Fortumin pörssitiedote Uniperin vuoden 2021 positiivisesta tulosvaroituksesta – Finanssivalvonnan on syytä tutkia tuo vieläkin

Tämä kirjoitus on jatko-osa kirjoitukseen otsikolla Saksan suunnitelma palauttaa Uniper Fortumilta Saksan hallintaan etenee kuin juna (US-blogi 21.8.2022), jonka julkaisin eilen 21.8.2022.

Käsittelen lyhyesti tässä tuon kirjoituksen yhtä yksityiskohtaa.

Kyse on Fortumin pörssitiedottamisesta Uniperin suhteen. Onkohan kaikki mennyt kuten Suomen lainsäädäntö edellyttää? Onkohan kaikki mennyt kuten myös vastuullinen yritystoiminta edellyttää?

En ole esimerkiksi pörssilainsäädännön ammattilainen, vaan olen käsittelemäni asian suhteen täysi maallikko. En tunne alan säädäntöä. Minulla ole myöskään asiaan liittyvästi Fortumin osakkeita.

****

Fortumin julkaisemat pörssitiedotteet löytyvät luetteloituna yhtiön kotisivuilta (Fortum, Kaikki uutiset ja tiedotteet).

Tämä kirjoitus käsittelee kahta Fortumin Uniperiä koskevaa tiedotetta vuodenvaihteessa 2020-21. Ensimmäinen tiedote julkaistiin 21.10.2021 otsikolla Fortumin tytäryhtiö Uniper nostaa tulosennustettaan vuodelle 2021 ja raportoi merkittävän negatiivisen kirjanpidollisen erän markkinahintojen voimakkaan nousun vuoksi (Pörssitiedote 21.10.2021). Toinen tiedote julkaistiin 4.1.2022 otsikolla Fortumin tytäryhtiö Uniper varautuu turvaamaan likviditeettinsä äärimmäisissä markkinaolosuhteissa rahoitusjärjestelyillä, muun muassa KfW Bankilta ja Fortumilta (Pörssitiedote 4.1.2022).

21.10.2021 julkaistu tiedote kirjaa:

Fortumin tytäryhtiö Uniper on tänään julkaissut pörssitiedotteen (’ad hoc’), jossa yhtiö päivittää näkymiään positiivisella tulosvaroituksella vuodelle 2021. Uniperin mukaan positiivisen tuloskehityksen taustalla on pääasiassa hyödykehintojen jatkuva ja voimakas nousu – erityisesti Euroopan kaasu- ja sähkömarkkinoilla, joilla Uniperin Global Commodities -liiketoiminnalla on merkittävää kaasun välitykseen ja varastointiin liittyvää liiketoimintaa (gas mid-stream business).

Yhtiö [siis Uniper] on myös kirjannut merkittävän negatiivisen erän suojauslaskennan ulkopuolisten johdannaisten käyvän arvon muutoksista. Erä on kirjanpidollinen ja kumoutuu tulevaisuudessa, kun sopimukset erääntyvät. 

 Ennakkotietojen perusteella Uniper nosti tulosennustettaan vuodelle 2021 ja arvioi vuoden 2021

  •  oikaistun liikevoiton (adjusted EBIT) olevan 1 050–1 300 miljoonaa euroa (aiemmin 800–1 050 miljoonaa euroa)
  • oikaistun nettotuloksen (adjusted net income) olevan 850–1 050 miljoonaa euroa (aiemmin 650–850 miljoonaa euroa).”

4.1.2022 julkaistu tiedote kirjaa puolestaan:

Fortumin tytäryhtiö Uniper suojaa omaisuuseriin liittyviä hyödykepositioitaan myyntitermiineillä, joihin vastapuolet usein edellyttävät vakuuksia. Kun hyödykkeiden hinnat nousevat, termiinien markkina-arvo laskee kasvattaen vastaavasti Uniperiltä vaadittuja vakuusmaksuja. Vakuudet palautuvat Uniperille, kun kaasun ja sähkön myyntisopimukset erääntyvät tai markkinahinnat laskevat.

 Fortum on myöntänyt Uniperille enintään 8 miljardin euron suuruisen konsernin sisäisen rahoituksen tavanomaisin markkinaehdoin. Rahoitusjärjestely koostuu kahdesta osasta: osakaslainasta ja emoyhtiön takauksesta. Uniper on tähän mennessä hyödyntänyt osan rahoituksesta.

****

21.10.2021 julkaistu Fortumin tiedote siis lupasi, että Fortumin omistaman Uniperin vuoden 2021 oikaistu liikevoitto kasvaisi arvoidusta 250 miljoonaa euroa ja nettotulos puolestaan kasvaisi 200 miljoonaa euroa.

Noin Fortum tiedotti vain kaksi kuukautta ennen tilipäätöskauden päättymistä.

Toinen merkitsevä kirjattu tieto on, että Uniperin kirjaama merkittävä ”negatiivinen erä” eli Uniperin kirjanpitoon kirjattu rahamäärä energiahintojen nousun suojautumiseen kumoutuu tulevaisuudessa sopimusten erääntyessä ja tuo merkintä Uniperin kirjanpidossa olisi vain kirjanpidollinen – siis riskitön.

No, kuinkas sitten kävikään?

Uniperin vuoden 2021 tilinpäätös on varsin karmiva. Liiketoiminnan tappio 4 169 miljoonaa euroa eli 4,169 miljardia euroa (Uniper Aktie, Fundamentale Kennzahlen), kun Fortum 21.10.2021 julkaisemallaan pörssitiedotteella ennusti oikaistun liikevoiton kasvavan 250 miljoonaa euroa 1 050-1 300 miljoonaan euroon ja nettotuloksen kasvavan 200 miljoonaa euroa 850-1 050 miljoonaan euroon.

Nuo Fortumin pörssitiedotteessaan esittämät ja Uniperin positiiviseen tulosvaroitukseen pohjautuvat luvut eivät olleet kuin hieman yli viisi miljardia pielessä. Viiden miljardin kämmiä Fortum ei koskaan korjannut tilikauden lopun 21.10.2021-31.12.2022 välisenä aikana eikä myöhemminkään ennen molempien yritysten vuoden 2021 tilikauden tilinpäätöstietojen julkaisua.

Fortum ei siis koskaan korjannut viiden miljardin virheellistä pörssitiedotetietoa uudella pörssitiedotteella.

****

Цена газа «Газпрома» для стран Европы в декабре поднялась в 4–5 раз (Ведомости 13.2.2022).

Vapaasti suomennettuna venäläisen talouslehti Vedomostin uutisotsikko helmikuulta:

Gazpromin maakaasun hinta Euroopan maille nousi joulukuussa [2021] 4–5-kertaiseksi.

Tuo pohjimmiltaan aiheutti Uniperin vuoden 2021 tappiot ja Fortumin lisärahoitustarpeen jo vuoden lopulla. Joulukuussa maakaasuhinnat räjähtivät.

Maakaasun hinta alkoi kuitenkin nousta jo maaliskuussa 2021 ja rajummin jo alkusyksystä, mikä kyllä tiesi Uniperille negatiivista tuloskehitystä jo aikaisemmin kuin vasta myöhäissyksyllä 2021.

Venäjä ei tuolloin supistanut kaasun tarjontaa, muttei toisaalta lisännytkään kysyntää vastaavasti.

Maakaasun hintakehitystä vuodesta 2019 Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Kuva esittää, että vuonna 2021 maakaasun hinta läksi Euroopassa nousuun jo keväällä ja ensimmäinen hintapiikki sattui jo ennen myöhäissyksyä. On todennäköistä, ettei maakaasun korkea hinta synnyttänyt Uniperille tappioita vain tilikauden 2021 lopussa, vaan kynnyshinta tappioiden muodostumiselle ylitettiin jo aiemmin. Kuva: vapaa lähde (kuvakaappaus Refinitiv® Datastream® -sivustolta).

Tuo yli viiden miljardin euron kämmi tuloslaskelmaennusteessa ei syntynyt vain kahden kuukauden aikana ennen 21.10.2021 annettua pörssitiedotetta. Uniper on varmasti tehnyt tosiasiallista tappiota ainakin maakaasukaupassa jo aiemmin, mutta silti Fortum tiedotti pörssitiedotteella Uniperin kasvavasta tuloksesta.

Vedomostin mukaan Venäjä toimitti vuonna 2021 Saksaan 10,5 prosenttia enemmän kaasua kuin vuonna 2020. Italiaan vastaavasti 20,3 prosenttia enemmän. Joulukuussa Gazpromin kaasu Saksaan maksoi Vedomostin mukaan keskimäärin 385 dollaria per 1 000 kuutiota.

****

Fortum antoi heti Uniperin ja Fortumin oman uuden tilikauden aluksi 4.1.2022 pörssitiedotteen, että Fortumin Uniperille antama 8 miljardin euron suuruinen konsernin vakuusmaksuluonteineen sisäinen rahoitus palautuu Uniperille, kun kaasun ja sähkön myyntisopimukset erääntyvät tai kun markkinahinnat laskevat.

Tuo tarkoittaisi noin kirjattuna, ettei korkeampi maakaasun hankintahinta aiheuttaisi Uniperille todellisia kustannuksia vaan että vakuussuojautuminen olisi yritykselle ilmaista ilman nettokustannuksia riskien suuruudesta huolimatta.

No, eipä ainakaan tähän asti suojautuminen ole ollut ilmaista, kun arvioi Uniperin viime vuodelta etenkin kahden viimeisen kuukauden tuloskehitystä, jolloin yhtiö teki urakalla tappiota. Koko vuoden osalta tappio oli siis 4,169 miljardia euroa.

Ilmaisia vakuutuksia ei ole olemassakaan. Joko maksetaan suojautumisen kautta tai suoraan korkeampina hintoina.

Neljän miljardin tappio + kahdeksan miljardin konsernin sisäinen rahoitus on yhteensä 12 miljardia.

Uniper on tähän mennessä [4.1.2022] hyödyntänyt osan rahoituksesta.” oin kirjattu Fortumin 4.1.2022 julkaisemaan pörssitiedotteeseen.

Fortum oli siis rahoittanut tuosta 8 miljardin euron potista Uniperiä jo vuoden 2021 tilikaudella, jolloin Uniper piti tehdä 21.10.2021 annetun pörssitiedotteen perusteella ennakoitua parempi tulos.

****

On varsin kummallista, ettei noista dramaattista käänteistä ja Uniperin rahoittamisesta tilivuoden 2021 lopulla Fortum ei tiedottanut ollenkaan, vaikka julkisesti noteerattu pörssiyhtiö onkin.

Miksi noista aivan keskeisistä tulokseen ja pörssikurssiin vaikuttavista asioista Fortum ei ole pörssitiedottanut, vaikka omisti ja omistaa edelleen Uniperin lähes kokonaan päätäntävallan osalta ratkaisevan yli 75 prosentin osuuden?

Fortumin noiden kahden tiedotteen oleellisin sisältö ja viesti eivät pidä keskeisempien osakkeen arvoon vaikuttavien asioiden osalta paikkaansa.

Ilmeisesti nuo kaksi mielestäni varsin kyseenalaista pörssitiedotetta ovat  Suomessa sallittuja, kun viranomaisetkaan – siis Finanssivalvonta (FIN-FSA) – eivät niitä ole alkaneet tutkia asiaa arvopaperimarkkinalain (14.12.2012/746) perusteella.

On suorastaan hävytöntä, että annetaan kahta kuukautta ennen yhtiön tilikauden päättymistä yhtiön tuloksesta positiivinen tulosvaroitus ja kerrotaan reilusti yli 1 000 miljoonan euron tulosennusteesta, niin sitten kahden kuukauden päästä yritys tekee yli neljän miljardin euron tappion, eikä tuota koskaan korjata pörssitiedotteella.

Hävytöntä on erityisesti se, ettei virheellistä tietoa korjata heti eikä itse asiassa ollenkaan, kun se tiedetään virheelliseksi.

Osaltaan ilmeisesti kyse on Fortumin ja Uniperin huonoista suhteista ja siitä, ettei tieto edelleenkään oikein kulje yritysten välillä. Fortum ei ilmeisemmin edelleen saa relevanttia ja ajankohtaista tietoa Uniperiltä tai sitten muuten vain Fortumissa ei seurata Uniperin asioita ollenkaan.

Jotenkin haiskahtaa, että yritysten väliltä puuttuu edelleen luottamus.

****

Uniper on Venäjä-kytkösten vuoksi täysin rapakuntoinen. Konkurssikypsä. Ei selviä omillaan.

Yritykset, jotka eivät ole kovin kannattavia, ovat yleensä myös raskaasti velkaantuneita.

Tuo koskee nyt myös Uniperiä. On koskenut jo silloin, Kun Fortum oli sitä ostamassa. Kesäkuun 2022 lopussa konsernilla oli käteisvaroja vain 3 072 miljoonaa euroa eli noin kolme miljardia. Yrityksellä on peräti 74 055 miljoonan euron pitkäaikainen velka eli noin 74 miljardia.

Venäjä-kytkösongelmista on yhtiön omavaraisuusaste romahtanut vuosien 2015-2020 22,76-28,14 prosentin tasolta viime vuonna 4,91 prosenttiin.

Tällä hetkellä Uniperin oma pääoma on alijäämäinen 4 505 miljoonaa euroa eli neljä ja puoli miljardia euroa. Osinkoa tuosta yrityksestä on turha odottaa pitkään aikaan – hyvä että pysyy edes pystyssä tehdessään jatkuvaa miljarditappiota.

Yhtiö itse uskoo parempien aikojen koittavan jo vuoden 2023 alussa, mutta ei varmasti koita. Yritys on kytketty letkuilla Saksan liittovaltioon pysyäkseen hengissä eikä Fortumista ole Uniperin hengissä pitäjäksi. Minun silmissä Uniperin taru on jo loppu ja Saksa saisi sen lopusta pitää täyden huolen.

Kun Suomen valtiolla on velkaa tällä hetkellä noin 136 miljardia, Uniperillä on velkaa noin 55 prosenttia Suomen valtion velan määrästä.

Hurja velkasumma tuo 74 miljardia, vaikka onkin pitkäaikaista.

Kykeneekö Uniper huolehtimaan velastaan Venäjä-toimintojen ehtyessä ja kun Venäjältä on tulossa vielä lisää pääoma- ja tuottomenetyksiä Uniperin omistamista lauhdevoimaloista?

Kukaan yksityinen vähänkin järkeä omaava taho ei tuohon yhtiöön sijoita enää euron senttikään. Yhtiö perustui Venäjään. Kun Saksassakin maakaasu tulee jatkossa länsilähteistä ja muualta kuin Venäjältä, on parempi ja helpompi perustaa uusi yritys puhtaalta pöydältä kuin alkaa muokata velkaista Venäjä-sidonnaista hiilenmustaa Uniperiä kohti nykyaikaa.

Fortum: irtaudu Uniperistä mahdollisemman pian ja laita pörssitiedotuksesi kuntoon äläkä kerro ainakaan virallisissa tiedotteissa paikkansapitämättömiä satuja.

+5

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu