Large Scale Global Exercise 2024 -sotaharjoituksen Bomber Task Force Europe 24-3 ja Iltalehden kirjoitukset

Yhdysvaltojen 28. pommilennoston (28th Bomb Wing) B-1B Lancer -pommittaja Ellsworthista saapuneena Luleå-Kallaxin lentotukikohtaan Ruotsiin 23.2.2024. Pommittajan vierellä kaksi Gripen-hävittäjää, joiden tehtävä on turvata ja saattaa pommittajia lennon aikana. Kyse oli Bomber Task Force Europe 24-2 -harjoituksesta (BTF 24-2). Yhdysvaltalaispommittajia oli toista kertaa Ruotsissa, mutta tiettävästi ensikertaa lentokentälle laskeutuneena. Kuva on historiallinen ja otettu myös historiankirjoja varten. Alemmassa kuvassa on myös Nato-lippu, vaikka Ruotsista tuli Naton jäsenmaa hieman myöhemmin 7.3.2024. Suomessa ei vastaavaa ole koskaan nähty ja tuskin nähdään. Kuva: vapaa lähde (Yhdysvaltojen ilmavoimat, Jake Jacobsen, USAF, Staff Sgt. Jake Jacobsen).

Pääkirjoitus: B-52-pommikoneet harjoittelevat Suomen puolustamista – Venäjän-pelko oli aiemmin esteenä (IL 26.5.2024).

Viesti Putinille: B-52-pommittajat harjoittelivat Suomen puolustamista (IL 19.6.2024).

Kaksi Iltalehden viimeaikaista uutisotsikkoa koskien Yhdysvaltojen B-52-pommikoneita.

Toimittaja Lauri Nurmi kirjoittaa noissa kirjoituksissaan:

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteet kertovat Iltalehdelle, että strategiset B-52-pommikoneet harjoittelevat Suomen puolustamista osana Naton puolustussuunnitelmia.” (IL 26.5.2024).

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteet kertovat IL:lle, että harjoituksessa oli kyse Suomen puolustamisesta. Tositilanteessakaan B-52-pommikoneita ei tuotaisi lähelle etulinjaa eli Venäjän vastaista rajaa.” (IL 19.6.2024).

[B-52-pommikoneiden] harjoittelun ajoitus tuskin on sattumaa. Suomi julkistaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selontekonsa torstaina [20.6.2024]. Ilmavoimat kertoi harjoittelusta B-52-pommittajien kanssa vain vuorokautta ennen selonteon julkistusta. IL:n tietojen mukaan selonteossa painotetaan Yhdysvallat-suhteen tärkeyttä Suomen puolustukselle.” (IL 19.6.2024).

No joo….

On syytä hieman oikoa ja nuhdella niin Iltalehden toimittaja Lauri Nurmea kuin myös hänen mainitsemiansa ”ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteitä”. Nurmi ei kerro kirjoituksissaan, keitä nuo hänen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteensä ovat, mutta kovinkaan kaksisia asiantuntemukseltaan he tai ne eivät vaikuta olevan kertomansa perusteella.

On syytä korjata ja kritisoida Iltalehteä noista kirjoituksista, kun julkaistaan suurin piirtein tarkoituksellista puuta heinää ilman asiallista faktantarkastusta eri lähteistä.

****

Mikä on tämän kirjoituksen otsikossa mainittu Large Scale Global Exercise 2024?

Large Scale Global Exercise 2024 (LSGE 24) on Yhdysvaltojen puolustusministeriön (U.S. Department of Defense, kotisivut) alla tänä vuonna Euroopan komennon (United States European Command, EUCOM) koordinoima Yhdysvaltojen ympäri maailmaan tapahtuva laaja-alainen sotaharjoitus. Harjoitus on ns. C2-harjoitus eli komento- ja ohjausharjoitus (command-and-control), joita on toteutettu jo 1980-luvulta lähtien.

Jos C2-harjoitustyyppi kiinnostaa enemmän, kehotan tutustumaan vaikkapa Yhdysvaltojen kenttäkäsikirjaan nro 3-0 (FM 3-0 Operations, 10/2022).

LSGE 24-harjoitussarjaan oli sisällytetty lähes 30 osaharjoitusta, joista 11 on tänä vuonna koordinaatiota hoitavan EUCOMin vastuualueella: Allied Spirit 24, Trojan Footprint, Nordic Response 2024, Arctic Shock, Saber Strike 24 (osana DEFENDER 24 -harjoitusta Steadfast Defender 24:n alla), Immediate Response (osana DEFENDER 24 -harjoitusta Steadfast Defender 24:n alla), Swift Response 24 (osana DEFENDER 24 -harjoitusta Steadfast Defender 24:n alla), Astral Knight 24 ja BALTOPS 24 sekä lisäksi kaksi Bomber Task Force -harjoitusta.

Siis kaksi Bomber Task Force -harjoitusta.

Iltalehden uutisoimasta B-52-pommittajien lennoista lähiseuduillamme on kyse juuri toisesta Bomber Task Forcen -harjoituksesta (BTF). BTF:ään liittyen joissakin yhteyksissä Yhdysvallat on käyttänyt harjoituksen sijaan myös deployment-määritettä, mikä tarkoittaa joukkojen sijoittelua.

Bomber Task Forcella on Yhdysvaltojen ilmavoimien (United States Air Force, USAF) strateginen tehtävä, jota ilmavoimien pommikoneita koskeva komento (Global Strike Command, AFGSC) on toteuttanut jo vuodesta 2018. BTF-harjoitusten idea on kehittää kykyä toimia nimenomaan uusista ja tuntemattomista paikoista integroituen Yhdysvaltojen liittolaisten ja kumppanien kanssa. Siis nimenomaan uusista ja vielä Yhdysvaltojen asevoimille tuntemattomista paikoista.

Bomber Task Force Europe 24-3 (lyhenteenä BTF 24-3) ei ole Iltalehden kirjoittama B -52-pommikoneiden muodostama laivue (IL 19.6.2024). Bomber Task Force Europe 24-3 on Bomber Task Forcen (BTF) Eurooppaa (Europe) vuonna 2024 (24) koskeva kolmas osaharjoitus (3).

Yhdysvallat on julkaissut BTF 24-3 -harjoituksen pommikoneista kolme videota puolustusministeriön alaisella puolustuksen visuaalisen tiedon jakelupalvelukanavalla eli DVIDS-kanavalla (Defense Visual Information Distribution Service, DVIDS):

Bomber Task Force Europe 24-3:n laivue on pommilentolaivue (Expeditionary Bomb Squadron) ja Bomber Task Force Europe 24-3:n B-52-pommikoneet olivat 5. pommilennoston (5th Bomb Wing) 69. pommilentolaivueen (69th Expeditionary Bomb Squadron). En suomenna noissa käännöksissä expeditionary-sanaa. Expeditionary on käännetty sanakirjassa toisaalta retkikunnaksi, toisaalta sotilaallisena käännöksenä ulkomailla toimivaa tai ulkomaille lähetettyä. Kyse on siis erityisesti ulkomailla toimivasta sotilasyksiköstä.

Bomber Task Force Europe 24-3:een liittyen Yhdysvaltojen puolustusministeriö on kirjannut 69. pommilentolaivueen tehtäväksi suorittaa strategisia pommikonelentotehtäviä Euroopassa. Puolustusministeriön mukaan tuo komennus Euroopassa kesti kuusi viikkoa ja koostui 213 henkilöstä ja neljästä 69. pommilentolaivueen Boeing B-52H Stratofortress -pommittajasta.

Operaatioon oli sisällytetty 16 Yhdysvaltojen Euroopan liittolais- ja kumppanimaata, joista yksi oli Suomi. BTF 24-3:een osallistuvia nimettyjä liittolaismaita ovat Tanska, Suomi, Saksa, Liettua, Marokko, Norja, Puola, Espanja, Ruotsi ja Iso-Britannia. Yhdysvaltojen puolustushallinnon eri lähteissä osallistujamaat kuitenkin vaihtelevat. Yhdysvaltojen Euroopan ilmavoimien (U.S. Air Forces in Europe, USAFE) mukaan B-52-pommittajat olivat integroitu erityisesti Ison-Britannian, Ruotsin, Ranskan, Liettuan, Puolan, Saksan ja Espanjan ilmavoimiin, ei siis Suomen ilmavoimiin (USAFE 21.6.2024).

Nato on puolestaan ilmoittanut, että B-52-pommittajat osallistuivat BALTOPS 24-, African Lion 2024– ja Global Guardian 24-2 -harjoituksiin. Tuo Global Guardian -harjoitus oli jo toinen tänä vuonna. Ensimmäisessä olivat mukana B-1B Lancer -pommittajat. Global Guardian -harjoitustyypistä hieman lisää myöhemmin tässä kirjoituksessa.

Majapaikkaa pommittajat pitivät Iso-Britanniassa Royal Air Forcen (kotisivut) Fairfordin tukikohdassa (RAF Fairford, 51°40’56.0″N 1°47’24.0″W).

BTF 24-3 päättyi 20. kesäkuuta 2024. Harjoitus lentotoiminnan perusteella tapahtui ajankohtana 24.5.2024-20.6.2024.

****

Kun on ollut Bomber Task Force Europe 24-3- eli BTF 24-3-harjoitus, on ollut myös Bomber Task Force Europe 24-2 -harjoitus (BTF 24-2) ja Bomber Task Force Europe 24-1 -harjoitus (BTF 24-1).

LSGE 24-harjoitussarjaan Yhdysvallat on ilmoittanut kuuluvan Euroopassa kaksi Bomber Task Force harjoitusta (BTF), niin nuo harjoitukset ovat BTF 24-2 ja BTF 24-3.

BTF 24-2 -harjoituksessa pommittajat olivat 9. pommilentolaivueen (9th Expeditionary Bomb Squadron) B-1B Lancer -pommittajia. Majapaikkana oli Morónin tukikohta (Base Aérea de Morón, 37°10’29.0″N 5°36’57.0″W) Espanjassa. Morónin osalta harjoitus päättyi 23. huhtikuuta 2024. Morónin tukikohdasta tapahtuneen toiminnan perusteella harjoituksen ajankohta oli 24.3.2024-23.4.2024.

U.S. bombers arrive in Sweden for Bomber Task Force 24-2 (USAFE 23.2.2024).

Tuo Yhdysvaltojen Euroopan ilmavoimien sivuilta löytyvä uutisotsikko on meille suomalaisille mielenkiitoinen:

Yhdysvaltojen pommikoneet saapuvat Ruotsiin Bomber Task Force 24-2 -harjoitukseen.

Kaksi ilmavoimien 28. pommilennoston (28th Bomb Wing, siis ilman expeditionary-määritettä) B-1B Lancer -pommittajaa saapui 23.2.2024 Luleå-Kallaxin lentotukikohtaan (Luleå Airport, 65°32’37.0″N 22°07’19.0″E) Ruotsiin osallistuakseen BTF 24-2 -harjoitukseen. Kyse oli vuoden 2024 ensimmäisestä Global Guardian -harjoituksesta (Global Guardian 24-1, jota tuolloin kutsuttiin vain Global Guardian -harjoitukseksi, kun ilmeisemmin vielä toisesta ei ollut varmaa tietoa tai päätöstä). Tuo tämän vuoden aikaisempi Global Guardian -harjoitus liittyi Steadfast Defender 24 -harjoitukseen.

Hakusanalla Global Guardian (exercise) ei löydy Google– tai Gwant-hakukoneesta kovin kummoisia tuloksia, toki Global Guardian -sivu löytyy esimerkiksi Wikipediasta (Global Guardian). Guardian-sana on suomeksi vartija tai suojelija.

Global Guardian -harjoituksissa kyse on ydinaseista ja ydinasein käytävästä sodasta, jossa harjoitellaan ydinaseiden käyttöön liittyvää komentoa (command), ohjausta (control) ja viestintää (communications), siis johtamisjärjestelmiä. Todelliset ydinaseet eivät harjoituksiin toki kuulu.

A Finish Air Force fighter jet flies alongside a U.S. Air Force B-52 Stratofortress as part of exercise Global Guardian’s Bomber Task Force Europe 24-3 deployment, June 20, 2024.” (Yhdysvaltojen Euroopan komento, United States European Command 26.6.2024).

Vapaasti suomennettuna:

Suomen Ilmavoimien hävittäjä lentää 20.6.2024 Yhdysvaltain ilmavoimien B-52 Stratofortress -pommittajan rinnalla osana Global Guardian -harjoitusta Bomber Task Force Europe 24-3:ssa.”.

B-52 Stratofortress -pommittajan pyrstötunnuksessa MT tarkoittaa Minotin lentotukikohtaa (Minot AFB) Pohjois-Dakotassa ja kone on 5. pommilennoston (5th Bomb Wing). 005 on sarjanumeron kolme viimeisintä numeroa, AF tarkoittaa ilmavoimia (Air Force) ja AF-tunnuksen alla vielä vuosi, jolloin kone on tilattu, mutta sitä en saanut kuvasta selvää. Vierellä on suomalainen Hornet-hävittäjä tunnuksella HN-429. Kuva lienee otettu Norjan länsipuolen maisemissa todennäköisemmin Pohjanmeren päällä 20.6.2024. Kuva: vapaa lähde (Yhdysvaltojen Euroopan komento, United States European Command 26.6.2024).
Yhdysvaltojen B-1B-pommittaja pyrstötunnuksella EL288W Luleå-Kallaxin lentotukikohdassa päivämäärällä 23.2.2024. Pyrstötunnuksessa EL viittaa lennoston kotipakkaan, joka on Ellsworth. Tuo pyrstötunnus viittaa myös uudistettuun koneeseen. Kerta oli toinen, kun yhdysvaltalaispommittajia oli Ruotsissa, mutta ilmeisemmin ensim-mäinen, kun pommittaja oli laskeutuneena lentotukikohtaan. Tuosta en kuitenkaan ole täysin varma. Luleå-Kallaxin lentotukikohta on nimetty Yhdysvaltojen käyttöön sotilasalueena maiden kahdenvälisessä uudessa puolustusyh-teistyösopimuksessa. Ruotsi ei vielä helmikuussa ollut Naton jäsenmaa, jäsenyys astui voimaan 7.3.2024. Matkaa Suomen rajalle Haaparantaan on vajaa sata kilometriä. Suomi tuskin koskaan sallii yhdysvaltalaispommittajille laskeutumista vastaavasti esimerkiksi Rovaniemen lentokentälle. Kuva: vapaa lähde (Ruotsin puolustusvoimat, Jesper Sundström, Försvarsmakten, Jesper Sundström).

****

Mielenkiintoista tässä on se poiketen Ruotsista, etteivät B-52- ja B-1B Lancer -pommittajat ole koskaan harjoitelleet Suomen ilmatilassa eivätkä koskaan laskeutuneet harjoitusten yhteydessä suomalaiselle lentokentälle. Ei presidentti Sauli Niinistön aikaan eikä presidentti Alexander Stubbin aikaan.

B-1B-pommittajien vierailua ensi kertaa lähes Nato-Ruotsissa ei Suomessa paljon uutisoitu. Presidenttinä Suomessa tuolloin oli siis vielä Sauli Niinistö. Stubb astui virkaan 1.3.2024.

Task Force Europe 24-1 -harjoitus pidettiin puolestaan jo vuoden 2023 puolella. BTF 24-1 -harjoituksessa neljä pommittajaa oli 9. pommilentolaivueen (9th Expeditionary Bomb Squadron) B-1B Lancer -pommittajia, jotka saapuivat 12. lokakuuta 2023 Fairfordin tukikohtaan Iso-Britanniaan. BTF 24-1:n harjoitusaluetta oli Euroopan lisäksi Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä. Tuolloin syksyllä samoihin aikoihin alkoivat sotatoimet Gazassa.

BTF 24 -harjoitukset, joita on siis ollut vuoden 24 osalle kirjattuna jo kolme kappaletta, ovat kestäneet yleensä noin kuukauden päivät. BTF 24-1 päättyi 10. marraskuuta 2023, mutta kahden pommittajan oli määrä lähteä 15.11.2023. Viimeinen B-1B-pommittaja läksi vaadittujen korjaustoimenpiteiden vuoksi kuitenkin vasta 4. joulukuuta 2023.

Kahden B-1B-pommittajan visiitti BTF 24-2:een kirjattuna Ruotsissa helmikuun lopulla on poikkeus virallisemman oloiseen harjoituksen 24.3.2024-23.4.2024-aikatauluun. On myös huomattava, 28. pommilentolaivue ei ole kirjattu expeditionary-laivueeksi. Ehkäpä tuo Ruotsi-episodi pommikoneilla Global Guardian -harjoitukseen liittyen tuli BTF 24-2:een eräänlaisena ylimääräisenä.

****

Bomber Task Force Europe 24-3 -harjoitukseen liittyy Norjan rannikon tuntumassa pieni mielenkiintoinen yksityiskohta.

Boeing E-6B Mercury. Pyrstönumero (Tail Number, Mode S code eli ICAO24 code) AE0413. Kutsumerkki (callsign) IRON 01. Rekisterinumero (Registration Number) 164386.

Boeing E-6B Mercury -tiedustelukone pyrstönumerolla AE0413. Oikeastaan tiedustelukone ei ole oikein hyvä suomennus huomioiden koneen tehtävät, mutta käytän sitä koneen laivueen nimen perusteella (reconnaissance). Kuva: vapaa lähde (AirNav RadarBox).

AE0413:n lento 20.6.2024 klo 3:50-11:22 (UTC) Yhdysvalloista Patuxent-joen tukikohdasta (Patuxent River Naval Air Station (Trapnell Field), 38°17’10.0″N 76°24’42.0″W) Norjan Ryggen tukikohtaan. Lento takaisin samaan lentokohtaan tapahtui 26.6.2024 klo 10:00 alkaen (UTC). Kuva: vapaa lähde (AirNav RadarBox).

AE0413:n lento 23.6.2024 klo 5:00-10:50 (UTC) Norjan Ryggen tukikohdasta käsin Pohjanmerelle. Kuva: vapaa lähde (AirNav RadarBox).

Kyse on Yhdysvaltojen laivaston 3. ilmatiedustelulaivueesta eli VQ-3:sta (Fleet Air Reconnaissance Squadron 3, VQ-3), jonka IRON 01 -kutsumerkki on johdettu lentueen kutsunimestä (nickname), joka puolestaan on Ironmen. Laivaston 4. ilmatiedustelulaivueen eli VQ-4:n kutsunimi on puolestaan Shadows. Nuo kaksi laivuetta ovat operatiivisia. Noiden kahden laivueen lennoston nimi on 1. strateginen viestintälennosto (Strategic Communication Wing 1).

Yhdysvalloilla on siis kaksi laivuetta – VQ-3 ja VQ-4 – toimittamaan Boeing E-6B Mercury -tiedustelukoneilla samaa tehtävää. Norjan rannikolla oli VQ-3. On vielä kolmas tiedustelulaivue lyhenteeltään VQ-7 (Fleet Air Reconnaissance Squadron 7), jota kutsutaan nimellä Roughnecks. VQ-7 on VQ-3:n ja VQ-4:n koulutusyksikkö. Koneet ovat merivoimien (United States Navy, kotisivut) alla, mikä on havaittavissa myös tämän kirjoituksen AE0413-koneen (rekisterinumero 164386) kuvassa.

Muut merivoimien alla tiedossani olevat Boeing E-6B Mercury -koneet ovat koneet rekisterinumeroilla 162782, 162783, 162784, 163918, 163920, 164386, 164387, 164388, 164405, 164406, 164407 ja 164409, joista VQ-4:lle kuuluvat ainakin 162784, 164407 ja 164409. VQ-3:lle noista kuuluu 163920.

Boeing E-6B Mercury strategisena komentolentokoneena VQ-3:n tai VQ-4:n alla kuuluu Yhdysvaltojen strategisille joukoille. Boeing Mercuryn liittyen on kaksi mallia: E6A ja E6B. Sekä E-6A- että E-6B-mallien tehtävä strategisissa joukoissa on toimia viestintävälineenä etenkin ydinaseisiin liityen Yhdysvaltojen laivaston ballististen ohjusten sukellusveneille. E-6B-mallin tehtävä on puolestaan toimia ilmassa Yhdysvaltojen strategiselle komennolle (U.S. Strategic Command, STRATCOM). E-6B Mercury tarjoaa ns. NC3:n (Nuclear Command, Control, and Communications, NC3, USAF NC3), toisin sanoen ydinaseiden käyttöön liittyvän komennon (command), ohjauksen (control) ja viestinnän (communications).

Norjan rannikolla tapahtuneeseen harjoitteluosuuteen liittyivät siis ydinaseet, ydinaseiden käytön harjoittelu.

E-6B Mercury -lentokone lähetettiin Yhdysvalloista yöllä 20. kesäkuuta 2024 Norjaan Ryggen tukikohtaan (Rygge Flystasjon, 59°22’44.0″N 10°47’08.0″E) lähelle Ruotsin rajaa.

Boeing 707 -pohjaisen E-6B Mercury -koneen osallistuminen sotaharjoituksiin Euroopassa ei ole harvinaista, koneita saapuu yleensä vähintään kerran tai kahdesti vuodessa. Kone on tuttu näky Saksassa Stuttgartin ilmatukikohdassa (Heeresflugplatz Stuttgart, Stuttgart Army Airfield, 48°40’56.3″N 9°11’58.9″E) tai Englannissa Mildenhallin ilmatukikohdassa (RAF Mildenhall, 52°21’54.0″N 0°28’51.0″E). Yhdysvallat on lennättänyt E-6B Mercury -tiedustelukoneita yleensä yhtä aikaa B-1B- ja B-52-pommittajien kanssa. Kyse on ollut laajemmin nähtynä Yhdysvaltojen Global Power -tehtävistä (Global Power missions).

Nyt kone oli ensi kertaa pohjoisessa Norjan sisällä Ryggen tukikohdan muodostaessa kiintopisteen. Pohjanmeri on ollut tuttu tämän laatuiselle toiminnalle jo aikaisemmin. Kun Ruotsi ja Suomi ovat nyt Natossa, kyse lienee tältä osin ydinaseiden käyttöön liittyvästä harjoittelusta uudella alueella hieman idempänä uudesta kiintopisteestä käsin. Kyse on uusien lentokenttien integroimisesta käytäntöön harjoittelemalla. Ruotsin Luleå helmikuussa 2024 ja Norjan Rygge kesäkuussa 2024.

Tuo on luonnollisesti vain minun arvaukseni. BTF-harjoitusten idea on kehittää Yhdysvaltojen kykyä toimia nimenomaan uusista ja tuntemattomista paikoista integroituen Yhdysvaltojen liittolaisten ja kumppanien kanssa.

****

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteet kertovat Iltalehdelle, että strategiset B-52-pommikoneet harjoittelevat Suomen puolustamista osana Naton puolustussuunnitelmia.” (IL 26.5.2024).

BTF-harjoitukset puolustussuunnitelmineen lähtevät Yhdysvalloista, ei niinkään Natosta. Harjoituksissa ei ole koskaan kyse jonkin yksittäisen Nato-maan puolustamisesta vaan tietyn alueen puolustamisesta. Harjoituksia ei laiteta pystyyn koskaan jonkin yhden jäsenmaan lähtökohdista.

Ketkä tai mitkä ovat Lauri Nurmen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteet, jotka suoltavat kuta kuinkin tuollaista? Kun ladellaan tuollaisia epämääräisyyksiä, he tai ne olisi Iltalehden julkistettava, jotta heidän tai niiden asiantuntemusta voitaisiin tietolähteenä arvioida. Ei ole ensimmäinen kerta, kun olen kummastellut Nurmen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteiden kertomaa. Etteivät nuo ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteet olisi vain oma sopukka Nurmen aivoissa?

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteet kertovat IL:lle, että harjoituksessa oli kyse Suomen puolustamisesta. Tositilanteessakaan B-52-pommikoneita ei tuotaisi lähelle etulinjaa eli Venäjän vastaista rajaa.” (IL 19.6.2024).

Alla oleva kuva on blogikirjoituksesta otsikolla Kaksi tapahtumaa – Itämeri 12.3.2023 ja Mustameri 14.3.2023 eikä Venäjä ole tehnyt koskaan ennen vastaavaa (US-blogi 16.3.2024). Kuva osoittaa, että B-52-pommikoneita on lennellyt tähänkin saakka hyvin lähellä etulinjaa ja myös lähellä Helsinkiä. 60-0026-pommikone on yhtä kuin Boeing B-52H Stratofortress -pommikone.

60-0026-pommikoneen NOBLE61-lento Suomenlahdella 12.3.2023, jolloin Suomi ei vielä ollut Naton jäsenmaa. Yhdysvaltalaispommittaja lensi kohti Suursaarta niin äärimmillään kuin se oli mahdollista loukkaamatta Suomen ja Venäjän ilmatilaa. Käännös kohti Viron ilmatilaa tapahtui viime hetkellä. Lentoreitin siniset pisteet ovat lennon toisiotutkavastainpisteitä. Toisin sanoen pisteitä, joiden kohdalta lentotietosignaaleja on lähetetty. Kuva: vapaa lähde (kuvakaappaus ADS-B.NL-lentoseurantasivustolta).

B-1B- ja B-52-pommikoneet ovat siis jo käyneet hyvin lähellä Venäjän länsirajaa. Niin vaikka Baltian maissa, Puolassa kuin Ukrainassa. Harjoitusaika ja sota-aika ovat toki kaksi erilaista aikaa, mutta Nurmen ”ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähteet” eivät nyt oikein vakuuta, miksi harjoitustoimintaa ei voisi toteuttaa myös Suomen ilmatilassa ja lisäksi myös Suomen maaperällä olevista lentokentiltä käsin Ruotsin tapaan.

[B-52-pommikoneiden] harjoittelun ajoitus tuskin on sattumaa. Suomi julkistaa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selontekonsa torstaina [20.6.2024]. Ilmavoimat kertoi harjoittelusta B-52-pommittajien kanssa vain vuorokautta ennen selonteon julkistusta. IL:n tietojen mukaan selonteossa painotetaan Yhdysvallat-suhteen tärkeyttä Suomen puolustukselle.” (IL 19.6.2024).

Tuolla nyt menneellä BTF-harjoituksella ei todellakaan ole mitään tekemistä minkään Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon kanssa.

****

Suomi on Naton toiseksi tuorein jäsenmaa päivämäärästä 4.4.2023 alkaen. Monelle täällä Suomessa asia on varsin uusi ja siksi osaltaan vielä mielenkiintoinen – myös suomalaismedialle. Nato-rytmiin ei vielä ole oikein täällä Suomessa totuttu.

Olisi kuitenkin toivottavaa, ettei suomalaismediassa Natoa ajateltaisi jotenkin kaikkivoipaisena ihmeentekijänä, josta suomalaismedian pitää keksiä kaikkia ylivertaisia ominaisuuksia ja tekoja Suomelle. Erityisen vaarallista on se, että kaikki mitä Nato lähialueillamme tekee, olisi päätetty ja mitoitettu Suomen turvallisuuden vuoksi. Ikään kuin Suomi olisi ylivertainen jäsenmaa, jota varten Nato toimii.

On nyt hieman samanlaista ilmapiiriä ja viestintää, mitä meillä oli aikanaan kylmänsodan aikaan Neuvostoliittoa kohtaan. Toivottavasti suomalaismediassa eikä ainakaan suomaisessa poliittisessa elämässä Neuvostoliittoa ei ole korvattu nyt Yhdysvalloilla ja Natolla.

Kohtuus siis kaikessa.

Pysytään viestinnässä lähellä varmistettua totuutta ilman venäläistyyppistä propagandaa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu