Vihreät ja poliittiset virkanimitykset

Ville Niinistö, (vihr.): Politisoituneista virkanimityksistä on välttämätöntä päästä eroon. Nimitykset on tehtävä aidosti pätevyyden perusteella. Se on aina ollut ensimmäinen kriteeri. Kun [ympäristöministerinä] nimitin kansliapäällikkö Hannele Pokan (kesk.) toiselle kaudelle, jotkut sanoivat, että olisin voinut valita vihreän.” (HS 25.1.2015).

Oheinen lainaus Helsingin Sanomien jutusta ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja. Jutussa Helsingin Sanomat kysyi puoluejohtajien kantoja virkanimityksiin. Vihreitä johti tuolloin Ville Niinistö. Alexander Stubb (kok.) jätti vastaamatta Helsingin Sanomien kyselyyn.

Varmemmaksi vakuudeksi Niinistö julkisti kantaansa myös Twitterissä 25. tammikuuta 2015 (Twitter, Ville Niinistö 25.1.2015):

****

 

Vihreän liiton puolueohjelma (Vihreä liitto, Vihreän Liiton Puolueohjelma 2014):

Estetään poliittiset kähminnät. Poliittisista virkanimityksistä on päästävä eroon. Virkoihin on valittava ansioituneimmat hakijat poliittisista näkemyksistä riippumatta. Tätä valvomaan tulee asettaa valtakunnallinen, tasa-arvovaltuutetun kaltainen viranomainen. Viranhaltijoiden ja luottamusihmisten esteellisyyssäännöksiä on tiukennettava.”

****

Poliittiset virkanimitykset eivät kuulu demokratian vaatimuksiin – käytännöt oikeudenmukaisemmiksi”.

Oheinen on lainaus vuoden 2009 Vihreiden puoluekokousaloitteesta, jonka teki Espoonlahden Vihreät ry Vihreiden puoluekokoukseen (Puoluekokousaloitteet 2009).

Puoluehallituksen lausunto (osalainaus) aloitteeseen:

Myös silloin, kun [johtovirkoja, kuten esimerkiksi kaupunginjohtajia] valitaan puoluepoliittisin perustein, täytyy voida avoimen keskustelun, julkisten haastattelujen tms. avulla varmistua siitä, että henkilö on pätevä tehtävään. Nimityksiä ei tule tehdä siten, että nimittävä puolueryhmittymä voi yksin laittaa tehtävään kenet tahansa pätevyysvaatimuksista piittaamatta.

****

Poliittiset virkanimitykset on yksi ongelma. ” (Uusi Suomi 7.10.2016).

Noin lausui pienituloinen köyhyystutkija Maria Ohisalo reilu kolme vuotta sitten. Enää Ohisalo ei ole pienituloinen eikä köyhyystutkija. Ohisalo on nyt suurituloinen ministeri.

Tänään nähdään, miten suurituloinen ministeri näkee poliittiset virkanimitykset ministerinä ja siis valtion virkavastuulla toimivana virkamiehenä.

****

Poliittiset virkanimitykset historiaan.” (Facebook, Touko Aalto 10.8.2016).

Aalto oli vielä tuolloin 2016 Vihreiden tuleva puheenjohtaja. Aalto soimasi kovin sanoin pääministeri Juha Sipilää poliittista nimityksistä:

Jos Sipilä aikoo olla jatkossa sanansa mittainen mies ja tehdä lopun isojen poikien leikeistä, toivon että kaikki puolueet sitoutuisivat yhteisellä päätöksellä muuttamaan suomalaista politiikkaa avoimemmaksi ja rehellisemmäksi.

 Poliittiset virkanimitykset vievät politiikan uskottavuutta, eivätkä ne ole hyväksi viranhaltijalle eikä yhteiskunnan kokonaisedulle.

****

Oheisenlaisia kannanottoja poliittisista virkanimityksistä löytyy netistä vihreiden suusta lausuttuja pilvin pimein. Hätäisempikin niitä löytää.

Jos Vihreiden nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo ja istuva Marinin hallitus tämän päivän valtioneuvoston yleisistunnossa esittää sisäministeriön kansliapäälliköksi Kirsi Pimiää (vihr.) selkeästi umpipoliittsena nimityksenä, voi sitä kantelujen määrää nimityksen jälkeen, mitä oikeuskanslerinvirasto tulee saamaan.

Kirsi Pimiä ei ole pätevintä, kokeneinta eikä koulutetuinta kaartia hakijakunnassa. Kanteluluille löytyy varmasti perusteita mukaan lukien juridiset perusteet oikeudellisten rajojen puitteissa.

En kuitenkaan tule olemaan yksi kantelija.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu