Federaatiosuunnitelma uutena lähestymistapana Lähi-idän rauhanratkaisuun

Parin vuosikymmenen ajan Israelilais-Palestiinalaisen konfliktin ratkaisuna on kansainvälisen yhteisön kannalta ajateltu ainoastaan osapuolten keskinäisiä neuvotteluja tavoitteenaan ns. Kahden-Valtion malli, jota myös Israel ja Palestiinalaishallinto virallisesti pitävät päävaihtoehtona pysyvälle rauhanratkaisulle. Seurauksena on ollut sarja epäonnistuneita neuvottelukierroksia, ajoittaisia väkivaltaisuuksia, syvenevä osapuolten välinen epäluulo ja syyttely eikä Oslon prosessinkaan neuvottelutuloksia ole onnistuttu toteuttamaan.  Näköpiirissä ei ole mitään merkkejä ratkaisuun pääsemisestä ja niinpä niin Kahden-valtion malli kuin sinne johtava tiekarttakin näyttävät umpikujalta.

Mahdollisina pääratkaisuina Kahden-valtion mallin ohella ovat bi-nationaali Yhden-valtion malli, alueelliset tai osaratkaisut kuten siinain ja Jordanian optiot ja eri Kolmen-valtion mallin variaatiot sekä luonnollisesti helpoin eli "Nollaratkaisu" – jäätyneen konfliktin ja status quon jatkumisen skenaario  jota voidaan myös tukea näennäisneuvotteluin.  Tänä päivänä myös yksipuoliset ratkaisut neuvottelujen sijaan voivat pohjustaa tietä pysyvämpiin ratkaisuihin.

Hiljattain nk Federation Movement  esitti uutta lähestymistapaa Israelilais-Palestiinalaiseen konfliktiin.  Sen federaatio suunnitelma/ohjelma esittää Israelin muuttamista liittovaltioksi USAn, Kanadan, Sveitsin ja 25  muun maan tapaan: Israel Välimereltä Jordan -jokeen muutettaisiin kantoneista ts. itsehallinnollisista piirikunnista/provinsseista koostuvaksi federaatioksi.

Federaatio suunnitelma

Nettisivujensa mukaan Federation Movement on julkinen ideologinen liike joka esittää uutta lähestymistapaa lähi-idän vakauttamiseksi ja alueellisen hyvinvoinnin kehittämiseksi.  Federaatiosuunnitrlman/-ohjelman keskeinen sisältö on seuraava:

  • Israelin lain ulottaminen koko Länsirannalle (Juudean ja Samariaan)  
  • Laajan kansainvälisen yhteisymmärryksen saaminen sille, että ns. setlementit – israelilaisten uudisasutukset Länsirannalla – saivat jäädä paikoilleen.
  • Israelin kansalaisuuden myöntäminen sitä haluaville Länsirannan palestiinalaisille.
  • Israelilaisten ja Länsirannan arabien enemmistön hyväksymän yhteisen perustuslain muotoileminen.
  • Yhteisen näkemyksen muotoileminen liittovaltiosta.
  • Liittohallituksen muodostaminen ja maan jakaminen 30 kantoniin joista 20 juutalaisenemmistöistä, 9 arabienemmistöistä ja yksi druusienemmistöinen.
  • Länsirannan pakolaisleirien sekä Negevin beduiiniasutusten taloudellinen ja sosiaalinen jälleenrakentaminen.
  • Kansainvälisen tunnustuksen saaminen em toimenpireille.
  • Taloudellisen yhteistyön lisääninen erityisesti Jordanian ja Egyptin kanssa.
  • Gazan kaistale säilyisi erillisenä entiteettinä.

 

(Spekulatiivinen) konteksti

Yleisesti uskotaan että ns Riadin julistukseen pohjaava alueellinen yhteistyö johtaa pian myös israelilais-pakestiinalaisiin neuvotteluihin.  Edelleen optimistisimmat arvioivat että jo lähiviikkoina on tulossa amerikkailainen presidentti Trumpin aloite/suunnitelma joka korostaa alueellista yhteistyötä radikaalia islamia ja Irania vastaan.  USAn odotetaan johtavan yhteistyötä ja konsultaatiota Egyptin, Saudi Arabian, Jordanian, Palestiinalaishallinnon ja Israelin välillä. Israel-Palestiina -rauhannauvottelut olisivat sivulinja tässä kontekstissa eikä se etukäteen sisältäisi sen enempää kuin sulkisi pois Kahden-valtion -ratkaisuakaan.

Spekulaatioiden mukaan USAn alustava suunnitelma käsittäisi rajatun itsehallinnon omaavan Palestiinan valtion koko Länsinnan säilyessä Israelin turvallisuusvalvonnan alla.  USA panostaisi merkittävästi palestiinalaispakolaisten asuttamiseksi nykyisille asuinalueilleen. Erityistä huomiota kiinnitettäisiin Palestiinan talouskehitykseen, alueyhteistyöhön, terrorismin torjuntaan ja arabimaiden ja Israelin suhteiden normalisointiin.

 

Näkemykseni

Ensi silmäyksellä federaatio -idea kuulostaa mielenkiintoiselta koska se näyttää ratkaisevan israelilais-palestiinalaisen -konfliktin keskeisen dilemman:  kuinka Israel voi säilyä juutalaisvaltiona, omata aidon demokratian ja pitää enemmän tai vähemmän vuoden 1967 jälkeiset rajalinjat. Nähdäkseni demokraattinen Yhden-valtion malli – israelilais-palestiinalainen kantoneihin pohjaava federaatio tai jopa konfederaatio voisi toimia teoriassa.  En kuitenkaan usko sen toteutumismahdollisuuksiin käytännössä ainakaan muutamiin vuosikymmeniin.

Pääargumenttini on jo Brittimandaatin alkuajoista lähtien vallinnut pan-islamistinen ja sittemmin pan-arabilainen juutalaisten kansallista kotia Palestiinassa vastustanut retoriikka jota ovat vahvistaneet lukuisat sodat ja yhä jatkuvat aggressiot.  Tällaisen ekosysteemin, (viha-)koulutuksen, kasvavan epäluulon ja indoktrinaation muuttaminen rauhanomaiseksi rinnakkaineloksi "ikuisen" vihollisen kanssa vie nähdäkseni sukupolvia.

Mielestäni Israel-Palestiina liittovaltio on liian lähellä "Yhden-valtion" mallia joka demokraattisena toteutessaan tuhoaisi Israelin luonteen "juutalaisvaltiona".  Sen sijaan paljon mielekkäämpänä alueellisena ratkaisuna pitäisin  Palestiina-Jordania federaatiota/konfederaatiota jolla historiallista pohjaa antavat jo vuosien 1948-1967 kokemuksen kuin myös lähivuodet 1967 jälkeen.

Johtopäätökseni on, että nyt olisi hyvä aika luodata israelilais-palestiinalaisen konfliktin ratkaisua alueelliselta ja myös presidentti Trumpilta odotettavan aloitteen pohjalta.  Näkisin mielelläni ratkaisun löytyvän Egyptin, Jordanian ja Israelin yhteistyönä Siinai ja Jordania optioiden muodossa.  Ja ellei ratkaisuun nytkään päästä olisi nykytilaa parempi ratkaisu mielestäni Israelin yksipuoliset toimet – parhaimmillaan konstruktiivisen unilateralismin muodossa.

 

 

jordaniannoption, MidEast conflict solution

Lähteet:

The Federation Movement and Fathom

Aihepiirin taustapapereita:

Fathom has published an eBook – Two States for Two Peoples – a collection of  essays and interviews drawn from the pages of Fathom focused on the two-state solution and how to reinvigorate it. To download the eBook, click here.

The new “hybrid” approach to Israeli-Palestinian peace-making by BICOM

BESA Center Perspectives Paper No. 425, March 15, 2017: Becoming Part of Jordan and Egypt: A Palestinian Economic Imperative By Prof. Hillel Frisch; View PDF

Aiempia aiheeseen liittyviä artikkeleitani:

Peacemaking – a Holistic Approach

Israeli-Palestinian Conflict: A Revised Hybrid Model as Solution

Palestinians Put Jordanian Option on the Table

Israel-Palestine Conflict: Regional Approach

Israel’s 5 Strategy Options Regarding West Bank After Abbas

Trump Presidency Brings Realpolitik Back To Mid-East

Constructive Unilateralism (II) as Solution to Israeli-Palestinian Conflict

Herzog’s Plan: Security Barrier Around the Major Settlement Blocs of West Bank

Analysis: Resolving The Israeli-Palestinian Conflict


Kirjoitus on tiivistelmä Conflicts -blogini kirjoituksesta  Federation Plan As New Approach To Israeli-Palestinian Conflict

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu