Yhdysvallat ja Nato pitävät suursotaharjoituksen Euroopassa – Suomi perui osallistumisen

Yllä oleva artikkelikuva on tunnuskuvio vuoden 2020 keväällä koko Euroopassa pidettävästä suursotaharjoituksesta. Sotaharjoituksen järjestävät Yhdysvallat ja Nato. Harjoituksen nimi on DEFENDER-Europe 20.

Suomen oli määrä osallistua harjoitukseen, mutta jostakin syystä osallistuminen on peruttu.

****

Koko Euroopan kattavia läntisiä sotaharjoituksia on pidetty paljon ennenkin.

Yllä oleva kuva liittyy Naton Able Archer 83 -suursotaharjoitukseen. Sotaharjoitus pidettiin läpi läntisen Euroopan ajanjaksolla 2.11.1983-11.11.1983. Harjoitukseen kuuluivat vahvasti myös ydinaseet harjoituselementteinä ydinasehälytys ja ydinaseiden laukaisu.

Euroopassa elettiin tuolloin 1980-luvun alussa levottomia aikoja. Kyse oli ydinaseista. Yhdysvallat oli juuri tuonut Eurooppaan keskimatkan ydinkärjellä varustettuja Pershing-ohjuksia vastavoimaksi Neuvostoliiton SS-20-ohjuksille.

Able Archer 83 -sotaharjoituksen skenaario oli Naton puolustautuminen Varsovan liiton hyökkäystä vastaan. Harjoitusskenaariossa Neuvostoliiton johtama Varsovan liitto oli lähettänyt joukkoja Jugoslaviaan hillitsemään poliittisia levottomuuksia ja hyökännyt saman tien Suomeen, Norjaan ja Kreikkaan. Sotavoimien liikkeet nuolilla osoitettuna tuon skenaarion pohjalta yllä olevassa kuvassa esitetysti Norjan, Tanska, Kreikan ja Turkin puolustamiseksi ovat ilmeisiä.

Able Archer 83 -sotaharjoitukseen osallistui noin 40 000 Nato-sotilasta. Yhdysvaltojen sotavoiman saapuminen Atlantin yli Eurooppaan laajalla rintamalla tapahtui Tanskansalmista etelään.

Tuolloin kylmän sodan aikaan Yhdysvaltojen kannalta Nato-maa Norjan puolustusasema oli hieman sama kuin Baltian maiden puolustusasema nyt. Neuvostoliitto oli ja Venäjä on Nato-iholla.

****

Yhdysvaltain Eurooppa-joukot (USAREUR) tiedotti 7.10.2019 Euroopassa pidettävistä Yhdysvaltain ja Naton suursotaharjoituksesta (USAREUR 7.10.2019).

Harjoituksen nimi on siis DEFENDER-Europe 20 ja Yhdysvallat tuo harjoitukseen Atlantin yli suurimman määrän sotajoukkoja 25 vuoteen. Harjoitus on Euroopan kolmanneksi suurin sotaharjoitus sitten kylmän sodan jälkeen.

DEFENDER-Europe 20, and linked activities, will increase strategic readiness and interoperability by exercising the U.S. military’s ability to rapidly deploy a large combat-credible force and equipment from the United States to Europe; and alongside its allies and partners, quickly respond to a potential crisis.” lokakuun 7. päivän Yhdysvaltain Eurooppa-joukkojen tiedotteessa todettiin.

Vapaasti suomennettuna:

”DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoitus ja siihen linkitetyt sotatoimet lisäävät strategista valmiutta ja yhteistoimivuutta Yhdysvaltain armeijan kyvyllä lähettää nopeasti laajaa taistelua varten uskottavasti joukkoja ja sotavarustusta Yhdysvalloista Eurooppaan; reagoida nopeasti Yhdysvaltojen liittolaisten ja kumppaneiden kanssa mahdolliseen kriisiin.

Julkisuuteen harjoitus tuli ensikerran lokakuun 2. ja 3. päivänä Varsovassa pidetyssä turvallisuusfoorumissa  (WSF 2019) demokraattikongressiedustaja John Garamendin suulla. Asia uutisoitiin laajemmin Venäjällä (esim. РИА Новости 3.10.2019).

Harjoitusta oli kuitenkin valmistelu jo pitkään vuosien ajan tätä ennen. Myös Suomi on ollut tietoinen harjoituksesta, – ja ollut mukana.

****

DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoituksessa harjoitellaan ensisijaisesti Yhdysvaltojen sotavoimien siirtoa Yhdysvalloista Atlantin yli Eurooppaan. Venäjän takia palaamme kylmän sodan ajan tunnelmiin tässäkin suhteessa. Euroopan turvallisuus suhteessa Venäjään on edelleen riippuvainen Yhdysvalloista kylmän sodan ajan tapaan.

DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoituksen skenaario on sama kuin vuoden Able Archer 83 -sotaharjoituksessa vuonna 1983: Venäjän – tuolloin vuonna 1983 Neuvostoliiton – hyökkäyksestä puskurivyöhykkeensä sotilaallisesti liittoutumattomiin maihin sekä mahdollisesti myös Naton itäisiin jäsenmaihin.

DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoituksen linkitys vuoden 1983 Able Archer 83 -sotaharjoitukseen tulee esille hyvin yllä olevasta Yhdysvaltain Euroopan-joukkojen julkaisemasta Reforger vs Defender -kuvasta, jossa vasemmalla on kuvattu 1983 Able Archer 83 -harjoituksen sotavoimasiirrot ja oikealla DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoituksen sotavoimasiirrot Euroopassa.

Reforger on kylmän sodan aikainen Nato-harjoitustermi (Exercise Reforger) ja sen juuret ovat kaukana historiassa 1960-luvulla. Able Archer 83 -harjoitus oli siis Reforger-harjoitus.

Kyse oli kylmän sodan aikaisesta Yhdysvaltain sotavoiman siirrosta Yhdysvalloista Euroopassa Länsi-Saksaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat vähensi pysyviä sotajoukkojaan hieman vuonna 1968 Vietnamin sodan tiimoilta. Euroopassa oltiin huolissaan Yhdysvaltain puolustussitoutumisesta Eurooppaan Vietnamin sodan takia. Ensimmäinen Reforger -harjoituksen suunnittelu sai alkunsa jo vuonna 1967 tuo harjoitus aloitetiin 6.1.1969.

Olemme siis nyt Euroopassa Venäjän muodostaman uhan tiimoilta tilanteessa, jossa viimeksi oltiin kylmän sodan päätyessä. Viimeinen Reforger-sotaharjoitus pidettiin maaliskuussa vuonna 1993 (Reforger 93).

Vuoden 1988 Reforger-harjoitus (Reforger 88) oli Yhdysvaltojen armeijan yksi suurimmista sotilasharjoituksista Euroopassa yli 30 vuoden ajan ja viimeisin tämäntyyppinen laaja Nato-harjoitus kylmän sodan aikana.

Neuvostoliitto oli jo tuolloin 1980-luvun lopulla kuolemankourissa ja lännessä varauduttiin myös sotilaallisesti tulevaan, jos kaikki tulevaksi tiedetty ei sujuisikaan hyvin. Harjoitukseen osallistui lähes 200 000 sotilasta, joista yli puolet oli yhdysvaltalaisia.

****

DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoituksen ensimmäinen idea syntyi ja myös suunnittelu alkoi jo vuonna 2017. Pidän harjoituksen isänä Yhdysvaltain Eurooppa-joukkojen tuolloista maavoimien komentajaa Ben Hodgesia. Harjoituksesta on käytetty myös etenkin alkuvaiheessa Defender 2020 -nimeä.

Hodgesin mielestä sotavoimien siirtomahdollisuudet Euroopassa olivat infrastruktuurin puutteiden vuoksi este tehokkaalle puolustukselle. Keskieurooppalaiset sillat jopa Saksan maaperällä eivät tahtoneet kestää panssarivaunujen painoja. Avainsana tuolloin oli ”military Schengen zone”, suomennettuna ”puolustuksen Schengen-alue”.

Käsittelin sotavoimien siirtoasiaa tuolloin kolme vuotta sitten kahdessa blogikirjoituksessa otsikoilla ”EU-puolustuksen ensimmäinen koetinkivi on varmistaa sotavoimasiirrot Euroopassa” (US-blogi 24.9.2017) ja ”Sotilaallisen kauttakulun salliminen on Suomen ensimmäinen koe EU-puolustuksessa” (US-blogi 11.2.2018).

Sotavoimasiirtojen edellyttämiä toimia infrastruktuuriin on alettu ratkoa myös EU:n pysyvän rakenteellisen yhteistyön puitteissa (PESCO). Hanke on edennyt melko hyvin.

Yhdysvallat ryhtyi pian vuonna 2018 myös konkreettisin omaehtoisiin toimiin selvittääkseen sotavoiman siirtomahdollisuuksia ja Yhdysvaltojen joukkojen ylläpidon tarvitsemaa logistiikkaa Euroopan eri maissa.

Siirtomahdollisuuksien selvitys koski kaikkia Euroopan maita. Yhdysvallat selvitti myös sotavoiman valtiorajojen ylityksiin tarvitsemia lupia. Selvitystyö tehtiin Yhdysvaltain puolustusvoimien logistiikkalaitoksella (The Defense Logistics Agency, DLA) IBex-ohjelman puitteissa (Industrial Base Extension). Eurooppa oli jaettu julkisissa tarjouspyynnöissä viiteen osaan (EUCOM A, EUCOM B, EUCOM C, EUCOM D  ja EUCOM E).

Suomi kuului EUCOM C -osioon (Itä-Eurooppa) yhdessä Valko-Venäjän, Moldovan, Puolan ja Ukrainan kanssa. Tuosta teknisestä jaosta eri maaryhmiin ei ole syytä kuitenkaan vetää mitään poliittisia johtopäätöksiä.

EUCOM A koski Balkanin aluetta, EUCOM B Keski-Eurooppaa, EUCOM D Länsi-Eurooppaa ja EUCOM E Pohjois-Eurooppaa. EUCOM E:n maat olivat Tanska, Viro, Islanti, Latvia, Liettua, Norja ja Ruotsi.

Osallistuin tuohon hankintaan Suomen osalta alikonsulttina yhdysvaltalaiselle toimijalle. Kyse oli siis puhtaasta siviilityöstä. Työssä kartoitettiin kaikki se, mistä esimerkkisi yhdysvaltalaisjoukkojen oleminen, huolto ja ylläpito Suomessa vaatisi siviilitoimina jätehuollosta sähkön saantiin. On myös tiedossa Suomen kulkuyhteydet satamasyväyksineen nosturikapasiteetteineen ja rautatieyhteyksineen.

Nuo yhdysvaltalaisselvitykset koskivat siis koko Eurooppaa Venäjää lukuun ottamatta ja selvitykset ovat nyt valmiit. Niitä tullaan testaamaan nyt ensi kertaa DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoituksen yhteydessä, kun joukkoja Atlantin takaa alkaa saapua jo ensivuoden helmikuussa ja harjoitus pidetään huhti-toukokuussa.

20 000 yhdysvaltalaissotilaan ylläpito kuukausien ajan vaatii myös siviilihuoltoa ja -palvelua. Esim. Raisiossa on 24 000 asukasta, mikä on hyvä esimerkki, mitä runsaslukuisten sotilasjoukkojen ylläpito kuukausien ajan vaatii.

****

Käydään hieman läpi DEFENDER-Europe 20 -harjoituksen sisältöä.

Yllä olevassa kuvassa on esitetty Euroopassa harjoitukseen liittyvät sotavoimat, sotavoimayksikköjä ja niiden liikkeet nuolin. Harjoitus ulottuu Atlantilta Mustanmeren itälaidalle ja koillisessa aina Suomenlahdelle saakka.

Kartan merkintänumerot (1-7) menevät oheisesti:

 • Conduct Reception, Staging and Onward Movement of a US Division-size element”: Yhdysvaltalaisjoukot rantautuvat kolmeen satamaan Belgiassa, Hollannissa ja Saksassa sekä yhteen satamaan Virossa. Viroon merialukset tulevat suoraan Yhdysvalloista Tanskansalmien kautta. Kartassa merkintänumero 1.
 • Draw and Employ Army Prepositioned Stocks”: Yhdysvaltojen armeijan asevarastojen (APS) käyttöönotto. Harjoituksessa käytetään kahta asevarastoa, jotka sijaitsevat Berlgian Eygelshovenissa ja Saksan Dülmenissa. Mitä APS (Army Prepositioned Stock) tarkoittaa, siitä myöhemmin tässä kirjoituksessa. Kartassa merkintänumero 2.
 • Conduct Joint Forcible Entry with the Immediate Response Force”: Harjoitellaan yhteistä voimatunkeutumista (Joint Forcible Entry) nopean toiminnan joukoilla (Immediate Response Force, esim. NRF). Osaharjoituksia käytetään harjoitusalueella kolmessa eri kohdassa Latviassa ja Liettuassa sekä Georgiassa. Kartassa merkintänumero 3.
 • Division Command Post Exercise (OCCASUS Scenario)”: Komentopaikkaharjoitus (Division Command Post Exercise, CPX) Occasus-skenaariolla. CPX-harjoitukset tapahtuvat Saksassa ja Virossa yhteensä kolmessa ei paikassa. Kartassa merkintänumero 4.
 • Division Live Exercise (Wet Gap Crossing)”: Eloonjäämisharjoitus vesistöylityksenä. Osaharjoituksista toinen tapahtuu Puolassa Veiksel-joella ja toinen Etelä-Saksassa, jonne osa joukoista haarautuu Itävallan länsipuolella. Kartassa merkintänumero 5.
 • Suwalki GAP Forward Passage of Lines”: Joukkojen eteneminen Puolassa eteenpäin Suwalkin käytävään ja käytävästä Liettuaan E67-tietä pitkin (Suwałki-Marijampolė). Kartassa merkintänumero 6.
 • Maritime Pre-Postioned Force Off-Load”: Merivoimien ennakkosijoitettujen voimien purkaminen (Maritime Pre-Postioned Force, MPF) ja mitä MPF-tarkoittaa, voi käydä lukemassa esim. MPF-linkistä. Harjoituksen merivoimat nousevat maihin Viroon siis Suomenlahden eteläpuolella ja Suomenlahti on harjoitusaluetta. Kartassa merkintänumero 7. Tämä on siis eri osaharjoitus kuin yhdysvaltalaisjoukkojen rantautuminen Viroon suoraan Yhdysvalloista.

Karttaan merkityt Yhdysvaltoihin liittyvät sotajoukot kutakuinkin ovat (Defendereurope 15.10.2019):

 • 116 Cav BCT: 116th Cavalry Brigade Combat Team (116 Cav BCT, BCT = Brigade Combat Team), Saksa
 • USAREUR: United States Army Europe, Headquarters and Headquarters Battalion, (USAREUR), Saksa
 • 13 ESC: 13th Expeditionary Sustainment Command (13 ESC, ESC = Expeditionary Sustainment Command), Saksa
 • 1 CD & 2-1 CD: (tätä en osannut ”suomentaa”: CD = Combat Division?), Saksa
 • X BCT 3 ID: (BCT = Brigate Combat Team, ja yksikköjä ei ole vielä tarkennettu, josta merkintä X +3 ID, ID = Infantry Division), Saksa
 • X BCT 1 ID: (BCT = Brigate Combat Team, ja yksikköjä ei ole vielä tarkennettu, josta merkintä X + ID, ID = Infantry Division), Saksa
 • 1 ID FWD: 1st Infantry Division (Forward) (ID = Infantry Division), Puola
 • (elmts of) 2 CR (3-2 CR eFP BG?): The enhanced Forward Presence Battle Group Poland (eFP BG POL), Puola
 • MNC NE: Multinational Corps Northeast (MNC NE), Puola
 • (elmts of) 1(?) BCT 82 Abn Div (GRF?): 1st Brigade Combat Team, 82nd Airborne Division (1st BCT, 82nd ABN DIV), Puola
 • (elmts of) 173 ABCT: 173rd Airborne Brigade Combat Team (173 ABCT) (ABCT = Airborne Brigade Combat Team), Puola
 • USMC using MCPP-N: United States Marine Corps (USMC), Marine Corps Prepositioning Program-Norway (MCPP-N), Ruotsi ja Norja

Edellä viimeinen rivi on merkitty USAREUR:n Twitterissä oheisesti:

Yhdysvalloilla on Norjassa merijalkaväen yksikkö (MCPP, tällä hetkellä 1st Battalion, 8th Marines), joka tai jonka osia siirretään Ruotsin kautta Baltiaan. Lisäksi tuo todennäköisesti tarkoittaa, että myös muita Yhdysvaltojen merijalkaväen yksikköjä (UCMC) siirretään Ruotsin kautta Baltiaan. Tätä osaharjoitusta ei ole tarkoituksellisesti numeroitu karttaan. Olen käsitellyt aikanaan blogikirjoituksessa yhdysvaltalaismerijalkaväen yhteyttä Ruotsissa vuonna 2017 pidettyyn Aurora-sotaharjoitukseen (US-blogi 10.5.2017).

Yhdysvallat on vuodesta 2014 kasvattanut  MCPP:n puutteissa merkittävästi Norjassa kallioluola-asevarstoja lähelle Trondheimia Trondelagin alueella aivan kylmän sodan ajan tyyliin (Defense News 20.9.2015). Noita varastoja Yhdysvallat käyttää maailmanlaajuisiin sotatoimiin ja ennen kaikkea Baltian varalle. Alla oleva kuva on Norjan kallioluoliin varastoiduita sotilasajoneuvoista.

Ruotsi on sopinut asesiirroista alueensa kautta Yhdysvaltojen ja Naton kanssa, sen sijaan Suomi on kieltäytynyt tämän laatuisesta yhteistyöstä (IL 24.12.2016, US-blogi 26.12.2016).

Valtaosa Yhdysvalloista tulevista joukoista rantautuu Eurooppaan Pohjanmeren vastaiselle rannikolle ja siirtyvät Saksan läpi Puolaan. Joukkoja siirtyy Puolasta Suwalkin käytävän kautta Liettuaan, jonne puolestaan on tullut vastaanottojoukkoja Norjasta Ruotsin läpi tai suoraan Yhdysvalloista Norjan ja Ruotsin läpi tai Tanskansalmien kautta. Lisäksi yhdysvaltalaisjoukot rantautuvat Viroon Suomenlahden etelärannalla.

Baltian maihin tullaan Puolan kautta maitse Liettuaan, rantautumalla merivoimilla Itämereltä Viroon sekä myös Ruotsin ja/tai Itämeren kautta Latviaan. Baltiaan tullaan siis kolme kautta sekä lisäksi maahanlaskujoukoilla.

Suomen kautta Baltiaan ei tulla, kun Suomi on edellä esitetysti jättäytynyt näistä yhteiseurooppalaista puolustuskuvioista jo kolme vuotta sitten sivuun. Baltian suhteen Suomi ja Ruotsi ovat tehneet erilaiset turvallisuuspoliittiset ratkaisut.

DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoitus yltää merellä siis Suomenlahdelle ja aivan Ahvenanmerelle saakka, jonne siis saapuu ainakin yhdysvaltalaisia sota-aluksia.

Erillinen sotatoimi on Georgian turvaaminen Mustanmeren kautta aivan Krimin niemimaata hipovien sotavoimien siirroilla.

****

DEFENDER-Europe 20 -harjoitukseen osallistuu noin 37 000 sotilasta, joista 20 000 tuodaan varusteineen Yhdysvalloista. 17 000 sotilasta on Euroopan Nato-maista sekä Suomesta ja Georgiasta, mikäli nyt Suomi ylipäätään osallistuu Yhdysvaltojen ilmoituksen mukaisesti. Panssarivaunuja, hävittäjiä ja muita sotavälineitä (pieces of eguipment) harjoituksessa on noin 33 000.

Sotaharjoituksen valmistelut ovat jo alkaneet ja yhdysvaltalaisjoukkojen siirtäminen yli Atlantin on suunniteltu aloitettavaksi helmikuussa 2020, jotta joukot olisivat Euroopassa harjoituksen pääajankohtana huhtikuu-toukokuussa 2020.

Harjoituksessa käytetään kaikkia eri kuljetusvälineitä ja myös siviilitoimijoiden osallistuminen on suunniteltu. Siviilitoimioissa kyse on juuri edellisessä luvussa kirjoitetusta IBex-ohjelman tuloksista: miten joukkoja siviilihuolletaan.

Osa Yhdysvalloista Eurooppaan tulevien sotilaiden sotakalustosta kuljetetaan heidän mukanaan. Sotakalustolla en siis tarkoita sotilaan henkilökohtaista varustusta. Sen lisäksi Euroopassa otetaan käyttöön Yhdysvaltain asevarastoja (Army Prepositioned Stock, APS).

En tiedä, mikä olisi paras käännös prepositioned-sanalle tässä tapauksessa. Olisiko paras ehkä ennakkosijoitettu, olemassa oleva tai ennakkovarastoitu?

Nuo kaikki ennakkosijoitetut varastot sijaitsevat tällä hetkellä läntisessä Euroopassa eivätkä idempänä. Harjoituksessa varustellaan asevarastoista ainakin panssarointiprikaati ja muiden pataljoonien lisävarustus. Varastoista harjoituksessa on käytössä yli 400 telaketjuajoneuvoa yli 2 000 pyöräajoneuvoa.

Yhdysvalloilla on Euroopassa yhteensä seitsemän APS:ia täynnä aseita: Dülmen (Saksa), Eygelshoven (Hollanti), Livorno (Italia), Zutendaal (Belgia), Mannheim (Saksa), Miesau (Saksa) ja Powidz (Puola). Puolan rakenteilla oleva varasto tosin valmistuu vuonna 2021. Puhutaan APS-2-varastosta ja nuo ovat osavarastoja.

APS-2 on tarkoitettu Yhdysvaltojen Eurooppa-joukoille ja APS-2 käsittää em. luetellut varastot lukuun ottamatta Italian varastoa, joka on tarkoitettu Afrikkaan (APS-7).

Varustus, joka tunnettiin aiemmin European Activity Sets -nimellä, siirrettiin APS-2:een vuoden 2015 alussa. Jokaisessa erillisessä APS-2-varastopaikassa on varustus vähintään prikaatille (3 000–5 000 sotilaalle) mukaan lukien panssaroidut ajoneuvot ja tykistö-, hoito- ja lääketarvikkeet. Varastot, joita on kasvatettu vuoden 2014 tapahtumine jälkeen, saavat loppumuodon vuoteen 2021 mennessä.

Varastot eivät ole ihan pieniä: esimerkiksi Dülmen 78 500 m2, Eygelshoven 46 500 m2, Zutendaal 59 500 m2, Miesau 62 000 m2 ja Powidz 60 500 m2. DEFENDER-Europe 20 -harjoituksessa käytetään siis kahta erillistä varastoa, muut jätetään rauhaan.

****

Yhdysvalloista siirrettävät joukot kerätään lähes puolesta Yhdysvaltojen osavaltioiden kokonaismäärästä Georgian, Etelä-Carolinan ja Texasin osavaltioiden satamiin, josta merimatka Eurooppaan alkaa.

Yhdysvaltalaissotilaat saapuvat  Belgian, Hollannin ja Saksan kolmeen satamaan. Kuljetus satamista eteenpäin tapahtuu maanteitse ja rautateitse Nato-kohdemaihin. Samanaikaisesti asevarastot (APS) otetaan käyttöön. Sen sijaan Yhdysvaltain Viroon sijoitettava merijalkaväki siirretään meritse suoraan Viroon. Alukset tulevat Itämerelle Tanskansalmien kautta, kuinkas muuten. Ei ole tarkalleen tiedossa Viroon suoraan Yhdysvalloista tulevien joukkojen määrää.

Joukkoja siirretään myös ilmateitse. Liettuaan siirretään Puolan 6. ilmataisteluprikaatin (6 BRD) ja Yhdysvaltojen 82. maahanlaskudivisioonan (82nd Airborne Division) sotilaita sekä Latviaan Yhdysvaltain, Italian ja Espanjan sotilaita. Yhdysvaltain, Kanadan ja Ison-Britannian laskuvarjojoukot toimitetaan myös Georgian alueelle. Georgian on Suomen tapaan harjoituksessa Naton kumppanimaa, jos Yhdysvaltain ilmoitus Naton ulkopuolisista osallistujista on oikea.

Harjoituksessa Yhdysvaltojen harjoitusaikainen komentokeskus sijoitetaan Saksaan. Joukkojen siirtymiseen Saksasta Puolaan kuuluu myös ilmasta hävittäjillä ja helikoptereilla tuettu vesistöylitys, Puolan 12. mekanisoitu divisioona (12 BZ) ja ainakin kaksi amerikkalaista panssariprikaatia. Toinen vesistöylitysharjoitus on Etelä-Saksassa.

Norjassa sijaitseva Yhdysvaltain merijalkaväkiprikaati (tai sen osia) siirtyy Ruotsin kautta Latviaan. Siirtoa harjoiteltiin jo viime vuonna Aurora 2017 -sotaharjoituksen yhteydessä.

Harjoituksen yksi mielenkiintoisimmista sotatoimista on joukkojen siirtyminen Puolasta Suwalkin käytävän kautta Liettuaan, jossa on jo Itämeren läpi tulleita sotajoukkoja turvaamassa siirtymistä.

****

Yhdysvallat on ilmoittunutta harjoitukseen osallistuvan yhteensä 18 valtiota, joista 16 kuuluu Natoon (Yhdysvallat, Belgia, Tšekin tasavalta, Tanska, Viro, Ranska, Espanja, Hollanti, Kanada, Liettua, Latvia, Saksa, Puola, Unkari, Iso-Britannia ja Italia) ja kaksi on Naton kumppanimaata (Suomi ja Georgia).

Suomen lippu komeilee Yhdysvaltain Eurooppa-joukkojen aineistossa:

Harjoituksessa on asetettu seuraavat kuusi osatavoitetta yllä olevan kuvan mukaisesti:

 • Deploy and Reception, Staging, Onward Movement and Integration (RSOI) a CONUS-based Division. ”: Conus-pohjaisten divisioonien (Navy Munitions Command CONUS) saapuminen, väliaikainen asettuminen, eteenpäin siirtyminen ja integrointi (reception, staging, onward movement, and integration, RSOI).
 • Validate the draw, employment and turn-in of full unit Army Pre-positioned Stock #2 (APS-2) equipment sets.”: Asevarastojen (APS-2) käyttöönotto, testaus ja käyttö sotilasyksiköllä.
 • Exercise USAREUR as Joint Force Land Component Command (JFLCC).”: Harjoituttaa Yhdysvaltojen Eurooppa-joukkoja maajoukkojen yhteiskomennossa (JFLCC).
 • Employ Division in Simulated Large Scale Ground Combat Operations on the European continent.”: Käyttää yksikköjä suuren mittakaavan maajoukkojen simuloiduissa taisteluoperaatioissa Euroopan mantereella.
 • Demonstrate US Army ability to integrate with and leverage joint, allied, and host nation capabilities.”: Osoittaa Yhdysvaltain armeijan kykyä integroitua ja hyödyntää yhteistoimijoiden, liittolaisten ja isäntämaiden kykyjä.
 • Field and conduct new equipment training of TROPHY systems on APS-2.”: Käyttöönottaa ja suorittaa uusi laitekoulutus/harjoitus APS-2:n suojausjärjestelmässä (TROPHY).

Vaikka Ruotsi ei virallisesti ”osallistu” harjoitukseen, Ruotsi ”osallistuu” harjoitukseen sallimalla Yhdysvaltain Norjassa olevan merijalkaväen kauttakulun Ruotsin läpi Baltian maihin. Edellisen luvun karttakuvassa Yhdysvaltain kartta peittää sen nuolen, joka lävistää Ruotsin Norjasta Latvian rannikolle. Käytetäänkö Ruotsin ilma- ja meritilaa tai maa-alueita, jää nähtäväksi.

Nato ja Yhdysvallat ”miehittää” siis Liettuan Suwalkin käytävän kautta, Latvian Ruotsin ja Itämeren kautta sekä lisäksi Viron Itämeren kautta Maritime Prepositioning Force -järjestelyllä, kun Suomi ei ole sallinut joukkosiirtoja yli Suomenlahden. Viroon tulee joukkoja myös ilman Maritime Prepositioning Force -järjestelyä. Suomi ei siis ole tämänhetkisten tietojen perusteella mukana harjoituksessa ainakaan oman maa-alueensa kautta.

****

Suomen oli määrä osallistua harjoitukseen. Sipilän hallituksen aikaan osallistumiselle ei ollut estettä ja siksi Suomi on kaikissa Yhdysvaltain laatimissa osanottajamaaluetteloissa mukana. Yhteistyö oli hyvässä vauhdissa.

Suomen hallitus vaihtui Sipilän hallituksesta Rinteen hallitukseen 6.6.2019. Suomen hallituksen osallistumisvaikeudet alkoivat silloin.

DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoituksesta on uutisoitu Suomessa toistaiseksi vähän. Ainoa juttu taitaa olla Lännen median juttu, joka julkaistiin mm. Aamulehdessä ja Kainuun Sanomissa (Aamulehti 13.10.2019, Kainuun Sanomat 13.10.2019).

Jutun otsikko kysyy oikean ja todella aiheellisen kysymyksen: ”USA järjestää ensi vuonna Euroopassa suurimman sotaharjoituksen kylmän sodan jälkeen – onko Suomi mukana vai ei?”.

Haastattelussa vanhempi osastoesiupseeri Jyri Saanio puolustusministeriöstä kommentoi harjoitusta seuraavasti:

Puolustusvoimien ensi vuoden kansainvälistä harjoitusohjelmaa ei ole vielä käsitelty poliittisesti, mutta Suomi ei ole suoraan osallistumassa Defender-Europe -harjoitukseen. Siihen, miksi Yhdysvallat on listannut Suomen mukaan, emme ota kantaa.

Jyri Saanion mukaan asia saattaisi selittyä DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoitukseen linkittyvillä muilla sotaharjoituksilla, joita on yhteensä viisi kappaletta. Suomi on viime vuosina osallistunut niistä kahteen, Dynamic Front -tykistöharjoitukseen ja maavoimien Saber Strike -harjoitukseen. Saanion mukaan Suomi on osallistumassa noihin myös ensi vuonna.

Saaniolle tiedoksi, että Dynamic Front kyllä pidetään samoihin aikoihin maaliskuussa kuin DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoitus, mutta harjoitukseen on osallistunut lähes 30 maata, kuten Norja ja Ukraina, joita Yhdysvallat ei ole listannut mukaan DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoitukseen Dynamic Front -harjoitukseen osallistumisen perusteella. Suomi ei osallistunut tämän vuoden harjoituksen (Dynamic Front 19).

Sauber Strike sopisi strategisesti paremmin DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoitukseen, mutta ajallisesti ei täydellä varmuudella. Sauber Strike on ollut vuodesta 2012 lähtien alkukesän harjoitus aikajanana yleensä toukokuun loppu kesäkuun puoliväli. DEFENDER-Europe 20 pidetään siis huhti- ja toukokuussa.

On mahdollista, että harjoitukset linkittyvät ajallisesti ja maantieteellisesti, koska DEFENDER-Europe 20 -harjoituksessa testataan mm. Naton joukkojen nopeaa sijoittamista Liettuan Marijampolėen. Marijampolė sijaitsee strategisesti kriittisen noin 60 kilometriä leveän Suwalkin käytävän pohjoispuolella ja harjoituksessa tullaan siirtämään joukkoja Puolan Suwałkista Suwalkin käytävää pitkin Liettuan Marijampolėen Baltian maiden turvaksi.

Norja on osallistunut Sauber Strike -harjoitukseen säännöllisesti vuodesta 2013 alkaen, mutta Norjaa ei siis ole listattu DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoitukseen osallistuvaksi. Norjaa oli kyllä pyydetty mukaan.

Norja keskittyy vuonna 2020 Cold Response sotaharjoitukseen ja osallistumiseen ruotsalaiseen Aurora 2020 -sotaharjoitukseen, ja siksi Norjalla on niukasti kapasiteettia osallistua Yhdysvaltain Defender 2020 -harjoitustapahtumiin.” totesi Norjan puolustusministeriön tiedottaja Per-Thomas Bøe The Barents Observerille (The Barents Observer 9.10.2019).

****

Perinteisesti seuraavan vuoden sotaharjoituksien linjaus käsitellään syksyllä tasavallan presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunnan yhteiskokouksessa (TP-UTVA). Vuonna 2016 linjattiin, ettei TP-UTVA käsittele automaattisesti puolustusministeriön alaisia sotaharjoituksia. Eduskuntaa informoidaan.

Vuonna 2016 myös linjattiin, että sotaharjoituskohujen välttämiseksi sotaharjoituksista laaditaan kriteeristö ja että esimerkiksi tietynlaisista uusista asioista harjoituksissa tai täysin uusista harjoitustyypeistä tehtäisiin automaattisesti selvitys puolustusministeriössä. Kriteeristöä alkoi valmistella puolustusministeri Jussi Niinistö.

Ei ole tiedossa, että puolustusministeriö olisi tehnyt automaattisesti selvityksen DEFENDER-Europe 20 -sotaharjoituksesta.

Edellisen hallituksen aikaan puolustusministeri Niinistö päätti seuraavan vuoden kansainvälisistä harjoituksista juuri näihin aikoihin vuodesta seuraavalle vuo­del­le (puo­lus­tus­voi­mien kan­sain­vä­li­sen kou­lu­tus- ja har­joi­tus­suun­ni­tel­ma). Esim. vuonna 2018 TP-UTVA lin­jasi vuoden 2019 harjoi­tus­suun­ni­tel­man perusteet lokakuun 12. päivänä pidetyssä kokouksessa (TP-UTVA 474/2018 12.10.2018).

Lokakuun 11. päivänä pidetyssä kokouksessa tänä vuonna ei ole vielä käyty läpi vuoden 2020 harjoituksia, sen sijaan ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on taas valmistelussa, vaikka edellisestäkään ei ole oikein muste kuivunut (TP-UTVA 529/2019 11.10.2019).

On selvää, että DEFENDER-Europe 20 -tyyppiseen harjoitukseen osallistumisesta tarvitaan poliittinen hyväksyntä.

Yhdysvallat ei tee tällaisessa asiassa erehdystä. Yhdysvallat ei kirjaa Suomea kaikki mahdollisiin asiakirjoihin osallistujamaana virheellisesti. Yhdysvallat on toiminut Suomen edellisen hallituksen vihreällä valolla, kun harjoitusta on jo pitkään valmisteltu.

Ilmeisesti nyt tässä hallituksessa valo on vaihdettu punaiselle.

Venäjä kiittää. Suomi on siis taasen sählännyt sotaharjoitusasiassa itselleen perinteiseen ja tyypilliseen tapaan. Kekkosen sanoin sotaharjoitusasiassa: Saatanan tunarit!

Niin, ja Suomi olisi kuitenkin ostamassa F-35-hävittäjiä Yhdysvalloista.

Viime päivänä on suomalaismediassa kovasti epäilty Turkin ja Syyrian tapahtumien vuoksi Yhdysvaltojen sitoutumista liittolaisiinsa. No, kaikesta ei päätä Trump puhelimessa. Yhdysvaltoihin ja Natoon on syytä edelleen luottaa Euroopan turvallisuuden luojana.

Niin, Venäjälläkin tulee olemaan kiirettä ensi keväänä. Ehkäpä viimeistään silloin myös suomalaismedia herää talviunesta.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu