Sipilän hallituksen al-Hol-kotiutuslinjaus tulee olemaan myös Marinin hallituksen linja

Keskusta, Kokoomuksen ja Perussuomalaisten muodostama Sipilän hallitus perusti hallitustaipaleen alussa syksyllä 2015 maahanmuuton ministerityöryhmän (VM, Tiedote 505/2015 24.9.2015).

Ministerityöryhmä muodostaa ja ylläpitää tilannekuvaa turvapaikanhakijatilanteesta sekä seuraa kotoutumisen edistymistä. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti.” valtiovarainministeriön tiedote linjasi.

Asiakokonaisuuden tai asian valmistelu voidaan antaa tehtäväksi hallituksen ministerityöryhmälle. Valtioneuvoston ohjesääntö (3.4.2003/262) ja laki valtioneuvostosta (28.2.2003/175) ei kuitenkaan tunnista ministerityöryhmää.

Maahanmuuttoryhmän ensimmäisenä  puheenjohtajana toimi sisäministeri Petteri Orpo (kok.). Muut ryhmään kuuluneet olivat pääministeri Juha Sipilä (kesk.), ulkoministeri Timo Soini (ps.), valtiovarainministeri Alexander Stubb (kok.). Ministeriryhmän jäseninä olivat myös ministerit Anu Vehviläinen (kesk.), Juha Rehula (kesk.), Olli Rehn (kesk.), Hanna Mäntylä (ps.), Jari Lindström (ps.) sekä myös Sanni Grahn-Laasonen (kok.).

Sipilän hallituksen maahanmuuttopoliittinen ohjelma (SM, 1/2018) valmistui tammikuussa 2018.

Ohjelman valmistelussa taustalla oli vuonna 2013 valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksytty maahanmuuton strategia Maahanmuuton tulevaisuus 2020 (SM, 5/2013 (ehdotus)). Kyseinen asiakirja valmistui ajankohtana, jolloin maata hallitsi hallitus, johon kuuluivat Kokoomuksen lisäksi SDP, Vihreät, RKP, Kristillisdemokraatit ja Vasemmistoliitto.

Julkinen keskustelu al-Holin leireillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta alkoi viime keväänä, kun tilanne Syyrissa tältä osin oli selkiintymässä Isisin menetettyä voimaansa ja kun Yle uutisoi leirin suomalaisista.

Asiaa käsitteli myös Sipilän hallitus Keskustan, Kokoomuksen ja Sinisten voimin. Käsittely tapahtui maahanmuuton ministerityöryhmässä sisäministeri Kai Mykkäsen johdolla. Ministerityöryhmä käsitteli mm. lasten evakuointisuunnitelmaa sekä kansainvälistä yhteistyötä ja esimerkiksi Suomen joidenkin lähetystöjen käyttämistä.

Työryhmä käsitteli myös mm. pakkohuostaanottoa, jossa ongelmaksi muodostui, ettei suomalaisviranomaisten toimivalta ulotu Syyriaan.

Maahanmuuton ministerityöryhmä hyväksyi myös toteaman, että palaajat muodostavan uhan Suomen sisäiselle turvallisuudelle ja että leiriin jääneet naiset ovat syvästi radikalisoituneita.

Mykkäsen johtama maahanmuuton ministerityöryhmän linjasi kolme reunaehtoa al-Hol-kotiuttamiselle:

  • Aikuisia ei ole syytä hakea al-Holin leiriltä.
  • Lapset on syytä pyrkiä hakemaan al-Holin leiriltä
  • Kenenkään hakeminen al-Holin leiriltä edellyttää valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.

Toisin sanoen yhdenkin henkilön hakeminen leiriltä edellyttää poliittista päätöstä valtioneuvoston yleisistunnossa.

Ei ole tiedossa, ketkä muut ministerityöryhmän jäsenet Kai Mykkäsen lisäksi ovat tehneet em. linjauksia. Varmuudella kuitenkin ainakin Juha Sipilä, Petteri Orpo ja Timo Soini.

Ministerityöryhmän pöytäkirjat ovat salattuja, mutta usein lainmukaiset salaamisperusteet eivät edellyttäisi koko asiakirjan salaamista. Kokonaisen pöytäkirjan salaamiseen perusteet olisi tässäkin tapauksessa syytä riitauttaa.

Suunnitelmat olivat jo keväällä aika pitkällä” Kai Mykkänen totesi Aamulehdessä suunnitelmien valmiusasteesta (Aamulehti 26.10.2019) ja jatkaa:

Todettiin [ministerityöryhmässä], ettei ole syytä auttaa aikuisia palaamaan Suomeen. Heillä on tietysti perustuslain takaama oikeus tulla Suomeen, jos heillä on osoittaa matkustusasiakirja.

Mykkänen totesi saman asian hyvin selvästi jo toukokuussa (Yle 24.5.2019).

Keväällä puoluejohtajien kannat olivat muutoinkin selkeitä Pekka Haavistoa lukuun ottamatta (Yle 23.5.2019):

Jussi Halla-aho: ”Käveleviä aikapommeja.”

Petteri Orpo: ”Ei mitään syytä auttaa heitä.

Antti Rinne: ”Isis on ollut todella väkevä terroristijärjestö, joka on tehnyt paljon kauheuksia. Rikokset, joita Isisin jäsenet ovat tehneet, täytyy selvittää. Täytyy huolehtia, että niitä, jotka ovat syyllistyneet rangaistaviin tekoihin kansainvälisen oikeuden mukaan, myös rangaistaan. Sen takia SDP on kannattanut Suomessa kansainväistä tuomioistuinta, jonka ympärillä tämän asian voisi hoitaa.

Pekka Haavisto: ”On humanitaaristen periaatteiden mukaista, että leireille ohjataan kansainvälistä apua, jonka kautta leirien lapset voitaisiin saada turvaan.

Al-Holin suomalaisten kohtaloa koskeva valmistelu oli Sipilän hallituksessa edennyt niin pitkälle, että poliittinen päätös olisi ollut uudella hallituksessa tehtävissä jo kesällä. Rinteen hallitus ei kyennyt päätöstä tekemään, koska vihervasemmisto sekä RKP eivät taipuneet Keskusten tahtoon.

Mielenkiintoinen kysymys on, mikä on Sipilän hallituksen maahanmuuton ministerityöryhmän linjausten ja pöytäkirjojen päätösmerkitys virkamiehistön toiminnalle ja nykyiselle Marinin hallitukselle. Onko pöytäkirjoihin kirjatut linjaukset ja päätökset velvoittavia virkamiehistölle sekä myös istuvalle hallitukselle, koska uusia linjauksia ei istuva hallitus ole kyennyt tekemään.

Al-Holin tapauksesta oppositio on tehnyt välikysymyksen, jota käsitellään eduskunnassa ensi tiistaina 17.12.2019. Marinin hallituksen on määrä tehdä yhteinen poliittinen linjaus vastauksesta opposition välikysymykseen maanantaina 16.12.2019.

Hallituksella, jossa Keskusta on mukana, ei ole mahdollisuutta tehdä kuin sama päätös kuin mitä Sipilän hallitus teki viime keväänä: aikuisia ei ole syytä hakea al-Holin leiriltä, lapset on syytä pyrkiä hakemaan al-Holin leiriltä ja kenenkään hakeminen al-Holin leiriltä edellyttää valtioneuvoston yleisistunnon poliittista päätöstä.

Tuo linjaus tarkoittaa, että al-Holin leiristä ei tule Suomeen muita kuin muutama orpolapsi. Ulkoministeri Pekka Haaviston offensiivi on johtanut tuhoon ja oli täydellinen poliittinen fiasko. Lopputuloksena on ollut vain kaaos ulkoministeriöissä. Hänestä ei voi koskaan tulla tämän jälkeen Suomen presidenttiä.

Mielenkiintoinen asia on edellisen hallituksen maahanmuuton ministerityöryhmän linjausten päätösten sitovuus Haaviston johtamalle ulkoministeriölle, kun uusiakaan päätöksiä ja linjauksia ei ole saatu aikaan.

Näin Vihreät, RKP ja Vasemmistoliitto joutuvat taipumaan Keskusten tahtoon, joka on linjattu Kokoomuksen ja Sinisten kanssa viime keväänä. SDP:lle Keskustan linjalle tuleminen ei ole enää erityinen ongelma, sen Marin on jo tavallaan todennut.

Siperia siis opettaa. Al-Hol opettaa myös vihervasemmistoa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu