Hamasin hiipuva hyökkäysvoima [Op-Ed]

Hamas on viime vuosikymmeninä systemaattisesti menettänyt sekä poliittista, taloudellista että hyökkäysvoimaansa jopa siinä määrin ettei Gaza enää muodosta sodanuhkaa Israelille vaan lähinnä mellakoinniksi luettavaa haittaa rajaseutujen asukkaille. Toisaalta Hamas tukiorganisaatioineen on osoittanut omaavansa aitoa ruohonjuuritason kannatusta Gazassa ollen – muodollisista yhtenäisyysjulistuksista huolimatta – alueen todellinen ja itsenäinen voimatekijä Palestiinalaishallinnon/PLO:n/Fatahin sijaan. Tilanne luo myös mahdollisuuksia Israel-Palestiina -konfliktin rauhanomaiselle osaratkaisulle vaikkapa piakkoin odotettavissa olevan USA -vetoisen alueellisen rauhanaloitteen pohjalta (Taustoitusta: Hamas-Israel Hudna jälleen harkinnassa ).

Hamasin poliittinen ja taloudellinen alamäki alkoi sen merkittävän tukijan, Egyptin Muslimiveljeskunnan ja presidentti Muhammad Morsin johtaman, hallinnon kaaduttua ja korvauduttua presidentti Abdel Fatah al-Sisin (sotilas-)hallinnolla. Siinain Egyptin vastaisen terrorismin tukahduttamiseksi al-Sisi tuhosi Egyptin ja Gazan välisen salakuljetustunneleiden verkoston (jopa yli tuhat tunnelia) joka oli tuottanut suurimman osan Hamasin tuloista. Egypti on myös ajoittain tukahduttanut rajaliikenteen Rafahin ylityspaikan kautta joka osaltaan on heikentänyt Gazan elinolosuhteita pääasiallisen tavara- ja henkilöliikenteen kulkiessa rajoitetusti Israelin ja Gazan välisten ylityspaikkojen kautta. Taloustilannetta on osaltaan heikentänyt Palestiinalaishallinnon pienentäessä palkanmaksua noin 70 000 PA:n Gazassa olevalle työntekijälle. (Ks. taustaa myös Op-Ed: Egypti Gazan saartajana Israelin sijaan! )

 

Itsemurhapommituksista tunnelisodankäyntiin

Hamasin hyökkäysuhka Israelia vastaan on vähentynyt jo pidempään. Vielä 1990-luvulla Hamas teki lukuisia kuolettavia itsemurhaiskuja Israelin sydänalueillakin ja v. 2000 alkaneen toisen intifadankin ( ns “al-Aqsa intifadan”) aikana Hamas tukiyhteisöineen aiheutti noin 400 israelilaisen ja kymmenien ulkomaisten kuoleman kun taas Fatahin vastuulle luetaan noin 600 israelilaisen tappaminen. Israelin tehostettua hallintaaansa Länsirannan Oslon sopimuksen mukaisella alue A:lla ja lisättyä turvallisuusyhteistyötä PA:n kanssa sekä aloittamalla turvamuurin rakentamisen vähenivät myös Hamasin toteuttamat terrori-iskut Länsirannalta merkittävästi.

Itsemurhapommitusten vaikeuduttua aloitti Hamas v. 2004 rakettihyökkäykset Gazasta Israeliin; alkujaan raketit uhkasivat vain noin 25 000 rajaseudun israelilaista mutta jo vuonna 2006 rakettien ulottuvilla oli satoja tuhansia ja myöhemmin suurin osa israelilaista kehittyneimpien rakettien toimintasäteen ulottuessa mm Tel Avivin pohjoispuolelle. Kymmenessä vuodessa Hamas liitännäisineen laukaisi yli 14 000 rakettia, israelilaisia kuoli kuitenkin vain noin kolmannes siitä mitä itsemurhapommitukset aiheuttivat ja taloudellisetkin vahingot olivat pienempiä. Viime Gazan ”sodan” aikana 55 päivän aikana v. 2014 vain kahden isaraelilaisen kuolema 72:sta aiheutui raketti-iskuista.

Vuonna 2014 uutena strategiana Hamas otti käyttöön hyökkäystunnelit Israeliin ja onnistuikin tappamaan kolmessa eri operaatiossa 11 israelilaista. Maatunneleiden ohella Hamas on pyrkinyt luomaan merenalaisia ”tunneleita” sammakkomieskommandojen operaatioita varten mutta tähänkin taktiikkaan Israel on jo varautumassa (ks. lisää Hyökkäystunneli mereltä tuhottu Gazassa ). Vuoteen 2017 mennessä tämänkin iskumuodon teho on vähentynyt ja tunnelisodankäynnin taloudellinen rasitus Israelille on vain murto-osa rakettihyökkäysten aiheuttamista tuhoista.

 

Palopommit viime vaiheena

Leijapalopommit ja droonit olivat kevään 2018 ”Paluumarssikampanjan” uusin hyökkäysmuoto joka onnistui aiheuttamaan lukuisia jopa päivittäisiä maastopaloja Israelissa Gazan raja-alueella. Palopommien haitta ympäristövahinkojen ohella on lähinnä taloudellinen esimerkiksi sadon menettämisen muodossa peltopalon yhteydessä. Tähänkin uhkaan on jo ehditty varautua puolustusta kehittämällä.

Leijapalopommeja torjumaan Rafael Advanced Defence Systems esitteli 21.6.2018 uuden Sky Spotter -järjestelmän joka kykenee tarkasti jäljittämään leijojen ja heliumpallojen sijainnin ja lentosuunnan sekä määrittelemään niiden laskeutumispaikan ja kaiken tämän jopa ennen kuin kohteet ovat saapuneet Israelin ilmatilaan. Järjestelmä voi myös ohjata puolustusdroonit tuhoamaan leijat. Järjestelmä kykenee myös lähettämään ajantasaisen tiedon palokunnille jolloin nämä pääsevät nopeasti sammuttaamaan mahdolliset palot.

Alunperin Sky Spotter kehitettiin räjähteillä varustettujen droonien torjuntaan. Nykyisin torjuntadrooneja on ohjattu manuaalisesti mutta pian niiden kontrollointi on mahdollista myös automaattisesti. Sky Spotterin ohella testataan laser -järjestelmää jonka tarkoituksena on ampua alas leijat ja heliumpallot. Samanaikaisesti kehitetään välineitä myös erityisesti minidroonien torjuntaan. Järjestelmä ampuu alumiinisuikaleita droonien propeleihin saaden ne täten laskeutumaan.

Fire Weaver järjestelmä puolestaan on Israelin puolustusministeriön, IDF:n ja Israelin puolustusteollisuuden – tässä tapauksessa lähinnä Rafael ja Elbit Systems – luovimpia uusia tuotteita. Järjestelmä mahdollistaa maalla, merellä tai ilmassa olevan taistelijan saada äkillinen pieni kohde tähtäinristikkoonsa jolloin kohteen tuhoaminen tapahtuu mistä tahansa asejärjestelmästä tulevalla torjuntaiskulla. Prosessia kutsutaankin "Target Tender" -nimellä koska riippumatta havaitsijasta mikä tahansa IDF:n elementti voi tuhota kohteen täsmäammuksillaan sekuntien kuluessa. Järjestelmä on testausvaiheessa IDF:n kesäsotaharjoituksissa kuluvana vuonna.

Israelin poliitikot ovat esittäneet palopommien torjuntaan perinteisempiä metodeja eli niiden lähettäjien eliminoimista tark’ampujien toimesta; toiset poliitikot pitävät tätä tapaa kuitenkin ylimitoitettuna ja siksi vaihtoehtoisten menelmien kehitys on voimakasta. Niinpä esimerksiksi hiljattain eri puolilta Israelia kerääntyi alan harrastajia Sapir Collegeen Gazan rajan lähellä hackathon -tilaisuuteen pyrkimyksenään etsiä palopommiuhkaan luovia ratkaisuja jotka olisivat turvallisia sekä ympäristölle että ihmisille molemmin puolin rajaa.

Lähteet ja lisää uusista torjuntajärjestelmistä : Times of Israel, BICOM, Israel Defense

Kuvakertomus leijapalopommien aiheuttamista tuhoista alla:

 

Lopuksi

Hamasin heikentynyttä iskukykyä kuvastaa myös Israelin uusi sotilaallinen puolustusstrategia [13.8.2015] joka jakaa haasteet tavanomaisena aikana, hätätilassa ja sota-aikana. Tähän jakoon pohjautuen mm aiemmat Gazan ”sodat” [Protective Edge ja Pillar of Defense] luokitellaan uudessa strategiassa rajatuiksi operaatioiksi ja siten hätätilaksi ei sodaksi. (ks lisää Israelin uusi sotilaallinen puolustusstrategia )

Hamasin hyökkäyksissä ja niiden torjunnassa on teknisten asejärjestelmien ja -taktiikoiden ohella myös kaksi olennaista kehittyvää elementtiä nimittäin tiedustelu ja media. Israelin tiedusteluorganisaatioiden ja -käytänteiden kehittyminen auttaa havaitsemaan uhat yhä varhaisemmassa vaiheessa tarkentaen samalla kuvaa uhkaajista ja luoden pohjan näiden uhkien torjunnalle. (Israelin tiedustelun viimeaikaisesta kehityksestä ks Israelin tiedusteluyhteisö pitää laadullisen ylivoimansa )

Kuluneen kevään ”Paluumarssikampanja” osoitti jälleen kyseen olevan sotilaallisen voiton haun sijaan mediakampanjasta – Israelin sotilaallisen ylivoiman vallitessa painopiste muutoinkin on informaatiosodankäynnissä. Israel on osaltaan kehittänyt myös tätä osa-aluetta merkittävästi ja parantunut tiedustelutieto antaa aiempaa paremmat välineet ja reaktionopeuden vastapuolen propagandan ja valeuutisten paljastamiseksi.

Myös Hamasin kyberterroristit ovat kehittäneet menelmiään ja IDF:n tietoturvallisuusosasto onkin juuri käynnistänyt operaatio Broken Heart’n. IDF huomasi Hamasin kyberterroristien operoivan varastetuilla henkilöllisyyksillä sosiaalisessa mediassa pyrkiessään yhteyksiin mm IDF:n sotilaiden kanssa, onkimaan näiden henkilötietoja ja arkaluontoista turvallisuustietoa ja yrittämällä houkutella näitä lataamaan älypuhelimiinsa epäilyttäviä aplikaatioita. Lähde: IDF


Artikkeli ilmestynyt ensinnä Ariel-Israelista suomeksi verkkojulkaisussa

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu