Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliitto – Siitä tällä viikolla Venäjällä on kysymys

Venäjällä alkoi ’superviikko’, jonka aikana myrskyisät poliittiset jännitteet pääsevät näyttämölle – HS listasi viikon tärkeimmät puheenaiheet” (HS 19.4.2021).

Venäjä: Putin pitää tärkeän puheen ja antaa kiireellisiä käskyjä – viittaako vihjailu pelättyyn Ukraina-yllätykseen?” (IS 6.4.2021).

Kun Venäjä keskitti ja on keskittänyt edelleen sotajoukkoja Ukrainan vastaiselle rajalleen, on niin Suomessa kuin länsimaissa yleisemminkin arvuuteltu, mitä tapahtuu tällä viikolla. Viikolla, jolloin presidentti Vladimir Putin pitää linjapuheensa ja jolloin valtion lainsäädännön päätäntäelimille on varattu kokousaikoja.

Onko kyse Ukrainasta, jonne presidentti Vladimir Putin kysyisi lupaa hyökätä? Siis vastaavasti, kun Putin kysyi syyskuussa 2015 liittokokouksen ylähuoneelta (liittoneuvostolta, Совет федерации) lupaa venäläisjoukkojen toiminnan sallimiselle Syyriassa. Tai vastaavasti, kun Venäjän sotajoukot valtasivat Krimin niemimaan Ukrainalta.

Jos Venäjä sotii ulkomailla tai lähettää sotajoukkojaan ulkomaille, tulee siihen olla liittoneuvoston lupa.

Kyse nyt ei ole tällä kertaa Ukrainasta. Venäjä ei ole joukkokeskityksistä huolimatta hyökkäämässä Ukrainaan. Nuo venäläisjoukot Ukrainan rajalta poistuvat viimeistään kesällä, jos kaikki asiat menevät suunnitellusti. Käsittelin asian kirjoituksessa otsikolla Suomi, Ukraina ja Venäjä – Ja tietysti maiden Nato-jäsenyys (US-blogi 12.4.2021).

Venäjä voisi sotilaallisilla toimilla anastaa Itä-Ukrainan itäiset ja kaakkoiset osat, mutta koko Ukrainaa Venäjä ei koskaan saisi hallintaan.

Venäjälle ei olisi myöskään geostrategisesti järkeä ottaa vain Ukrainan itäosia haltuun niin, että muu Ukraina voisi sen jälkeen lähentyä ja liittyä EU:hun ja Natoon. Venäjän vaikutusvalta Ukrainan alueella länteen päin olisi tuolloin varsin vähäinen. Ukraina ei muodostasi Valko-Venäjän tapaista tikaria Nato-rintamaan.

Toki voi olla myös niin, että Venäjä tyytyisi Valko-Venäjään ja Ukrainan itäisempiin osiin maayhteydellä Krimille höystettynä ja sallisi muun Ukrainan Natolle ja EU:lle, mutta tuollaiseen ajatuskulkuun venäläisen ajatuskulun tuntien en usko erityisemmin.

Jotkut voivat nyt tietysti esittää, että ehkäpä Venäjälle riittäisikin vain rajoitun osan ottaminen Ukrainasta hallintaan, kun samalla on varmistettu Valko-Venäjän pysyminen Venäjän hallinnassa. Kertarytinä ja asiat kerralla kuntoon.

Kyse nyt tällä viikolla on Venäjän ja Valko-Venäjän välisestä valtioliitosta (Союзное государство). Kyse on liitosta, joka on ollut Venäjän agendalla pitkään, mutta jota Valko-Venäjä ei ole ollut halukas edistämään. Kyse on liitosta, jota on valmisteltu pitkään. Kyse on nyt liiton taloudellisesta yhdentymisestä.

Venäjä-Valko-Venäjä-integraation juuret alkavat jo vuodesta 1995, jolloin 21. helmikuuta 1995 maat allekirjoittivat Minskissä kahdenkeskisen sopimuksen ystävyydestä, hyvistä naapuruussuhteista ja yhteistyöstä (Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 21.2.1995).

Luettelo Valko-Venäjän ja Venäjän kahdenvälisistä valtioiden välisistä ja hallitusten välisistä kansainvälisistä sopimuksista vuoteen 2013 saakka löytyy täältä. Yhteensä 173 yhteistyösopimusasiakirjaa aikavälillä 25. 6.1992–22.7.2013.

Nettiyhteys Valko-Venäjälle on hidas ja aikarajoite yhdistämisessä voi tulla vastaan.

****

Все понимают, что ряд из них потребует быстрого начала реализации, а также корректировки планов работы законодателей. Поэтому мы приняли решение собрать Совет палаты на следующий день, 22 апреля. А 23 апреля проведем пленарное заседание.” (Тасс 6.4.2021).

Vapaasti suomennettuna:

Kaikki ymmärtävät, että monet niistä [Putinin liittokokouspuheessa esittämästä] edellyttävät täytäntöönpanon nopeaa aloittamista sekä muutoksia lainsäätäjien työsuunnitelmiin. Siksi päätimme kutsua kamarineuvoston koolle seuraavaksi päiväksi 22. huhtikuuta. 23. huhtikuuta pidämme täysistunnon.

Lausuja oli Valentina Matvijenko (Валентина Матвиенко), joka toimii liittoneuvoston puhemiehenä.

Liittokokouksen kamarineuvosto (Совет палаты) pitää siis kokouksen torstaina 22.4.2021 ja liittokokouksen ylähuone (liittoneuvosto) pitää täysistunnon perjantaina 23.4.2021. Liittoneuvoston koollekutsuja oli presidentti Vladimir Putin.

Samassa Tassin haastattelussa oheiset puhemies Matvijenkon sanat ovat mielenkiintoiset. Miksi liittoneuvostossa touhutaan torstaina 22.4.2021 ja perjantaina 23.4.2021.

Это будет такое посланиенового времени’, я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом, уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения”.

Vapaasti suomennettuna:

Tämä on viesti ’uudesta ajasta’, sanoisin, että muotoillaan uusi koordinaattijärjestelmä. Samalla olen varma, että kuten aina, päivitetään nykyiset tärkeimmät tehtävät, asetetaan painopisteet ja annetaan suorat ohjeet.

Avainsanat ovat uusi aika (новое время) ja uusi koordinaattijärjestelmä (новая система координата).

Matvijenkon mainitsema uusi aika ja koordinaattijärjestelmä ovat uusi aika ja koordinaatisto Valko-Venäjän kanssa.

Matvenko vielä jatkoi:

В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение.”.

Vapaasti suomennettuna:

Nykyisessä vaikeassa maailman tilanteessa, johon liittyy monia haasteita myös Venäjälle, tällä on epäilemättä erityinen merkitys.

Erityinen merkitys Venäjälle olisi, että se saa palan Valko-Venäjästä hallintaansa ilman asevoimien käyttöä. Kyse ei ole tällä kertaa Ukrainasta.

****

Prosessi alkaa huomenna keskiviikkona 21.4.2021 Putin puheesta liittokokoukselle (Послание президента России Федеральному собранию 2021). Puhe ei ole mikään tavallinen mediapuhe. Se on ohjelmallisuuden lisäksi oikeudellinen asiakirja, jossa Venäjän presidentin esittää näkemyksensä Venäjän lähitulevaisuuden strategisista suuntauksista. Se sisältää poliittisia, taloudellisia ja ideologisia säännöksiä sekä erityisiä ehdotuksia duuman lainsäädäntötyölle.

Putin kertoo tuossa puheessa tuon uuden koordinaattijärjestelmän. Siis askelmerkit, kuinka valtioliitto Valko-Venäjän kanssa etenee.

Presidentit Vladimir Putin ja Aljaksandr Lukašenka tapaavat torstaina 22.4.2021 Moskovassa. Ei ole sattumaa, että Lukašenka saapuu Moskovaan päivä Putinin liittokokouspuheen jälkeen. Kaikki on tarkasti suunniteltu viimeistä askelta myöten.

Aikakaavio on aika selvä:

21.4.2021 Putinin puhe liittokokoukselle, Lukašenka ja Putin tapaavat torstaina 22.4.2021, 22.4.2021 kokoontuu myös liittokokouksen kamarineuvosto ja 23.4.2021 on liittokokouksen täysistunto.

Kyse on siis liittokokouksen ylähuoneesta (liittoneuvostosta) ja kamarineuvostosta. Kyse on, mistä nuo elimet ylipäätään voivat päättää Venäjän ulkosuhteissa.

Venäjän ja Valko-Venäjän taloudellisen yhdentymisen ohjelman (Программа экономической интеграции России и Беларуси) Venäjä ja Valko-Venäjä parafoivat syyskuun alussa vuonna 2019. Ohjelmaa ei ole julkistettu. Sen sisältö on edelleen salainen, mutta Kommersant-lehti on siihen päässyt tutustumaan (Коммерсант 16.9.2019).

Syyskuussa 2019 sovittu ohjelma kattaa puolitoista vuotta. Ohjelmaan sisältyy Venäjän ja Valko-Venäjän talousjärjestelmän osittainen yhdistäminen tammikuusta 2021. Ohjelma on hieman myöhässä, mutta tapahtunee nyt huhtikuussa. Mitä integraatio käsittää, on esitetty em. Kommersantin jutussa. Kyse on mm. yhtenäisestä verolainsäädännöstä.

Встреча с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко” (Президент России 22.2.2021). Vapaasti suomennettuna: ”Tapaaminen Valkovenäjän presidentin Alexander Lukašenkan kanssa”. Tapaaja oli siis Putin.

22. helmikuuta Sotšin tapaamisessa Putinin kanssa Lukašenka sanoi, että melkein kaikki etenemissuunnitelmat Moskovan ja Minskin yhteistyön eri alueilla ovat valmiita allekirjoittamiselle.

Sotšissa puhuttiin paljon myös rahasta. Miten Venäjä pitää Valko-Venäjää elossa rahalla.

Рабочий визит Алексея Оверчука в Республику Беларусь” (Правительство России 3.4.2021). Vapaasti suomennettuna: ”Aleksei Overtšukin työvierailu Valko-Venäjälle”.

Премьер-министры Беларуси и России обсудят в Минске дальнейшую интеграцию” (Sputnik 15.4.2021). Vapaasti suomennettuna: ”Valko-Venäjän ja Venäjän pääministerit keskustelevat integraatiojatkosta Minskissä”.

Viimeiset merkittävät erimielisyydet neuvotteluprosessissa on ilmeisemmin saatu päätökseen pääministeri Mihail Mišustinin johtaman Venäjän hallituksen valtuuskunnan vieraillessa Minskissä 16.4.2021. Loput erimielisyydet ovat ratkaisseet kahden kesken Aljaksandr Lukašenka ja Vladimir Putin. Lukašenka ja Putin allekirjoittavat sopimuksen torstaina 22.4.2021.

****

Miksi juuri nyt Valko-Venäjä olisi taipumassa Venäjälle antaen Venäjälle lisävaltaa Valko-Venäjän asioissa? Miksi Venäjä onnistuu nyt siinä, missä se ei ole onnistunut 25 vuoteen?

Valko-Venäjän taloudellinen kyvykkyys pitkän laskukauden jälkeen on tullut rajalle, joka ei ole enää Aljaksandr Lukašenkan hallittavissa kansan lähdettyä kaduille.

Kyse on Valko-Venäjän yksinvaltias Aljaksandr Lukašenkasta, jonka asema oli heikko ilman Venäjää. Venäjä päättää, johtaako Valko-Venäjää Aljaksandr Lukašenka vai jokin muu henkilö. Kun integraatio on valmis, Lukašenka saa mennä.

Luonteelleen ominaisesti Aljaksandr Lukašenka tekee kaikkensa pysyäkseen vallassa. Mitään ei kaihdeta. Lukašenkan vallassaolo edellyttää nyt Valko-Venäjälle yhteistyön tiivistämistä Venäjän kanssa valtioliittoprosessissa. Miten pitkälle Valko-Venäjä joutuu prosessissa vielä menemään, sen alku nähdään viimeistään torstaina.

Valko-Venäjän talous on kuralla. Melkein konkurssikypsä. Valko-Venäjä ei ole kykenemässä maksamaan erääntyviä velkoja. Valko-Venäjä on velkaa Venäjälle ja Venäjän on helppo kiristää vararikkokuntoista maata omilla velkomisillaan, kun muualtakaan pakotteiden puristama Valko-Venäjä ei rahaa saa.

”Зачем Беларуси новый кредит России?” (Белрынок 17.2.2021). Vapaasti suomennettuna: ”Miksi Valko-Venäjä tarvitsee uutta lainaa Venäjältä?”.

Ratkaisu tehtiin Sotšissa 22.2.2021 Vladimir Putinin ja Aljaksandr Lukašenkan kesken. Venäjä antaa Valko-Venäjälle uutta lainaa arvoltaan on 3–3,5 miljardia dollaria. Hintana Valko-Venäjä nyt sitten suostuu tiivistämään valtioliittohanketta syyskuussa 2019 sovitusti.

Sotšissa 14. syyskuuta 2020 Lukašenkan ja Putinin tapaamisessa Putin lupasi Minskille 1,5 miljardin dollarin lainan Valko-Venäjän ruplan arvon tukemiseksi.

Lukašenkan itsevaltiuden ongelma on ollut myös Valko-Venäjän kansa, joka läksi kaduille elokuisten presidentinvaalien jälkeen. Tiiviimmässä valtioliitossa Venäjän kanssa Valko-Venäjän kansa ei muodosta enää ongelmaa niin Lukašenkalle kuin ei myöskään Putinille. Kansa ei voisi enää viedä Valko-Venäjää vahingossakaan irti Venäjästä. Talousintegraatio Venäjän kanssa merkitsee, ettei Valko-Venäjästä koskaan voi tulla EU:n jäsenmaa. Valko-Venäjän suunta on sinetöity.

Aiemmin Kreml teki Lukašenkalle selväksi, että venäläiset odottavat Lukašenkan toteuttavan alkusyksystä 2020 lupaamansa perustuslain uudistuksen, jonka tuloksena pitäisi olla selvyys vallan uudelleenjaosta presidentin ja muiden hallintoelinten välillä. Tuossa perustuslain uudistamisessa luodaan mahdollisuudet myös valtioliitolle ja jopa valtion yhdistämiselle Venäjän kanssa.

Venäjä uudisti perustuslain jo aiemmin. Länsimaissa uudistushanke uutisoitiin lähinnä Putinin jatkokausimahdollisuuksien merkeissä ja muu sisältö jätettiin käsittelemättä.

****

Miten pitkälle Venäjän ja Valko-Venäjän välinen integraatio on nyt viety, selviää tällä viikolla. Yhteinen raha merkitsisi valtioiden olemista yhtä, mutta sitä ei varmasti vielä ole. Kyse on yhteisen talouden luomisesta ensiaskeleena.

Loppulauseena vielä todettakoon, että kaikki tässä esitetty on vain minun spekulaatiotani, jonka kuitenkin Venäjän asioita tuntevani ystäväni Venäjällä minun ohellani näkevät hyvin todennäköisenä. Kaikki tässä esitetty voi toki osoittautua täysin vääräksi ajatteluksi.

Venäjä syy sotilaallisen voiman keskittämiselle on kerrottu siis 12.4.2021 julkaistussa blogikirjoituksessani. Tuo sotavoimakeskitys palvelee myös Venäjän Valko-Venäjä-agendaa kiinnittämällä läntisen huomion Valko-Venäjän sijaan Ukrainaan.

Välillä tuntuu, ettei suomalaisenkin median – jonka pitäisi tietää ja tuntea Venäjää – touhuissa ole oikein oikeasuuntaista keskittymistä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu