Luottamuspula rauhanratkaisun esteenä

VIIMEISIN Israelissa, Länsirannalla ja Gazassa tehty kyselytutkimus kertoo niukan enemmistön sekä Israelin juutalaisista että palestiinalaisista kannattavan ns Kahden-valtion-ratkaisua israelilais-palestiinalaiseen konfliktiin. Näin kuitenkin vain yleisellä tasolla sillä kun ratkaisun sisältöä avattiin pitkälle neuvoteltujen ns. ‘Clintonin parametrien’ avulla, putosi mallin kannatus molemmissa ryhmissä 39 %:iin. Kun mukaan sen sijaan tuotiin alueellinen neuvotteluratkaisu, kohosi kannatus 54-55 %:iin.

 

Nimetön (102)BICOMin analyysissa professori Tamar Hermann, Israel Democracy Institute (IDI), Jerusalem ja tri Khalil Shikaki, Palestinian Center for Policy and Survey Research (PSR), Ramallah pitävät kyselyn avainkohtina lisäksi seuraavia tuloksia:

  • Luottamus Kahden-valtion-ratkaisuun on laskenut viimeisen vuosikymmenen aikana lähes 20 % .
  • Pelkoja kysyttäessä 65 % juutalaista pelkäsi palestiinalaisia ja 45 % palestiinalaisista puolestaan juutalaisia.
  • Molemmilla osapuolilla 43 % ihmisistä uskoo toisen osapuolen olevan kiinnostunut rauhasta.
  • Kummankaan osapuolen luottamus toiseen ei koskaan ole ollut hyvä mutta nyt epäluottamus on edelleen kasvanut aiempiin kyselyihin verraten; vain 25 % Israelin juutalaista luottaa palestiinalaisiin ja 11 % palestiinalaisista israelilaisiin.
  • 40 % Israelin juutalaista uskoo palestiinalaisten äärimmäisenä tavoitteena olevan koko Israelin valtaaminen ja sen juutalaisväestön tuhoaminen; 52 % palestiinalaista Länsirannalla ja 40 % Gazassa uskoo Israelin tavoitteena olevan laajentua Välimereltä Jordan joelle ja karkoittaa arabit tältä alueelta.

BICOMin analyysin mukaan nimenomaan osapuolten keskinäisen luottamuksen puute vähentää osapuolten haluja tehdä kompromisseja, oman turvallisuuden takia riskejä halutaan välttää. Edelleen kokemukset aiempien neuvottelukierrosten tuloksettomuudesta lienevät aiheuttaneet turhautumista ja uskon horjumista Kahden-valtion-ratkaisuun ja tämä usko laski entisestään, yli 30 % kun mukaan kysymykseen tuotiin ko ratkaisun viitekehys ja todennäköiset reunaehdot (Clinton parameters, mm Palestiinan valtion demilitarisointi, pakolaisten rajattu paluu, Jerusalemin jako, 1967 rajat korjattuna aluevaihdoin tehtäviin tarkistuksin). Luottamus neuvotteluratkaisuun kohosi merkittävästi jos ratkaisussa olisi mukana arabivaltioista erityisesti Egypti eli jos neuvotteluprosessia laajennettaisiin enempi alueelliseen suuntaan. .

Yksi kiinnostava detalji on Israelin arabien oma näkemys siitä katsovatko he olevansa ensisijassa israelilaisia, arabeja, palestiinalaisia, muslimeja tahi kristittyjä. Useiden kyselyiden tulokset ovat samansuuntaisia ja Israelin arabit identifioituvat ensi sijassa arabeiksi, toissijaisesti muslimeiksi, kristityiksi tai israelilaisiksi ja vasta viimeisenä vaihtoehtona palestiinalaisiksi.

poll816

Laajemmin kyselystä ja analyysista BICOMin artikkelissa Latest Israeli-Palestinian peace poll

Aiemmin rauhanratkaisuvaihtoehdoista – Op-Ed Analyysi: Lähi-idän konfliktin ratkaisut


Kirjoitus ensinnä julkaistu Ariel -sivustolla

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu