Israelin uusi sotilaallinen puolustusstrategia

Flag_of_the_Israel_Defense_Forces.svgIsraelin puolustusvoimat [IDF] julkaisi [13.8.2015] ensi kertaa 60 vuoteen Israelin puolustusstrategiaa määrittelevän asiakirjan – ”IDF Strategy”. 1950-luvulla silloinen pääministeri David Ben-Gurion hyväksyi sotilaallisen puolustuksen strategian; nyt IDF:n päällikkö kenraaliluutnantti Gadi Eizenkot päätti julkistaa Israelin uuden sotilasdoktriinin todennäköisesti ylimmän poliittisen johdon suostumuksella.

Asiakirjan johdannossa Eizenkot toteaa armeijan operationaalisen perusstrategian pohjaavan ns. turvallisuustriangeliin – Ben-Gurion käyttämä termi tarkoittaen ennakkovaroitusta, pelotevaikutusta ja ratkaisevaa voittoa – täydennettynä neljännellä elementillä eli puolustuksella.

33-sivuinen asiakirja tarkastelee IDF:ssa tapahtuneita muutoksia ja tulevaisuuden haasteita toteuttaen osaltaan armeijan useampivuotista työsuunnitelmaa. Asiakirjassa kuvataan mitä Israelin armeijalta on odotettavissa kolmessa eri tilanteessa: tavanomaisena aikana, hätätilassa ja sota-aikana. Tähän jakoon pohjautuen mm aiemmat Gazan ”sodat” [Protective Edge ja Pillar of Defense] luokitellaan uudessa strategiassa rajatuiksi operaatioiksi ja siten hätätilaksi ei sodaksi. Täten kyseisten operaatioiden tavoiteena oli vain palauttaa rutiinitilanne eikä esimerkiksi tuhota Hamasin hallintoa Gazassa; näin olisi tehty vain poliittisen johdon erikseen määrätessä.

IDF_infographic_-_mainAiempiin strategioihin verraten nyt korostetaan maaoperaatioiden tehostamista, kyber –valmiuksien kehittämistä sekä tiedustelun, ilma- ja merivoimien selkeän ylivoiman säilyttämistä. Myös uhkakuvissa on selkeä muutos aiempaan; Eizenkotin mukaan uusi strategia pohjautuu näkemykseen, että naapurivaltojen uhat sotaan Israelin rajoilla ovat pienenemässä mutta Hamasin ja Hezbollahin sekä valtioista riippumattomien terroristiorganisaatioiden, kuten globaali jihad ja Daesh [Islamic State], uhat Israelille ovat kasvamassa ohjusten ja kyberhyökkäysten ohella. Ajankohtaisesti asiakirjassa on merkittävää ettei Irania ja sen ydinuhkaa juurikaan mainita.

israel-hamas-cyberwar-477x600Kansallisen turvallisuusstrategian keskeisimmäksi periaatteeksi nähdään varmistaa Israelin olemassaolo, tuottaa tehokas pelotevaikutus, mukautua konflikteihin ja tarvittaessa neutralisoida uhat. Perusoletuksena on, että vihollista ei voi lyödä puolustustaistelulla vaan selkeiden sotilaallisten tavoitteiden saavutus edellyttää hyökkäystä. Myös IDF:n kyber –valmiuksia tulee uudessa strategiassa käyttää sekä puolustukseen että hyökkäykseen kaikilla tasoilla ja toiminta-alueilla. Viime Gazan operaatioissa IDF vältti maavoimien käyttöä, nyt strategiassa todetaan että ratkaisevan voiton saamiseksi kaikkien mahdollisten voimien tulee olla valmiit operaatioon lähtiessä ja myös omata oikeutus voiman käyttöön.

avatar_400x400Uhkakuvien pohjalta IDF tulee suosimaan pieniä, nopealiikkeisiä ja joustavia tarvittaessa eri rintamien välillä helposti liikkuvia yksiköitä suurten pysyvämmin sijoitettujen voimien sijaan. IDF:n hyökkäysominaisuuksia tulee strategian mukaan edelleen kehittää siten, että ne ovat käytössä useilla rintamilla ja useissa ulottuvuuksissa – maalla, merellä ja ilmassa –samanaikaisesti. Kehityksen on mahdollistettava tarkka, moniulotteinen tulivoima lyhimmässä mahdollisessa ajassa läpi laajalla kohdealueella. Toimintakykyä on kehitettävä myös syvällä linjojen takana ja jopa ilman huoltoyhteyksiä.

Uudessa strategiassa puhutaan ensi kertaa myös raja-alueiden haavoittuvuuden pienentämisestä keinoina esimerkiksi niiden evakuointi välittömän vaaran uhatessa. Tämän uskotaan olevan vuoden 2014 operaatio Protective Edgen opetuksia; tällöin Gazan rajalla sijaitseville yhteisöille ei ollut mitään organisoitua evakuointiohjelmaa.

Uusi strategia tuo esiin myös tarpeen tehdä ero armeijan toimintakyvyssä toisaalta sodan aikana ja sotien välillä ["campaign between the wars" – CBW]. Viimemainitun osalta kuvataan IDF:n ja tiedusteluyhteisön toimia tarkkailla ja heikentää Israelin vihollisten hyökkäyskykyä. CBW:n keinoina mainitaan sarja salaisia puolustuksellisia ja hyökkäyksellisiä sotilasoperaatioita, joita IDF on toteuttanut rutiininomaisesti mm Iranin suhteen.

Eizenkot päättää asiakirjan korostamalla inhimillistä pääomaa:

“IDF on aina saanut voimansa henkilöstönsä laadusta ja siitä syvästä yleisestä ymmärryksestä, että armeija takaa Israelin kansallisen olemassaolon. IDF puolustaa ja suojelee Israelia kaikissa olosuhteissa tukeutuen johtajiensa ja sotilaidensa ydinluonteeseen: taisteluhenkeen, aloitteellisuuteen ja laadukkaaseen operointiin sekä haluun saavuttaa tavoitteet ilman kompromisseja.”

Lähteet: Israel Hayom, Ynet
 

Raportti (hepreaksi) tässä!

 

Lisää aihepiiristä:

Aiempi ulkopuolinen analyysi Israelin sotilasdoktriinista: Israel's Strategic Doctrine – RAND Corporation

Aiempi IDF:n julkinen tiivistelmä sotilasdoktriinista: IDF Doctrine

 

[Artikkeli alunperin julkaistu Ariel  -sivustolla]

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu