan epätasa-arvoisin. Kahdenkymmenen kansanedustajan ryhmässä on 17 naiskansanedustajaa ja vain kolme mieskansanedustajaa. 85 prosenttia Vihreiden eduskuntaryhmässä on naisia ja vain 15 prosenttia miehiä. 40 prosentin raja heikommin edustetulle sukupuolelle on Vihreissä nyt täyttä utopiaa.  

Kolmella mieskansanedustajalla tulee olemaan täysi työ edustaa 50 prosentin osuutta Vihreitä eduskunnan valiokunnissa ja muissa vastaavissa julkisen vallan hallinto- ja päätäntäelimissä.

Kansa äänestää niin kuin äänestää, mutta nyt Vihreillä tulee olemaan erityinen työsarka tasa-arvoisuuden saavuttamisessa. Kun Vihreiden eduskuntaryhmässä on nyt vain kolme miestä ja jos Vihreät onnistuisi pääsemään hallitukseen, jossa Vihreiden ministerien määrä olisi yli kuusi, Vihreät joutuisi etsimään seuraavaa miesministeriä eduskuntaryhmän ulkopuolelta.

Tuo edellinen kappale on todella utopiaa. Vihreiden ministerimäärä – jos hallitukseen pääsevät – tulisi olemaan kaukana kuudesta.

Kun katsotaan uuden eduskunnan muita puolueita, niin RKP ja Kristillisdemokraatit ovat kaikkein tasa-arvoisempia eduskuntaryhmän sukupuolijaon perusteella arvioituna. Kristillisdemokraateilla viidestä edustajasta kaksi on miehiä (40 %) ja RKP:llä yhdeksästä edustajasta viisi on miehiä (56 %). Nämä kaksi puoluetta eivät voisi olla tasa-arvoisempia parittoman edustajamäärän perusteella.

Vasemmistoliitolla 56 prosenttia kuudentoista edustajan eduskuntaryhmästä on naisia (9 N, 7 M). Vasemmistoliiton ryhmä oli siis vaaleissa yhden edustajan päässä täydellisestä 50/50-tasa-arvosta.

SDP:llä 40 edustajan ryhmästä miehet ovat vähemmistössä 45 prosentin osuudella, mutta miehet eivät vielä alita 40 prosentin rajaa (22 N, 18 M).

Kokoomuksella 38 edustajan ryhmästä naiset ovat vähemmistössä 39 prosentin osuudella, mutta naisten määrä vielä kutakuinkin 40 prosentin tuntumassa (15 N, 23 M).

Keskustalla ja Perussuomalaisilla on uudessa eduskunnassa hieman päälle 30 prosenttia naisia. Perusuomalaisilla 31 prosenttia (12 N, 27 M) ja keskustalla 32 prosenttia (10 N, 21 M).

                                                                                            ****

Uuden eduskunnan epätasa-arvoisin puolue on siis ylivoimaisesti Vihreät.

Vihreät on epätasa-arvoisuudessa täysin omassa luokassaan, eikä toisella sukupuolella – siis miehillä – ole käytännössä mitään roolia, jos tasa-arvoa mitataan kansanedustajien sukupuolijakautumalla. Vihreiden tasa-arvoero seuraaviin puolueisiin on yli kaksinkertainen.

Vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto: mitä Vihreät aikovat tehdä tasa-arvon toteutumiseksi myös Vihreässä puolueessa? Miten Vihreät aikoo varmistaa miesten tasa-arvon naisiin nähden?

Kansanedustaja Emma Kari totesi vaali-iltana vaalit feminismin vaalivoitoksi. Kari ilmoitti vaalit myös tasa-arvon vaalivoitoksi.

Kysyn Karilta, mikä kumman tasa-arvon vaalivoitto, jos uusista edustajista Vihreissä on vain 15 prosenttia miehiä?

Todella kaukana tasa-arvosta!

Vihreät joutuu tekemään nyt paljon työtä, jos haluavat miesten luottavan puolueeseensa.

Niin, mikäli he ylipäätään haluavat miesten luottavan puolueeseensa. Nyt puolueella on sen keskeisten edustajien suulla ilmaistuna feministipuolueen leima, jota äänestävät vain naiset.

Sitä saa, mitä tilaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu