Hypersonic – Venäjän vastaus kokemaansa uhkaan lännestä

Mikä on hypersonic? Suomeksi hypersoninen. Hypersonisella aseella tarkoitetaan asetta – yleensä ohjusta -, jonka nopeus on vähintään viisi kertaa äänen nopeus (5 Mach). Nopeus siis vähintään yli 6 000 kilometriä tunnissa tai 1,7 kilometriä sekunnissa.

Venäjän on panostanut suuresti hypersonisten aseiden kehitystyöhön. Nyt pitkäaikaisen työn tulokset otetaan käyttöön uuden vuosikymmenen alkaessa.

Käsittelen tässä  kirjoituksessa Venäjän hypersonista Avangard-ohjusjärjestelmää (Комплекс РС-26 Рубеж/Авангард – KY-26/SS-X-31), jonka ensimmäiset yksiköt on otettu operatiivisen käyttöön vajaa kuukausi sitten.

Venäjän muut uudet kehittelyvaiheessa olevat aseet Avangardin lisäksi ovat Peresvet (Пересвет/НИР Исправитель), Kinžal (Ракетный комплекс Кинжал), Burevestnik (Ракета 9М730/Крылатая ракета с ЯЭУ). Poseidon (Комплекс 2М39 Посейдон/ОКР Скиф – KANYON) ja Tsirkon (Комплекс 3К-22 Циркон/Циркон-С, ракета 3М-22 – SS-NX-33).

Käsitelen todennäköisesti noita muita järjestelmiä sitä mukaa, kun ne ovat tulossa operatiiviseen valmiuteen. Jos tulevat ylipäätään.

Venäjällä on tapana nimetä aseidensa kutsumanimet niin, että aseiden tunnusomaiset ominaisuudet vastaisivat nimen tunnusomaisia ominaisuuksia. Monien venäläisaseiden nimet ovat eläinten nimiä.

Авангард-sana (avangard) suomennettuna tarkoittaa sitä osaa laivastoa, joka sijaitsee laivaston pääosien edessä eräänlaisena etutoimijana. Пересвет-sana (peresvet) tarkoittaa uudelleen sytyttämistä. Кинжал-sana (kinžal) on tikari. Буревестник-sana (burevestnik) on yleisnimitys liitävälle merilinnulle, joita on useita lajeja. Посейдон (Poseidon) on puolestaan kreikkalaisessa mytologiassa meren jumala, jolle lankesi merten herruus.

****

Venäjällä aseiden kehitystyö tehdään yleensä perustetussa projektissa (проект), jolle luodaan oma kirjaimista ja numeroista muodostuva tunnus.

Avangard-ohjusjärjestelmälle (ракетный комплекс «Авангард») ei ollut aluksi projektitunnusta, mutta sen sijaan objektitunnus, jonka numero nyt tiedossa ollen on 4202 (объект «4202»). Joissakin julkisissa venäläislähteissä myöhemmin löytyy tosin myös projekti 4202 (проект «4202»). Objekti tai projekti 4202 tarkoittaa hypersonisen ohjuskärjen kehitys- ja rakennustyötä. Hanke oli pitkään salainen ja myös hyvin salattu. Julkista teknistä faktatietoa 4202-hankkeesta löytyy ymmärrettävästi melko vähän.

Avangard-järjestelmällä on venäläiseen tapaan monta tunnistetta. Yksi tunniste on 15P771-kompleksi (комплекс 15П771) ja myöhempi tuotetunnus 15JU71 (15Ю71), joka on kehitetty 15JU70:n (15Ю70/изделие 102) pohjalta.

15JU70 on versio, jota testattiin vuosina 1990-2004 UR-100N UTTH -ohjuksilla (УР-100НУТТХ). 15JU70:n julkisuuslähde on alun perin läntinen tiedustelu (tidustelulähdeaineisto). Tuossa lähdeaineistossa kyse on Mission-sarakkeen koodista 15Yu70/102E. Tuohon lähdeaineistoon kannattaa käydä tutustumassa, jos haluaa päästä käsitykseen läntisten tiedustelukirjausten tarkkuudesta.

Venäjä on kehittänyt ja suunnitellut Avangard-ohjusjärjestelmän eliminoimaan Yhdysvaltojen Pohjois-Amerikan ja Euroopan turvaksi rakentamaa ohjuspuolustusjärjestelmää (GMD). Järjestelmän rakentaminen aloitettiin tämän vuosituhannen alussa ja ensimmäinen ohjusasema otettiin käyttöön Alaskassa vuonna 2004.

GMD on luotu torjumaan vain ballistisesti lentäviä ohjuksia. Ballistiikassa lentävän kappaleen liikerata on kohtuudella tiedetty ja ennalta hyvin laskettavissa.

Avangardin tarkoitus on saada Venäjän mannertenväliset ydinohjukset tämän läntisen ohjuspuolustusjärjestelmän läpi.

****

Avangardin edeltäjän kehitystyö aloitettiin jo 1980-luvulla, kun presidentti Ronald Reagan oli televisiopuheessaan 23.3.1983 kertonut Yhdysvaltojen aloittavan Strategic Defense Initiative (SDI) ohjuspuolustusjärjestelmän kehittämisen. Yhdysvallilla oli pyrkimys rakentaa avaruuteen sijoitettu ohjuspuolustusjärjestelmä torjumaan Neuvostoliiton mannertenvälisiltä ballistisilta ydinaseilta.

Neuvostoliitossa 1980-luvulla aloitetussa kehitystyössä ydinohjusten saamiseksi SDI-ohjuspuolustusjärjestelmän läpi kyse oli siivellisestä ohjuslohkosta (ohjuskärjestä), jonka lentorata hypersonisella yliääninopeudella ei olisi ballistinen vaan risteilyohjuksen ohjattua lentorataa muistuttava.

Ohjuksen kehitystyö annettiin NPO Mašinostrojenija -yhtiölle (АО «ВПК «НПО машиностроения»). Uuden ohjustyypin pääsuunnittelijana toimi Pavel Sydakov (Павел Судаков) Gerbert Efremovin (Герберт Ефремов) alaisuudessa.

Uuden ohjusjärjestelmän nimeksi valittiin Albatros (15П170 Альбатрос). Nimellä haluttiin korostaa ohjuskärjen ja lennon hallintaa siivekkeillä vastaavasti kuin mitä albatrossilintukin tekee siivillään.

Kehitystyö aloitettiin 9. helmikuuta 1987 hallituksen antamalla asetuksella nro 173-45 (постановление правительства № 173-45).

Alla oleva kuva NPO Mašinostrojenija -yhtiön esitteestä 1990-luvulta. Ohjuskärjen ohjaus oli määrä tapahtua kuvanmukaisilla siivekkeillä. Ohjustyypit ovat SLA-1 (СЛА-1) ja SLA-2 (СЛА-2). СЛА on lyhenne sanoista спасательный летальный аппарат, mikä on suomennettuna kutakuinkin pelastuslentolaite. Kyse oli siviilipuolelle kehiteltävästä pelastusohjuksesta, jolla voittaisin toimittaa nopeasti 15-90 minuutissa apua tarkasti kohdennettuna (20-30 metrin tarkkuus) merihädässä oleville aluksille.

Venäjällä hybersonisista aseista puhuttaessa paljon käytetty termi on аэробаллистическое гиперзвуковое боевое оснащение (АГБО), mikä on suomennettuna kutakuinkin aeroballistinen yliäänitaistelulaite (AGBO). Ohjattavuutta suurissa nopeuksissa kuvaa hyvin sana aeroballistinen.

Kyse sotilaallisessa kehitystyössä oli siis mannertenvälinen ohjus, joka varustettaisiin siivekkeillä varustetulla ydinkärkilohkolla. Vuonna 1989 Neuvostoliiton ollessa romahtamassa julkisuuteen ilmoitettiin kehitystyön oleva päättymässä taloudellisista syistä. Myös teknisten ongelmien ratkaiseminen oli tuonaikaisilla tiedoilla vielä liian haastavaa. Suunniteltuna kantorakettina oli jo tuolloin 1980-luvulla ballistinen UR-100N UTTH -ohjus.

NPO Mašinostrojenijan ohjussuunnittelijat onnistuivat sinänsä vakuuttamaan maan hallituksen siitä, että ideat ongelmien ja vaikeuksien ratkaisuista ovat toimivia ja että suunnittelua tulisi jatkaa, mutta lupaa ei kuitenkaan tuona ajankohtana saatu.

Kyse kehityshankkeen lopettamisessa oli raadollisesta kilpailusta eri ohjussuunnittelutoimistojen välillä. Tässä tapauksessa NPO Mašinostrojenijan kilpailijat olivat Južnoje (КБ «Южное» ja КБЮ) ja Moskovan lämpötekninen instituutti MIT (Московский институт теплотехники, МИТ). Južnoje oli Ukrainan neuvostotasavallassa sijainnut yritys ja nykyisin se on ukrainalainen.

9. syyskuuta 1989 valtion sotilasteollinen ryhmä (ВПК, Военно-промышленный комплекс) antoi päätöksen nro 323 (Решение ВПК № 323), jossa määrättiin luomaan kaksi erillistä ohjusjärjestelmää (РК, ракетный комплекс) Albatros-ohjausjärjestelmän tilalle.

Kaksi erillistä ohjusjärjestelmää olisivat liikkuvalle alustalle sijoitettava ohjusjärjestelmä ja kiinteisiin siiloihin asennettava ohjusjärjestelmä, jotka perustuisivat samaan kolmivaiheiseen kiinteän polttoaineen kantorakettiin. MIT sai tehtäväkseen kehittää liikkuvalle alustalle Topol-järjestelmä kantorakettina RT-2PM2 (РТ-2ПМ2/РТ-2ПМ2/8Ж65). Nykyisin tuo tunnetaan Topol-M-ohjusjärjestelmänä (РС-12М2 Тополь-М). Siiloihin asennettavia ohjuksia alkoi kehittää Južnoje, mutta Topol-ohjusten kehitystyö kokonaisuudessaan siirtyi MIT:lle helmikuussa 1993.

Olen käsitellyt aikaisemmin vastaavaa Venäjälle ominaista ohjussuunnittelutoimistojen välistä kilpailua kirjoituksessa otsikolla ”Venäjän ydinkilvessä on repeämä Bulava-ohjusten vuoksi” (US-blogi 18.11.2019). Kyse on melko pitkälti insinööritietotaidon kilpailusta.

Viktor Makejevin mukaan nimetty Valtion ohjuskeskuksen (Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, АО «ГРЦ Макеева») ja Moskovan lämpötekninen instituutti MIT kilpailivat, onko seuraava sukellusveneiden mannertenvälinen ballistinen ydinohjus Bark (Р-39УТТХ/3М-91 Барк – SS-NX-28) vai Bulava (Д-30/Р-30/3М-30 Булава – SS-N-32). MIT voitti tuon kilpailun Bulavalla. Venäjä on kärsinyt tuosta valinnasta, kun puhutaan sukellusveneiden ohjuskyvykkyydestä arktisissa jääolosuhteissa.

Yhdysvallat ja Neuvostoliitto allekirjoittivat Start I -sopimuksen 31. heinäkuuta 1991. Albatros-ohjusjärjestelmän aktiivinen kehittäminen Venäjän strategisten ohjusjoukkojen hyväksi lopetettiin Start I -sopimuksen solmimisen jälkeen, mutta ohjausmenetelmillä varustettujen prototyyppien (УББ, Управляемый боевой блок) testausta jatkettiin Start-sopimuksen sallimana.

****

Yhdysvaltojen vetäytyi vuonna 2002 ballististen ohjusten torjuntaohjuksia koskevasta sopimuksesta, jonka Yhdysvallat ja Neuvostoliitto olivat solmineet vuonna 1972 (ABM-agreement 26.5.1972). Yhdysvallat vetäytyi sopimuksesta ohjuspuolustusjärjestelmän rakentamisen vuoksi, ei suinkaan Pohjois-Korean ohjusuhan vuoksi, kuten ilmoitti julkisuuteen. Ensimmäinen ohjuspuolustusjärjestelmän ohjusasema otettiin käyttöön Alaskassa siis jo kaksi vuotta myöhemmin vuonna 2004.

Venäjä aloitti uuden hypersonisen ohjusjärjestelmän kehitystyön vanhan Albatros-järjestelmän pohjalta. Nyt tiedämme toisin kuin vajaa pari vuosikymmentä sitten, että uuden järjestelmän nimi on Avangard. Ensimmäiset julkiset tiedot uuden ohjusjärjestelmän kehitystyöstä tulivat kuitenkin 4202-tunnuksella.

Julkisista venäläislähteistä ikään kuin harkitsemattomasti julkisuuteen päässeenä tietona 4202-tunnus hankkeena löytyy ensi kerran mainittuna vuonna 2009. Kyse oli NPO Mašinostrojenija -yhtiöön (НПО Машиностроения) liittyvistä asiakirjoista suhteessa Hrunitšev-yhtiöön (Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева). Hrunitšev on avaruusalusten valmistaja ja UR-100N UTTH -ohjuksen kehittäjä. Mašinostrojenija oli siis nyt jatkamassa sitä kehitystyötä, joka alkoi 1980-luvulla.

Venäjällä mielenkiintoisia julkisuuteen päästämättömäksi tarkoitettuja tietoja saattaa tulla julki oikeusprosesseissa, joita yhtiöiden välillä on. Kyse on alussa haastehakemuksista.

Kirjallinen tieto 4202-hankkeesta tuli NPO Mašinostrojenijan sivuilta jouluna 2012 (НПО Машиностроения 27.12.2012):

Президентом страны определены задачи на ближайшие годы по одной из важнейших тем в работе Корпорации – «4202».

Vapaasti suomennettuna:

Maan presidentti [Putin] määritteli yhtiön tärkeimmän seuraavien vuosien tehtävistä – 4202”.

Avangard-ohjuslohkot – ohjuskärjet siis ohjuksen viimeisenä vaiheena – valmistetaan Mašinostrojenijan Reutovin (Реутов) tehtaalla, joka sijaitsee Moskovan itäpuolella.

Putinin asettama tavoite uudelle hypersoniselle ja risteilyohjusten tapaan ohjattavalle ohjausjärjestelmälle oli haastava. Vuosina 2013-2015 ohjustestien sarja epäonnistui kaikkien testien osalta. Ongelma oli korkeat lämpötilat, joihin suunnittelijat eivät kyenneet löytämään ratkaisuja. Ohjelmia oli myös ohjausjärjestelmän toimivuudessa. Myös projektin lopettamista harkittiin maan poliittisessa ja sotilaallisessa johdossa.

Suunnittelijat kuitenkin onnistuvat vakuuttamaan Kremlin päättäjät ja kehitystyö jatkui. Lopulta suunnittelijat kykenivät luomaan luotettavan ohjausjärjestelmän ja riittävän lämmönkestävyyden omaavat materiaalit.

Läntinen lehdistö alkoi kirjoittaa Avangard-hankkeesta hypersonisena aseena laajemmin vasta vuonna 2015. Läntisellä lehdistöllä on vieläkin puutteita lukea tarkasti niitä julkisia venäläislähteitä, joissa kerrotaan uutta tietoa mm. asejärjestelmien kehitykseen liittyen. Ei selvitetty vuonna 2012, mitä 4202-numeroyhdistelmä oikein tarkoittaa.

The New York Times julkaisi toukokuussa 2012 tosin uutisen, jossa puhuttiin Avangardista uudentyyppisenä mannertenvälisenä ballistisena ohjuksena (”a new type of intercontinental ballistic missile”), ei kuitenkaan hypersonisena aeroballistisena ohjuksena (The New York Times 23.5.2012).

Lämpötilanhallintajärjestelmän kehitti moskovalainen julkinen osakeyhtiö (ПАО, публичное акционерное общество) NPO Nauka (НПО Наука). НПО (NPO) on lyhenne sanoista научно-производственное объединение, mikä suomennettuna tarkoittaa tutkimus- ja tuotantoyhtiötä.

Presidentti Putin kertoi puheessaan 1.3.2018 liittovaltion edustajakokoukselle, että Avangard-ohjuskärjellä on kyvykkyys yltää jopa yli 20 kertaiseen äänen nopeuden (20 Mach) ja että ohjuskärki kestää 1 600-2 000 oC lämpötilan:

Использование новых композитных материалов позволило решить проблему длительного управляемого полёта планирующего крылатого блока практически в условиях плазмообразования. Он идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар. Температура на поверхности изделия достигает 1600–2000 градусов по Цельсию, крылатый блок при этом надёжно управляется.” (Kremlin 1.3.2018)

Tämän kirjoituksen artikkelikuva on tuosta tilaisuudesta kuvaten Avangard-kärjen kulkua avaruudessa.

Kyse lämmönkestossa on siis komposiittimateriaaleista (композитные материалы).

Äänen nopeuksista puhuttaessa on muistettava, että nopeus on riippuvainen korkeudesta merenpinnasta. Äänen nopeus hidastuu korkeammalla merenpinnasta. Yli 20 kertaisen äänen nopeuden saavuttaminen edellyttää sitä vähemmän kilometrejä tunnissa (km/h), mitä korkeammalle mennään.

Avangardin kyvykkyys läpäistä ohjuspuolustusjärjestelmät perustuu siis ohjuskärjen nopeuteen ja sen kykyyn muuttaa lentorataa toisin kuin ballistisille ohjuksille on mahdollista.

Venäläislehdistössä ja etenkin sotilaslehdissä on uutisoitu, että jatkossa myös Sarmat-ohjusten (РС-28 «Сармат») kantoraketit toimisivat UR-100N UTTH -ohjusten lisäksi Avangard-ohjuskärkien – siis ydinkärkien – kuljettajina (esim. Вести 28.10.2016).

Virallisesti julkistettu onnistunut Avangard-Sarmat-testi tapahtui 25. lokakuuta 2016 Orenburgin alueella. Venäläislehdissä olleiden tietojen mukaan yksi Sarmat-ohjus kykenisi kuljettamaan jopa kolmea Avangard-kärkeä. Ohjuskärki olisi siis jaettu kolmeen osaan eikä yhteen tai kahteen osaan ja kussakin kärjessä on erinäinen määrä ydinlatauksia. Tavallisten Sarmat-ohjusten on määrä kuljettaa 10-15 ydinlatauksella varustettua taistelukärkeä.

Avangard on siis ydinkärki, joka voidaan liittää erityyppisiin ohjuksiin ja tällä hetkellä varmuudella UR-100N UTTH -ohjuksiin ja lehtitietojen mukaan myös Sarmat-ohjuksiin.

Ensimmäiset Sarmat-ohjukset tulevat toimintavalmiuteen todennäköisesti parin seuraavan vuoden aikana. Tass uutisoi 20. helmikuuta 2019 kokeellisen ohjuserän valmistamisesta (Тaсс 20.2.2019).

Sarmat-ohjukset tulevat korvaamaan Satan-ohjukset (Р-36М2/РС-20В Воевода) ja Sarmat-ohjus on suunniteltu sopivaksi Satan-ohjuksen siiloon.

Avangardin julkiset tekniset tiedot ovat melko vähäisiä. Siis se, miten korkeiden lämpötilojen kesto ja ohjuskärkilohkon ohjattavuus onkaan hoidettu. Paras tieto lienee MilitaryRussia.ru-sivustolla (Комплекс РС-26 Рубеж/Авангард – KY-26/SS-X-31).

****

Россия показала США ракетный комплексАвангард” oli uutisotsikko Tassin sivuilla marraskuun lopulla (Тaсс 26.11.2019).

Vapaasti suomennettuna:

Venäjä näytti Yhdysvalloille Avangard-ohjusjärjestelmän”.

Kyse oli Start III -sopimuksen (New Start) velvoitteista. Yhdysvaltalainen tarkastusryhmä vieraili 24.-26.11.2019 Dombarovskin Avankard-siiloilla.

Start III -sopimuksen englanninkieliset ohjustunnukset koskien ICBM-ohjuksia ovat:

Suluissa on ohjustunnus kyrillisin aakkosin ja =-merkin jälkeinen tummennettu tunnus on jäljempinä tässä blogikirjoituksessa käytetty ohjustunnus.

Tassin mukaan Avangard-ohjusjärjestelmä on taisteluvalmiudessa joulukuusta 2019 alkaen.

Venäjän varapuolustusministeri Juri Borisov (Юрий Борисов) ilmoitti maaliskuussa 2018 allekirjoitetusta Avangard-järjestelmien sarjatuotantoa koskevasta sopimuksesta. Sopimus käsittänee aluksi 12 ohjuskärkeä.

Tass myös uutisoi, minne Avangard-ohjusjärjestelmän ohjukset sijoitetaan. Kaksi ensimmäistä Avangard-järjestelmällä varustetut UR-100N UTTH -ohjukset ovat olleet toimintavalmiudessa marras-joulukuun vaihteesta Venäjän strategisten ohjusjoukkojen (RVSN, Ракетные войска стратегического назначения, РВСН) 13. ohjusdivisionalla (13-я ракетная Оренбургская Краснознаменная дивизия, РВСН в/ч 68545), joka on sijoitettu Orenburgin alueelle (Оренбургская область) Dombarovskiin (Домбаровский) lähelle Kazakstanin rajaa.

Viime vuoden lokakuussa Tass (Тaсс 29.10.2018)  ja Vojennoje obozrenije -sotilasjulkaisu (Военное обозрение 29.10.2018) Tassin uutista referoiden kertoivat Venäjän puolustusteollisuuden lähteeseen viitaten, että  kahdessa Avangard-rykmentissä (полка Авангардов) varustetaan kuusi ohjusta Avangard-järjestelmällä. Yhteensä siis 12 ohjusta. Aikarajana olisi kuitenkin vuosi 2027. Nuo rykmentit olisivat em. 13. ohjusdivisioonan rykmenttejä Orenburgin alueella.

Olen luetteloinut tarkasti Venäjän strategisten ohjusjoukot sekä strategiset ohjukset siilo- ja laukaisualustasijainteineen vajaa vuosi sitten kirjoituksessa otsikolla ”Venäjän mannertenväliset ydinohjukset sijaintikoordinaatteineen esittelyssä” (US-blogi 8.2.2019).

Tässä lainaus kyseisestä blogikirjoituksesta 13. ohjusdivisioonan osalta:

31. ohjusarmeijan Dombarovskissa (Домбаровский) sijaitsevan 13. ohjusdivisioonan hallussa on 18 kappaletta SS-18-ohjusta siilossa. Nižni Tagilissa (Нижний Тагил) sijaitsevan 42. ohjusdivisioonan hallussa 27 kappaletta RS-24-ohjusta siilossa. 31. ohjusarmeijan hallussa on yhteensä siis 45 ohjusta.

13. ohjusdivisioona kuuluu siis 31. armeijaan. 13. ohjusdivisioonan virallinen nimi on 13. Orenburgin punalippuohjusdivisioona (13-я ракетная Оренбургская Краснознаменная дивизия, РВСН в/ч 68545).

On kuitenkin huomattava, että 13. ohjusdivisioonalla ei ole koskaan ollut SS-19-ohjulksia (UR-100N UTTH-ohjuksia) minkään venäläislähteen mukaan. 13. ohjusdivisioonan on siis nyt määrä kantaa kahta ensimmäistä Avangard-järjestelmän ohjuskärkeä. 13. ohjusdivisioonalla on vain raskaita SS-18-ohjukisia (Р-36М2/РС-20В Воевода), jotka me tunnemme parhaiten siis Satan-nimellä.

Jatkan 8.2.2019 julkaistussa blogikirjoituksessa:

Venäjä on vähentänyt edellä tämän blogikirjoituksen viidennessä luvussa mainitusti SS-19-ohjusten määrää Start-sopimuksen mukaisen tietojenvaihdon perustella valmiudesta poistamalla ydinkärjet. Ohjuksia ei kuitenkaan ole tuhottu, mihin viittaa myös kirjoituksen lopussa olevat satelliittikuvalinkit. Kantoraketit ovat siis edelleen olemassa. Miksi Venäjä ei tuhoa noita ohjuksia, vaikka niissä ei tällä hetkellä ole ydinkärkiä?

Venäjä suunnittelee nyt kyseisiä SS-19-ohjuksia uusien hypersonisten Avangard-ohjuksien kantoraketiksi. Hypersoninen Avangard-ohjus oli näyttävästi esillä viime vuoden lopulla myös suomalaismediassa (esim. Yle 26.12.2018, IL 26.12.2018 jne.).

SS-19-ohjus on siis yhtä kuin UR-100N UTTH -ohjus (УР-100НУТТХ). Nyt tuo vajaa vuosi sitten kirjoitettu on näytetty toteen, miksi em. ohjuksia ei ole tuhottu. Kysymys nyt vain on, missä osa noista ohjuksista on Dombarovskissa Orenburgin alueella. Tuolla alueella on vain 13. ohjusdivisioonan Satan-ohjuksia, jotka siis Venäjä tulee korvaamaan Sarmat-ohjuksilla.

Maaliskuussa 2017 Venäjällä oli Start-sopimuksen tietojenvaihtoasiakirjojen mukaan 30 kappaletta SS-19-ohjuksia ja syyskuusta 2014  SS-19-ohjuksien määrä oli puolittunut (60>30 kappaletta). Venäjä ilmoitti tuolloin maaliskuussa 2017, ettei ohjuksissa olisi ladattuna ydinkärkiä ollenkaan. Vanhat ja vanhenevat ohjukset eivät siis ole olleet toimintavalmiudessa.

Presidentti Putinin aikanaan ilmoittamana Venäjällä on vanhoja SS-19-ohjuksia (UR-100N UTTH) varastoituna käyttämättöminä 29 kappaletta. Tuo käyttämättömänä varastoitu määrä on siis yksi vähemmän kuin esimerkiksi maaliskuussa 2017 annetussa Start-sopimuksen tietojenvaihtoasiakirjoissa ilmoitettu.

UR-100N UTTH-ohjuksien sarjatuotanto päättyi jo 1980-luvun lopulla ja merkittävä osa ohjuksista hävitettiin vuonna 2003. Presidentti Vladimir Putin on julkisuudessa todennut, että Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen 29 ohjusta pysyi Ukrainassa sijaitsevissa ohjusvarastoissa, ja Venäjä oli ostanut nämä ohjukset. Ohjukset ovat nyt Venäjällä. Näitä ohjuksia ei otettu käyttöön osaksi Venäjän strategisten ohjusjoukkojen toimintaa eikä niitä ole ladattu polttoainekomponenteilla.

Nyt noista kantoraketeista 12 kappaletta tullaan asettamaan Avangard-kärjen kantajiksi väliaikaisratkaisuna ennen kuin Sarmat -ohjus tulee valmiiksi ja laajemmin operatiiviseen toimintaan.

****

Kirjataan vielä em. blogikirjoituksesta kopioituna 13. ohjusdivisioonan ohjukset sijainteineen.

13. ohjusdivisioonan alla ovat tällä hetkellä 368. ohjusrykmentti, 206. ohjusrykmentti, 175. ohjusrykmentti, 767. ohjusrykmentti ja 494. ohjusrykmentti (yhteensä 5 rykmenttiä).

Lainaus blogikirjoituksesta:

13. ohjusdivisioona (РВСН в/ч 68545):

 •  18 kappaletta SS-18-ohjuksia siilossa (Venäjän ilmoitus)

368. ohjusrykmentti (РВСН в/ч 07393), Dombarovski (Домбаровский)

 Ohjusmäärä satelliittikuvalinkin perusteella: 6 kappaletta SS-18-ohjuksia siiloissa.

 Siilosijaintipaikat (yhteensä 6 kappaletta):

 • Google-map-166, 51°02’12.3″N 59°57’32.5″E, 51.036747, 59.959017, siilotunnus 8B
 • Google-map-167, 51°05’36.5″N 59°50’40.3″E, 51.093472, 59.844526 siilotunnus 9B, tässä koordinaattipisteessä sijaitsee myös rykmentin valvontakeskus (control site)
 • Google-map-168, 51°09’19.1″N 59°44’55.5″E, 51.155317, 59.748755, siilotunnus 10B
 • Googlemap-169, 51°12’25.4″N 59°51’00.1″E, 51.207054, 59.850018 siilotunnus 11B
 • Google-map-170, 51°10’06.4″N 59°58’03.4″E, 51.168447, 59.967619, siilotunnus 12B
 • Google-map-171, 51°05’50.5″N 60°05’14.9″E, 51.097358, 60.087459, siilotunnus 13B

Rykmentin valvontakeskuksessa (siilotunnus 9B) on kaksi siiloa, joista toisen sijainti on Google-map-172, (51°05’40.0″N 59°50’32.4″E, 51.094449, 59.842337). Toinen valvontakeskuksessa oleva siilo on ehkä vanhan aikaisemman ohjustyypin siilo eikä sitä ole laskettu mukaan em. siilomäärään. Valvontakeskuksen valmiudessa olevien siilojen määrästä ei kuitenkaan voida esittää varmuutta satelliittikuvalinkkien perusteella.

 206. ohjusrykmentti (РВСН в/ч 95830), Dombarovski (Домбаровский)

 Ohjusmäärä satelliittikuvalinkin perusteella: 6 kappaletta SS-18-ohjuksia siiloissa.

 Siilosijaintipaikat (yhteensä 6 kappaletta):

 •  Google-map-173, 50°50’14.0″N 59°35’42.0″E, 50.837222, 59.595000, siilotunnus 14C
 • Google-map-174, 50°45’24.3″N 59°35’54.9″E, 50.756755, 59.598593, siilotunnus 15C, tässä koordinaattipisteessä sijaitsee myös rykmentin valvontakeskus (control site)
 • Google-map-175, 50°53’03.0″N 59°43’55.0″E, 50.884167, 59.731944, siilotunnus 16C
 • Google-map-176 , 50°46’34.2″N 59°46’29.7″E, 50.776155, 59.774920, siilotunnus 17C
 • Google-map-177 , 50°40’54.5″N 59°47’33.0″E, 50.681806, 59.792512, siilotunnus 18C
 • Google-map-178, 50°39’30.0″N 59°39’19.0″E, 50.658333, 59.655278, siilotunnus 19C

Rykmentin valvontakeskuksessa (siilotunnus 15C) on kaksi siiloa, joista toisen sijainti on Google-map-179-pisteessä (50°45’24.6″N 59°35’44.8″E, 50.756833, 59.595778). Toinen valvontakeskuksessa oleva siilo on ehkä vanhan aikaisemman ohjustyypin siilo eikä sitä ole laskettu mukaan em. siilomäärään. Valvontakeskuksen valmiudessa olevien siilojen määrästä ei kuitenkaan voida esittää varmuutta satelliittikuvalinkkien perusteella.

 Google-map-173-, Google-map-175– ja Google-map-178-pisteissä ei ole enää siiloa (on tuhottu).

175. ohjusrykmentti (РВСН в/ч 26164), Dombarovski (Домбаровский)

 Ohjusmäärä satelliittikuvalinkin perusteella: 6 kappaletta SS-18-ohjuksia siiloissa.

 Siilosijaintipaikat (yhteensä 6 kappaletta):

 •  Google-map-180, 51°16’15.4″N 60°17’52.8″E, 51.270947, 60.297986, siilotunnus 54I, tässä koordinaattipisteessä sijaitsee myös rykmentin valvontakeskus (control site)
 • Google-map-181, 51°14’57.6″N 60°08’32.7″E 51.249319, 60.142413, siilotunnus 55I
 • Google-map-182, 51°20’22.8″N 60°09’48.7″E, 51.339652, 60.163538, siilotunnus 57I
 • Google-map-183, 51°15’32.8″N 60°27’41.4″E, 51.259113, 60.461485, siilotunnus 58I
 • Google-map-184, 51°22’45.7″N 60°22’21.4″E, 51.379358, 60.372619, siilotunnus 59I
 • Google-map-185, 51°20’48.8″N 60°28’22.2″E, 51.346900, 60.472824, siilotunnus 60I 

Rykmentin valvontakeskuksessa (siilotunnus 54I) on kaksi siiloa, joista toisen sijainti on Google-map-186-pisteessä (51°16’18.7″N 60°17’56.4″E, 51.271867, 60.299011). Toinen valvontakeskuksessa oleva siilo on ehkä vanhan aikaisemman ohjustyypin siilo eikä sitä ole laskettu mukaan em. siilomäärään. Valvontakeskuksen valmiudessa olevien siilojen määrästä ei kuitenkaan voida esittää varmuutta satelliittikuvalinkkien perusteella.

Google-map-185-pisteessä on juuri satelliittikuvan ottohetkellä ohjuksen asennus siiloon.

 175. ohjusrykmentin lähialueella myös mm. 494. ja 495. ohjusrykmentin ja 368. ja 767. ohjusrykmentin siiloja. Esimerkiksi 495. ohjusrykmentti on lakkautettu vuonna 1996.

767. ohjusrykmennti (РВСН в/ч 21424), Dombarovski (Домбаровский)

 Ohjusmäärä satelliittikuvalinkin perusteella: 6 kappaletta SS-18-ohjuksia siiloissa.

 Siilosijaintipaikat (yhteensä 6 kappaletta):

 •  Google-map-187, 51°15’53.6″N 60°51’32.2″E, 51.264891, 60.858952, siilotunnus 61J
 • Google-map-188, 51°18’06.4″N 60°43’43.5″E, 51.301790, 60.728740, siilotunnus 62J
 • Google-map-189, 51°14’27.9″N 60°36’25.1″E, 51.241077, 60.606958, siilotunnus 63J, tässä koordinaattipisteessä sijaitsee myös rykmentin valvontakeskus (control site)
 • Google-map-190, 51°09’26.0″N 60°33’34.0″E, 51.157222, 60.559444, siilotunnus 64J
 • Google-map-191, 51°12’06.9″N 60°45’55.5″E, 51.201908, 60.765421, siilotunnus 65J
 • Google-map-192, 51°08’49.0″N 60°40’34.0″E, 51.146944, 60.676111, siilotunnus 66J

Rykmentin valvontakeskuksessa (siilotunnus 63J) on kaksi siiloa, joista toisen sijainti on Google-map-193-pisteessä (51°14’30.4″N 60°36’28.8″E, 51.241789, 60.607990). Toinen valvontakeskuksessa oleva siilo on ehkä vanhan aikaisemman ohjustyypin siilo eikä sitä ole laskettu mukaan em. siilomäärään. Valvontakeskuksen valmiudessa olevien siilojen määrästä ei kuitenkaan voida esittää varmuutta satelliittikuvalinkkien perusteella.

494. ohjusrykmentti (РВСН в/ч 39986), R-36M2 (SS-18), Dombarovski (Домбаровский)

Ohjusmäärä satelliittikuvalinkin perusteella: 6 kappaletta SS-18-ohjuksia siiloissa.

Siilosijaintipaikat (yhteensä 6 kappaletta):

 •  Google-map-194, 51°10’36.1″N 60°13’20.6″E, 51.176696, 60.222387, siilotunnus 28E
 • Google-map-195, 51°11’05.0″N 60°23’21.0″E, 51.184722, 60.389167, siilotunnus 29E
 • Google-map-196, 51°05’49.5″N 60°21’21.2″E, 51.097069, 60.355874, siilotunnus 30E
 • Google-map-197, 51°03’48.5″N 60°12’45.3″E, 51.063481, 60.212581, siilotunnus 31E, tässä koordinaattipisteessä sijaitsee myös rykmentin valvontakeskus (control site)
 • Googlemap-198, 50°59’39.1″N 60°23’23.7″E, 50.994195, 60.389909, siilotunnus 32E
 • Google-map-199, 50°58’22.1″N 60°14’33.4″E, 50.972805, 60.242611, siilotunnus 34E

 Rykmentin valvontakeskuksessa (siilotunnus 63J) on kaksi siiloa, joista toisen sijainti on Google-map-200-pisteessä (51°03’46.1″N 60°12’43.1″E, 51.062807, 60.211968). Toinen valvontakeskuksessa oleva siilo on ehkä vanhan aikaisemman ohjustyypin siilo eikä sitä ole laskettu mukaan em. siilomäärään. Valvontakeskuksen valmiudessa olevien siilojen määrästä ei kuitenkaan voida esittää varmuutta satelliittikuvalinkkien perusteella.

13. ohjusdivisioonan alaisuudessa olleet 495. ohjusrykmentti (РВСН в/ч 39987), 621. ohjusrykmentti (РВСН в/ч 34074), 252. ohjusrykmentti ( РВСН в/ч 77194), 565. ohjusrykmentti (РВСН в/ч 34000) ja 774. ohjusrykmentti (РВСН в/ч 12415) on lakkautettu vuosina 1996, 2008, 1995, 2003 ja 2008. Kullakin ohjusrykmentillä oli kuusi ohjussiiloa SS-18-ohjuksille (yhteensä siis 30 siiloa SS-18-ohjuksille).

Start-sopimuksen tietojenvaihtoilmoituksen mukaan Venäjän ilmoittamana SS-18-ohjuksia on 18 kappaletta, mutta siiloja 30 kappaletta.

****

Arvelin blogikirjoituksessani 8.2.2019 seuraavasti:

Johtopäätös muutoksista syksystä 2014 kevääseen 2017: Venäjä poistaa arsenaalista vanhimpia SS-19-ohjuksiaan sekä myös SS-25-ohjuksiaan. Venäjä tulee pian uusimaan myös SS-18-ohjusarsenaalin, josta lisää myöhemmin tässä blogikirjoituksessa samoin kuin SS-19-kantorakettien uudesta käytöstä.

ja:

168. ohjusrykmentin 15H-,  19H-, 29H- ja 30H-siilopisteissä (Google-map-20, Google-map-24, Google-map-27 ja Google-map-28) on ollut rakennustyöt meneillään satelliittikuvauksen aikana. 168. ohjusrykmentin ohjukset ovat SS-19-ohjuksia, joissa ei olisi Venäjän ilmoituksen mukaan enää ydinkärkiä. Villi arvaukseni on, että Avangard-ohjusten toinen kahdesta rykmentistä tulee olemaan 168. ohjusrykmentti. Tuo on vain arvaus, mutta aika näyttää.

Arvaukseni oli väärä. 168. ohjusrykmentti (РВСН в/ч 97689) kuuluu 28. ohjusdivisioonaan (РВСН в/ч 54055) ja sijaitsee Kozelskissa (Козельск).

Missä sitten kaksi Avangard-ohjusten siiloa ovat Dombarovskissa (Домбаровский)? Sijainteja ja ohjusrykmenttiä ei ole ilmoitettu julkisuudessa tarkasti. On syytä leikkiä asian selvittämiseksi salapoliisia.

Шахты позиционного района Домбаровский (Ясненский район Оренбургской области) относятся к 13-й ракетной дивизии и изначально предназначались для тяжелых ракет семейства Р-36.” (Лента 25.10.2016).

Vapaasti suomennettuna:

Dombarovskin alueen ohjussiilot (Jasnyin alueella Orenburgin hallintoalueella) kuuluvat 13. ohjusdivisioonalle ja ovat alun perin tarkoitettu SS-9-tyypin raskaille ohjuksille.

SS-9 (Р-36) on Neuvostoliiton vanha raskas vuosina 1962-1979 käytössä ollut mannertenvälinen ohjus. Sen perillisiä ovat Satan-ohjukset (Р-36М2/РС-20В Воевода).

Tuosta Lenta-sivuston jutusta saa selvyyden, että kyse on 13. ohjusdivisioonan sellaisesta ohjusrykmentistä, jolla on ollut vanhoja SS-9-ohjuksia, mutta joka ei enää ole olemassa. Tällaisia rykmenttejä ovat 621. ohjusrykmentti (621-й ракетный полк, в/ч 34074), 495. ohjusrykmentti (495-й ракетный полк, в/ч 39987), 774. ohjusrykmentti (774-й ракетный полк, в/ч 12415), 252. ohjusrykmentti (252-й ракетный полк, в/ч 77194) ja 565. ohjusrykmentti (565-й ракетный полк, в/ч 34000). Kyseisillä rykmenteillä on ollut SS-9-ohjuksia ainakin vuonna 1972 ja kyseiset rykmentit eivät ole enää olemassa eikä niillä ole ollut Satan-ohjuksia. Kyseisillä rykmenteillä on ollut yhteensä 35 siiloa.

621. ohjusrykmentti on toiminut vuoteen 2008, 495. ohjusrykmentti vuoteen 1996, 774. ohjusrykmentti vuoteen 2008, 252. ohjusrykmentti vuoteen 1995 ja 565. ohjusrykmentti vuoteen 2003.

Satelliittikuvatarkastelun perusteella 621. ohjusrykmentillä on ollut neljä siiloa, joissa on ollut viimeaikaista toimintaa:

 • Google-map-A, 51°11’35.0″N 59°38’06.0″E, 51.193056, 59.635000, siilotunnus 4A
 • Google-map-B, 51°04’10.0″N 59°29’00.0″E, 51.069444, 59.483333 siilotunnus 6A
 • Google-map-C, 51°09’12.0″N 59°31’29.0″E, 51.153333, 59.524722 siilotunnus 7A
 • Google-map-D, 51°09’04.0″N 59°35’48.0″E, 51.151111, 59.596667, siilotunnus 76A

Tuon pidemmälle en päässyt omin avuin, joten käännyin ukrainalaisten ja yhdysvaltalaisten ydinaseasiantuntijoiden puoleen, jotka ovat tulleet minulle tutuiksi menneinä vuosikymmeninä 1990-luvulta.

Olin oikeilla jäljillä. Sain odottaa pitkään vastausta, mutta ne kaksi ohjussiiloa, joissa tällä hetkellä on Avangard-järjestelmällä varustetut UR-100N UTTH -ohjukset, ovat siilot 4A ja76A. Nuo siilot ovat siis olleet aikanaan 621. ohjusrykmentillä vielä vuonna 2008. Kaikkiaan rykmentillä oli yhteensä 11 siiloa. En viitsinyt lähteä selvittämään, mihin ohjusrykmentteihin 621. ohjusrykmentti vuonna 2008 hajotettiin ja minkä rykmentin hallinnassa nuo 4A- ja 76A-siilot nyt ovat.

Siilo 4A Google-kartasta haettuna. Vanha siilo on siis modifioitu UR-100N UTTH -ohjukselle sopivaksi.

Siilo 76A Google-kartasta haettuna. Vanha siilo on siis modifioitu UR-100N UTTH -ohjukselle sopivaksi.

****

Venäjä ei lähtenyt kehittämään omaa ohjuspuolustusjärjestelmää vastauksena Yhdysvalloille vaan päätti luoda asymmetrisen vastuksen kokemaansa uhkaan. Venäjä kehitti aseen, jolla on tarkoitus lävistää Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmä.

Venäjän reagointi on siis kaikkien nykyisten sotaoppimien mukaisesti asymmetrista, jossa ei lähdetä kilpailemaan vastustajan vahvuuksilla vaan vain omilla vahvuuksilla.

Ratkaisu oli Venäjän kannalta oikea. Venäjällä on maailman huippua oleva tietämys ohjusten ja avaruusalusten dynamiikasta sekä ohjusteknologiasta muutoinkin. Venäjän termodynamiikan tietämys on myös hyvällä tasolla. Venäjän kokemus noissa asioissa on pitkä kilpajuoksussa Yhdysvaltojen kanssa aina 1950-luvulta saakka. Muistamme esimerkkinä, kuinka Sputnik ja Laika-koira yllättivät meidät vuonna 1957. Kylmän sodan ajan päätyttyä Venäjän tietämys ei hävinnyt, vaan se saatiin siirrettyä uusille insinöörisukupolville.

Hypersonisen lentoradaltaan ohjattavissa olevan mannertenvälisen ohjuksen kehitystyö alkoi 9.2.1987 ja ohjus saatiin lopullisesti valmiiksi 26.11.2019. Uusien aseiden kehittämisessä aseiden rajoitussopimuksilla on suuri merkitys. Start I -sopimus päivämäärällä 31.7.1991, Start II -sopimus päivämäärällä 3.1.1993 ja New Start (Start III) -sopimus päivämäärällä 8.4.2010.

Tärkein sopimus Venäjän Avangard-ohjusjärjestelmän kehittämisessä on 23.5.1971 allekirjoitettu ABM-sopimus, josta Yhdysvallat ilmoitti vetäytyvänsä päivämäärällä 13.12.2001. ABM-sopimuksen purkautuminen oli ratkaisevin Venäjän uuden hypersonisen aeroballistisen ohjuksen kehittämiselle.

Kilpailu on nyt siis Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmän ja Venäjän ohjuspuolustusjärjestelmän lävistävien ohjusten välinen.

Venäjä on ratkaissut pitkän kehitystyön tuloksena ainakin Avangardin osalta hypersonisissa aseissa korkeiden lämpötilojen ja ohjuksen ohjattavuuteen liittyviä ongelmia.  Noihin ongelmiin tuskin olisi vielä kyetty löytämään ratkaisua 1980-luvun tietämyksellä.

Vielä tällä hetkellä venäläisten hypersonisten aseiden toimivuudesta emme tiedä täällä lännessä tarpeeksi. Joka tapauksessa kaksi Avangard-ohjusta on nyt Venäjällä operatiivisessa valmiudessa valmiina toimintaan.

UR-100N UTTH -ohjukset Avangard-ohjuskärkilohkojen kuljettajina on välivaihe, kunnes Sarmat-ohjukset tulevat 31. ohjusdivisioonan alaisuuteen Orenburgin alueelle Satan-ohjusten korvaajina.

Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina ovat kehittäneet hypersonisia aseita kukin tahollaan. Venäjä on nyt Yhdysvaltoja ja Kiinaa todistetusti edellä. Saapa nähdä, kuinka Yhdysvallat ja Kiina tulevat vastaamaan.

Yhdysvallat perusti avaruusvoimat joulukuun 21. päivänä. Siis vain 25 päivää sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen Start-sopimuksen tarkastusryhmä vieraili tarkastelemaan Avangard-ohjusjärjestelmää. Yhdysvaltojen suunnitelma ja prosessointi  avaruusvoimien perustamisesta ovat olleet toki pitempään.

Kun kansallinen turvallisuutemme on merkittävästi uhattuna, amerikkalainen ylivoimaisuus avaruudessa on todella ratkaisevaa.”, presidentti Trump totesi (HS.21.12.2019, BBC 21.12.2019).

Varustelukilpa siirtyy nyt seuraavaksi avaruuteen.

 

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu