Hamas-Israel Hudna jälleen harkinnassa

Maaliskuun lopulta 2018 lukien toteutettu ”Suuri Paluumarssi” -kampanja saavutti huippunsa 14.5.2018. Kampanjan aikana on Gazan Israelin vastaiselle raja-aidalle kokoontunut viikoittain 10 000–40 000 gazalaista osan pyrkiessä renkaiden poltosta aiheutuneen savuverhon suojissa rikkomaan aidan ja linkoamaan kiviä sekä palopommeja heittämällä sytyttämään Israelin puoleisia peltoja.

Jo kampanjan aikana Egypti välitti ”Paluumarssin” taustalla ja sittemmin johdossa olleelle Hamasille Israelin viestin, että lähimpien israelilaisasumusten ollessa vain muutamien satojen metrien päässä rajalta Israelin armeija salli rajaa murrettavan. Maahantunkeutumisen estäminen vaatikin voimankäyttöä, ja tämän seurauksena noin 100 gazalaista kuoli ja tuhannet loukkaantuivat joko tulituksesta tai hengittämällä kyynelkaasua.

Kampanjan edetessä ja myös sen jälkeen Egypti on pyrkinyt löytämään rauhanomaisen ratkaisun Israelin ja Gazan väliseen konfliktiin ja nyt tällainen Egyptin yhdessä Qatarin kanssa tekemä sovintoesitys on kiistan osapuolten harkittavana.

 

Hudna -aselepo

Egyptin ja Qatarin välittämä hudna tarkoittaa pitkäkestoista aselepoa. Israelin Channel Ten News kanava uutisoi Israelin olevan nyt valmis luopumaan kahdesta aiemmasta, vastaavissa aloitteissa esiintuoduissa, ehdostaan eli Gazan kaistaleen demilitarisoinnista ja Gazan poliittisen vallan luovutuksesta Palestiinalaishallinnolle ( Palestinian Authority – PA). Israel vaatii edelleen rakettitulen ja hyökkäystunnelirakentamisen lopettamista sekä neljän Gazassa olevan israelilaisen palauttamista. Vastineeksi Israel merkittävästi on valmis helpottamaan tavara-/materiaalivientiä Gazaan kunhan niitä ei käytetä Hamasin sotilaallisen voiman rakentamiseen. Samassa yhteydessä myös Egypti helpottaa rajanylitystä Rafahissa.

Tv-uutisraportin mukaan sopimus toteutuessaan merkitsisi kahden erillisen Palestiinalaisentiteetin tunnustamista eli Gazan Länsirannalla olevien palestiinalaisasutusten. Arabilähteiden mukaan Gazan aselepo palvelisi maltillisten arabimaiden etua ja että Egypti olisi osa sopimuksen toteutuksen valvontamekanismia. Egyptin ja Qatarin aloite palvelee myös USAn valmistelemaa alueellista rauhanaloitetta ja maan hallino onkin jo ollut yhteydessä aloitteentekijöihin. (Lähde: BICOM ).


Edellinen yritys

Kyseessä ei ole aivan uusi asia, silla huhtikuussa 2015 artikkelissani Gaza State Under Construction, West Bank Remains Bystander ennakoitiin, että Hamas on allekirjoittamassa Israelin kanssa sopimuksen, jossa kahdeksan vuotta jatkunutta Gazan ”saartoa” tulitauon vastikkeeksi helpotetaan. Sopimuksen muita yksityiskohtia ovat mm gazalaisten työssäkäynnin helpottaminen Israelissa, tavaroiden tuonti Kyproksen kautta NATOn valvonnassa Gazan rannikolta kolmen kilometrin päähän valmistuvaan kelluvaan satamaan, tunneleiden kaivun ja rakettien ampumisen lopetus Gazasta Israeliin kahdeksan vuoden ajaksi ja molemminpuolinen vankienvaihto. 

Tällöinkin Länsirannalla valtaa pitävä Palestiinalaishallinto – Fatah/PLO – ei ilmoituksensa mukaan ollut informoitu Hamas-Israel –sopimuksesta. Walid Awadh, Palestinian People’s Party/Gaza, vahvistaa saaneensa tietoja neuvotteluista mutta niiden sisältöön PLO:lla ei ollut mitään vaikutusta. Hän uudisti PLOn aiemman kannan, että sopimus eristää Gazan Länsirannasta ja Jerusalemista sekä rikkoo Oslon sopimuksesta lähtien vallinneen Gazan ja Länsirannan palestiinalaisten poliittisen yhteyden. Fatahin tiedottaja Osama Qawasmi ihmettelikin Fatahin virallisilla sivuilla, miksi Hamas neuvotteluissa ajoi ennen kaikkea merikäytävää maailmalle mutta jätti kokonaan huomioon ottamatta ns. turvakäytävän luomisen Gazan ja Länsirannan välille.

Siinai Optio

Palestiinalaisten parlamentin paikkajako vuoden 2006 vaaleissa.

Toinen vanhempaa perua oleva tekijä on Egyptin aktiivinen rooli rauhanvälittäjänä nimenomaan Israelin ja Hamasin kesken. Merkittävin Egyptin usein esittämä aloite on ns. Siinain optio, josta mm Middle East Monitor (MEMO) raport  kertoi 1.9.2014. Kyseessä on Egyptin presidentti Abdel-Fattah el-Sissin tarjous Palestiinalaishallinnolle 620 neliömailista Gazaan rajoittuvaa maa-aluetta vastikkeeksi luopumisesta vuoden 1967 rajalinjojen palautuksesta. Presidentti Abbas tällöin kieltäytyi tarjouksesta. Vastaavanlaisia tarjouksia on Egypti tehnyt jo vuodesta 1956 lukien ja ajatuksena on ollut palestiinalaispakolaisten asuttaminen ko alueelle. Siinai Optio viisinkertaistaisi Gazan nykyisen alueen. Pakolaiskysymyksen ratkaisun ohella optio käsittäisi kyseisen alueen demilitarisoinnin sekä ajatuksen siitä että Länsirannan arabikaupungeille myönnettäisiin autonomia. (Lisää aiheesta artikkelissa Sinai Option again )

Pidän hyvinkin mahdollisena, että jos Hamas ja Israel nyt pääsisivät pidempiaikaiseen aselepoon voisi Siinai optio nousta jälleen merkittäväksi mahdollisuudeksi pysyvämpään rauhaan.

 

Israelin poliittisen johdon tulisi muotoilla visionsa Gazassa

Jerusalem Postin mukaan IDF on julkaissut päivityksen sotilasdoktriiniinsa, ns IDF Strategy 2.0 – joka aiemman perustavaa laatua olleen julkaisun tapaan on vieläkin hionut Israelin armeijan erilaisia strategioita nykyaikaisen toimintaympäristön uusissa haasteissa. Yksi keskeinen haaste on miten sotilasstrategia on vuorovaikutuksessa poliitikkojen muovaaman kansallisen turvallisuusstrategian – valtiolliset edut, tavoitteet ja visiot – kanssa. Iranin, Syyrian ja Hizbollahin osalta poliittisten päättäjien ja IDF:n johdon välinen dialogi näyttää käydyn mutta Palestiinan ja erityisesti Gazan osalta se näyttää puuttuvan.

Viime vuosina armeijan johto on korostanut tarvetta parantaa elinolosuhteita Gazassa mm talouden elvyttämisen avulla, mutta poliittinen johto ei näille aloitteille ole lämmennyt. Näin armeija selkeämmän poliittisen ohjauksen puuttuessa on esimerkiksi kevään ”paluumarssi” -kampanjan aikana rajoittunut vain suojaamaan kaikin voimin raja-aitaa. Ilman hallituksen muotoilemaa kansallista turvallisuusstrategiaa armeija toimii tyhjiössä. Jos IDF:n varoitukset olisi otettu tosissaan niin ehkä koko kampanja olisi jäänyt toteuttamatta. 

Nyt näyttää olevan pieni mahdollisuus Hamasin ja Israelin väliseen sopimukseen koska tällä hetkellä sota ei vaikuttaisi hyödyttävän kumpaakaan osapuolta. Jos näin käy voi tuloksena vuosikausia pitävän rauhan ohella syntyä jopa uusi palestiinalaisvaltio Gazaan Hamasin kilpailija Fatahin seuratessa sivusta oman valtioviritelmänsä kanssa mahdollisesti omine yksipuolisine toimenpiteineen.  Mahdollinen Hamas-Israel sopimus mielestäni tasoittaa tietä ns ”Cold Peace” (”Kylmä rauha”) ratkaisulle jota itse pidän tällä hetkellä pragmaattisena ja parhaana etenemistienä kohden pysyvämpiä järjestelyjä.


Kirjoitus ilmestynyt ensinnä Ariel – Israelista suomeksi verkkojulkaisussa.

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu