Lähi-idän rauhanneuvottelut viimeinkin alkamassa

 

Vuosikausien
jälkeen lähi-idän konfliktissa pilkahti tunnelin päässä valoa
USAn UM Kerryn ilmoitettua
nyt
muutaman päivän päästä Washingtonissa alkavista suorista
neuvotteluista Israelin ja Palestiinalaishallinnon välillä liki
viiden vuoden tauon jälkeen. Aktiivisella sukkuladiplomatialla,
taidolla ja kärsivällisyydellä Kerry lopulta taivutti osapuolet
neuvottelupöytään – saavutus jossa aiempi UM Clinton ja
Presidentti Obama surkeasti epäonnistuivat. Kyse
on toki vasta aloitusvaiheesta ja arvioilta yhdeksän kuukauden
prosessissa rajakysymykset ja erityisesti Gaza vaatinevat vielä
paljon työstettävää. EU omalta osaltaan pyrki sabotoimaan
rauhanprosessin aloitusta direktiiveillään mutta kiitos unionin
onnettoman ulkopoliittisen tason sen vaikutus tähänkin asiaan jäi
mitättömäksi.

Molemmat
osapuolet ovat jo aikaa sitten hyväksyneet periaatteelliseksi
lähtökohdaksi ns kahden valtion mallin toteuttamisen, jonka
tavoitteena
on perustaa Israelin naapuriksi
Palestiinalaisvaltio
Gazan ja kiistanalaisen länsirannan alueille. Israel on ollut
valmis jo vuosia aloittamaan neuvottelut välittömästi ilman
ennakkoehtoja kun taas Palestiinalaishallinto on vaatinut etukäteen
Israelin vetäytymistä ennen kuuden päivän sotaa 1967 edeltäneelle
rajalinjalle – ns vihreälle linjalle, israelilaisten
asutustoiminnan pysäyttämistä länsirannalla ja pakolaisten
paluuta. Nämä ennakkoehdot ovat estäneet sopimusneuvottelujen
aloituksen.

UM
Kerry onnistui lopulta sukkuladiplomatiallaan taivuttamaan
Palestiinalaishallinnon neuvotteluprosessin käynnistykseen.
Ratkaiseva tekijä oli, että Kerry otti lähtökohdakseen
Arabiliiton
vuoden 2002 rauhanaloitteen

jossa arabimaat suostuvat tunnustamaan Israelin mikäli se vetäytyy
vuoden 1967 rajalinjoille. Runsas kuukausi sitten Kerry sai
Arabiliiton päivittämään aloitetta astetta pehmeämmäksi ja nyt
Arabiliitto hyväksyy ko rajalinjaan tehtävän osapuolten
yhteisesti
päättämiä pienehköjä muutoksia mm maanvaihdon muodossa.

Rajakysymys
on mahdollisen rauhansopimuksen ydinasia liittyen saumattomasti
kahdenvaltionmallin esteeksi nähtyyn israelilaisten asutustoimintaan
länsirannalla
. Arabiliiton päivitetty suunnitelma mahdollistaa
rajalinjan määrittelyn Israelille siedettävällä tavalla. 80 %
israelilaisista länsirannan uudisasukkaista elää suurissa
asutuskeskuksissa lähellä ns vihreää linjaa. Näiden virallinen
liitos Israeliin vaatisi noin 6 % länsirannan alueesta joka
puolestaan kompensoitaisiin Palestiinalaishallinnolle maanvaihdolla
1967
rajojen sisältä. 20 % uudisasukkaista jäisi näin määritellyn
rajalinjan ulkopuolelle ja tämä merkitsisi 20-30.000 talouden
takaisinmuuttoa Israeliin joka kyllä kykenee absorboimaan tämän
määrän kuin myös toteuttamaan siirron kuten teki jo aiemmin Gazan
tyhjentämisen yhteydessä.

Palestiinalaishallinnon
mukaansaamiseksi
Kerry on lupaillut Palestiinalaishallinnolle myös merkittävää
tukipakettia elinkeinojen ja työpaikkojen luomiseksi perustettavan
valtion elinvoiman turvaamiseksi.

Vahvistamattoman (salaisen) suunnitelman mukaan Israelin tulisi
sallia kansainvälisen lentokentän rakentaminen Jerikon liepeille.
Palestiinalaishallintoa
tuettaisiin lisäksi kolmivuotisella uudelleenrakennusohjelmalla
joka nostaisi Palestiinan BKT:ta 50 % alentaen työttömyyden 21
kahdeksaan prosenttiin. Israel puolestaan on lupautunut joihinkin
hyväntahdoneleisiin kuten pitäaikaisvankien vapauttamiseen jo
neuvottelujen alkuvaiheessa sekä ilmeisesti uudisrakennustoiminnan
pysäyttämiseen toistaiseksi länsirannalla.

Prosessi
ei käynnisty tyhjästä vaan Washingtoniin matkaavat neuvottelijat –
Saeb Erekat ja Tzipi Livni – vetivät molemmat jo edellisiä
merkittäviä lopullisia ja PM Olmertin aikaan liki sopimukseen
johtaneita keskusteluja viitisen vuotta sitten. Tällöin tehdyissä
karttaharjoituksissa
päästiin jo lähelle yhteisymmärrystä erityisesti
rajakysymyksessä mutta myös muissa keskeisissä asioissa kuten
pakolaisten paluukysymyksessä, Israelin tunnustamisesta
juutalaisvaltiona sekä Jerusalemin rajauksesta ja hallinnoinnista.
Aiemmista neuvotteluista lisää esim aritikkelissa PaliLeaks,
land swaps and desperate search of peace

.

USAn
toteutettua aktiivista sukkuladiplomatiaa kentällä etulinjassa
pyrkivät EU:n
toimistoupseerit osaltaan sabotoimaan rauhanprosessia. Neuvottelujen
ollessa viime viikolla ratkaisuvaiheesaan EU julkaisi direktiivinsä
jossa kaikkiin Israelin ja EU:n välisiin sopimuksiin tulisi kirjata
sen pätemättömyys vuoden1967 rajalinjan ulkopuolella
länsirannalla. Eli rajakysymyksessä EU oli antamassa jo ennen
neuvotteluja 100 % länsirannasta toiselle osapuolelle.
Palestiinalaisetkaan eivät innostuneet tästä Brysselin “lahjasta”
koska sen seurauksena nähtiin merkittävän määrän länsirannan
arabeja menettävän työnsä alueen israelilaisyrityksissä samoin
kuin yhteisten israelilais-palestiinalaisten mm maatalousprojektien
loppumisen myötä. Israel puolestaan ilmaisi valmiutensa vetää 600
miljoonalla eurolla rahoittamastansa EU:n massivisesta tiede- ja
teknologiaprojetista “Horizon 2020”. Kaikeksi
onneksi EU:n ulkopolitiikan osaamattomuus – direktiivi
julkistettiin juutalaisille merkittävän juhlapäivän tienoilla –
ja sen merkityksettömyys eivät onnistuneet kaatamaan nyt alkavia
rauhanneuvotteluja.

Merkittävä,
mielestäni jopa ratkaiseva, tekijä nyt alkavassa
neuvotteluprosessissa on Gazan
kysymys
.
Gazan
siirryttyä Hamasin hallintaan Israel
toteutti osaltaan aluetta kohtaan lievän kauppasaarron – sinänsä
ymmärrettävää koska Hamasin jopa julkilausuttuna tavoitteena oli
Fatahin periaatteessa hyväksymästä vihreästä linjasta poiketen
“sininen linja” eli juutalaisten ajaminen mereen kokonaan
Israelista. Fatahin
alainen Palestiinalaishallinto puolestaan
halusi eristää alueen toivoen suotuisan kehityksen länsirannalla
muuttavan tilanteen itselleen otolliseksi. Kävi kuitenkin
päinvastoin ja Hamasin rooli Gazassa vahvistui erityisesti
tunnelitalouden ansiosta jonka tuloista suuri osa gazalaisista on
riippuvainen. Rauhansopimus vain Israelin ja Palestiinalaishallinnon
(Fatah) kesken ei ratkaise alueen konflitia vaan Gaza on nähdäkseni
saatava pakettiin mukaan. Yksi keino saattaa olla eristyksen
korvaaminen uudella strategialla, jossa Gaza pyrittäisiin
”jälleenyhdistämään” länsirantaan taloudellisin, sosiaalisin
ja poliittisin sitein. Keinoina
voisivat olla kaupan rajoitusten lieventäminen Israelin taholta,
ehkäpä kuljetuskäytävän uudelleenavaus länsirannalle paitsi
tavaroille myös henkilöliikenteeseen sekä poliittinen valmistelu
uusien vaalien järjestämiseen Palestiinalaisalueilla, joilla
hallinnon legitiimisyys on kyseenalaista viimeisten vaalien oltua
2006.

Tällä
kertaa olen enemmän optimisti kuin pessimisti tämän lähi-idän
konfliktin ratkaisuun. Status quo käy sietämättömän kalliiksi
niin taloudellisesti kuin poliittisestikin sekä Israelille että
Palestiinalaishallinnolle. Sopimus – jolle mielestäni jo on
valmiina hyvä pohja Olmertin
viimeinen esityksen

muodossa – sallisi erityisesti palestiinalaisten ryhtyä enemmän
suunnittelemaan tulevaisuutta ja vapauttaisi resursseja tämän
toteuttamiseen. Mikäli kahden valtion mallia nyt(kään) ei saada
toteutettua jäänee ainoiksi vaihtoehdoksi yksipuoliset
toimenpiteet, kuten eräiden länsirannan alueiden virallinen
liittäminen Israeliin, tai sitten itse pragmaattisena ja
toteutuskelpoisena pitämäni Jordanian option ja/tai kolmenvaltion
mallin toteuttamisella. Näitä vaihtoehtoja olen aiemmin propagoinut
kirjoituksissani A
Jordanian-Palestinian Confederation Is On The Move

ja The
Three-State Option could solve Gaza Conflict
.

Näitä teemoja käsittelen tarkemmin pääblogini artikkelissa

Resumption Of Israeli-Palestinian Peace Talks

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu