Itärajan käännytyslaki – Suomen tiedustelun on syytä päivittää Venäjän viimeaikaiset toimet

Pääministeri Petteri Orpo ja Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen Rajavartioston helikopterissa tarkkailemassa Suomen Venäjän vastaista rajaa Lappeenrannassa 19.4.2024. Vaikka lumet olivat Lappeenrannasta sulaneet ja kulku maastossa talven jäljiltä helpottunut, eipä vain laittomasti Suomeen Venäjältä pyrkiviä kolmansien maiden kansalaisia Venäjän valtion järjestämänä Orpo eikä von der Layen havainneet. Miksi Suomi on välttynyt Venäjän rajainvaasiolta, siitä tässä kirjoituksessa. Kuva: vapaa lähde (Valtioneuvosto, https://www.flickr.com/photos/finnishgovernment/with/53664196334).

Itärajalla Vaalimaan, Imatran, Nuijamaan ja Niiralan rajanylityspaikat suljettiin 18.11.2023. Jatkotoimenpiteenä koko itäraja suljettiin 30.11.2023. Vaalimaan ja Niiralan rajanylityspaikat avattiin kokeilumielessä liikenteelle joulukuun 14. päivänä, mutta koko itäraja jouduttiin sulkemaan uudelleen 15.12.2023.

Myös kuljetusrekoilla tapahtuva tavaraliikenne loppui marraskuun viimeinen päivä. Vain Vainikkalan rajanylityspaikka on pysynyt auki tavarajunaliikenteelle.

****

Orpon hallituksella on menossa lainsäädäntöhanke pyrkimyksenä vahvistaa Suomen Venäjän vastaisen rajan turvallisuutta tilanteissa, joissa Venäjä käyttää hyväkseen välineellistettyä maahantuloa päästäkseen päämäärinsä Suomessa.

No joo…

En ole tyytyväinen tuohon sisäministeriön lakihankkeeseen, joka on nimetty kansan suussa ja mediassa käännytyslaiksi, mutta jonka virallinen nimi on Maahantulon välineellistämisen torjuminen ja rajaturvallisuuden vahvistaminen (hankenumero SM004:00/2024). Lain valmisteluaikatauluksi sisäministeriö on kirjannut 19.2.2024-31.3.2024 ja lakiluonnoksen lausuntokierros oli 15.3.2024-25.3.2024. Itse laki on luonnoksena lausuntokierrokselle lähteneenä lyhyt kaksisivuinen sisältäen vain viisi pykälää (Luonnos 15.3.2024, sivut 92-93).

Lyhyt kaksisivuinen ja viisipykäläinen laki otsikolla Maahantulon välineellistämisen torjuminen ja rajaturvallisuuden vahvistaminen, lain luonnos päivämäärällä 15.3.2024. Kuva: vapaa lähde (kuvakaappaus lakiluonnoksesta asiakirjassa otsikolla Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimenpiteistä välineellistetyn maahantulon torjumiseksi, pvm. 15.3.2024).

Asetetun päämäärän suhteen laki on huonosti kirjoitettu ja epämääräinen. Lain tavoitteeksi on kirjattu torjua vieraan valtion tai muun toimijan Suomeen kohdistamaa vaikuttamista, joka tapahtuu maahantulijoita hyväksikäyttämällä.

Lain ensimmäinen ongelmakohta on 3 pykälän (3 §) tekstissä oheinen alleviivattu osuus:

Tässä laissa säädetyissä tilanteissa ulkomaalaisen maahantuloon ja maasta poistamiseen ei sovelleta ulkomaalaislakia (301/2004). Kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen tutkintaan sovelletaan ulkomaalaislakia.

Lain toinen ongelmakohta on 5 pykälän (5 §) tekstissä oheinen alleviivattu osuus:

Jos valtioneuvosto on tehnyt 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen, päätöksessä tarkoitetulla alueella vaikuttamisen välineenä olevan maahantulijan maahanpääsy estetään, hänet poistetaan maasta ja hänet ohjataan siirtymään paikkaan, jossa kansainvälistä suojelua koskevia hakemuksia otetaan vastaan. Maahantulijan kansainvälistä suojelua koskeva hakemus otetaan kuitenkin vastaan, jos se on toimivaltaisen viranomaisen tekemän tapauskohtaisen arvion mukaan tarpeen lapsen, vammaisen henkilön tai muun erityisen haavoittuvassa asemassa olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi taikka jos henkilö on esittänyt tai on tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella toimivaltainen viranomainen voi riittävällä varmuudella arvioida, että henkilö on todellisessa vaarassa joutua kuolemanrangaistuksen, kidutuksen tai muun epäinhimillisen tai ihmisarvoa loukkaavan kohtelun tai rangaistuksen kohteeksi.

En pidä kuitenkin-sanasta. Riittävällä varmuudella on niin epämääräinen ja tulkinnanvarainen, ettei tuollaista määritteitä pitäisi ollenkaan lainsäädäntöön sallia.

Ongelma tuossa lakiluonnoksessa on se, ettei Petteri Orpon (kok.) hallitus sisäministeri Mari Rantasen (ps.) johdolla uskaltanut kieltäytyä poikkeusolojen vallitessa ottamasta vastaan täysin kansainvälisen suojelua koskevia hakemuksia niillä rajaosuuksilla, joille poikkeusolot on määrätty.

Hallitus ei siis uskaltanut irtautua kansainvälisestä oikeudesta, minkä takia lakiluonnos on hyvin epämääräinen ja tulkinnanvarainen. Ei ole selvää kenellekään, mitä rajalla oikein tapahtuisi, jos tänne on tulossa tuon lain puitteissa suuri joukko laittomasti maahan pyrkiviä nimellisesti turvapaikkaa hakien sekä rajalla asylum-sanaa huutaen ja jos lisäksi ryhmässä on vielä lapsi, vammainen tai muu erityisen haavoittuvassa asemassa oleva henkilö.

Miten erityisen haavoittuvassa asemassa olevan henkilö tunnistetaan? Miten tuollainen henkilö määritetään niin, että jokainen rajavartija sen rajalla ymmärtää?

Käsittelin tuota lakiluonnosta jo kertaalleen varsin kriittisesti kirjoituksessa otsikolla Itärajan turvallisuuden poikkeuslaki – Presidentti Stubbin ensimmäinen näytön paikka, jossa miehen kyvyt todella mitataan (US-blogi 27.3.2024). Suomen olisi siis syytä reilusti irtautua täysin todetuissa poikkeusoloissa kansainvälisestä oikeudesta ja tehdä jo lainsäädäntövaiheessa maailmalla selväksi, kuinka Suomi poliittisesti toimii tässä lainsäädännössä.

Joko tai. Poikkeusalueella Venäjän kohdistaessa offensiivitoimia Suomea vastaan joko noudatetaan täysin kansainvälistä oikeutta tai ei noudateta ollenkaan. Siitä ei tule mitään, että olevinaan leikisti noudatetaan, muttei kuitenkaan noudateta.

Suomella on kaikkien Pohjoismaiden tapaan hyvä maine maailmalla kansainvälisen oikeuden noudattamisessa. Tuota mainetta Suomen tulisi käyttää nyt hyväkseen ja toimia esimerkkinä niille tilanteille, jossa kansainvälisen oikeuden normisto ei enää ole toimiva ja jolloin kansainvälisen oikeuden normisto heitetään kokonaisuudessaan romukoppaan poikkeusoloissa, poikkeusaikana ja poikkeuspaikalla.

****

Orpon hallituksen lakihanke on nyt kohta kuukauden myöhässä. Ilmeisemmin lakiesityksen pitäisi valmistua aikaisintaan toukokuun toisella viikolla (HS 23.4.2024). Orpo lupaili huhtikuun toisella viikolla (viikko 15) lakiesitystä eduskunnalle jo seuraavalla viikolla eli 15.4.-21.4.2024 välisenä aikana (HS 10.4.2024).

Eipähän valmistunut Orpon hallituksen aikataulussa tuokaan asia kuten ei oikein mikään tältä hallitukselta. Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) lupaili jo viime syksynä, että Helsinki-halli siirtyy piakkoin venäläisoligarkeilta suomalaisomistukseen. Eipä ole siirtynyt vieläkään.

Nähtäväksi jää, kykeneekö hallitus tuomaan käännytyslain eduskuntaan viikolla 16 eli 6.5.-12.5.2024. Nähtäväksi jää, mitä mieltä eduskunta on laista ja kykeneekö se kokoamaan viisi kuudesosan enemmistön lain taakse.

****

Venäjällä on Suomen vastaisella rajalla kolme erillistä aluetta, joihin liittyy rajavyöhykkeet. Rajavyöhykkeen  syvyys on lähtökohtaisesti viisi kilometriä. Rajavyöhykkeisiin liittyvä lainsäädäntö on Venäjällä tiukkaa. Rajalle ei ole pääsyä, jos FSB (ФСБ России, kotisivut) rajaviranomaisena ei sitä erikseen salli.

Nuo kolme rajavyöhykealuetta ovat Venäjän federaation rajavyöhyke Leningradin alueella (Погранзона РФ в Ленинградской области, 1439255), Venäjän federaation rajavyöhyke Karjalan tasavallassa (Погранзона РФ в Республике Карелия, 1439253) ja Venäjän federaation rajavyöhyke Murmanskin alueella (Погранзона РФ в Мурманской области, 1439251).

Kolme Suomeen liittyvää rajavyöhykealuetta ovat Venäjän federaation rajavyöhyke Leningradin alueella (Погранзона РФ в Ленинградской области), Venäjän federaation rajavyöhyke Karjalan tasavallassa (Погранзона РФ в Республике Карелия) ja Venäjän federaation rajavyöhyke Murmanskin alueella (Погранзона РФ в Мурманской области). Rajavyöhykkeet on tarkkaan määritetty samoin kuin niitä koskeva lainsäädäntö. Alueelle ei ole menemistä ilman asianmukaisia asiakirjoja, ellei sitten FSB muutoin salli tai muuta päätä. Kuva: oma editointi, OpenStreetMap, Muutoskokoelmat #140437922, #149367590 ja #133389017.

Vaikka takatalvi meidät hieman yllätti, lumet ovat sulaneet itärajalta paljaaksi eteläisimmän Suomen korkeudelta aina Pohjois-Karjalan korkeudelle. Maasto on käveltävissä aina Kiteen korkeudelle saakka. Lumiraja on tällä hetkellä suurin piirtein hieman Niiralan raja-aseman pohjoispuolella Tohmajärvellä.

Miksi sitten laittomasti maahan pyrkiviä ei olekaan ilmaantunut itärajalle niin kuin me kaikki minä mukaan lukien epäilimme vielä vuoden alussa?

Käännytyslailla ei ole sääolosuhteiden – siis lumen sulamisen ja pakkasten hellittämisen suhteen – enää kiirettä. Emme ole nähneet emmekä tule nyt näkemään lähiaikoina Venäjän offensiivia sallimalla rajan ylittävien pääsyn Venäjän rajavyöhykkeelle vastoin FSB:n antamaa määräystä nro 454 (Приказ ФСБ России от 7 августа 2017 г. №454 «Об утверждении Правил пограничного режима»), mikä samalla heikentäisi itärajamme turvallisuutta.

****

Tammikuun 10. päivänä Suomen maastorajan ylitti Venäjältä neljä miestä Parikkalassa, jotka hakivat myös turvapaikkaa. Tammikuun 11. päivänä yksitoista iranilaismiestä ylitti itärajan maaston kautta Nuijamaan ja Joutsenon väliseltä alueelta Konnun kylässä. Tammikuun 25. päivänä puolestaan 18 henkilöä ylitti rajan Imatralla hakien turvapaikkaa.

Tuo on maastorajan ylittäneiden saldo sen jälkeen, kun rajanylityspaikat suljettiin. Yhteensä 33 laitonta rajanylitystä aikavälillä 10.1.-25.1.2024.

Sen jälkeen ei ole tullut yhtään yli rajan.

Miksi kukaan ei ole tullut eikä kukaan ole yrittänyt?

Россия усилила пограничный контроль на границе с Финляндией из-за уроженцев Африки и Ближнего Востока (Фонтанка 25.1.2024).

Vapaasti suomennettuna tuo pietarilaisen Fontanka-lehden (kotisivut) uutisotsikko tammikuun lopulta:

Venäjä on vahvistanut rajavalvontaa Suomen rajalla Afrikan ja Lähi-idän kansalaisryhmien vuoksi.

Fontankan juttu perustui Leningradin alueen Viipurin piirin hallinnon lehdistöpalvelulta (пресс-служба администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области, kotisivut) saatuihin tietoihin.

Fondankan jutussa kerrotaan, että kaikki Suomen rajalle saapuneet aikoivat ylittää valtionrajan laittomasti (Отмечается, что все прибывающие намереваются незаконно пересечь государственную границу.). Tästä syystä lainvalvontaviranomaiset ovat ryhtyneet toimenpiteisiin vahvistaakseen rajavalvontaa sen suhteen, että kansalaiset noudattavat valtion rajajärjestelmän (режим государственной границы) ja rajahallinnon (пограничный режим) sääntöjä.

Huomatkaa Fontanka-lehden jutun päiväys. Se on sama tammikuun 25. päivä, kun viimeiset laittomasti ylittivät itärajan Venäjältä.

Venäjä on tehnyt rajalla myös muita toimia.

В период с 18 по 21 марта 2024 года на территории Республики Карелия состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Мигрант», целью которого являлось выявление и пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции.” (Безформата 31.3.2024)

Vapaasti suomennettuna Petroskoin ja Karjalan tasavallan alueellisen Bezformata-julkaisun (kotisivut) jutussa ollut lause, joka perustui Karjalan tasavavalla sisäasiainministeriön (МВД по Республике Карелия, kotisivut) tiedotteeseen:

Karjalan tasavallan alueella järjestettiin ajanjaksolla 18.3.-21.3.2024 operatiivinen ja ennaltaehkäisevä toimenpide nimeltään ”Maahanmuuttaja”,  jonka tarkoituksena oli tunnistaa ja estää Venäjän federaation lainsäädännön rikkomukset muuttoliikkeen osalta Venäjän federaation alueella.

Venäjän sisäministeriö on järjestänyt jo vuosien ajan eri alueilla Laiton siirtolainen -operaatioita (операция «Нелегальный мигрант») ehkäisemään laitonta maahanmuuttoja ja laittoman maahanmuuton järjestämisestä rikoslain («Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ) 322-1 §:n 1 momentin nojalla, mutta nyt operaatiot Suomen suljetulla itärajalla ovat olleet erillisiä.

Vuotuiset Laiton siirtolainen -operaatiot ovat olleet ainakin jo viime vuosikymmeneltä alkaen Venäjän eräänlaisia puhdistusoperaatioita, joilla on kontrolloitu maassa olevien ulkomaalaisten määrää ja laatua.

Se, miksi Suomi on päässyt tammikuun 25. päivän jälkeen helpolla pälkähästä, johtuu siis Venäjän toimista. Toisin sanoen siitä, että Venäjä alkoi noudattaa vanhaa käytäntöä rajavyöhykkeen valvonnassa, eikä päästänyt enää rajavyöhykkeelle sellaisia henkilöitä, joilla ei ole ollut asiakirjat rajanylitykselle kunnossa.

Suomi olisi ollut helisemässä jo talven aikaan, jos Venäjä ei olisi muuttanut linjaansa. Siinä eivät olisi olleet metriset hanget riittäviä estämään turvapaikkaa hakevien saapumista. Sen osoitti em. 10.1.-25.1.2024 välinen aika, jolloin sääolosuhteet olivat kaikkea muuta kuin otolliset maastorajan ylitykselle Suomen itärajalla. Lunta ja pakkasta riitti yllin kyllin.

****

Miksi Venäjä on toiminut niin kuin on toiminut tammikuun lopulta lähtien?

Kyse on nähdäkseni siitä, että rajan sulkeminen rekkatavaraliikenteeltä ei ole ollut Venäjän tavoite eikä Venäjän etujen mukainen.

Kyse voi olla osaltaan myös rajan yli tapahtuvasta henkilöliikenteestä, joka on Suomessa asuville Venäjän kansalaisille tärkeä.

EU:n asettamista pakotteista lähtien Suomi on ollut tärkeä tuontimaa ja kauttakulkumaa Venäjälle. Suomi on ollut erityisen tärkeä kauttakulkumaa Venäjälle, kun kyse on ollut pakotteiden alaisten tavaroiden tuomisesta yli rajan.

Suomi on ollut Venäjälle helppo tapaus saada pakotteiden alaisia tavaroita käyttöön. Olen käsitellyt asiaa lukuisissa kirjoituksissa (US-blogi 15.10.2023, US-blogi 29.9.2023, US-blogi 18.3.2023, US-blogi 4.3.2023 jne.). Suomen kyvykkyys valvoa rajaa pakotteiden alaisten tavaroiden suhteen on ollut todistetusti heikkoa, mikä käy ilmi noista blogikirjoituksista, erityisesti US-blogi 15.10.2023 -kirjoituksesta. Rajojen sulkeminen on sotkenut Venäjän vakiintuneet käytännöt hankkia pakotteiden alaisia tuotteita ja muita arvokkaita länsituotteita suorinta tietä Pietarin alueen sotateollisuudelle.

Suomen itärajan Venäjälle ylittävien tavararekkojen kuukausittainen lukumäärä 1.1.2022-31.3.2024. Huippumäärä tammikuussa 2022 ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan 24.2.2022 oli 7 598 rekkaa. Kun raja sulkeutui kokonaan marraskuun viimeinen päivä 2023, joulukuun tilastossa oli 96 rekkaa, mutta sen jälkeen ei ainoatakaan tämän vuoden puolella. Kuva: oma tuotos (Excel) Tullin Uljas-tietokanta-aineiston pohjalta.
Suomen itärajan Venäjälle ylittävien tavararekkojen kuukausittaiset tavara-arvot (tavaraluokitus SITC 1) euroina 1.1.2022-31.1.2024. Tammikuussa 2022 rekoilla vietiin itärajan rajanylityspaikkojen kautta tavaraa 231,7 miljoonan euron (231 680 130 €) edestä, helmikuussa 242,7 miljoonan euron (242 684 921 €) edestä. Maaliskuussa 2023 sodan alettua arvo oli tippunut 128,6 miljoonaan euroon (128 588 775 €). Vaikka raja suljettiin marraskuun lopussa 2023, on tilastoihin kirjattu joulukuulta 14,7 miljoonaa euroa (14 665 445 €) ja tammikuulta 12,2 miljoonaa euroa (12 178 021 €). Tuo tavara ei välttämättä ole poistunut EU:n tilastoalueelta Suomen itärajan raja-asemien kautta Venäjälle, vaan kuljetusmuoto määräytyy sen mukaan, millä kuljetuksella yritys ilmoitti vieneensä tavaran EU:n tilastoalueelta. Siis nimenomaan ilmoitti. Kuva: oma tuotos (Excel) Tullin Uljas-tietokanta-aineiston pohjalta.

Yllä olevat kuvat on laadittu Tullin (kotisivu) Uljas-tilastotietokannassa olevista tiedoista.

Jos noiden kahden yläpuolisen kuvadiagrammin perusteella arvioidaan rekalla vietävän lastin arvoa, niin tammikuussa 2022 se oli 30 492 euroa per rekka (231 680 130 €, 7 598 rekkaa) ja joulukuussa 2023 se oli 152 765 euroa per rekka (14 665 445 €, 96 rekkaa). Tilastot ovat siis sangen kummallisia, jos tietoa lähdetään pilkkomaan… Vielä kummallisimpia tilastot ovat tämän vuoden puolella, kun rekkoja on mennyt rajan yli nolla kappaletta…

Kuukausittainen keskiarvo aikavälillä 1/2023-10/2023 on 2 105 rekkaa. Onko Venäjälle reilun kahden tuhannen rekan lasti kuukausittain niin tärkeää, että Venäjän ei kannata jatkaa rajaoffensiivia vaan pyrkiä saamaan raja auki?

Kyllä on. Kahteen tuhanteen rekkaa sopii vaikkapa aika monta droonia, joita Suomesta on viety Venäjälle oikein urakalla ennen kuin raja suljettiin (IL 7.4.2024, IL 8.4.2024).

Tuo on Venäjän intressi tällä hetkellä sen jälkeen, kun Suomi uskalsi laittaa marraskuussa koko rajan kiinni. Mutta intressi voi muuttua käännytyslakiprosessin lopputuloksen myötä.

****

Orpon hallitus jatkoi itärajan rajanylitysasemien sulkemista 8. helmikuuta 14. huhtikuuta saakka. Hallitus päätti 4.4.2024 valtioneuvoston istunnossa jatkaa itärajan sulkua toistaiseksi (Valtioneuvosto, Sisäministeriö, Tiedote 4.4.2024).

Huhtikuun 4. päivänä annettu tiedote kirjaa:

Viranomaisten tietojen perusteella uhka välineellistetyn maahantulon uudelleen käynnistymisestä ja laajentumisesta aiemmin koetulla tavalla on edelleen todennäköinen.

Siis todennäköinen, ei pelkästään mahdollinen.

Todennäköisyyden näemme, kun raja-asemat seuraavan kerran avataan. Uskallan väittää, etteivät laittomasti Suomeen pyrkivät enää ilmaannu rajanylityspaikolle. Venäjän harjoittamassa logiikassa käännytyslailla ei ole mitään tekemistä tuon asian kanssa.

Sisäministeri Mari Rantanen kertoi puolestaan edellisellä kierroksella 8.2.2024 rajasulun jatkamisesta kahdella kuukaudella, sillä ”Venäjän rajaoperaation jatkuminen on hyvin todennäköistä” (HS 8.2.2024).

En ole asiasta aivan samaa mieltä Orpon hallituksen ja sisäministeri Rantasen kanssa. Hallitus on ilmoittanut, että sen riskiarvio itärajasta perustuu tiedusteluun. Tiedustelu puolestaan perustuu pääajatukseltaan siihen, että Venäjällä on runsas määrä maassa laittomasti olevia, jotka pyrkivät Suomen kautta länteen.

Venäjällä on aina ollut runsas määrä laittomasti maassa olevia. Tuo on Venäjän tietoista politiikkaa ja jota Venäjä säätelee mm. em. Laiton siirtolainen -operaatioilla.

Ei Suomi voi perustella itärajapäätöksiään sillä, että Venäjällä on suuri laittomasti maassa olevien potentiaali, joka pyrki juuri vain Suomeen eikä vaikka Norjaan tai Viroon. Tuo potentiaali on aina ollut ja tulee aina olemaan.

Sen sijaan Suomen tiedustelun pitäisi kyetä selvittämään Venäjän poliittisten päämäärien asettelua käyttää välineellistettyä maahantuloa offensiiveissa Suomea vastaan.

Ongelma vain on, ettei tuota Suomen tiedustelu kykene selvittämään. Taidot eivät siihen vain riitä.

Suomen tiedustelun olisi syytä hieman avata, miksi Venäjä lopetti laittomasti rajalle pyrkivien pääsyn rajavyöhykkeelle 25.1.2024. Tuota Suomen viranomaistiedustelu etenkin Rajavartiolaitoksen puitteissa ei kykene selvittämään.

Uskallan väittää, että Suomen viranomaistiedustelu Venäjän suhteen on melko heikkotasoista.

Mihin Suomen Venäjä-tiedustelu perustuu? Se perustuu pääsääntöisesti julkisiin lähteisiin ja viranomaisten kanssakäymiseen muiden maiden viranomaisten ja myös venäläisviranomaisten kanssa. Vakoojatoimintaa Suomella ei ole käytännössä Venäjällä ollenkaan. Ei siis ole agentteja. Suomella ei ole kyvykkyyttä päästä kiinni Venäjän ei-julkisiin ja salaisiin asiakirjoihin.

Rajan sulkeminen on Suomelta kuitenkin aivan oikea toimenpide niin kauan kuin käännytyslaki ei ole valmis ja voimassa, mutta kuulutan Suomen viranomaistiedustelun perään, joka ei nyt vaikuta oikein toimivalta ja tehtäviensä tasolla olevalta.

HS:n tietojen mukaan hallitukseen ei ole toistaiseksi kantautunut tietoja siitä, että Venäjä olisi muuttanut toimintatapaansa.” (HS 8.1.2024). Tuo oli aivan oikea tulkinta asioista tuolloin, mutta ei välttämättä enää.

Joka tapauksessa Venäjä on muuttanut toimintalinjaansa, mutta Suomen tiedustelu ei ole kyennyt selvittämään Venäjän muuttuneen linjan perusteita.

Onko Venäjän päämäärä saada itäraja auki niin kuin minä otaksun?

****

Jos olisin Venäjän presidentti, esittäisin FSB:lle toimintaohjeeksi jatkaa offensiivia Suomea kohtaan seuraavin sanakääntein:

Suomessa lainsäädäntöhanke maahantulon välineellistämisen torjumiseksi ja rajaturvallisuuden vahvistamiksi on viivästynyt. Ei ole varmaa, saako maan hallitus lakihankkeensa eduskunnassa läpi. Suomella on ilmiselviä vaikeuksia säätää asiassa laki, mikä mahdollistaa osaltaan meille offensiivin.

Tarkastellessa ns. käännytyslakiluonnoksen sisältöä, vaikuttaa siltä, että Suomi ei oikein itsekään tiedä eikä Suomella itsellään ole varmuutta, tulisiko Suomen noudattaa kansanvälistä oikeutta ja maan perustuslakia vai pyrkiä estämään turvapaikan hakijoita saapumista yli Venäjän vastaisen rajan tarvittaessa vaikka voimakeinoin.

Lakiluonnoksen perusteella Suomen rajaviranomaisille lienee haastavaa päättää, tulisiko turvapaikanhakuilmoituksia ottaa vastaan vai eikö pitäisi. Suomi ei siis tiedä tuota oikein itsekään. Suomi pomppii ikään kuin aidan päällä tietämättä kummalle puolelle kumartaa. Tuo on Suomen heikkous, jota meidän on tarvittaessa käytettävä hyväksi. Naudattaanko Suomi kansainvälistä oikeutta vai eikö noudata. Noudattaako vain hiukan vai eikö ollenkaan.

Tuo Suomen epävarmuus meidän on tarvittaessa syytä haastaa, mikäli se on meidän etumme mukaista. Meidän etumme mukaista on kuitenkin saada Suomen itäraja auki tavararekkaliikenteelle. Olemme saaneet Suomessa sellaista länsimaista tavaraa, jota emme saa muiden rajojen kautta yhtä helposti.

Suomen epävarmuus tarkoittaa, että Suomen rajaviranomaiset on tarvittaessa pystyttävä asettamaan rajalla valintatilanteeseen, mikäli Suomi on kyennyt ylipäätään poikkeuslakinsa säätämään. Mikäli itäraja ei aukea tavaraliikenteelle, meidän on testattava Suomen todellinen linja maastorajalla saattamalla Suomen pyrkiviä kolmansien maiden kansalaisia riittävässä määrin – jopa siis tuhansia – ylittämään koko yli 1 300 kilometriä pitkä itäraja.

Mikäli Suomen rajaviranomaiset joutuvat käyttämään rajalla voimakeinoja estämään maahan pyrkijöiden pääsyä Suomen alueelle, syntyy siitä Suomessa varmuudella samanlainen poliittinen mediakaaos, jollaisia me olemme aina nähneet vastaavissa tilanteissa. Hyvä esimerkki oli, kun kiinalaisalus kynsi kaasuputken poikki Suomenlahdella.

Kuinka Suomi toimii siinä tilanteessa, kun rajan ylittäjät ovat maastorajalla jo kilometrien tai vähintään satojen metrien päässä rajasta Suomen puolella. Tarvittaessa omat rajavartijamme estävät noiden rajan ylittäneiden pääsyn takaisin Venäjälle. Osoitetaan Suomelle, ettei sillä ole riittäviä resursseja valvoa pitkää itärajaansa, vaan se tarvitsee meidän myötämieltämme. Katsotaan, kuinka Suomi toimii sen lain kanssa, jonka mukaisesti toimiessaan sillä itsellekään ei ole selvää käsitystä lopputuloksesta. Noudattaako Suomi kansanvälisen oikeuden periaatteita vai eikö noudata.

 Intressimme on kuitenkin saada Suomen itäraja auki tavaraliikenteelle ja siksi meidän on syytä noudattaa sitä linjaa, mitä olemme noudattaneet 25.1.2024 alkaen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu