EU-kansalaisuus ja venäläisten vapaa pääsy EU-kansalaiseksi pelkällä rahalla

Poliittisissa kannanotoissa on puhuttu taas paljon erilaisista shoppailuista.

Työehtoshoppailu loppuu tästä maasta” olivat Rinteen sanat eduskunnan kyselytunnilla torstaina (HS 21.11.2019).

Pääministeri Rinne otti esille työehtoshoppailun, joka valtiovallan tulisi kieltää Rinteen istuvan hallituksen johdolla. Hallituksen, jossa mukana ovat myös Keskusta ja RKP. Toistaiseksi nuo kaksi porvaripuoluetta ovat tukeneet hallituksen demarivetoista työmarkkinapolitiikkaa. Yhtään poikkipuolista sanaa ei ole kuultu. Ei tosin oppositiostakaan demarien harjoittaman työmarkkinapolitiikan suhteen.

Kun politiikassa demarit pyrkivät estämään muiden yhteiskunnallisten toimijoiden laillisesti harjoittamaa mutta demarien kannatusta syövää shoppailua, niin perussuomalaisille shoppailu on puolestaan kasvavan kannatuksen perusta.

Perussuomalaiset ovat onnistuneet tuossa kannatusshoppailussa hyvin, onhan puolueessa kartutettu kokemusta vuosikymmenten ajan jo Veikko Vennamon SMP:stä lähtien. Muut puolueet eivät ole kyenneet vastaavaan. Eivät lähellekään.

Perussuomalaisten kannatusshoppailussa EU:n vastustaminen oli voimissaan pitkään aina Iso-Britannian eroprosessiin saakka. Ei nyt enää. EU:n vastustaminen ei enää tuo lisäkannatusta, kun suomalaiset kannattavat vahvasti EU-jäsenyyttään. EU-vastaiset puheet ovat laantuneet.

Suomen EU-änkyrien tyytyväisenä pitäminen on ulkoistettu Perussuomalaisissa EU-parlamenttiin Laura Huhtasaarelle ja Teuvo Hakkaraiselle. Se riittää. Iso-Britannian EU-erostakaan Suomelle malliksi ei ole enää puhuttu pitkään aikaan halaistua sanaa.

EU sai siis mennä Perussuomalaisten kannatuksen kasvattajana.

Perussuomalaisten kannatusshoppailu myös Venäjän avulla on laantunut eurovaaleista Olli Kotron himmennettyä ja jäädessä vaaleissa varsin vähäiselle muutaman tuhannen äänen kannatukselle. Venäjä ei iskenytkään Perussuomalaisten kannatusta nousuun. No, Tom Packalén ja Olli Kotro pitävät Venäjä-mieliset puolueessa kuten Laura Huhtasaari ja Teuvo Hakkarainen EU-änkyrät.

Nyt shoppailun eturintamassa on ainainen maahanmuuttoteema, joka näyttää tuovan puolueelle edelleen hyvin kannatusta. Tällä hetkellä maahan tulevien pakolaisten määrän suhteen Suomella ei tosin ole enää erityistä ongelmaa, mutta EU-tasolla ja Schengen-alueella ulkorajojen ja turvapaikkahakemusprosessien hallinnassa on vielä paljon tekemätöntä työtä. Maahanmuutto tuntuu kuitenkin aina vain kantavan suomalaisäänestäjien keskuudessa. Tuohon aiheeseen suomalaiset eivät kyllästy.

Kun poliitikko käyttää julkisuudessa shoppailu-sanaa, kyse on kannatuksen ja äänten kalastelusta jossakin muodossa. Jokaisen on syytä tiedostaa tuon sanan käyttö poliitikon suusta kuultuna.

Minäkin edistämän tässä varmaan kirjoittamalla shoppailusta joidenkin poliittisten tahojen kannatusta. Hyvä kuitenkin olisi, jos shoppailu sanana saisi vähitellen negatiivista mielikuvaa ja jäisi pois kielenkäytöstä. Varmasti jääkin aikanaan muidenkin muotisanojen tapaan, joista toisena esimerkkinä poliittisesti viritetty himmeli-sana.

Niin, ja miksi Perussuomalaisten kannatus on nyt puolueista korkein? Se johtuu heikosta ja aikaansaamattomasta hallituksesta eikä muukaan oppositio (= Kokoomus) tarjoa uskottavaa vaihtoehtoa. Vanhat verokevennysjorinat ne aina vain Kokoomuksessa jatkuvat. Että jaksavatkin soittaa vanhaa levyä.

****

Käsittelen tässä varsinaisessa kirjoituksessa varsinaisena asiana yhtä maahanmuuttoasiaa, josta Perussuomalaisetkin on ollut ihan hiljaa. Kyse tässäkin on maahanmuuttoshoppailusta. Kyse on EU-kansalaisuuksien myynnistä rahasta EU:n ulkopuolelle.

Miksi Perussuomalaiset ovat olleet hiljaa juuri tällaisesta maahanmuuttoshoppailusta? Siksi, että nämä maahanmuuttajat eivät ole erotettavissa meistä katukuvassa eikä uskonnossa. Tällaisen asian vastustaminen ei tuo lisää kannatusta. Raha voittaa moraalin ja periaatteet.

Kun kirjoittelen mm. noita Venäjän puolustukseen liittyviä blogikirjoituksia, vierailen paljon venäjänkielisillä nettisivuilla. Noin kuukausi sitten alkoi tietokonenäyttööni ilmaantua mainoksia EU-kansalaisuuden ja EU-passin saamisesta. Ilmeisesti Googlen mainosvalinta-algoritmi on alkanut tulkita minua Venäjän kansalaiseksi, joka ehkä on varakas ja joka ehkä haluaa muuttaa EU-alueelle. Samaan aikaan alkoi ilmestyä venäjänkielisiä matka- ja vuokrailmoituksia kesämökeille Saimaan alueelle.

No, Googlelle tiedoksi, etten ole varakas enkä venäläinen, joka haluasi EU-passin rahalla, koska minulla sellainen jo on hankittuna ja vieläpä ilman lahjusrahaa.

****

Ote EU:n perusoikeuskirjasta vuodelta 2000, 45 artikla, Liikkumis- ja oleskeluvapaus (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 18.12.2000):

1. Jokaisella unionin kansalaisella on oikeus vapaasti liikkua ja oleskella jäsenvaltioiden alueella.

 2. Liikkumis- ja oleskeluvapaus voidaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti myöntää jäsenvaltion alueella laillisesti asuville kolmansien maiden kansalaisille.

EU:n tuoreimmassa perussopimuksessa (Lissabonin sopimus) sen sijaan on hieman rajoitteita (Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 17.12.2007), mutta perusviesti on sama.

Unioni noudattaa kaikessa toiminnassaan kansalaistensa yhdenvertaisuuden periaatetta, jonka mukaan sen toimielimet, elimet ja laitokset kohtelevat kansalaisia yhdenvertaisesti. Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. Unionin kansalaisuus täydentää mutta ei korvaa jäsenvaltion kansalaisuutta.

Kun siis jokin EU-maa on antanut jollakin perusteella jonkin kolmannen maan henkilölle kansalaisuuden, voi tämä henkilö asettua käytännössä minne tahansa EU-alueella tietyin huomioon otettavin kirjauksin. Ei siis ole sama toiselle EU-maalle, millä perustella kukin EU-maa myöntää kansalaisuuksiaan. Linjan ei ole syytä poiketa eri EU-maiden kesken.

Получение паспорта ЕС, По государственной программе” (EU.RO Group).

Vapaasti suomennettuna:

EU-passin hankkiminen valtionohjelman mukaan”.

Teksti on EU.RO Group -sivuston etusivulla. Ja sivusto jatkaa:

Как мы поможем иммигрировать вам приобрести в ЕС.

Kuinka autamme sinua muuttamaan EU-maahan.

EU.RO Group -nimessä RO viittaa Romaniaan.

Tämän kirjoituksen artikkelikuva ja edelliset lainaukset kuten myös yllä oleva kuvakaappaus ovat siis romanialaisilta EU.RO Group -sivuilta. ”EU-passin hankkiminen valtionohjelman mukaan” -tekstilainauksessa oleva valtionohjelma on siis Romanian valtion ohjelma.

Sivuilla myydään EU:n kansalaisuutta Romanian passilla. Sivusto auttaa saamaan EU-jäsenmaan kansalaisuuden ja muuttamaan EU-maahan, ei missään nimessä Romaniaan, vaikka EU-maa Romaniakin on. Kyse on valtiollisesta toiminnasta, jota Romania harjoittaa ”yhteistyökumppaniensa” kanssa.

Artikkelikuvakaappaus on konekäännetystä sivusta, jonka alkuperäiskieli on venäjä. Kieli sivulla on helppoa venäjää ja konekäännös on riittävä sivuilla vierailemiseen myös venäjän kieltä taitamattomalle.

Virallisesti kyse on siis EU-jäsenmaa Romanian kansalaisuuden ostamisesta, mutta sivusto myy nimenomaan EU-kansalaisuutta, koska tuskinpa ketään venäläistä tai valkovenäläistä olo Romaniassa kiinnostaa erityisemmin.

Venäläisten ja valkovenäläisten lisäksi kansalaisuuden voi ostaa kaikkien muiden IVY-maiden kansalaiset. Itsenäisten valtioiden yhteisö IVY (СНГ) on entisen Neuvostoliiton neuvostotasavaltojen muodostama yhteisö, johon kuuluvat Venäjän ja Valko-Venäjän lisäksi Azerbaidžan, Armenia, Kazakstan, Kirgisia, Moldova, Tadžikistan ja Uzbekistan.

Romanialaissivusto mainostaa, että EU-kansalaisuus on saatavissa jopa 6-8 kuukaudessa. Sivusto mainostaa, mitä etuja EU-kansalaisuus tuo työskentelyoikeudesta sosiaaliturvaan ja terveydenhoitoon. Kyse on siis mainossivustosta EU-kansalaisuuden myymiseksi.

Sivustolla pietarilainen 27-vuotias Nikolai, krasnojarskilainen 32-vuotias Olga ja kazanilainen 35-vuotias Antonina kiittävät Romaniaa EU-kansalaisuuden saamisesta. Olga oli jo perustanut yrityksen Prahaan, kun saadulla yhden EU-maan kansalaisuudella se onnistuu kaikkialla EU:ssa.

****

Romanialaissivusto kirjoittaa muun muassa:

Оформление гражданства Евросоюза возможно для любого россиянина при наличии законного основания и соответствии требованиям иммиграционного законодательства. Гражданин России или другой страны СНГ может стать европейским гражданом в порядке натурализации, за инвестиции или по репатриации. Натурализация считается наиболее длительным способом получения паспорта Евросоюза, требующим от заявителя постоянного проживания в выбранной стране более 10 лет.

Сокращение срока оформления до 1 года предусмотрено при получении гражданства по инвестиционной или репатриационной программе. Состоятельные иностранцы могут купить паспорт ЕС за крупные экономические вложения без длительного проживания в стране и отказа от текущего гражданства.

Vapaasti suomennettuna

EU-kansalaisuuden rekisteröiminen on mahdollista jokaiselle Venäjän kansalaiselle, jos on olemassa laillinen perusta ja kun maahanmuuttolain vaatimuksia noudatetaan. Venäjän tai jonkin muun IVY-maan kansalaisesta voi tulla EU-kansalainen saamalla [EU-maan] kansalaisuuden, suoritettujen taloudellisten sijoituksien perusteella tai kotimaahan palauttamisen kautta. Kansalaisuuden saanti on pisin tapa saada passi EU-alueelle, jolloin hakijan on oleskeltava valitussa maassa yli 10 vuotta.

Rekisteröintijakson lyhentäminen vuoteen voidaan tehdä suoritettujen taloudellisten sijoituksien tai kotimaahan palauttamisen puitteissa. Varakkaat ulkomaalaiset voivat ostaa EU-passin suurien taloudellisten sijoituksien avulla ilman pitkää oleskelua maassa ja ilman luopumista nykyisestä kansalaisuudesta.

Kotimaahan palauttaminen (репатриация, репатриировать) tarkoittaa Romanian kansalaisuuden saamista jopa alle vuodessa, jos on osoittaa ”etnisestä romanialaisuudesta” (”этнические румыны”) suvussa. Romanian maahanmuuttolaki on tässä asiassa todella vapaamielinen ja sangen tarkoitusperäinen.

Etnisessä romanialaisuudessa riittää, että kansalaisuutta hakeva antaa vahvistuksen, että joku suvussa ollut on etninen romanialainen. Historiallista tarkastelua voi ulottaa aina kolmanteen sukupolveen saakka: on asunut tai syntynyt Romaniassa vuosina 1918–1940. Asuminen siis riittää, romanialaisista sukujuurista muutoin viis.

Ja noita etnisiä romanialaisia riittää, kun on edes hieman rahaa taskussa ostaa todistava asiakirja suvussa olleista romanialaisista tai suvun jäsenen asumisesta Romanissa. Ukrainan Odessassa asuva tuttuni kertoi Moldovaan liittyen, että tarvittavien asiakirjojen hinnat etnisen romaniallisuuden osoittamiseksi ovat tulleet alas. Kilpailu kansalaisuusshoppailussa on koventunut tarjonnan laajetessa.

Kuinka suuria taloudellisia investointeja EU-alueelle sitten edellytetään, että EU-passi irtoaa vuodessa?

Siihenkin tieto löytyy noilta romanialissivuilta: ”Купить паспорт ЕС можно за капиталовложения более 1 млн.” Vapaasti suomennettuna:  ”Voit ostaa EU-passin sijoittamalla yli miljoona euroa.

Etninen romanialaisuus on sitten se kanava tavallisille venäläiselle hankkia EU-maan kansalaisuus alle vuodessa, 6-8 kuukaudessa.

Kyse on  siis varsin törkeästä kansalaisuusshoppailusta rahalla, jos tuota shoppailu-sanaa taas kertaalleen käytän. Törkeydessään voittaa turvapaikanhakijoiden EU-maashoppailun tullen mennen, koska shoppailua pitävät aktiivisesti yllä EU-maat itse.

****

Romania ei ole ainoa EU:n jäsenvaltio, josta EU-kansalaisuus on ostettavissa rahalla. Romania on halvin ja myös tavallisten ihmisten käytettävissä. Toinen valtio on Kypros, jossa kansalaisuus on ostettavissa kiinteistösijoitusten avulla. EU-kansalaisuuden hankkimista venäläiselle mainostaa mm. moskovalainen Prime Property Group -sivusto. Kypros ei ihan pärjää hintatasossa Romanialle. Kyprokselle pitäisi tehdä kahden miljoonan euron sijoitus, kun Romanian kautta hankitulle passille riittää puolta pienempi sijoitus. Kilpailu on kovaa, kun katsoo netissä venäjänkielisiä EU-kansalaisuusostosivustoja.

EU-kansalaisuutta mainostetaan Venäjällä ostettavaksi vastaavasti kuin mitä Lidl mainostaa halpoja elintarvikkeita Suomessa ostettavaksi.

EU-passin hankkimista helposti rahalla mainostavat myös venäläiset lakitoimistot, esimerkkinä Мигронис Юрист. Toimiston toimitusjohtaja Kristina Ružilo (Кристина Ружило) nimeää Kyproksen, Maltan ja Montenegron maiksi, joiden kautta kansalaisuus ja EU-passi on ostettavissa. Kyproksen osalta prosessi kestää keskimäärin 6-8 kuukautta, Maltan osalta keskimäärin 12-14 kuukautta ja Montenegron osalta keskimäärin 7 kuukautta (Мигронис Юрист, Как получить гражданство Евросоюза (ЕС) 15.7.2019).

Kyllä hymy on välillä varsin herkässä, kun seuraan näitä EU-maiden touhuiluja maahanmuuttoasioissa. Varmasti yhtä herkässä hymy on myös Kremlissä, kun siellä tämänlaatuista EU-toimintaa seurataan.

Että tämäkin asia on osattu sählätä EU-maissa tähän jamaan.

Transparency International on laatinut listoja eniten korruptoituneista maista maailmassa. Tuorein lista on vuodelta 2018 (Transparency International, Corruption Perceptions Index 2018). Esimerkiksi Suomi oli listalla kolmanneksi paras 180 maan joukossa. Romania on sijalla 61, Kypros sijalla 38, Malta sijalla 51 ja Montenegro sijalla 67. EU:ta ei ole arvioitu erikseen.

Uskallan väittää, että jos jostakin valtiosta on ostettavissa kansalaisuus rahalla, maata pidetään korruptoituneena. Valtio on säälittävä, jolla ei varaa pitää yllä mitään moraalia.

EU on valtiotaho, joka sallii kansalaisuutensa oston rahalla. Eipä EU:ta voi ainakaan korkeasta moraalista syyttää. Kaikki on kaupan rahasta. Kansalaisuudet venäläisille ja satamat kiinalaisellisille. Siinäpä on itsensä hallitsevaa suurvaltaa kerrakseen.

Tuon moraalikadon synnyttää se, että EU sallii joidenkin maiden rahastaa kyseenalaisin keinoin ja niin, että nuo maat eivät myykään itseasiassa mitään omaa. Vaikkapa Romanian kansalaisuuden saaneet eivät todellakaan muuta Romaniaan, vaan EU:n vauraimpiin maihin. Tuskinpa muuton yhteydessä edes lennetään Romanian kautta. Romania kerää siis vain rahat muiden maiden asuttaessa IVY-kansalaiset.

Tämä kansalaisuusmyynti on synnyttänyt EU-alueelle monenlaisia ongelmia. Kyse on ennen kaikkea Kremlin sekä Venäjän oligarkkien ”rahanpesusta” EU-kansalaisuuden saaneiden Venäjän kansalaisten avulla länteen. Ongelmia on syntynyt myös Suomeen, josta yksi esimerkki jäljempänä poliisin tutkinnassa oleviin taloudellisiin väärinkäytöksiin liittyen.

Länteen siirretyn venäläisrahan alkuperäislähde on itseasiassa länsi Venäjältä tapahtuneen hiilivetyenergiaoston kautta, vain omistaja on välillä muuttunut venäläiseksi. Näin se raha kiertää.

Suomi on vuoden loppuun saakka EU-neuvoston puheenjohtajamaa. Suomi on tehnyt oman agendasta niistä asioista, jotka sille ovat tärkeitä puheenjohtajakaudella. Yhteiset arvot ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen esimerkkeinä (VNK 26.6.2019).

Se, että jotkin EU-maat myyvät EU-kansalaisuuksia rahasta yhteisenä arvona, ei ollut Suomelle tärkeää. Ei varman voinutkaan olla tärkeää, kun kyse oli Venäjästä. Ei Suomi voi käsitellä Venäjään liittyvää asiaa EU-asiana.

****

Palataan Suomeen.

EU-maiden kansalaisilla on siis käytännössä vapaa oikeus oleskeluun, muuttoon ja matkusteluun koko EU:n alueella. Kun Romania ottaa rahalla venäläisen kansalaisekseen, on se aivan sama, että Suomi ottaisi venäläisen kansalaisekseen samoin ehdoin. Sama koskee Kyprosta, Maltaa ja Montenegroa.

Ottaisiko Suomi samoin ehdoin kansalaisikseen IVY-maiden kansalaisia kuin Romania? Antaisiko Suomi passin samalla ehdoilla venäläisille alle vuodessa kuin Romania, Kypros, Malta tai Montenegro. Ei anna, mutta käytännössä antaa vapaan liikkuvuuden perusteella, kun joku toinen EU-maa antaa.

En arvostele EU:n vapaata liikkuvuutta, vaan EU-maiden kyvykkyyttä muodostaa yhteistä politiikkaa ulkorajojensa valvonnasta, EU-maan kansalaisuuden myönnöstä ja kaikesta muusta EU:n ulkorajoihin ja kansalaisuuksiin liittyvästä.

Miksi Perussuomalaiset eivät arvostele tätä osaa EU:n ”maahanmuuttopolitiikasta”? Siis sitä, miten toinen EU-maa myy rahasta koko EU:n kattavia oleskeluoikeuksia Venäjälle, Valko-Venäjälle ja kaikille muille IVY-maille?

Siksi, että Perussuomalaisissa on merkittävä joukko Venäjä-myönteisiä, joille tämänkaltainen Venäjää koskettava maahanmuuttopolitiikka onkin hyväksyttävää. Tom Packalén ja Olli Kotro listan kärjessä.

Venäläinen liikemies Pavel Melnikov (Павел Мельников) teki sijoituksia Turun saaristoon perustamansa Airiston Helmi Oy:n kautta. Suomen valtiolta on mennyt paljon resursseja ja rahaa hänen asioidensa selvittelyyn. Selvittely on edelleen kesken. Ostokset Turun saaristosta tehtiin EU-kansalaisena. Kansalaisuus oli ostettu Maltalta ja hän maksoi siitä 650 000 euroa. Maksussa kyse oli siis sijoituksista. Itse kansalaisuus ja passi ovat nimellisesti halpoja.

Voi sitä oligarkkien ja Venäjän poliittisten vaikuttajien – siis vakoojien – määrää, mitä Venäjä on työntänyt EU-alueelle Romanian, Kyproksen, Maltan tai Montenegron kautta jo pitkään.

Suomessa on keskusteltu myös muutoin venäläisomistuksista. Keskusteltu on etenkin venäläisistä kiinteistöomistuksista Puolustusvoimien kriittisten turvallisuuskohteiden vierellä.

Jos venäläinen haluaa ostaa jostakin syystä kiinteistöomistusta Puolustusvoimien kiinteistöjen viereltä, tuskin hän tekisi ostosta Venäjän kansalaisena vaan Romanian kansalaisena, mikä olisi siis aluksi rahalla ostettu. Lainmuutokset, joita käsiteltiin eduskunnassa tämän vuoden tammikuussa, ovat helposti kierrettävissä ja siksi tehottomia (HE 253/2018, HE 253/2018 vp, 469/2019).

Lainmuutokset koskevat ulkomaalaisia, jotka ovat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisten maiden kansalaisia. Romaniasta, Kyproksesta, Maltalta ja Montenegrosta EU-maan kansalaisuuden ostanutta venäläistä laki ei siis koske. Muutokset tulevat voimaan ensi vuonna. Valtiolla on toki myös lunastus- ja etuosto-oikeus ja tuon lainmuutos astui voimaan jo tammikuussa.

Nuo ovat taas niitä Suomen ”jotain on tehty, mutta mitään vaikuttavaa konkreettista ei ole saatu aikaan” -lakijuttuja.

Jos Vladimir Putin haluaa ostaa Suomesta maata Suomen puolustuksen kriittisistä kohdasta, ostoksen varmasti tekee venäläinen, jolla on myös EU-kansalaisuus. Ostettu kansalaisuus siis. Umpivenäläinen ei sitä ostosta tee.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu