Salainen asiakirja – Venäjän armeija suunnitteli hyökkäystä Valko-Venäjälle syksyllä 2020 ja yhteenottoa Naton kanssa

”Peitetarina suunnitelmasta 1. panssarivaunuarmeijan kokoonpanojen ja sotilasyksiköiden uudelleenryhmittelystä operaatioalueelle”. Ukrainan puolustusministeriön päätiedusteluosaston julkaisema asiakirja, jossa kuvataan Venäjän suunnitelmaa valloittaa Valko-Venäjä sotilaallisesti. Aloitussivun yläkulman СЕКРЕТНО (п. 34 Перечня) Экз. №__ -teksti tarkoittaa Salassa pidettävä (luettelon kohta 34), Kopio nro__. Kyse on valtionsalaisuudeksi luokiteltujen tietojen luettelosta. Kopiot numeroidaan ja saajat kirjataan.

Легенда о замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи”.

Vapaasti suomennettuna:

Peitetarina suunnitelmasta 1. panssarivaunuarmeijan kokoonpanojen ja sotilasyksiköiden uudelleenryhmittelystä operaatioalueelle”.

Oheinen otsikko löytyy asiakirjasta, joka puolestaan löytyy Ukrainan puolustusministeriön päätiedusteluosaston sivuilta (Головне управління розвідки Міністерства оборони України).

Ukrainan puolustusministeriön päätiedusteluosaston sivu, jolta tässä kirjoituksessa käsitelty asiakirja löytyy. Sivulta löytyy myös kello, joka laskee sodan kestoa vuorokausissa, tunneissa ja minuuteissa. Україна захищає світ -teksti tarkoittaa Ukraina suojelee maailmaa.

Asiakirja on hyvin mielenkiintoinen siitä, miten Venäjän armeija suunnitteli sotilaallista hyökkäystä Valko-Venäjälle todennäköisemmin syksyllä 2020 sen ajankohdan jälkeen, kun oli olemassa Venäjän näkemä vaara, että Valko-Venäjän oppositio ottaisi vallan Valko-Venäjällä ja länsi ehkä sekaantuisi asiaan. Julkaistussa asiakirjassa ei ole allekirjoituspäivämäärää, mutta se on laadittu Valko-Venäjällä 9.8.2020 pidettyjen presidentinvaalien jälkeen.

Ukrainan puolustusministeriön päätiedusteluosaston mukaan Venäjä oli laatinut suunnitelman tunkeutua Valko-Venäjälle ja tukahduttaa Valko-Venäjän kansan mielenosoitukset. Kyse olisi Venäjän 1. kaartin panssariarmeijan (1-я гвардейская танковая армия, в/ч 73621) valmistautumisesta hyökkäykseen Valko-Venäjän alueelle ja maan valtaaminen.

Valko-Venäjän miehitystä suunniteltiin sillä verukkeella, että Venäjän välttäisi yhteydenoton Nato-maiden kanssa, mutta pysyttäisi ja saisi Valko-Venäjän puskuriksi:

”В случае невозможности предотвратить расширение масштаба вооруженных конфликтов Российская Федерация может быть втянута в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами – членами НАТО на Западе.”

Vapaasti suomennettuna:

Jos aseellisten konfliktien laajenemista ei voida estää, Venäjän federaatio Euroopan mantereella voi joutua alueelliseen tai laajamittaiseen sotaan Naton jäsenmaiden kanssa lännessä.

Ukrainan puolustusministeriön päätiedusteluosaston julkaisema asiakirja löytyy täältä. Asiakirjassa on 13 sivua.

Asiakirjan ovat laatineet seuraavat upseerit seuraavista Venäjän armeijan yksiköistä:

 • armeijan operaatio-osaston vt. päällikkö, everstiluutnantti Bessonov (Врио начальника оперативного отдела армии, подполковник Д. Бессонов)
 • panssariarmeijan esikuntapäällikkö, kenraalimajuri A. Kolesnikov (Начальником штаба 1 танковой армии, генерал-майор А. Колесников).

Everstiluutnantti on sen verran alhainen sotilasarvo, ettei heitä ole Venäjälläkään kirjattu erilaisiin sotilasmatrikkeleihin.

Sen sijaan kenraalimajuri jo on. Andrei Kolesnikovin (Андрей Борисович Колесников) löytyy hieman tietoja mm. venäläisestä sotilasportaalista (Военный портал). Kolesnikoviin kohdalla tietoa löytyy hieman täältä. Kolesnikov nimitettiin kesäkuussa 2020 Läntisen sotilaspiirin 1. kaartin panssariarmeijan esikuntapäälliköksi. Ukrainaislähteiden mukaan Kolesnikov kuoli 11. maaliskuuta 2022 (Telegram, Pravda Gerashchenko 11.3.2022) sodassa Ukrainassa. Tuohon telegram-viestiin Kolesnikov on kirjattu itäisen sotilaspiirin 29. armeijan (29-я общевойсковая армия, в/ч 56313) komentajaksi, jonne hän siirtyi 1. panssariarmeijan esikuntapäällikön tehtävistä marraskuussa 2021.

****

Onko julkaistu asiakirja sitten luotettava?

Asiakirja ei ole alkuperäinen eikä allekirjoitettu. Julkaisija on siis Ukrainan puolustusministeriö. Olisi varsinainen virhearvio koko Ukrainan uskottavuudelle, jos maan puolustusministeriö julkistaisi otteita tiedustellussa saadusta asiakirjasta, jonka autenttisuutta ei olisi riittävästi varmistettu.

Asiakirjassa ei ole kuitenkaan esimerkiksi mitään, mikä olisi ristiriidassa vuonna 2020 julkisuuteen tiedoksi tulleiden tosiasioiden kanssa. Jo vuonna 2020 oli olemassa tieto, että mahdollisuutta tuoda venäläisiä joukkoja Valko-Venäjälle mielenosoitusten tukahduttamiseksi harkittiin niin Moskovassa kuin myös Minskissä.

Asiakirjassa on tarkka sotasuunnitelma ja kuin se on suunniteltu eteneväksi. Armeijan yksikköjä ja niiden kokoamista on kirjattu melko tarkasti. Myös se, miten niiden on ajateltu etenevän kirjattujen ryhmitysten muodostamisen osalta. Ainakin minut asiakirja vakuuttaa siihen sisällytettyjen yksityiskohtaisten seikkojen suhteen.

Operaation oli määrä alkaa peitetoimena vuoden 2020 syyskuussa, kun Venäjän johdolla pidettiin Eteläisen sotilaspiirin alueella Mustallamerellä ja Kaspianmerellä Kavkaz-2020-esikuntaharjoitus («Кавказ-2020»), 21.-26.9.2020. Tuohon harjoitukseen osallistui myös yksiköitä Valko-Venäjän armeijasta. Asiakirjassa on kaksi viittausta tuohon harjoitukseen. Kavkaz-2020-esikuntaharjoitusta on analysoitu Suomessa myös Maanpuolustuskorkeakoulussa (Jotain uutta, jotain vanhaa, Vladimir Panschin 2020).

Suunnitellun operaation oli määrä kestää noin 40 päivää. Ukrainassa sota on kestänyt nyt 56 päivää. Ainakaan Ukrainassa yhdellä panssariarmeijalla ei vielä saada mitään aikaan, mutta ilmeisesti Valko-Venäjällä Venäjä arveli maahan tunkeutumisen melko helpoksi työksi.

Tuohon Valko-Venäjää koskevaan asiakirjaan kirjattu suunnitelma on käytössä nyt oikeastaan Ukrainassa, niin paljon asiakirjassa ja Venäjän toteuttamissa sotatoimissa Ukrainassa on yhtäläisyyttä. Sama kaava. Esimerkkinä tukeutuminen rautatieverkostoon.

Kirjoitin blogikirjoitukseen jokin aika siten, että Venäjällä oli sotasuunnitelma jo aikomus hyökätä Ukrainaan jo vuotta aikaisemmin, mutta Yhdysvaltojen toiminta sai Venäjän siirtämään hyökkäystä (US-blogi 8.4.2022). Enpä ihmettelisi, vaikka vastaava asiakirja vielä löytyisi Ukraina kohdalta, mikä nyt on saatettu julkisuuteen Valko-Venäjän kohdalta.

Venäjälle ei kuitenkaan muodostunut riittäviä poliittisia ehtoja suunnitelman käynnistämiseksi syksyllä 2020 Valko-Venäjän ottamiseksi laaditulla suunnitelmalla haltuun. Venäjän joukkojen tulo Valko-Venäjälle oli suunniteltu tapahtuvan Lukašenkan pyynnöstä ja yhteistyössä Valko-Venäjän asevoimien (erityisesti ilmapuolustuksen ja ilmavoimien) kanssa. Moskovassa toivottiin vakaasti, että presidentti Lukašenka kutsuisi venäläiset joukot tukahduttamaan Valko-Venäjän kansan mielenosoituksia. Lukašenka sai kuitenkin tilanteen hallintaan KGB:n ja mellakkapoliisin voimin.

No, tavallaan Venäjä otti Valko-Venäjänlopulta haltuun ”miehittämällä” helmikuussa 2022.

Sen sijaan Ukrainan ”miehittäminen” ei ole sujunut Venäjältä yhtä helposti ja eikä se myöskään tule onnistumaan ainakaan koko Ukrainan osalta.

Käyn seuraavissa luvuissa joitain yksityiskohtia tuosta asiakirjasta. Asiakirja kannattaa lukea myös läntisissä armeijoissa hyvin tarkkaan – mukaan lukien Suomen Puolustusvoimien Pääesikunnan tiedusteluosasto.

****

Asiakirjassa on käsitelty kehityskulkua, että Valko-Venäjän kansannousun seurauksena vihollinen – mitä ei kuitenkaan asiakirjassa ole varsinaisesti määritelty, mutta tarkoittaa Natoa – haluaa luoda olosuhteet Valko-Venäjän alueen valtaamiseksi ja pääsylle Valko-Venäjän yli Venäjän länsirajalle.

Nato (НАТО) on mainittu asiakirjassa vain kaksi kertaa.

Tuon venäläisen uhkakuvan seurauksena Venäjä ”saattaa olla mukana Euroopan manneralueella alueellisessa tai laajamittaisessa sodassa lännen Naton jäsenmaiden kanssa” (”может быть вовлечена в европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО на Западе”).

Asiakirjan sotilaallisissa kirjauksissa kirjataan muun muassa, että Valko-Venäjälle tunkeutuvien venäläisjoukkojen tulee suorittaa ”täystuhoamista” (”огневое поражение”) nimetyn tavoitenimikkeistön mukaisesti.

Venäjän 1. panssariarmeijan yksiköt on asiakirjassa kirjattu siirrettäväksi Valko-Venäjän armeijan kanssa yhteisten harjoitusten varjolla toiminta-alueelle ja niiden pitäisi olla valmiita suorittamaan ”erityistehtäviä” (”специальная задача”) Valko-Venäjän alueella.

Kuulostaako tutulta?

Nyt Venäjä suorittaa ”erityistehtäviä” Ukrainassa sotilasoperaatiossa (”военная операция”) tai ”erityisoperaatiossa” (”специальная операция”). Vaikka Venäjä käy sotaa, sotaa venäläiset sotilasasiakirjat eivät tunnista.

Огневое поражение tarkoittaa tässä tapauksessa ehkä parhaiten kohteen tuhoamista ja tukahduttamista täysin millä tahansa aseella ja myös keinolla. Käänsin täystuhoamiseksi. Tulituki laaja-alaisesti ehkä lähinnä on yksi synonyymi sotatoimissa.

Критически важными информационными объектами противника, подлежащих первоочередному инормационно-техническому воздействию (огневое поражение) считать:

 а) объекты, нарушение функционирования которых приведет к потере управления экономикой субъекта противника:

 •  центры передового опыта НАТО;
 • центры управления кибернетическими операциями;

 б) объекты противника, нарушение которых приведет к существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период времени:

 •  нефтеперерабатывающие заводы;
 • химические заводы;
 • ГЭС;
 • ГРЭС;

 информационными объектами противника, подлежащих первоочередному информационно-психологическому воздействию считать:

 •  военно-политическое руководство и оппозиционные партии стран Балтии и Восточной Европы;
 • население на территории Республики Беларусь, стран Балтии и Восточной Европы;
 • оппозиционные и националистически-ориентированные группы Республики Беларусь.

Vapaa suomennos:

Kriittiset vastapuolen tietokohteet, joihin sovelletaan etusijalla tietoteknisiä vaikutuksia (täystuhoamista), ovat:

 a) vastapuolen talouden kohteet, joiden toiminnan häiriö johtaa hallinnan menettämiseen:

 •  Naton huippuosaamisen keskukset [Nato COEs];
 • kyberturvallisuuskeskukset;

 b) vastapuolen kohteet, joiden tuhoaminen johtaa merkittävästi näillä alueilla asuvan väestön elinolosuhteiden heikkenemiseen pitkäaikaisesti:

 •  öljynjalostamot;
 • kemiantehtaat;
 • vesivoimalat;
 • lauhdevoimalaitokset;

 Ensisijaisina tietopsykologisen vaikutuksen alaisia ​​vastapuolen tietokohteita ovat:

 •  Baltian ja Itä-Euroopan maiden sotilaspoliittinen johto sekä oppositiopuolueet;
 • Valko-Venäjän, Baltian maiden ja Itä-Euroopan alueella oleva väestö;
 • Valko-Venäjän tasavallan oppositio ja nationalistiset ryhmät.

Tietopsykologinen vaikutus (информационно-психологические воздействия) on sen verran tieteellinen termi, etten tiedä, miten se pitäisi kääntää. Asiasta löytyy kyllä paljon aineistoa netistä tuolla venäjänkielisellä sanayhdistelmällä haettuna.

Yllä oleva teksti löytyy asiakirjan sivuilta 1 ja 2 ykkösluvun ensimmäisestä kappaleesta.

Kommentti:

Venäjä on soveltanut noita oppeja Ukrainassa käymässään sodassa. Päämäärä on ollut alueilla asuvan väestön elinolosuhteiden heikentäminen pitkäaikaisesti ja täysin tuhoamalla elämiselle tärkeää infrastruktuuria voimalaitoksista ja öljynjalostuslaitoksista vesitorneihin ja öljysäilöihin. Tarkoitus on tuhoamisella synnyttää väestölle humanitaarinen katastrofi. Todella julmaa ja armotonta touhua. Sen sijaan Venäjä ei ole onnistunut horjuttamaan Natoa eikä Itä-Euroopan maita.

Se mitä Venäjä nyt tekee Ukrainan siviiliväestölle, perustuu harkittuun suunnitelmaan, jossa Hitlerkin on jäämässä melkeinpä kakkoseksi.

****

Ote asiakirjaan kirjatusta informaatiovaikuttamisesta tai paremminkin propagandan levittämisestä.

Возможности по воздействию на информационные объекты противника:

 •  электронными средствами – распространением по компьютерным сетям ГИС «Интернет» материалов информационно-психологического воздействия силами оПсБ 96 обрр, ОГ 706 ЦИПб, группы ИПбиОМ;
 • печатными средствами распространением на объекты психологической борьбы до 24 тысяч печатных материалов ежесуточно – листовок в формате 1/16 силами 288 абр;
 • устным вещанием: вхождением в радиосети противника через штатные радиосредства, ведением звуковещания на военнослужащих первого эшелона противника: звуковещательными станциями 2 мсд, 4 тд, 27 омсбр, 6 отбр, 96 обрр, трансляцией программ устного вещания и программ звукозаписей.”

Vapaasti suomennettuna:

Mahdollisuudet vaikuttaa vastapuolen tieto-objekteihin:

 • OPSB 96 OBRR- ja OG 706 TSIPB-joukkojen sekä IPBIOM-ryhmän joukkojen tietopsykologisen vaikutuksen materiaalien jakelu tietokoneella Internet GIS -verkkojen kautta;
 • painetun median jakelu psykologisen taistelun kohteissa, jopa 24 tuhatta painotuotetta päivittäin – esitteitä 1/16-muodossa 288 ABR:llä;
 • suullinen vaikuttaminen: pääsy vastapuolen radioverkkoon tavallisten radiolaitteiden kautta, äänilähetysten suorittaminen vastapuolen ensimmäisen muodostelman sotilashenkilöstölle: 2 MSD:n, 4 TD:n äänilähetysasemat, 27 OMSBR, 6 OTPR, 96 OBRR, suorien ja tallennettujen ohjelmien ja lähettäminen.

Mikä on internet GIS? Jotain tietoa löytyy termille esim. täältä (asia on minulle vieras).

Sotilasyksikkölyhenteet edellä tarkoittavat seuraavaa:

 • (OPSB) 96 OBRR (оПсБ 96 обрр) tarkoittanee erillisistä tiedusteluprikaatia (96-я отдельная разведывательная бригада, 96 обрр), sotilasyksikkö 52634 (в/ч 52634)
 • 288 ABR (288 абр) tarkoittanee 288. tykistöprikaatia (288-я артиллерийская бригада, 288 абр) sotilasyksikkö 30683 (в/ч 30683)
 • 2 MSD (2 мсд) tarkoittanee 2. kaartin Taman moottoroitua prikaatia (2-я гвардейская Таманская мотострелковая дивизия, 2 гв. мсд), sotilasyksikkö 23626 (в/ч 23626), lyhenteissä kaarti-sanaa ei aina kirjata (гв.)
 • 4 TD (4 тд) tarkoittanee 4. kaartin panssarivisioonaa (4-я гвардейская танковая дивизия, 4 гв. тд) sotilasyksikkö 19612 (в/ч 19612)
 • OMSBR (27 омсбр) tarkoittanee 27. erillistä kaartin moottoroitua kivääriprikaatia (27-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, 27 гв. омсбр.) sotilasyksikkö 61899 (в/ч 61899)
 • 6 OTPR (6 отбр) tarkoittanee 6. erillistä panssariprikaatia (6-я отдельная танковая бригада, 6 отбр), sotilasyksikkö 54096 (в/ч 54096)

Ukrainan puolustusministeriön päätiedusteluosaston on listannut 96. erillisen tiedusteluprikaatin tekemiä sotarikoksia Kiovan seudulla 5.4.2022 julkaistussa tiedoteviestissä (Повідомлення 5.4.2022). Tekijät on nimetty listalle henkilökohtaisesti.

Yllä oleva teksti löytyy asiakirjan sivulta 2 ykkösluvun ensimmäisestä kappaleesta.

Kommentti:

Noita samanlaisia informaatiovaikuttamisen toimintatapoja Venäjällä oli Krimin valtauksen jälkeen Itä-Ukrainaan liittyen. Samanlaisia suunnitelmia, joista olen kirjoittanut pari blogia jo kauan sitten. Rankkoja suunnitelmia, jotka eivät ole muuttuneet Ukrainaan ja Itä-Ukrainaan aikaisemmin laadituista suunnitelmista.

Informaatiovaikuttamiseen liittyen ehkä kaikki painotuotejakelut Toisen maailmansodan tapaan eivät enää ole Venäjän tyylissä ajanmukaisia eivätkä taitaneet oikein olla edes 80 vuotta sitten Neuvostoliiton aikaan. Mielenkiitoista edellä tuossa ovat nuo sotilasyksiköt, jotka liittyvät informaatiovaikuttamiseen.

****

Yllä oleva teksti löytyy asiakirjan sivulta 6 neljännestä luvusta. Sivulla on nimetty sotilasyksikköjä ja niiden etenemisestä aikatauluineen ja aikahaarukkoineen tarkasti. Tuon ”suomentaminen” on melko työläs prosessi, mutta kertoo paljon hyökkäyksen logiikasta. Tuon läpikäynti kuuluu sotilastiedustelulle. Rautatieverkosto on Venäjälle tosiaankin tärkeä, mikä on kaiken muun ohella syytä huomioida puolustussuunnitelmissa Suomessakin.

Venäjä näyttää tekevän tarkkoja sotasuunnitelmia, mutta ei varaudu siihen mahdollisuuteen, ettei kaikki etenekään suunnitelmien mukaan ja tarvittaisiin varasuunnitelmissa ja suunnitelmien nopeaa päivittämistä. Jos suunnitelmaa ei voida toteuttaa mekaanisesti, mennään jumiin ja neuvottomaksi. Ukraina on hyvä esimerkki.

No, tuo hyvä meidän kannalta ja myös Ukrainan kannalta. Sodankäynti kirjoituspöydällä ja sotakentällä on kaksi eri asiaa.

+8

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu