Pakotteista huolimatta puutavaran ja puunjalostustuotteiden kuljetus Valko-Venäjältä EU-maihin tapahtuu Kazakstanin ja Kirgisian kautta

Kazakstan, Uzbekistan, Kirgisia. Keski-Aasia siis. Perusongelma on nyt se, että sekä Venäjä että Valko-Venäjä kykenevät tehokkaasti kiertämään EU-pakotteita noiden kolmen Keski-Aasian valtion kautta niin, että myös nuo kolme valtiota hyötyvät. Tuo porsaanreikä on saatava tukittua. Kuva: kuvakaappaus Ylen jutusta otsikolla Pakotteiden piirissä olevat tuotteet ovat voineet mennä rajan yli suoraan Venäjälle – epäilyttävä kasvu vientiluvuissa paljastaa ongelman 3.3.2023.

Yllä oleva kuvakaappauskuva löytyy siis jutusta otsikolla Pakotteiden piirissä olevat tuotteet ovat voineet mennä rajan yli suoraan Venäjälle – epäilyttävä kasvu vientiluvuissa paljastaa ongelman (Yle 3.3.2023).

Tämä kirjoitus käsittelee yhtenä pienenä esimerkkinä sitä, miten Venäjä ja Valko-Venäjä kiertävät EU-pakotteita kolmansien maiden kautta. Huolestuttavaa tässä on se, että jotkin EU-maat ovat katsoneet tuota toimintaa läpi sormien puuttumatta pakotteiden kiertoon. Kyse on siitä, että EU-pakotteet katsotaan sinänsä yleisellä tasolla hyväksyttäviksi, muttei välttämättä silloin, kun ne koskevat maan omaa taloutta.

Jopa sellaiset maat, joita pidämme kärjekkäimpinä Venäjän vastustajina ja pakotteiden kannattajina, ovat lepsuilleet pakotemääräysten valvonnassa.

EU asetti Valko-Venäjää vastaa pakotteita melko tarkasti vuosi sitten päivämäärällä 2.3.2022. Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan kuutta päivää aiemmin. Venäjän hyökkäysalusta oli heti sodan alkupäivistä Valko-Venäjä (US-blogi 1.3.2023). Valko-Venäjän on ollut selkeä sodan osapuoli jo sodan alkumetreiltä. Tuosta huolimatta EU:n toimet ja myös pakotetoimet Valko-Venäjää vastaa ovat olleet melko maltillisia.

Euroopan unionin neuvoston asetus otsikolla Valko-Venäjän tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 765/2006 muuttamisesta (Neuvoston asetus (EU) 2022/355 2.3.2022) ja neuvoston päätös otsikolla Valko-Venäjän tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun päätöksen 2012/642/YUTP muuttamisesta (Neuvoston päätös (YUTP) 2022/356 2.3.2022).

Nuo kaksi asiakirjaa sanktioivat Valko-Venäjän puutavaraa ja puutuotteita, jotka on kirjattu tuotekoodina 44 (yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodi): puu ja puusta valmistetut tavarat; puuhiili. Sanktio on kirjattu 2022/355-asetuksen 1 o artiklaan. Tuotekoodin 44 alla ovat mm. sahatavara, laudat, vaneri, lastulevy, puupelletti ja briketti sekä vastaavat puutuotteet. Käytän jatkossa tuotekoodissa 44 pakotteiden alaisista tuotteista nimitystä puutavara ja puutuotteet riippumatta mitä ne todellisuudessa ovat olleet määritelmän sisällä.

Siirtymäkausi pakotteiden täysimääräiselle voimaantulolle kesti kesäkuun 4. päivään saakka. Toisin sanoen kauppoja ja tavaratoimituksia voitiin toteuttaa kesäkuun 4. päivään saakka.

****

Tämä blogikirjoitus perustuu Valko-Venäjän tutkimuskeskuksen (Беларусский расследовательский центр, БРЦ, Belarusian Investigative Center, BIC) julkaisemaan hyvään artikkeliin (БРЦ 20.12.2022). Tämä kirjoitus referoi tuota artikkelia.

Valko-Venäjän tutkimuskeskus on alusta, joka on riippumattomien tutkivien toimittajien käytössä, ja sen artikkelit ovat pitkälti tutkivaa journalismia. Kyse on presidentti Aleksandr Lukašenkan hallinnon vastaisesta oppositiovoimista tutkivan journalismin alueella. Käytän tässä kirjoituksessa Valko-Venäjän tutkimuskeskuksesta lyhennettä BIC (kyrillisin aakkosin БРЦ).

Tässä kirjoituksessa kyrillisin aakkosin kirjoittuja yritysnimiä ei välttämättä ole käännetty suomen kielelle käännösohjeen mukaisesti, mikäli yrityksellä on esimerkiksi tunnettu englanninkielinen nimi.

Edellisessä luvussa mainittujen EU-pakotteiden asettamisen jälkeen pakotteiden alaisten puutavaran ja puutuotteiden vienti Valko-Venäjältä EU-alueelle laski alle kolmanteenkymmenenteen osaan.

Samaan aikaan puutavaran ja puutuotteiden vienti unionin alueelle Kazakstanista kasvoi 74-kertaiseksi ja Kirgisiasta noin 18000-kertaiseksi.

Luku 18 000 ei ole tuossa todellakaan mikään kirjoitusvirhe.

Sinänsä mielenkiintoista, että puutavaran ja puutuotteiden vienti Kazakstanista räjähti siitä huolimatta, että Kazakstan oli asettanut vientikiellon tietyille puulajeille jo 8.6.2022 (Министерство финансов Республики Казахстан 9.6.2022). Kieltoa jatkettiin vielä joulukuussa (Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 9.12.2022). Myös Kirgisia otti käyttöön väliaikaisia rajoituksia puunviennille (Trend 5.8.2022). On selvää, että EU-alueelle tulevan puutavaran ja puutuotteiden alkuperä ei ollut Kazakstan eikä Kirgisia. Valtaosa puutavarasta ja puutuotteista ei ole Kazakstania eikä Kirgisiaa nähnytkään.

Mistä on ja oli kysymys?

Kysymys on ja oli siitä, että puutavaraa ja puutuotteita viedään Valko-Venäjältä EU-alueelle väärennetyin asiakirjoin ja tarkoitukseen perustettujen tai valjastettujen yritysten kautta.

Kirgisialaiset yritykset, joilla on valkovenäläiset juuret, ovat tarjoutuneet pakotteiden asettamisen jälkeen toimittamaan suoraan pakotteiden kohteena olevia tuotteita EU:hun väärillä asiakirjoilla. Tiedossa on ainakin kolme tällaista yritystä. Yksi yrityksistä kuljettaa jopa junavaunuissa puupellettejä EU-Eurooppaan.

EU-maista liiketoimintaan ovat sotkeutuneet Puola, Latvia ja Liettua. Myöhemmin kirjoituksesta käy ilmi, ettei Liettua ole sellainen maa, jonka viranomaiset olisivat lepsuilleet pakotteiden valvonnassa, mutta oleminen Valko-Venäjän rajanaapurimaana tuo kuitenkin haasteita valvonnalle.

Rahallinen arvo puutavara- ja puutuotekaupalla tässä kuviossa on sinänsä vähäinen. BIC:n mukaan Kazakstanin ja Kirgisian kautta viime vuonna kyse oli 30 miljoonasta eurosta. Toimintamalli on kuitenkin samanlainen kuin niissä tuotteissa ja tuoteryhmissä, joissa pakotevuodot kolmansien maiden avulla ovat merkittäviä myös rahallisesti. Toimintamalli pakotteiden kierrossa pätee niin Valko-Venäjään kuin Venäjään.

****

Toisin kuin meillä on ollut melko yleinen käsitys, viime vuosina merkittävä osa Valko-Venäjän viennistä on ollut puutavaraa ja puutuotteita. Vienti ollut jopa niin merkittävää, että maan metsäpinta-ala on pienentynyt. Global Forest Watchin (kotisivut) mukaan Valko-Venäjän metsäpinta on pienentynyt 11 prosenttia viimeisen 11 vuoden aikana (Global Forest Watch, Tree cover loss in Belarus (1), Global Forest Watch, Tree cover loss in Belarus (2)). Metsähakkuiden huippu saavutettiin vuonna 2016, kun öljyn maailmanmarkkinahinnan laskiessa Aleksandr Lukašenka alkoi etsiä muita tapoja täydentää budjettia kuin venäläisöljyn välitys.

Vuoteen 2020 mennessä Valko-Venäjä oli noussut 9. sijalle EU-maiden suurimpien puutavaran ja puutuotteiden toimittajista (The World Integrated Trade Solution (WITS), European Union Wood Imports by country in US$ Thousand 2020). Vuoden 2021 alussa puun maailmanmarkkinahinnat alkoivat nousta nopeasti ja olivat myöhemmin keväällä ennätyskorkeita. Valko-Venäjä vei puutavaraa ja puutuotteita vuonna 2021 peräti 2,3 miljardin dollarin arvosta, kun vuotta aiemmin vienti oli 1,6 miljardia dollaria. Kaksi kolmasosaa tuosta viennistä tapahtui EU:hun CN-tuotekoodilla 44.

Vuonna 2021 puutavaran ja puutuotteiden vientimäärät rikkoivat kaikki ennätykset. EU-maista oli muodostunut Valko-Venäjän päämarkkina-alue. EU:n kanssa puutavara- ja puutuotekauppa oli Valko-Venäjälle kannattavampaa kuin vaikkapa Venäjän tai Kiinan kanssa.

EU:ssa Puola, Liettua, Latvia, Saksa ja Hollanti olivat suurimmat Valko-Venäjän puutavaran ja puutuotteiden ostajat.

****

Pakotteiden seurauksena kesäkuusta 2022 alkaen puutavaran ja puutuotteiden toimitukset Valko-Venäjältä EU-alueelle supistuivat Eurostatin tietojen mukaan alle kolmanteenkymmenenteen osaan.

Puutavaran ja puutuotteiden (CN-koodi 44) tuonti Valko-Venäjältä EU-maihin aikavälillä tammikuu 2021 – lokakuu 2022. Eniten Valko-Venäjältä ennen pakotteiden astumista voimaan puuta ja puutuotteita vietiin Puolaan (punainen viiva). Tämä on vain virallinen tilasto. Todellisuus on vallan muuta Valko-Venäjän viennin romahtamisesta. Kuva: vapaa lähde (Eurostat).

Valko-Venäjän puutavaran ja puutuotteiden tuontikielto johti viime kesänä puutuotteiden pulaan joissakin EU-maissa – lähinnä Puolan ja Baltian maiden markkinoilla (Office Life 9.6.2022, Белорусы и рынок 26.6.2022).

****

Puola osti osan tarvitsemastaan puutavarasta ja puutuotteista Puolaan rekisteröidyn yhtiön nimeltä BLK Trading, Sp. Z O.o. (kotisivut, NIP 5252632110) kautta. Yritys on toiminut Puolassa jo vuodesta 2016, mutta se on Valko-Venäjän metsäyhtiön – Borwoodin – tytäryhtiö (ОАО «Белорусская лесная компания», Belarusian Forestry Company, Borwood, kotisivut, УНП 190119648) (Belta 26.1.2016). Yritys on rekisteröity Puolassa yksityisenä oikeushenkilönä, mutta sen omistaja on Valko-Venäjän valtion omistama puunjalostusyritys Mostovdrev (ОАО «Мостовдрев», kotisivut, УНП 500126145).

Puolaan rekisteröity, mutta valkovenäläisessä omistuksessa oleva BLK Trading on toimittanut Puolaan yhdeksän valkovenäläisen puutavara- ja/tai puutuotevalmistajan tuotteita. Nuo yritykset ovat puolan kielellä Gomeldrew SA (ОАО «Гомельдрев», УНП 400021353) Reczicadrew SA (ОАО «Речицадрев», kotisivut, УНП 400025915), Borisowdrew SA (ОАО «Борисовдрев», kotisivut, УНП 600012256),  Mogilewdrew SA (ОАО «Могилевдрев», kotisivut, УНП 700049449), Mostowdrew SA (ОАО «Мостовдрев», kotisivut, УНП 500126145), FanDOK SA (ОАО «ФанДОК», kotisivut, УНП 700060473), Witsebskdrew SA (ОАО «Витебскдрев», kotisivut, УНП 300187428), Nowoswerzanski zakład leśny SA (ОАО «Новосверженский лесозавод», kotisivut, УНП 690301926) ja Mozyrski zakład obróbki drewna SA (ОАО «Мозырский ДОК», kotisivut, УНП 490617960).

Esimerkkinä Valko-Venäjän valtion mukana olemisesta kuviosta on se, että esimerkiksi Gomeldrew SA kuuluu Valko-Venäjän metsäyhtiö Borwoodiin (Borwood, ОАО «Гомельдрев»).

Oleellista rahansiirroista Puolasta Valko-Venäjälle on Puolaan rekisteröidyn BLK Tradingin rahasiirrot puumateriaalikauppoihin liittyen Valko-Venäjän valtion omistaman puunjalostusyritys Mostovdrevin välillä. Syyskuun lopussa BLK Trading tilitti Valko-Venäjälle 17 miljoonaa dollaria, mutta tuo tilitys ei olisi tuotekoodin 44 mukaista tuotteista, vaikka BLK Tradingin sivuilla luetteloidut puutuotteet ovatkin tuotekoodin 44 mukaisia tuotteita (MDF-, lastu-, vaneri-, kuitu- HDF ja huokoiset puukuitulevyt sekä huonekalupaneelit ja puuhake).

Tuossakin olisi niille EU-viranomaisille tutkimista, joiden vastuulla on EU-pakotteiden toimeenpanon valvonta. Siis onko tilitystuote sama kuin toimitustuote.

Valko-Venäjä valtiona vaikuttaa siis olevan voimallisesti mukana pakotteiden kiertämiskuvioissa.

Syyskuussa BLK Tradingin Euroopan myyntiosaston johtaja Daniel Staniszewski (Linkedin, Daniel Staniszewski) perusti Puolaan uuden yrityksen nimeltään 3S Trading (компания «3S Trading», 3S Trading Sp. Z O.o., NIP 5671926684). Kyseinen yritys on rekisteröity samaan osoitteeseen kuin BLK Trading. Yrityksen toimialana on myös puun myynti ja puutuotteiden valmistus.

Liettuassa tilanne on pitkälti samanlainen kuin Puolassa. Molemmat maat ovat Valko-Venäjän rajanaapureita. Ennen EU-pakotteiden voimaanastumista Liettua oli suuri valkovenäläisen puutavaran ja puutuotteiden ostaja, mutta nyt tuonti on aktiivista Kazakstanista ja Kirgisiasta. Puolan ja Liettuan välillä vaikuttaisi kuitenkin olevan eroja siinä, miten tehokkaasti viranomaiset valvovat pakotteiden toteutumista.

****

Kun Valko-Venäjällä maan pinta-alasta 40 prosenttia on metsää (Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, Лесной фонд), Kazakstanissa pinta-alasta metsää on vain 5 prosenttia (Қазақстан Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігі, Ұлттық статистика бюросы). Kirgisiassa metsää on suurin piirtein saman verran – 5,6 prosenttia pinta-alasta (Министерство Юстиции Кыргызской Республики).

Suomen pinta-alasta vastaavasti noin 77 prosenttia on metsää ja Ukrainan 17 prosenttia. Valko-Venäjällä metsää siis kuitenkin myös riittää.

Valkovenäläinen mäntymetsä ei poikkea suomalaisesta mäntymetsästä. Suomen tapaan Valko-Venäjä on harvaanasuttu. Oheinen kuva voisi olla yhtä hyvin Suomesta. Toisin kuin me luulemme, Valko-Venäjä on edelleen hyvin puurikas maa. Kuva: vapaa lähde (valtion metsätalouslaitos Bjagomlskin metsätila, Дзяржаўная лесагаспадарчая ўстанова «Бягомльскі лясгас»).

Kun Valko-Venäjää koskevat pakotteet tulivat voimaan, puutuotteiden vienti Kazakstanista EU:hun kasvoi 74-kertaiseksi ja Kirgisiasta lähes 18000-kertaiseksi, jos verrataan tuontia samaan ajanjaksoon vuonna 2021.

Kun lähtömäärät ovat pieniä, kasvuprosentit voivat olla suuria. Puutuotekaupasta Kazakstaniin ja Kirgisiaan virrannut rahamäärä ei ole kuitenkaan suuri, mutta syntynyt ja tässä blogikirjoituksessa esitetty kuvio kuvaa sitä, miten pakotteita aktiivisesti kierretään.

Импорт древесины в ЕС из Центральной Азии on suomeksi puun tuonti Keski-Aasiasta EU:hun. Запрет на поставки российской древесины on suomeksi Venäjän puun toimittamisen kieltäminen (heinäkuun puoliväli 2022). Запрет на поставки белорусской древесины on suomeksi Valko-Venäjän puun toimittamisen kieltäminen (kesäkuun puoliväli 2022). Казахстан on Kazakstan ja Кыргызстан on Kirgisia. Johtopäätöksenä kuviossa on se, että puutavaran ja puutuotteiden tuontikiellot Venäjältä ja Valko-Venäjältä on merkinnyt noiden maiden tuotteiden vientiä EU-alueelle Kazakstanin ja Kirgisian kautta. Pystyasteikon yksikkö on tuhatta euroa. Kuva: Valko-Venäjän tutkimuskeskus BIC, kirjoitus otsikolla В обход санкций. Беларусское дерево везут в ЕС по фальшивым документам 20.12.2022).

Pakotteiden kiertämiskuvioon liittyy myös se, miten yksityinen valkovenäläinen osaamiskeskus Quality Standard (Группа компаний «Стандарт качества», kotisivut) tarjoaa palveluitaan tavaroiden epäsuoraan jälleenvientiin EU:sta Valko-Venäjälle Kirgisian kautta (esim. Inier Logistics).

****

Valko-Venäjän tutkimuskeskuksen (BIC) toimittajat halusivat selvittää, olisiko mahdollista rekisteröidä valkovenäläinen puutavara ja puutuote kirgisialaiseksi puutavaraksi ja puutuotteeksi EU-alueelle toimitettaviksi.

Toimittajien asiaa kysyessä ja asiakkaaksi tekeytyessä em. valkovenäläinen osaamiskeskus Quality Standard tarjosi toimittajille yhteistyötä kirgisialaisen KG Certificate -yrityksen (ОсОО «Сертификат КейДжи», ИНН 02601202210205) kanssa.

KG Certificate auttaa valkovenäläisiä puunteollisuusyrityksiä hankkimaan kirgisialaisia asiakirjoja puutavaralleen ja puutuotteilleen läpäisemään siten EU:n tullijärjestelmää, mikäli EU:n tullijärjestelmä ei ole tehtäviensä tasalla.

Kirgisialaisen KG Certificaten (ОсОО «Сертификат КейДжи») sertifikaattipapereita päämääränä viedä valkovenäläistä puutavaraa tai puutuotteita EU-alueelle. Sertifikaatissa on AWFS-, iwpa-, WMIA- ja WMSA-yhdistysten (association) logoilla tuskin on mitään tekemistä asiakirjan hyväksyttävyyden kanssa ja niitä lienee käytetty ilman yhdistysten lupaa. Luvattomuudesta kertoo ehkä myös se, ettei WMSA-yhdistystä (Woodworking Machinery Suppliers Association) ole enää edes olemassa. Tuollaisilla ja tuon laatuisilla asiakirjoilla ei pitäisi olla mitään merkitystä tullin toimintaan selvitessä tuotealkuperää ja maahantuonnin edellytyksiä. Kuva: Valko-Venäjän tutkimuskeskus BIC, kirjoitus otsikolla В обход санкций. Беларусское дерево везут в ЕС по фальшивым документам 20.12.2022).

Yllä olevassa sertifikaattipapereissa on hienoja yrityslogoja neljästä yrityksestä, jotka ovat:

  • AWFS® (Association of Woodworking & Furnishings Suppliers®, kotisivut).
  • iwpa (The International Wood Products Association, kotisivut)
  • WMIA (Woodworking Machinery Industry Association, kotisivut)
  • WMSA (Woodworking Machinery Suppliers Association) on suljettu pysyvästi.

Epäilen, ettei noilla yrityksillä ole paljonkaan tekemistä KG Certificaten kanssa.

Kirgisialaisen KG Certificaten perustajista Oleg Nartšuk (Олег Нарчук) on entinen Valko-Venäjän Gosstandartin (Госстандарт, kotisivut) työntekijä. Gosstandart on yhtä kuin Valko-Venäjän tasavallan standardointikomitea.

Oleg Nartšuk on tormistautunut myös Venäjällä järjestellessään standardointiyrityksiä myös sinne (ООО «Стандарт Качества», ИНН 7725262126 ja ООО «СТБ-Альянс», ИНН 6732199642). Kyse Venäjän suhteen lienee samasta kuin Valko-Venäjän suhteen. Pakotteiden kiertämiseen pystyville ”konsulteille” löytyy Valko-Venäjältä ja Venäjältä kysyntää.

Oleg Nartšuk oli aiemmin Quality Standard -yrityksessä yksi omistajista. Quality Standard on siis yritys, joka tarjoaa tai on tarjonnut palveluita pakotteiden kiertämiseksi.

Импорт товаров в Республику Беларусь в условиях санкций. Комплексная релокация производства для поставок продукциив страны ЕС и США.” (РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен»)

Vapaasti suomennettuna:

Pakotteiden alaisten tavaroiden tuonti Valko-Venäjän tasavaltaan. Monimutkaisen tuotannon siirtäminen tuotteiden toimittamista varten EU:hun ja Yhdysvaltoihin.

Oheinen on Oleg Nartšukin 22. lokakuuta 2022 pitämän webseminaariluennon otsikko. Seminaarissa käsiteltiin pakotteiden kiertämistä. Luennosta enemmän täällä.

Minulla on paljon vanhoja tuttuja Venäjällä. Kun olin ennen sodan alkua 24.2.2022 työtehtävissä Venäjällä ja tuli puhetta pakotteista, niiden toimivuus sai venäläisen keskustelukumppanin vähintään hymyyn jos ei nyt suorastaan nauruun. Pakotteilla ei ollut joko mitään merkitystä tai niitä oli sangen helppo kiertää. Uuden kiertämistavan löytäminen oli suorastaan kansanhuvi venäläisyrityksissä.

KG Certificate -yrityksen lisäksi Oleg Nartšuk on ollut mukana useissa muissa kirgisialaisissa yrityksissä: KSK Alliance (ООО «КСК Альянс», ИНН 02601201710142), KSK Alliance Testing Center (ООО «Испытательный центр КСК Альянс», ИНН 02001202010248) ja KSK Torg (ООО «КСК Торг», kotisivut, ИНН 02704202210221).

Valko-Venäjän valtio on ollut ja on edelleen hyvin aktiivinen, jotta valkovenäläisyritykset voivat kiertää pakotteita niin viedessään pakotteiden alaisia tuotteita Valko-Venäjältä EU-alueelle kuin tuodessaan pakotteiden alaisia tuotteita EU-alueelta Valko-Venäjälle. Oleg Nartšuk on mielestäni tosiasiallinen Valko-Venäjän valtion bulvaani.

****

Edellä kerrotun lisäksi Valko-Venäjän tutkimuskeskuksen (BIC) toimittajat ovat nimenneet kirgisialaista kolme yritystä, jotka toimittavat valkovenäläisiä tuotteita EU-alueelle väärillä asiakirjoilla.

Yritykset ovat Agro KG (ООО «Агро Кейджи», ИНН 02605201510103), SK.Grand (ООО «СК.Гранд», ИНН 02608202210181) ja Admit (ООО «Адмит», kotisivut, ИНН 00208202210118).

Esimerkiksi Agro KG kuljetti aluksi puupellettejä EU-alueelle vain kuorma-autoilla, mutta nyt yritys kuljettaa pellettejä junavaunuissa.

Kysyntää tuntuu EU-alueella riittävän.

Otetaan esimerkkinä noista kolmesta yrityksestä  em. Admit-yritys. Yritys on perustettu viisi kuukautta sen jälkeen, kun EU:n pakotteet olivat astuneet kaikilta osin voimaan. Yritys valmistaa puujätteestä pellettejä, brikettejä ja muita puupolttoaineita.

Vain viisi kuukautta vanhana yrityksenä Admit kertoo kotisivuillaan, että:

Admit vastaanottaa vuosittain yli 40 000 tonnia puujätettä paikallisilta kierrätysyrityksiltä” (”Каждый год Адмит получает более 40 000 тонн древесных отходов от местных компаний по утилизации.”, Admit, Древесные отходы).

Aika kova saavutus viisi kuukautta vanhalta yritykseltä. 40 000 tonnia on kuutioina hirvittävä määrä, kun huomioidaan puun tiheys ja kuinka monta kuutiota sekalaista puujätettä tarvitaan yhteen tonniin.

Admit vahvisti Valko-Venäjän tutkimuskeskuksen (BIC) toimittajille pystyvänsä järjestämään valkovenäläisten pellettien toimittamiseen EU-alueelle. Yrityksellä on tuotantolaitos Kirgisiassa, ja yhdessä valkovenäläisen tuotannon kanssa he voivat lähettää tuotteitaan EU-alueelle ja laatia tuotteille kirgisialaiset sertifikaatit ja paperit.

Yritys vakuutti BIC:n toimittajille, ettei heillä ole ollut ongelmia EU-rajan tulleissa, mutta Puolan ja Latvian kautta on parempi kuljettaa tavaraa, koska Liettuan tullivirkailijat ovat asiakirjojen suhteen vaateliaampia.

****

Liettuan tulli kiinnitti ensimmäisenä huomiota Keski-Aasiasta tulevaan puutuotetoimitusten jyrkkään kasvuun. Liettuan tullin mukaan valkovenäjäisistä ja venäläisistä tuotteista tuodaan tullille ilmoitukset, joiden mukaan ne on ostettu Kazakstanista tai Kirgisiasta. Tuotteet olisivat siis kazakstanilaisia ja kirgisialaisia (Lietuvos Respublikos muitinė 16.11.2022).

Edellä kirjatun nettilinkin perusteella Liettuan tulli on siis pitänyt em. tiedotteen perusteella huolta, että valkovenäjäisiä ja venäläisiä pakotteiden alaisia puutuotteita ei pääse maahan.

Haluamme ilmoittaa, että otettua huomioon Kirgisian ja Kazakstanin viralliset tiedot sekä näiden tavaroiden reitin epäloogisuuden, Liettuan tulli soveltaa tehostettua valvontaa näistä maista väitetysti kuljetettuun puutavaraan ja vaatii lisää asiakirjoja tuonnin perustelemiseksi.” (Lietuvos Respublikos muitinė 16.11.2022).

Edellä mainitun kolmen yhtiön lisäksi liettualainen Vivalsa-yhtiö (UAB Vivalsa, kotisivut, LT 100003151616) on mahdollisesti myös yksi yhtiö, joka on harjoittanut pakotteiden kiertämistä. Asiasta on uutisoinut liettualainen Tutkiva journalismikeskus Siena (Tiriamosios žurnalistikos centro ”Siena”, kotisivut). Aikaisemmin Vivalsa myi pellettejä Venäjältä, mutta pakotteiden voimaantulon jälkeen yritys alkoi toimittaa tiettävästi Kirgisian ja Kazakstanin tuotteita. Yrityksen varastolla on säilytetty Agro KG:n tuotteita.

Vivalsan johtaja ja osaomistaja Saulius Girčys (Саулюс Гирчис) myönsi Sienan toimittajille, että nuo pelletit ovat Valko-Venäjältä. Girčys on myös liettualainen poliitikko. Hän on osallistunut kuntavaaleihin sosiaalidemokraattisen puolueen ehdokkaana.

Tutkiva journalismikeskus Sienan ottama kuva. Saulius Girčysin esittelemät lastiin kiinnitetyt tarrat, joista käy ilmi, että puupelletillä käydään kauppaa Euroopan unionin yrityksissä, eikä missään ole kirjoitettu pakotteiden kohteena olevaa alkuperäismaata. Siuntejas: Akro KG on suomennettuna liettuan kielestä Lähettäjä: Akro KG. Gavėjas: Imetus on suomennettuna liettuan kielestä Vastaanottaja: Imetus. Toiseen tarraan on kirjattu yritys ”Agro KG” LLC («Агро Кейджи» ЖЧК), joka on kirjattu kirgisialaiseksi yritykseksi ja on siis pellettien toimittajayritys, mutta pelletit ovat kuitenkin valkovenäläistä ja tullut suoraan rajan yli Liettuaan. Kuva: Tutkiva journalismikeskus Siena (Tiriamosios žurnalistikos centro ”Siena”).

Myöhemmin Girčysin sanat on Vivalsa kiistänyt (Business & Human Rights Resource Centre, Vivalsa response 16.1.2023) samaa asiaa käsittelevän jutun tiimoilta, jonka oli julkaissut liettualainen Elektrėnų kronika (Elektrėnų kronika, ei päiväystä).

Liettuan tullin rikostutkinnan (Muitinės kriminalinė tarnyba) kuvaa pelleteistä, joka on mahdollisesti tuotu Valko-Venäjältä. Kuva: vapaa lähde (Liettuan tulli, https://www.facebook.com/Muitineskriminalinetarnyba/).

****

Austria blocking EU sanctions on Belarus banks to protect its business interests (bne IntelliNews 19.6.2021).

Vapaasti suomennettuna bne IntelliNews -julkaisun (kotisivut) uutisotsikko:

Itävalta estää EU:n pakotteet Valko-Venäjän pankkeihin suojellakseen liiketoimintaetujaan.

Noin siis jo vuonna 2021.

Itävalta on yksi Valko-Venäjän tärkeimmistä ulkomaisista sijoittajista. Vuonna 2018 Itävallan varojen kokonaismäärä Valko-Venäjällä oli 365 miljoonaa euroa. Vuodelle 2019 Itävallan keskuspankki ilmoitti 397 miljoonan euron investoinnit ja edelleen 383 miljoonan euron investoinnit vuodelle 2020. Kesällä 2020 Itävallan liittokansleri Sebastian Kurz kertoi 368 miljoonan euron sijoituksista Valko-Venäjälle, mikä teki Itävallasta toiseksi suurimman sijoittajan maassa vastaten yli 8 prosenttia kaikista Valko-Venäjälle tehdyistä ulkomaisista sijoituksista.

Presidentti Aleksandr Lukašenka on ollut haltioissaan itävaltalaisista aina näihin päiviin saakka. Yksi itävaltalaisyritys on ollut ylitse muiden. Ei Itävallalla ole ollut huonoja suhteita myöskään Venäjään ja presidentti Vladimir Putiniin.

Tuo yksi yritys on itävaltalaislähtöinen Kronospan (kotisivut). Yritys on puutavaratuotteiden suuri valmistaja. Kronospan koostuu useista yhtiöistä, jotka keskittyivät Kyproksella sijaitsevan Kronospan Technical Holdings Limitedin ympärille. Sittemmin nimetty kyproslainen yritys kuuluu Mansaarella sijaitsevalle yritykselle, jonka taas omistaa liechtensteinilainen säätiö.

Yrityksen todellinen omistus on hyvin häivytetty. Jos joku sanoisi minulle, että yrityksen taustalla on myös vaikkapa venäläistä varallisuutta ja omistusta, ehkäpä uskoisin. Toistaiseksi ei minulle kukaan ole noin sanonut. Suomalainen tutkiva journalismi voisi selvittää Kronospanin omistusta.

Yrityksellä on ollut vaikeuksia pitää monien tuotantolaitosten tuotanto vastuullisena etenkin saastuttamiskysymyksissä ja työturvallisuuskysymyksissä (Žebříček za rok 2018 pro skupinu formaldehyd, Žebříček za rok 2018 pro skupinu mutagenní látky, Western Mail 11.1.2002, Liverpool Daily Post 24.1.2003 jne.).

Lukashenko pledges support to Kronospan in building furniture factory (BelTA 21.6.2021).

Vapaasti suomennettuna valkovenäläisen БелТА-uutistoimiston (kotisivut) uutisotsikko:

Lukašenka lupaa tukea Kronospanille huonekalutehtaan rakentamisessa.

Huomioikaa tuon jutun ajankohta vuonna 2021, jolloin Itävalta esti valkovenäläispankkeihin kohdistettavat EU-pakotteet.

Kronospan allekirjoitti jo vuonna 2010 investointisopimuksen Valko-Venäjän hallituksen kanssa. Osana sopimusta yhtiö rakensi vuosina 2012-2016 viisi suurta tuotantolinjaa Mogileviin (Могилёв, 53°55’00.0″N 30°21’00.0″E) ja Smorgoniin (Сморгонь, 54°29’01.0″N 26°24’00.0″E) valmistamaan lastulevyä, laminoitua lastulevyä, MDF-levyä, puutuotepäällysteitä (esim. melamiini) ja lattiapäällysteitä.

Kronospanin sijoitukset valkovenäläiseen puunjalosukseen ovat olleet melko massiivissa yli vuosikymmenen ajan (Wood Based Panels International (wbpi) 15.3.2013).

Kronospanilla on Valko-Venäjällä kaksi yhtiötä: Kronospan OSB Mogilev ja Kronospan FLLC. Kronospanilla on Venäjällä yhteensä peräti seitsemän yhtiötä: OOO Kronospan, OOO Kronospan Elektrogorsk, OOO Kronospan Bashkortostan, ООО Kronospan Igorevskaya, LLC Kronospan Kaluga, LLC Ultra Décor Rus ja Kronospan Chaadaevka LLC (Kronospan, Europe).

Kronospan on the “list of shame”. The plants in Russia are still operational (World Today News 2.4.2022).

Vapaasti suomennettuna World Today News -julkaisun (kotisivut) uutisotsikko:

Kronospan on ”häpeälistalla”. Venäjän tehtaat ovat edelleen toiminnassa.

Mielenkiintoista on, tuodaanko jotakin kautta tai jollakin konstilla Kronospanin Valko-Venäjän tai Venäjän tuotantolaitosten tuotteita EU-alueelle ja myös Suomeen. Erityisesti kiinnostaa yrityksen OSB-levytuotanto.

OSB-levy on ristiin liimatuista puulastuista puristamalla valmistettu lastulevy. Levy on valmistaa halpaa ja myös myyntihinnaltaan halpaa. Kronospanilla on Liettuassa OSB-levytuotantoa (Kronospan Trading UAB). Kronospanilla on yhtiö myös Latviassa (SIA Kronospan Riga). Yhtiön Valko-Venäjän OSB-levytehdas on Mogilevissa (Kronospan OSB Mogilev).

Kronospanilla on Valko-Venäjällä Svislotšskin alueella (Свислочский район) OSB-levytuotantoon liittyvä logistiikkakeskus (Silva Logistic BY LCC, Viite 1, Viite 2).

Presidentti Aleksandr Lukašenka vierailemassa yhdessä Kronospanin edustajien kanssa Kronospanin Svislotšskin alueella sijaitsevassa OSB-levytuotannon logistiikkakeskuksessa kesäkuussa 2021. Itävaltaa ja Kronospania eivät Valko-Venäjän toimet demokratian kukistamiseksi ja Venäjän Ukrainaa vastaan käymän sodan auttamiseksi ole paljon hetkauttaneet. Kuva: vapaa lähde (Valko-Venäjän presidentin kanslia, Управление делами Президента Республики Беларусь).
Silva Logistic BY LCC:n logistikkakeskus Svislotšskin alueella. Alue rajoittuu Puolan rajaan ja alueelta on junaratayhteys Puolaan. Kuva: vapaa lähde (Silva Logistic BY LCC).
Kuva OSB-levystä. Kronospan toimittaa OSB-levyä myös Suomeen. Ainakaan minä en tuon yrityksen OSB-levyä ostaisi. Olisiko suomalaistenkin rakennusliikkeiden ja rautakauppojen syytä boikotoida yritystä, joka ei ole irtautunut Venäjältä eikä Valko-Venäjältä? Kuva: vapaa lähde (oma valokuvaotos).

****

Tässä kirjoituksessa on käsitelty Valko-Venäjältä EU-alueelle vietyä EU-pakotteiden alaista puutavaraa ja puutuotteita, mutta Valko-Venäjän keskeisimmät vientituotteet lienevät lannoitteet, lannoitteiden raaka-aineet kaliumkarbonaatin eli potaskan johdolla sekä urea. On syytä olettaa, että lannoitteita, lannoiteraaka-aineita ja ureaa, jota käytetään myös lannoittamiseen, pyritään viemään Valko-Venäjältä EU-alueelle ohi pakotteiden.

Liettualainen Tutkiva journalismikeskus Siena on tehnyt valkovenäläisen Valko-Venäjän tutkimuskeskuksen (BIC) lisäksi hyvää tutkivaa journalismia pakotteiden kiertämisasiassa valkovenäläisissä tuotteissa.

”Birių krovinių terminale” – sankcijų apėjimo pėdsakai (Siena 20.2.2023).

Google Translatorin käännös oheisesta juttuotsikosta:

”Bulkkilastiterminaali” – jäljet ​​pakotteiden kiertämisestä.

Klaipėdos BKT atlikta krata dėl sankcijų pažeidimo (Siena 23.3.2023).

Google Translatorin käännös oheisesta juttuotsikosta:

Klaipėda BKT suoritti etsinnän seuraamusten rikkomisen vuoksi.

BKT on irtolastiterminaali (biriu kroviniu terminalas).

Juttuun on kirjattu oheinen lause:

Lietuvos muitinė pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl „Sienos“ atskleisto sankcijų Baltarusijos režimui apėjimo mechanizmo. Tyrimas pradėtas įtariant tiek sankcijų pažeidimą, tiek kontrabandą.” (Siena 23.3.2023).

Google Translatorin käännös oheisesta lauseesta:

Liettuan tulli on aloittanut esitutkinnan Sienan paljastamien Valko-Venäjän hallintoa koskevien pakotteiden kiertämisen mekanismista. Esitutkinta käynnistettiin epäiltyä sekä pakotteiden rikkomisesta että salakuljetuksesta.

Galimo sankcijų apėjimo schemose – dar viena Klaipėdos įmonė (Siena 2.3.2023).

Google Translatorin käännös oheisesta juttuotsikosta:

Toinen klaipėdalainen yritys on mahdollisten pakotteiden kiertämisen piirissä.

Ehkäpä seuraava blogikirjoitus pitäisi kirjoittaa siitä, miten lannoitteita tuodaan pakotteista huolimatta Valko-Venäjältä EU-alueelle.

Yksi tällainen mielenkiintoinen valkovenäläinen lannoitetehdas on Grodno Azot (ОАО «Гродно Азот», kotisivut, УНП 500036524).

Jos emme puutu pakotekiertoon ankaralla kädellä, ylläpidämme siten niin Aleksandr Lukašenkan kuin myös Vladimir Putinin hallintoa elinvoimaisena.

Liettua asetti jo 1. helmikuuta 2022 – Yhdysvaltojen asettamien pakotteiden vuoksi – Klaipedan satamaan suuntautuvien Valko-Venäjällä valmistettujen kaliumlannoitteiden kauttakulkusaarron, mikä sulki päävientireitin yhdeltä Valko-Venäjän tärkeimmältä hyödykeryhmältä (Center for Eastern Studies (OSW) 29.4.2022).

****

EU:n ja EU-maiden on syytä tehostaa toimia estää pakotevuodot kolmansien maiden kautta. Kyse on venäläistä ja valkovenäläisitä tuotteista, joita yritetään tuota EU-alueelle ja toisaalta EU-alueella tuotetuista korkean teknologian länsituotteista, joita yritetään viedä Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Kun jokin toimiva pakotteiden kiertotapa on löytynyt jollekin teollisuuden alalle, vastaavaa tapaa sitten yritetään sovittaa myös muille teollisuuden aloille. Tuotteiden alkuperää pyritään häivyttämään esimerkiksi väärillä sertifikaattitodistuksilla ja asiakirjoilla.

Pakotteiden tehostamistoimet on kohdistettava Venäjää ja Valko-Venäjää lähellä oleviin Keski-Aasian vanhoihin neuvostotasavaltoihin. Noille valtioille on tehtävä selväksi, ettei EU salli niitä käytettävän pakotteiden kiertoon kolmansina valtioina. Jos maat eivät kykene itse estämään maiden hyväksikäyttöä pakotteiden kierrossa, EU asettaa niiden yrityksiä ja niiden päätösvaltaa omaavia taustatahoja pakotteiden alle.

Tässäkin kirjoituksessa on nimetty useita yrityksiä ja henkilöitä Keski-Aasiasta ja Valko-Venäjältä, jotka olisi syytä saada pakotteiden piiriin tavalla tai toisella tai saada muutoin aikaan toimet estämään pakoteiden kiertämistä.

Esimerkillä on ennaltaehkäisevää voimaa. Esimerkki muuttaa – siis meidän kannaltamme tervehdyttää – nopeasti toimintatapoja.

Pakotteiden piirissä olevat tuotteet ovat voineet mennä rajan yli suoraan Venäjälle – epäilyttävä kasvu vientiluvuissa paljastaa ongelman (Yle 3.3.2023).

Tuo Ylen sivuilla oleva artikkeli on hyvä ja kyse on täysin samasta asiasta, mitä käsittelin tässä kirjoituksessa. Artikkelikuva on kuvakaappaus kyseisestä artikkelista.

Kirgisia ja Kazakstan ovat nyt niin suuri ongelma pakotteissa, että EU:n ja EU-maiden on ongelmaan puututtava.

On puututtava välittömästi. EU:n 10. pakotepaketti ei todellakaan ole sitä. Kaksikäyttötuotteiden sekä aseiden ja ampumatarvikkeiden kauttakulku Venäjän lävitse on nyt 10. pakotepaketin myötä kiellettyä, mutta se ei kokonaistilannetta muuta juuri miltään osalta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu