Paluu South Streamiin?

grafikVenäjä perui 'South Stream' kaasuputkihankkeen joulukuussa 2014 korvaten sen vastaavalla 'Turk (aka Turkish) Stream' -suunnitelmalla. Aiemmassa kirjoituksessani Turkish, Greek And Tesla Streams Re-routing Energy Supply In Eastern Europe kerroin, kuinka tämä venäläis-turkkilainen hanke on muokkaamassa koko itäisen Euroopan energialinjaukset uudelleen erityisesti seurannaistensa – Greek ja Tesla Stream hankkeiden myötä ja miten kamppailu energiahuollon linjauksista omaa luonnollisesti (geo)poliittiset aspektinsa ja vaikutuksensa mm Ukrainan ja Makedonian osalta.

'South Stream'in peruuntumisesta Venäjä aikoinaan syytti pääosin Bulgariaa joka EU:n ja USAn painostuksesta EU säännöksiin vedoten ei myöntänyt lupia kaasuputkihanketta varten. Uusi sovitteleva ilmapiiri Venäjän ja Bulgarian suhteissa alkoi kun presidentti Putin hiljattaisessa Deutsche Wellen haastattelussa korosti Venäjän ja Bulgarian historiallisia siteitä lisäten Venäjän olevan jatkossakin valmis kehittämään yhteisiä hankkeita maiden välillä.

Bulgarian energiaministeri Temenuzhka Petkova ilmoittikin nopeasti 'South Stream'in yhä olevan maan kärkihankkeita ja ettei maa koskaan sitä ole hylännytkään. Edelleen virallisen peruutusilmoituksen edelleen puuttuessa Bulgaria on ylläpitänyt valmiuksia hankkeen nopeaan toteutukseen. Elinkeinoelämän liiton johtaja Kiril Domuschiev puolestaan huomautti että South Streamia palvelevaa infrastruktuuria on hyödynnettävissä myös Turk Streamissa ja muissa mahdollisissa Gazpromin ja ja Bulgarian yhteishankkeissa. Aiemman energiaministeri, nykyisen oppositiojohtaja, Dragomir Stoynev’in mukaan mikään maa 'South Stream'in reitillä ei ole niin hyvin valmistautunut putkihankkeeseen kuin Bulgaria. Edelleen hanketta varten luotu yhteisyritys ’South Stream Bulgaria’ on yhä olemassa.

Professori Atanas Tasev totesi haastattelussaan , ettei 'South Stream' ollut mikään bulgarialais-venäläisen ystävyyden ilmentymä vaan kaikkein taloudellisin ja teknisesti kestävin ratkaisu putkilinjaukseen. Prof. Tasev myös pitää mahdollisena ratkaisua että South/Turk Streamin neljästä putkistosta yksi vedetään Turkkiin tyydyttämään maan omia energiatarpeita kun taas kolme putkistoa ohjataan Bulgariaan palvelemaan kaakkois- Euroopan ja EU:n kaasuntarpeita.

Turk Stream on 1 100 km pitkä Mustanmeren alittava neljästä rinnakkaisesta putkesta koostuva 63 miljardin kuutiometrin kapasiteetin omaava kaasun valtaväylä. Tästä kaasusta Turkin kotimaiseen käyttöön ohjautuu 16 miljardia m3 – eli ensimmäisen nyt laskettavan putken kapasiteetti – ja 47 miljardia m3 – kolmen Kreikan rajalle johtavan ja v. 2018 valmistuvaksi suunnitellun putken kapasiteetti – on mahdollisuus toimittaa nykyisille keski- ja itä-eurooppalaisille asiakkaille Turkin ja Kreikan rajalle rakennettavan kaasuterminaalin avulla joko LNG (nestemäinen) muodossa tahi uusia rajalta lähteviä kaasuputkistoja myöten. Olennaista hankkeessa on ettei Gazprom rakennuta tai omista näitä jatkolinjoja jolloin ne täyttävät EU:n asioita koskevat säännökset (mm EU:n Kolmas Energiapaketti – TEP – määrää etteivät kaasun toimittaja ja putkiston omistaja voi olla sama taho).

eng-propozycje-nowych-szlakow-dostaw-gazu-do-europy-srodkowej-i-poludniowo-wschodniej-2

Tesla Stream on pääosin sama linjaus kuin South Stream mutta Bulgaria on korvattu Turkki/Kreikka/Makedonia yhteydellä. Tämän linjauksen keskeisimmäksi kamppailuareenaksi nousi Makedonia jonka vakautta pyrittiin heti Turk Streamin julkaisun jälkeen EU:n ja USAn tukemana ulkopuolelta järkyttämään. Tämä värivallankumous kuitenkin viime keväänä epäonnistui (Tästä enemmän mm kirjoituksessani Terrorism in Macedonia Wasn’t An Isolated Act! ). South Streamin paluuspekulaatioista huolimatta Kreikka, Makedonia (FYROM), Serbia ja Unkari ovat valmiit syyskuussa 2015 allekirjoittamaan Bekgradissa yhteisen muistion/julkilausuman koskien yhteistyötä ’Turk Streamin’ ja sen jatkohanke ’Tesla (Balkan) Streamin’ kanssa sekä muodollisesti hyväksymään viimemainitun tarkan linjauksen.

‘Turk Stream’in toteutus on nyt viivästynyt. Venäjä on sitonut Turkille myytävän kaasun hinnanalennuksen putkiston viranomaislupiin Turkissa. Turkki puolestaan ei ole päättänyt näistä luvista hallituksen puutteen ja syksyn vaalien vuoksi. Toisaalta teknisellä tasolla hanke kuitenkin etenee. ’South Stream Transport B.V’n tekninen johtaja Andrey Fick on nimitetty ‘Turk Stream’iä rakentavan yhtiön toimitusjohtajaksi huhtikuussa 2015. Heinäkuussa 2015 Venäjän energiaministeriö lähetti Ankaraan kaksi versiota hallitusten väliseksi sopimukseksi joista toisessa esitetään kaikkien neljän putkiston rakentamista Turkkiin ja toisessa yhden putkilinjaston vetoa. Ympäristö- ja sosiaalivaikutusten (EIA ja ESUA) arvionnissa lupia varten autavat jo South Streami’ä varten tehdyt analyysit ja Venäjältä lähtevän putkiston alkupään EIA hyväksyttiin jo aiemmin South Stream’n merenalaisen hankkeen yhteydessä.

Erityisesti kaakkois-Euroopan energiahuollon ohella Turk Streamin jatkohankkeet ovat merkittäviä niihin osallistuville maille investointien ja kauttakulkumaksujen myötä;  sama pätee myös mikäli 'South Stream' toteutuu mutta tässä tapauksessa kauttakulkumaksujen – satoja miljoonia euroja per vuosi – suurin hyötyjä olisi Turkin sijasta Bulgaria. Mikäli South Stream kokee uudistisyntymisen ei Kreikka välttämättä jää osattomaksi koska osa kaasuvirrasta on ohjattavissa Bulgariasta Kreikkaan maiden välisen yhdysputken kautta.

[Tätä aihepiiriä käsittelen laajemmin pääblogini kirjoituksessa Comeback of South Stream? .]

 

Liite:

Allaolevasta linkistä löytyy interaktiivinen esitys Euroopan kaasuputkista

Screen%20Shot%202015-08-13%20at%2010.03.21%20AM

"Interactive: Veins of Influence is republished with permission of Stratfor."

arirusila

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ari Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu