Lähi-idän rauhanprosessin umpikuja

Lähi-idän rauhanprosessi Israelin ja Palestiinan konfliktin osalta on nyt ollut syväjäissä pari vuotta. Virallisesti kansainvälinen yhteisö toistelee parikymmenvuotista mantraa neuvotteluin aikaansaatavasta Kahden-valtion-ratkaisusta mutta käytännössä pääosapuolet eivät huipputasolla ole edes tavanneet vuosiin vaikka pääministeri Netanyahu ja Presidentti Abbas ovat liki naapureita ja vaikka ulkopuoliset välittäjät ovat useita kertoja pyrkineet järjestämään näiden edes epävirallisia tapaamisia kun molemmat ovat olleet samaan aikaan jossakin ulkomaisessa pääkaupungissa.

Elleivät suorat tai epäsuorat neuvottelut ala – kuten viime ajat ovat osoittaneet – ovat päävaihtoehdot nollaratkaisun ohella yksipuoliset toimet, alueelliset tai osaratkaisut.  

Nollavaihtoehto kuvaa nykytilannetta joka ajanoloon on johtamassa Yhden-valtion-malliin jota ratkaisua juuri mikään osapuoli ei pidä suotavana.  Yksipuolisia ratkaisuja voivat tehdä kumpikin osapuoli ja parhaimmillaan – jos ne ovat rakentavia – ne voivat pohjustaa tietä tai jopa johtaa Kahden-valtion-mallin toteutumiseen.  Alueellisia ratkaisuja viivat olla esimerkiksi Kolmen-valtion-malli jossa Gaza palautetaan Egyptin hallintaan ja pääosa Länsirannasta Jordanialle kuten ko alueet olivat ennen Kuuden päivän sotaa 1967 ( tästä enemmän mm artikkelissa  ”The Three-State Option could solve Gaza Conflict” ). Yksi pragmaattinen osaratkaisu puolestaan voi olla Israelin ja Hamasin jo pitkälle suunniteltu sopimus pitkästä tulitauosta tai ns. Siinai option, tahi molempien toteuttaminen.  (Tästä laajemmin artikkelissa  Op-Ed: Hamas ja Israel ’Cold Peace’ sopimukseen   ks. myös Asutustoiminnan rajamäärittelyllä rauhanneuvottelut alkuun? )

IPConf

 

 

Osaratkaisuja

Marraskuussa  2015 Jerusalem Post raportoi että PA Presidentti Mahmoud Abbas väitti Israelin ja Hamasin neuvottelevan Gazan alueen laajentamiseksi 1000 neliökilometriä Siinaille alun perin Egyptin aloitteesta. Näin perustettava valtio voisi vastaanottaa myös palestiinalaispakolaisia. Länsirannan arabikaupungeille puolestaan voitaisiin myöntää itsehallinto PA:n alaisuudessa. Näin voitaisiin unohtaa vuoden 1967 rajalinjojen palautus. (Tästä lisää  Siinai optio jälleen ratkaisuksi  )

Aiemmin elokuussa 2015  Times of Israel raportoi Hamasin ja Israelin käytännössä sopineen pitkästä aselevosta jonka seurauksena Israel helpottaisi osaltaan tavara- ja henkilöliikennettä Gazaan. Osa tästä oletetusta neuvottelutuloksesta on jo toteutumassa uuden Gazan satama -suunnitelman avulla (ks. tarkemmin kirjoitus Gazan satama uhkana vai mahdollisuutena?  ja taustoitus Op-Ed: Hamas ja Israel ’Cold Peace’ sopimukseen  ) .  Mainittu sopimusluonnos on ollut myös osana Turkin ja Israelin välien normalisoitumista jonka osoituksena heinäkuun 4. päivänä 2016 Ashodin satamaan saapuneesta turkkilaisesta avustuslaivasta ensimmäinen rekkalasti saapui  Kerem Shalom ylityspaikan kautta Gazaan.  (Lähde: Ministry of Defense )

Gazan Siinailaajennus ja Hamas-Israel sopimus voivat olla merkittävä osaratkaisu israelilais-palestiinalaiseen konfliktiin ja ainakin se voi johdattaa ns 'Kylmän-rauhan-ratkaisuun'.

 Erityisesti Länsirannan osalta Palestiinalais-Jordanialaisen konfederaation toteutuminen saattaisi olla 'puukkointifadaa' ja neuvotteluista kieltäytymistä myönteisempi strategia olojen rauhoittumiselle. Tähän vuonna 1972 ensi kertaa esitettyyn ratkaisuun on viime aikoina esitetty lievää uutta kiinnostusta. (Asiasta tarkemmin al-Monitorin artikkelit Palestinian-Jordanian confederation ja Confederation solution )

 

 

Kvartetin raportti

Lähi-idän kvartetti – The Middle East Quartet – on Madridissa 2002 perustettu kansainvälinen elin tarkoituksenaan Israelilais-Palestiinalaisen rauhanprosessin edistäminen.  Kvartetti koostuu YK:n, USAn, Venäjän ja EU:n edustajista.   (Taustoja:  Office of the Quartet )

Mideast_quartetKvartetin uusin raportti julkaistiin heinäkuun alussa 2016 ja se lähinnä kuvailee pysähtynyttä rauhanprosessia ilman mitään uusia aloitteita. Ydinsanomana lienee Israelin arvostelu siitä, että maan toimet vievät pohjaa Kahden-valtion-ratkaisulta.  Lisäksi toivotaan Israelin lopettavan uudisasutuksen Länsirannalla.   

Raportti väittää Israelin ottaneen yksinomaiseen käyttöönsä 70 % ns Alue C:stä (Israelin hallinnassa Oslon sopimuksen mukaan oleva n. 60%:n osa Länsirannasta).  Raportissa esitetään toive että Israelin tulisi muuttaa politiikkaansa ja siirtää osa valtaansa ja vastuitaan Alue C:llä Palestiinalaishallinnolle.  

Kohta vuoden jatkuneen ns Puukkointifadan osalta kvartetti kritisoi palestiinalaisjohtajia siitä etteivät nämä selvästi tuomitse terroria toivoen samalla Hamasin sotilaallisten aktiviteettien loppumista.  Koko raportti luettavissa EAAS:n sivulla: Report of the Middle East Quartet – the European External Action Service.

 

Israelin näkemys

Israelin hallituksen lausunto pitää hyvänä Kvartetin näkemystä Palestiinalaishallinnon osallisuudesta viime aikojen väkivaltaan.  Israel myös huomauttaa Palestiinalaishallinnon käytännöstä maksaa terroristeille ja näiden omaisille korvauksia siitä kuinka vaikuttavaa väkivaltaa yksittäisillä terrori-iskuilla on saatu aikaan.  

Israel jakaa Kvartetin historiallisen sitoutumisen siihen että rauhaa on edistettävissä suorin kahdenvälisin neuvotteluin ilman ennakkoehtoja.  Israel ei kuitenkaan voi neuvotella yksin ja hallitus pitää valitettavana sitä, ettei Kvartetti ole onnistunut puuttumaan Palestiinalaishallinnon neuvotteluhaluttomuuteen.

Uudisasutukseen viitaten Israelin hallitus huomauttaa ettei rauha palannut Israelin aikoinaan pysäytettyä uudisrakentamisen, samoin vaikka Israel poisti kaikki juutalaisasutukset Gazasta niin tämäkään ei rauhaa tuottanut. Kun Israelissa asuu 1.8 miljoonaa arabia ei tämä ole rauhan este, miksi sitten israelilaiset Länsirannalla olisivat sitä.  

Lähde: Government Press Office

 

Israel ei voi neuvotella rauhaa yksin

Palestiinalaishallinnon Presidentti Abbas kieltäytyi jälleen tapaamasta Israelin Presidentti Rivliniä kun molemmat olivat samaan aikaan Brysselissä ja EU pyrki aktiivisesti tapaamista järjestämään. Rivlin suostui tapaamiseen heti mutta Abbas kieltäytyi.  ( Tarkemmin: BICOM )

Joidenkin jälkiarvioiden mukaan Abbasin tekosyynä oli Israelin presidentin toissijainen asema neuvotteluosapuolena.  Kuitenkin Reuven Rivlinin Brysselin valtiovierailun aikana 20.-23.6.2016 mm EU-johtajat, Naton pääsihteeri ja Belgian kuningas näkivät tarpeellisiksi keskustella hänen kanssaan ja lisäksi Rivlin piti Euroopan parlamentin kutsuvieraana puheen. Näistä johtohenkilöistä poiketen ei Abbas halunnut tavata Rivliniä. Abbasin oma virkakausi puolestaan päättyi jo vuosikausia sitten ja Hamasin johtaessa suurta osaa Abbasin kaavailemasta valtiosta vii hänen neuvottelumandaattiaan pitää vähintäänkin kyseenalaisena. 

Mikäli Presidentti Rivlinin arvovaltaa Palestiinalaishallinnon taholta ei pidetä riittävän suurena niin Brysselissä tapahtuneen boikotinkin jälkeen Israelin voimahahmo – pääministeri Netanyahu – uudisti jälleen useaan otteeseen, mm heinäkuun Afrukka -vierailunsa yhteydessä, valmiutensa tavata Abbas välittömästi ja ilman ennakkoehtoja;  tämäkään tarjous ei taaskaan saanut palestiinalaistaholta mitään vastakaikua.   

 

Yksipuoliset ratkaisut

 

headerENGLukkiutuneen pääosapuolten keskinäisen neuvottelutilanteen vaihtoehtona olevat yksipuoliset ratkaisut tarjoavat ulospääsyn nykytilasta ja voivat myös johtaa näennäissopua pysyvämpiin ratkaisuihin. Israelin vasemmiston uudet aloitteet – Blue White Futuren – BWF:n  – konstruktiivinen unilateralismi, Omer Bar-Levin ‘it’s in our hands’ ja Isaac Herzogin suunnitelma – ovat hyvinkin samansuuntaisia sisältäen selkeä tiekartan tulevaisuuteen. Mainittujen suunnitelmien ytimenä on Israelin aseman turvaaminen juutalaisten kotimaana, yksipuolinen vetäytyminen Länsirannalla turvamuurin sisään jolloin Länsirannan palestiinalaisasukkaat viivat puolestaan vapaasti kehittää omaa yhteiskuntaansa. (lisää artikkeleissa Herzogin suunnitelma: ”Settlerit” turvamuurin suojaan [Op-Ed]  ja  Op-Ed: Konstruktiivinen unilateralismi Israel-Palestiina -konfliktin vasemmistolaisena ratkaisuna )

Kiteytettynä Bar-Levin dilemma:

Jos Israel haluaa olla demokraattinen valtio, silloin sen tulee joko myöntää täydet kansalaisoikeudet palestiinalaisille, mikä puolestaan tuhoaa siionismin toteuttamalla ’yhden valtion’ mallin, tai erottua palestiinalaisista toteuttaen ’kahden valtion’ mallin jolloin siionismi pelastuu.

Palestiinalaishallinto puolestaan on tehnyt yksipuolisia toimia mm etsimällä kansainvälistä tunnustusta sekä kieltäytymällä neuvottelemasta Israelin kanssa.

 

Alueellisia ratkaisuja

Laajimman alueellisen ratkaisualoitteen on tehnyt Egyptin Presidentti Abdel Fattah el-Sisi, joka on tarjoutunut paitsi Israelin ja Palestiinalaishallinnon suorien neuvottelujen välittäjäksi myös valmis kehittämään Israelin ja arabimaiden suhteita yleensäkin.

Kairo haluaa rakentaa neuvotteluja siltä yhteiseltä näkemyspohjalta joka saavutettiin edellisissä Yhdysvaltain ulkoministeri Kerryn vetämässä prosessissa 2013-2014. Lisäksi Egypti pitää lähtökohtanaan Arabien päivitettävää rauhanaloitetta vuodelta 2003. (Lähde: CNN ).  Toinen Egyptin etenemistie on osaratkaisu Hamas-Israel sopimuksen pohjalta ja/tai täydennettynä Siinai optiolla.

Lopuksi

clinton parameters

Kahden valtion mallin viitekehys – Clinton Parameters  – on ollut valmiina jo lähes pari vuosikymmentä mutta sopimus puuttuu edelleen. Kansainvälinen painostus voi johtaa neuvottelujen uudelleenaloitukseen mutta lopputulos hyvinkin todennäköisesti on aiemman kaltainen. Tästä syystä – ja ylipäätään lukkiutuneen tilanteen avaamiseksi – yksipuoliset toimenpiteet voivat olla askel eteenpäin ja jopa oikeaan suuntaan – vaikkapa sitten ns 'Kylmän-rauhan-ratkaisun' kautta.

Aiheesta laajemmin englanniksi Update: Mideast Peace Process . Rauhanprosessin vaihtoehdoista aiemmin mm kirjoitus Analyysi: Lähi-idän konfliktin ratkaisut ja lisäksi Israelin 5 strategiavaihtoehtoa Länsirannalla Abbasin jälkeen.

kylmän rauhan ratkaisu lähi-itään


Englanninkielisiä artikkeleitani aiheesta:

Gaza Seaport – A Threat or Change

Israel’s 5 Strategy Options Regarding West Bank After Abbas

Constructive Unilateralism: Leftist Approach to Israel-Palestine Conflict

Herzog’s Plan: Security Barrier Around the Major Settlement Blocs of West Bank

Analysis: Resolving The Israeli-Palestinian Conflict

Gaza’s Tunnel War Continues On All Fronts

Sinai Option again

Hamas and Israel on Verge of the Deal

Gaza State Under Construction, West Bank Remains Bystander

Gaza Blockade – It’s Egypt not Israel!

Israeli-Palestinian conflict roadmaps to peace


Kirjoitus julkaistu ensinnä Ariel -sivustolla.

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu