Venäjän toimet avaruuden militarisoimiseksi, osa 3/3

Kuka hallitsee avaruutta, hallitsee myös maapalloa. Tämä kirjoitus on kirjoitussarjan kolmas ja viimeinen osa. Kaksi aikaisempaa julkaistiin 19.8.2020 ja 21.8.2020 (US-blogi 19.8.2020 ja US-blogi 21.8.2020).

Suurin osa Neuvostoliiton laukaisemista satelliiteista vuosina 1961–1991 suoritti vain sotilasoperaatioita.

Presidentti Boris Jeltsinin päätöksellä 7. toukokuuta 1992 järjestettiin Neuvostoliiton jäljellä olevat sotilasavaruusyksiköt ilma-avaruusjoukoiksi (VKS, воздушно-космические силы, ВКС) ja yhdistettiin Venäjän strategisiin ohjusjoukkoihin (RVSN, Ракетные войска стратегического назначения, РВСН).

Venäjällä oli 1990-luvulla puutetta niin rahasta kuin sotilaallisessa avaruustoiminnassa tarvittavasta materiaalista. Ikääntyvä ja viallisia satelliitteja ei kyetty korjaamaan eikä korvaamaan. Myös avaruusjoukkojen yhdistäminen ohjusjoukkoihin ei lopulta ollut onnistunut idea.

Vuonna 2001 presidentti Vladimir Putinin johdolla Venäjä erotti avaruusjoukkonsa jälleen Venäjän strategisista ohjusjoukoista (RVSN). Avaruusjoukot nimettiin uudelleen Venäjän avaruusvoimiksi (KVR, Космические войска России, КВР).

Vuosina 2011–2015 Venäjällä oli ilma- ja avaruustilan puolustusjoukot (VVKO, Войска воздушно-космической обороны, ВВКО).

Venäjän ilma-avaruusjoukot perustettiin jälleen vuonna 2015 (VKS, воздушно-космические силы, ВКС) yhdistämällä ilmavoimat sekä ilma- ja avaruustilan puolustusjoukot VVKO (ВВКО). Venäjän ilma-avaruusjoukot jakautuvat kolmeen osaan: ilmavoimiin (военно-воздушные силы), ilmapuolustusjoukkoihin (войска ПВО-ПРО) ja avaruusjoukkoihin (космические войска).

****

Elokuun 1. päivänä 2020 tuli kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun Venäjä perusti em. Venäjän ilma-avaruusjoukot.

Venäjän puolustusministeriön lehti Krasnaja zvezda (Красная звезда) haastatteli Venäjän ilma-avaruusjoukkojen komentaja Sergei Surovikiniä (Сергей Суровикин) heinäkuun alussa (Красная звезда 3.7.2020).

Sergei Surovikin lausui joukkojensa toiminnasta avaruudessa:

В рамках создания Единой космической системы (ЕКС) к 2024 году предусмотрено развёртывание орбитальной группировки космических аппаратов.”

Завершение создания ЕКС позволит обеспечить выполнение задач по глобальному контролю поверхности Земного шара, а также повышению живучести системы боевого управления в условиях помехового противодействия.

В сентябре текущего года мы планируем завершить испытания космического комплекса связи с космическими аппаратами «Благовест» на геостационарной орбите.

В 2022 году предусмотрено обеспечить начало развёртывания перспективной Единой системы спутниковой связи третьего этапа Вооружённых Сил Российской Федерации, а с 2023 года – развёртывание высокоорбитальной космической системы разведки.

Также, в интересах Воздушно-космических сил создаётся унифицированная командно-измерительная система «Топаз», которая позволит управлять космическими аппаратами на всех типах орбит.

Vapaasti suomennettuna:

Osana Yhtenäisen avaruusjärjestelmän (EKS) luomista on tarkoitus ottaa käyttöön avaruusalusten kiertoradalle ryhmittäminen vuoteen 2024 mennessä.

 EKS:n saaminen valmiiksi varmistaa maapallon pinnan hallinnan kauttaaltaan tehtävien suorittamiseksi ja parantaa taistelujohtamisjärjestelmän kestävyyttä häiriöolosuhteissa.

Tämän vuoden syyskuussa aiomme suorittaa avaruusviestintäjärjestelmän testit Blagovest-satelliiteilla geostationaarisella kiertoradalla.

 Vuonna 2022 on tarkoitus ottaa käyttöön lupaavaksi osoittautunut Venäjän puolustusvoimien kolmannen vaiheen yhtenäinen satelliittiviestintäjärjestelmä ja vuodesta 2023 alkaen on tarkoitus ottaa käyttöön korkean kiertoradan omaavan avaruuden tiedustelujärjestelmä.

Lisäksi ilmailu- ja avaruusvoimien etujen mukaisesti luodaan yhtenäinen komento- ja mittausjärjestelmä Topaz, joka mahdollistaa avaruusalusten hallinnan kaikentyyppisillä kiertoradoilla.

Tuo haastattelu on hyvä käydä lukemassa. Siinä Surovikin kertoo myös joistain muista Venäjän ilmatilaan liittyvistä aseistushankkeista.

Mitä oikein tarkoittaa vuoteen 2024 mennessä tapahtuva avaruusalusten ryhmittäminen kiertoradalle (”развёртывание орбитальной группировки”), ei minulle ole selvää.

Yhtenäinen satelliittiviestintäjärjestelmä (SSS, Системы спутниковой связи, ССС) on nyt Neuvostoliiton ja Venäjän kolmas. Ensimmäinen koski vuosia 1970–1985 ja toinen 1986–1999. Nyt kolmannen kehittäminen pitäisi siis saada päätökseen vuonna 2022.

****

Venäjä pyrkii nyt rakennettavalla Yhtenäisellä avaruusjärjestelmällään (EKS) saamaan koko maapallon pinnan hallintaansa sotilaallisten tehtävien suorittamiseksi. Toisin sanoen, että Venäjä voisi toimia sotilaallisesti kaikkialla maailmassa satelliittiensa ja avaruusalustensa avulla. Tuo järjestelmä on tarkoitus saada valmiiksi neljän vuoden kuluessa.

Keskeisin avainsana on Yhtenäinen avaruusjärjestelmä (Единой космической системы, ЕКС), josta järjestelmänä ei ole paljon koottua teknistä tietoa, mutta käsittää suurin piirtein sitä, mitä olen näihin kolmeen kirjoitukseen kirjannut.

Järjestelmä on elänyt vuosien saatossa, mutta se käsitetään Kupol-järjestelmäksi (КА ЕКС «Купол»), joka perustuu avaruushavainnoinnin osalta Tundra-satelliitteihin, tuote 14F142 («Тундра», изделие 14Ф142). Yhtenäinen (единый) tarkoitta tässä yhteydessä, että järjestelmäosat on koottu saumattomasti yhteen toimivaksi ja että järjestelmä on kattava.

Yllä olevassa kuvassa on Venäjän asevoimien päällikkö  kenraali Valeri Gerasimovin (Валерий Герасимов) ja kahden muun henkilön takana näytössä  RLS VEK Voronež ja KA EKS Kupol -tekstit (РЛС ВЗГ «Воронеж» ja КА ЕКС «Купол») Avaruusjoukot-tekstin alla (Космические войска). RLS VEK -lyhenne (радиолокационная станция высокой заводской готовности) tarkoittaa kutakuinkin korkean valmiuden koneohjattua tutka-asemaa. КА ЕКС -lyhenne (космические аппараты единой космической системы) tarkoittaa kutakuinkin yhtenäisen avaruusjärjestelmän avaruuslaitteita.

Voronež on pitkän kantaman ennakkovaroitustutka, jonka fyysiset rakenteet ovat varsin massiivisia. Venäjällä tulee olemaan kymmenen Voronež-tutkaa, joista lähimmät ovat ihan Suomen rajassa kiinni. Vorkutan (Воркута), Olenegorskin (Оленегорск) ja Sevastopolin (Севастополь) tutkat on määrä valmistua vuosina 2022–2024, jolloin kaikki kymmenen tutkaa olisivat toiminnassa.

Venäjän ilma-avaruusjoukkojen komentaja Sergei Surovikin kertoi tuossa aikaisemmin mainitussa Krasnaja zvezdan haastattelussa, että päättyneellä viisivuotiskaudella Venäjä on saanut rakennetuksi ilma-avaruusjoukoilleen ohjushyökkäyksestä varoittavat Voronež-tutka-asemat operatiiviseen toimintaan Orskiin (Орск, Google-map-01, 51°16’27.0″N 58°57’34.0″E), Jeniseiskiin (Енисейск, Google-map-02, 58°30’22.0″N 92°02’42.0″E) ja Barnauliin (Барнаул, Google-map-03, 53°08’24.0″N 83°40’51.0″E).

Krasnojarskin aluepiirillä Jeniseiskin läheisyydessä on perinteitä asiassa. Alueelle oli rakenteilla Jeniseisk-15-tutka-asema (Енисейск-15, Google-map-04, 57°52’05.0″N 93°07’07.0″E), joka oli mannertenvälisistä ballistisista ohjuksista ennakkovaroittava tutka. Vuonna 1987 Yhdysvaltojen painostuksessa rakennustyöt lopetettiin ja 1990-luvulla melkein kokonaan valmiiksi rakennettu tutka purettiin. Nyt Jeniseiskissa on siis uutta härnäämään uudestaan Yhdysvaltoja.

Voronež-tutkat eivät suoranaisesti liity Venäjän sotilaalliseen avaruusvalloitukseen, mutta liittyvät ohjushyökkäyskontrollointiin kuten Venäjän nyt avaruudessa toteuttamat sotilaalliset toimet. Järjestelmä on kaksiportainen. Tuosta kaksiportaisuudesta lisää myöhemmin.

Venäjän vuosina 2008–2009 alkanut ja 2010-luvulla vauhtiin päässyt avaruuden militarisointiprosessi kestää noin 15 vuotta, jos vuotta 2024 tulkitaan tällä erää viimeisiksi ajankohdaksi valmiille. Onko järjestelmä riittävän valmis neljän vuoden päästä ja hallitseeko Venäjä avaruutta tarpeelliseksi katoamassaan määrin, jää nähtäväksi. Tämän laatuisten massiivisten ja vaativien järjestelmien rakentaminen on ennenkin kestänyt noin viitisentoista vuotta.

****

Oheiset järjestelmänimisanat on syytä tunnistaa, kun tarkastellaan Venäjän avaruusvalloitusta:

  • Kupol («Купол» единая космическая система ЕКС)
  • Tundra-satelliitti, tuote 14F142 («Тундра», изделие 14Ф142)
  • Blagovest-satelliitti, tuote 14F149 («Благовест», изделие 14Ф149)
  • yhtenäinen komento- ja mittausjärjestelmä Topaz (унифицированная командно-измерительная система «Топаз»)
  • avaruustilaohjauksen optinen järjestelmä Pritsel (оптический комплекс системы контроля космического пространства «Прицел»)

Kupol on se järjestelmän yleisnimitys, jonka alle kaikki rakennetaan. Kupol-järjestelmässä kyse on avaruusvaroitusjärjestelmästä, josta tulee ohjushyökkäysvaroitusjärjestelmän avaruuskehän perusta.

Yhtenänen avaruusjärjestelmä Kupol on kaksiportainen tai kaksitasoinen (первый эшелон ,второй эшелон) ohjusten havainnointi- ja torjuntajärjestelmä. Kyse on myös Venäjän ohjuspuolustuksen varhaisvaroitusjärjestelmästä ja varoitusjärjestelmästä ylipäätään.

Ensimmäinen taso on avaruus ja avaruuteen sijoitut järjestelmät. Kyse on esim. tiedustelusatelliiteista, jotka tallentavat tiedot Venäjän vihollistahoiksi kokemien maiden ballististen ohjusten laukaisusta. Kyse on Tundra-satelliiteista.

Toinen taso on maanpinta ja maanpinnalle asetetut tutkajärjestelmät ja muut havainnointi- ja tiedonvälitysjärjestelmät. Esimerkiksi edellä mainitut verkoston muodostavat Voronež-tutkat ovat tuota toista porrasta. Oleellista on, että järjestelmät muodostavat saumattomasti toimivan kokonaisuuden.

Järjestelmän tarkoitus on havaita ja seurata Venäjän tai Venäjän liittolaisten alueelle laukaistavia ballistisia ohjuksia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa mistä tahansa suunnasta. Järjestelmän tarkoitus on eliminoida ohjukset tavalla tai toisella. Satelliitit ovat tärkeitä toimijoita noissa prosessissa.

Nykymaailmassa ilman satelliitteja ei voi sotia. Ei Natoon kuulumaton Suomikaan. Toki aina voi sotia, muttei kovinkaan tuloksellisesti. Naton avaruuskyvykkyys perustuu Yhdysvaltoihin.

Ilman satelliitteja korkeammalla ilmakehässä liikkuvia ohjuksia et voi ohjata. Venäjän toimet avaruuden militarisoimiseksi on saada vastapuolen satelliitit jollakin tavoin toimimattomiksi, jos konfliktitilanne sitä vaatii.

Venäjän sotilaallisten satelliittien maa-asemia toiminnallisessa mielessä ylläpitää TSIIHM-tutkimuslaitos, jota olen käsitellyt tarkemmin kirjoitussarjan kahdessa aikaisemmassa osassa. Kyse on ns. päätemaa-asemista. Näitä maa-asemia käytetään sekä lähettämään käskyjä satelliiteille että vastaanottamaan tietoja satelliiteilta sekä lähettämään edelleen tiedot tiedon käyttäjälle eli armeijalle.

Maa-asemien kautta välitetään kaikenlaista venäläissatelliittien keräämää tietoa. Asemien kautta Venäjä käyttää sotilaallisiin tarkoituksiin myös sellaista tietoa, jota ei ole kerätty sotilaallisessa tarkoituksessa. ”Несанкционированным доступом к информации” on se termi, mistä mitä tässä yhteydessä käytetään (”luvaton pääsy tietoihin”).

Länsimaiden ei ole syytä olla tiedonvälityksessään missään tekemisissä venäläissatelliittien kanssa. Eikä kiinalaisten.

Artikkelikuvassa on esitetty vuonna 2016 valmistunut avaruusobjektien seurantakeskus (центр слежения за космическими объектами) lähellä Usolje-Sibirskojea (Усолье-Сибирское). Venäjä näyttää rakentavan noita seurantakeskuksia lähelle Voronež-tutka-asemia. Usolje-Sibirskojen seurantakeskus on samoilla seuduilla kuin Usolje-Sibirskojen Mišelevkan (Мишелёвка) Voronež-tutka (Google-map-05, 52°51’18.7″N 103°14’00.1″E). Edellä olevassa karttakuvassa Mišelevkan Voronež-tutka löytyy pos. mishelevka -pisteestä.

Venäjän päätemaa-asemien laajuus ja sijainnit eivät tällä hetkellä ole julkisessa tiedossa. On vahvistamattomia tietoja, että asemia olisi ainakin Orskin, Barnaulin ja Jeniseiskin kaupungeissa, joissa on myös uusimmat Voronež-tutka-asemat. Sitäkään, missä määrin päätemaa-asemat ja seurantakeskukset ovat yhtä ja samaa, ei ole varmennettua tietoa.

****

Kupol-järjestelmän satelliitit ovat Tundra-satelliitteja. Kesäkuuhun 2014 mennessä Kupol-järjestelmässä oli kaksi satelliittia: Kosmos 2422 (Космос 2422) ja Kosmos 2446 (Космос 2446). Kosmos 2422 laukaistiin jo 21.7.2006 ja Kosmos 2446 2.12.2008. Kosmos 2422 ja 2446 eivät enää ole radalla 23.11.2019 ja 6.5 2017 alkaen.

Yhtenäisen avaruusjärjestelmän ensimmäinen uusi Tundra-satelliitti laukaistiin kiertoradalle vuoden 2015 lopulla. Tundra-satelliittien toiminta aloiteltiin siis alusta. Vajaata vuosikymmentä aikaisemmin vuosina 2006 ja 2008 ei Venäjällä vielä oltu valmiita järjestelmän rakentamiselle.

17.11.2015 laukaistu Tundra-satelliitti on Kosmos 2510 (Единая Космическая система № 1, Тундра 11Л, Космос 2510). Seuraava 25.5.2017 laukaistu on Kosmos 2518 (Единая Космическая система № 2, Тундра 12Л, Космос 2518) ja kolmas 26.9.2019 laukaistu on Kosmos 2541 (Единая Космическая система № 3, Тундра 13Л, Космос 2541). Neljäs Kosmos 2546 (Единая Космическая система № 4, Тундра 14Л, Космос 2546) laukaistiin 22.5.2020.

Oheisessa kuvassa on esitetty noiden neljän satelliitin kulkua kiertoradoillaan. Punainen kiertorata on Kosmos 2510, keltainen Kosmos 2518, turkoosi Kosmos 2541 ja vihreä Kosmos 2546. Satelliittien lentoratoja polaarinäkymässä voi käytä kurkkaamassa täältä.

Venäjä on luonut venäläislausuntojen perusteella neljällä Kupol-järjestelmän Tundra-satelliitilla ohjushyökkäysvaroitusjärjestelmän (система предупреждения о ракетном нападении, СПРН) perusavaruussegmentin (базовый космический  сегмент), joka mahdollistaa Yhdysvaltojen alueen jatkuvan seurannan ballististen ohjusten laukaisemisen varalta (Газета 4.6.2020). Neljäs Tundra laukaistiin siis 22.5.2020.

On kuitatenkin muistettava, että Yhdysvaltain ballistisista ohjuksista suuri osa on sukellusveneissä meren pinnan alla.

Vuonna 2017 venäläislehdistössä uutisoitiin, että Venäjällä on tarkoitus laukaista yhdeksän satelliittia Yhtenäisen avaruusjärjestelmän puitteissa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vuoden 2017 venäläislähteiden mukaan Yhtenäisen avaruusjärjestelmän täydelliseen toimintaan tarvittaisiin 8–10 satelliittia ja käyttöönotto olisi valmis vuoteen 2022 mennessä. Nyt siis Venäjän ilma-avaruusjoukkojen komentaja Sergei Surovikinin sanoilla valmista olisi vuoteen 2024 mennessä.

Aikataulu vaikuttaa kutakuinkin realistiselta vauhdilla yksi satelliitti vuodessa, jolloin vuonna 2024 järjestelmässä olisi 8 satelliittia. Tuon jälkeen Venäjä on mahdollisuus hallita satelliitein maanpintaa maapallolla kokonaisuudessaan sotilaallisten operaatioiden lähtökohdaksi.

Venäjällä on tarkoitus nyt syyskuussa 2020 suorittaa avaruusviestintäjärjestelmän testit. Testaus sisältää myös sotilaalliseen viestintäkäyttöön tarkoitetun Blagovest-satelliitin («Благовест»).

Blagovest on viestintäsatelliittityyppi, jota käytetään yleisesti Venäjän sotilaallisessa toiminnassa.

Venäjä on laukaissut geostaattoriselle kiertoradalle yhteensä neljä Blagovest-satelliittia tunnuksilla Kosmos 2520 (Blagovest nro 11L, Космос 2520), Kosmos 2526 (Blagovest nro 12L, Космос 2526), Kosmos 2533 (Blagovest nro 13L, Космос 2533) ja Kosmos 2539 (Blagovest nro 14L, Космос 2539) aikavälillä 17.8.2017-6.8.2019. Ei ole tiedossa, montako satelliittia neljästä osallistuu noihin syyskuun testauksiin. Saapa nähdä, millaisia uutisia saamme lukea syyskuussa Venäjän toimista avaruudessa. Noiden satelliittien inklinaatio (inclination) on 0,0°.

****

Topaz on yhtenäinen komento- ja mittausjärjestelmä (унифицированная командно-измерительная система «Топаз») ja se on jo operatiivisessa toiminnassa. Sen avulla Venäjä voi hallita avaruusaluksia millä tahansa kiertoradalla. Topaz-järjestelmästä löytyy vähän teknistä tietoa, mutta mainintoja toki on jo muutaman vuoden takaa.

Pritsel on avaruustilaohjauksen optinen järjestelmä (оптический комплекс системы контроля космического пространства «Прицел»). Kyse on vanhan optisen ohjausjärjestelmän Oknon (оптический комплекс системы контроля космического пространства «Окно») korvaajasta. Pritsel perustuu laseroptiikkaan ja radiotekniikkaan.

Neuvostoliitto ja nyttemmin Venäjä on vuodesta 1978 suunnitellut, kehittänyt ja rakentanut alkujaan KBSM:n (АО «КБСМ») johdolla optoelektronisia laitteita ulkoavaruuden tarkkailuun sekä kvanttielektroniikkalaitteiden tarkkailuun systemaattisen ja myös ei-systemaattisen tiedon hankkimiseksi vieraista avaruusaluksista eri tarkoituksiin. Kyse on siis tiedonhankinta- tai vakoilulaitteista suomennettuna.

Ensimmäinen optoelektronisten laitteiden 54Ž6 Okno (54Ж6 «Окно») järjestelmä on ollut toiminnassa aina näihin päiviin saakka NUREK-laitoksessa (НУРЭК) Tadzhikistanissa. Seuraavina kehitettiin järjestelmiä nimeltään 14TS215 Sažen-T (14Ц215 «Сажень-Т»), 14TS214 Sažen-TOS (14Ц214 «Сажень-ТОС») ja 14TS218 Sažen-TM sekä 14TS212 Sažen-TM-D («14Ц218 ja 14Ц212 «Сажень-ТМ(-Д)»).

Ikkunasta (окно, okno) Venäjä on siirtymässä tähtäimeen (прицел, pritsel). Ikkunan läpi tarkastelu on muuttumassa tähtäimen läpi kohdistamiseen. Tuo kuvaa hyvin Venäjän koko avaruusstrategian päämäärän muutosta.

Pritsel-järjestelmä lisää merkittävästi Venäjän ilma-avaruusjoukkojen kykyä hallita ulkoavaruutta ja laajentaa hallittavissa olevien kiertoratojen määrää. Järjestelmällä on havaittavissa 2–3 kertaa pienempiä avaruusobjekteja kuin aikaisemmalla järjestelmällä.

Ensimmäiset uudet järjestelmät rakennettiin Altain (Республика Алтай) ja Primorskin (Приморский край) alueille. Vuoden 2013 tiedon mukaan Venäjän alueille on tarkoitus ottaa vuoteen 2018 mennessä käyttöön kaikkiaan yli kymmenen uuden sukupolven järjestelmää. Altain alueelle rakennettu Pritsel saatiin testattua vuonna 2018.

Pristel-nimen optisena ohjausjärjestelmänä Venäjän sotilasjohto toi ensi kertaa julkisuuteen 3.7.2020, vaikka itse ohjausjärjestelmästä on ollut yleistietoja aikaisemmin. Siis tietoa, joka ei kerro mitään itse järjestelmästä ja sen toiminnasta.

Pietarin yliopiston tietotekniikan, mekaniikan ja optiikan tutkimuslaitokselle (Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, ИТМО) Pristel on tuttu projekti yliopiston suorittamana kehitystyönä.

В настоящее время на кафедре проектируются цифровые следящие привода для оптико-электронного комплекса автономного поиска, обнаружения космических объектов и сбора информации о них («Прицел»).” (ИТМО, Научная деятельность).

Vapaasti suomennettuna:

Tällä hetkellä osasto suunnittelee digitaalisia seurantalaitteita optoelektroniselle järjestelmälle autonomista hakua, avaruusobjektien havaitsemista ja niistä tiedon keräämistä varten (Pritsel).

****

On vielä mainittava yksi Venäjän sotilaallisiin avaruustoimiin liittyvä järjestelmä, joka on ROKR KO Krona (РОКР КО «Крона»). ROKR KO -lyhenne (радиооптический комплекс распознавания космических объектов) tarkoittaa kutakuinkin radio-optista järjestelmää avaruuskohteiden tunnistamiseksi.

Radio-optinen (радиооптический) puolestaan tarkoittaa tutkaan (radio) ja valo-opilliseen (optinen) perustuvia hallinta- ja tunnistamisvälineitä. Krona on suunniteltu tunnistamaan avaruusobjekteja, niiden kuuluvuutta, tarkoitusta ja teknisiä ominaisuuksia.

En käsittele Krona-järjestelmää tässä tarkemmin, koska se on jo vanhempi ja siitä on paljon tietoa netissä. Tunnistettavien esineiden minimikoko on 10 cm ja suorituskyky on 30 000 avaruusobjektia päivässä.

Jos Okno ja Krona kiinnostavat jotain lukijaa enemmän, Sourcebook on the Okno (в/ч 52168), Okno-S, Krona (в/ч 20096) and Krona-N (в/ч 20776) Space Surveillance Sites -asiakirja vuodelta 2014 antaa paljon tietoa englannin kielellä.

****

Kuten tämän kirjoitussarjan aikaisemmissa osissa kirjasin, Burevestnik- ja Nivelir-projektit ovat tiiviisti yhtä avaruuden militarisoimiseksi, johon Venäjä toimiensa perusteella aktiivisesti pyrkii. Toisessa tuhoajasatelliitit kuljetetaan avaruuteen kantoraketilla, toisessa ilma-aluksella.

Nyt Venäjän kuluneella vuosikymmenellä toteuttamat toimet ovat pitkälti vanhojen järjestelmien uudistamista, mutta mukana on myös paljon toimia, jotka ovat huolestuttavia ja jotka on syytä luokitella toimiksi avaruuden militarisoimiseksi.

Venäjän toimia avaruuden militarisoimiseksi ei tule sallia. Länsimaiden olisi syytä toimia nyt ennen kuin on liian myöhäistä.

Avaruutta on käytetty sotilaallisiin tarkistuksiin tiedonvälityksessä ja tiedon hankinnassa – siis vakoilussa – aina 1950-luvun lopulta lähtien. Lähtökohta on kuitenkin ollut, ettei toisten satelliitteja tuhota eikä vahingoiteta. Avaruudessa ei ole testattu aseita ainakaan niin, että testit olisivat kohdistuneet toisten maiden satelliitteihin.

Nykyaikainen siviilielämämme ei onnistu ilman satelliitteja. Nykyaikainen sotiminen ei onnistu ilman satelliitteja. Vaikkei välttämättä näy päällepäin, Venäjän fyysiset sotatoimet perinteisillä aseilla myös Syyriassa perustuvat satelliitteihin.

Mannertenvälisten ydinohjusten tuhoaminen on haastavaa ja osaltaan siihen maapallon turvallisuus edelleen perustuu, vaikkakin puolustusjärjestelmiä noiden ohjusten tuhoamiseksi kehitetään. Puolustusjärjestelmien kehittäminen on kuitenkin pitkälti perustunut ohjusten tuhoamiseen ohjuksilla.

On helpompaa estää ohjuksen pääseminen kohteeseen sekoittamalla sen toiminta kuin tuhoamalla se. Näyttää siltä, että tuohon Venäjä osaltaan pyrkii avaruuden militarisoimisprojekteissaan. Hybridiä siis.

Sekä Yhdysvaltojen että Iso-Britannian raportoimat Venäjän avaruudessa suorittamat asetestit tämän vuoden heinäkuussa tuhota satelliitteja on sitä, mitä ei tule sallia. Yhdysvallat on raportoinut myös helmikuussa 2017 tapahtuneesta testistä, jonka sisällöstä ei ole kuitenkaan julkista tietoa. Vastaava asetesti on myös huhtikuussa 2020 tapahtunut, joka toteutettiin maanpinnalta laukaistulla Nudol-ohjuksella.

Jos asetestit avaruudessa sallittaisiin, avaruus olisi pian samanlainen sotavarustelu- ja sotakamppailukohde Venäjän aikaansaamana kuin vaikkapa Itämeri, Mustameri, Arktinen alue tai vaikkapa Välimeren itäpää.

Huolestuttavaa on myös ilma-alukseen – siis tässä tapauksessa MiG-31BM-hävittäjään – sijoitetun ilmakäynnisteisen kantoraketin käyttö avaruuden sotilaallisiin tarkoituksiin maasta laukaistavan kantoraketin sijaan. Tuo tarjoaa Venäjälle useita etuja satelliittien vastaisten aseiden operaatioissa eli ns. ASAT-operaatioissa (anti-satellite weapons, ASAT), jos Venäjä aikoo sijoittaa tappajasatelliitteja ilma-aluksiinsa. Kyse on nopeudesta avaruuden militarisoinnissa, johon muiden maapallolla elävien vaikea varautua ennalta.

Olisikin suotavaa, että aserajoitusneuvotteluin sotilaalliseen tarkoitukseen tarkoitettujen satelliittien vieminen avaruuteen sallittaisiin vain satelliiteilla, ei ilma-aluksilla. Aserajoitusneuvotteluissa pitäisi toisten osapuolten satelliittien tuhoaminen ja vahingoittaminen kieltää täysin samoin kuin kyseisten järjestelmien testaus ja rakentaminen avaruudessa.

Kansainvälinen avaruusoikeus perustuu viiteen 1960-luvulla YK:n puitteissa tehtyyn sopimukseen (Outer Space Treaty, Resolution 2222 (XXI) 27.1.1967). Avaruuden yleissopimus on eräänlainen avaruustoiminnan perustuslaki.

Maailman on kuitenkin vuodesta 1967 muuttunut toisenlaiseksi. Perussopimus kieltää yksiselitteisesti esimerkiksi joukkotuhoaseiden lähettämisen avaruuteen, mutta tuo ei nykyaikana ole enää riittävää maapallon turvallisuudelle.

Nykyiset sopimukset eivät enää ole toimivia Venäjän tämän kesän vihamielisten toimien jälkeen.

Kuka hallitsee avaruutta, hallitsee myös maapalloa.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu