Hamas-Israel -sopimus edistymässä

Hamasin ja Israelin välinen, pääosin Egyptin välityksellä, uusin pitkäkestoiseksi suunniteltu aselepo – Hudna – on ollut vireillä jo yli puoli vuotta eli sitten ns. "Suuren Paluumarssi" -kampanjan käynnistyksestä lukien.  Nyt libanonilainen Hamasiin yhteyksiä omaava sanomalehti Al-Akhbar on raportoinut  Hamasin ja Israelin hudnan sopimusluonnoksesta.  Sen pääkohtana lehden mukaan on, että Hamas sitoutuu rajoittamaan "Paluumarssista" tuttuja rajaprotesteja ja rajoittamaan väkivallan käyttöä aina vuoden 2018 loppuun saakka kun taas Israel sopii poistavansa 70% Gazaa koskevista rajoituksista ja laajentavansa Gazan kalastusaluetta 14 merimailiin.  Sitten elokuun 2018 nyt näyttää merkittävää kehitystä tapahtuneen Egyptin välittämässä järjestelyssä. 

Yksi todiste edistymisestä oli marraskuun 2. pidetty "Paluumarssi":  Osanotto protestiin oli aiempia viikkoja laimeampaa, protestoijat eivät lähestyneet aiempaan tapaa aitaa eivätkä yrittäneet tunkeutua rajan yli, eikä palopommeja lähetetty aiempaan tapaan Israeliin.  Erityisen merkittävää nyt oli, että  Hamas käytti voimaa pitääkeen protestoijat kauempana raja-aidasta.

 

Hamasin taistelijat käyttävät keppejä estääkseen mielenosoittajia lähestymästä raja-aitaa (Fatah Facebook page, November 2, 2018).

Vaikkakin marraskuinen 32. "Paluumarssi" -kampanjan protesti olikin aiempia laimeampi ei uhreilta tälläkään kertaa vältytty sillä 87 protestoijaa loukkaantui, 32 joutui sairaalaan, näistä seitsemällä oli ampumahaavoja ja loput olivat hengittäneet kyynelkaasua; joka tapauksessa vakavia loukkaantumisia ei nyt tullut. 

Väkivallan alentuminen johtuu todennäköisesti Egyptin välitystoiminnasta. Ahmed Abdel Khaliq, Egyptin tiedustelupalvelun Israel/Palestiina osaston päällikkö, piti juuri viimeisen protestin alla sarjan kokouksia Gazassa tavaten Hamasin ja muiden palestiinalaisorganisaatioiden edustajia sekä "Paluumarssin" organisoijia.

 

Egyptin turvallisuusdelegaatio tapaamassa palestiinalaisorganisatioita ja "Paluumarssin" organisoijia Gazassa (QudsN Facebook page. November 1, 2018).

Sopimusluonnos

Julkaistu sopimusluonnos sisältää mm seuraavia määräyksiä:

 • Israel sallii 5000 alle 40-vuotiaan gazalaistyöntekijän työskentelyn Israelissa,
 • Egypti avaa Rafahin ylityspaikan joka  pääosin on ollut suljettuna sitten Hamasin valtaannousun v. 2007 ,
 • Israel jättää ylityspaikat Gazaan avoimiksi ja YK kiihdyttää hankkeitaan Gzassa jolloin sinne syntyy tuhansia uusia työpaikkoja,
 • Palestiinalaishallinto (PA) maksaa Hamasin siviilivirkailijoille 80% näiden palkasta eikä pyri estämään Qataria rahoittamasta Hamasin palkkoja ainakaa kuuteen kuukauteen, 
 • Myöhemmässä vaiheessa Egypti pyrkii edistämään vankeinvaihtoa Hamasin ja Israelin välillä ja pyrkii takaamaan tulitauon vähintään kolmeksi vuodeksi kansainvälisen ohjauksen alla ja Venäjän ja YK:n sponsoroimana, 
 • Egypti pyrkii laajentamaan Gazan kalastusaluetta 14 merimailiin would work to extend the fishing area to 14 mile, jättää Rafahin ylityspaikan avoimeksi ja edistää infrastruktuurihankkeita ja projekteja joiden odotetaan tuovan 30000 työpaikkaa Gazaan. 

Israel on raportoidusti  hyväksynyt Qatarin avustusrahojen siirron Hamasin palkanmaksuun siviilivirkailijoille saatuaan takeet että varat siirretään tähän nimenomaiseen tarkoitukseen.

Päätelmäni

Huomattakoon etteivät sen enempää Hamas kuin Israelkaan ole vahvistaneet/todentaneet näitä lehden julkaisemia yksityiskohtia.  Selityksenä "Paluumarssi" -kampanjan viimekertaiseen laimeuteen ja ohjusiskujen vähenemiseen voi olla myös aselevossa vuoden 2014 konfliktin jälkeen omaksuttu periaate "hiljaisuuteen vastataan hiljaisuudella". 

Itse pidän sopimusluonnoksen yksityiskohtia hyvin luontevina kuin myös itse sopimusta hyvinkin mahdollisena seuraavista syistä:

 • Uutisoidut pykälät ovat olleet pääsääntöisesti esillä jo aiemmissa osin toteutuneissa (2014) kuin myös sen jälkeisissä sopimusluonnoksissa.
 • Egyptin toiminta on ollut viime vuodet sekä hyvin aktiivista että päämäärätietoista, nyt sen toiminnalla näyttäisi olevan myös kehittyneen Iranin vastaisen ja Israeliin aiempaa myötämielisemmin suhtautuvan sunniallianssin tuki takanaan.
 • Egyptin toiminta palvelee ennakoitua ns. alueellista ratkaisua Lähi-itään ja Hamas-Israel sopimus on sen yksi tärkeä osa.
 • Sopimus on siinä määrin tärkeä, että sitä välittävät tahot ovat viestittäneet Palestiinalaishallinnolle että Gazaa koskeva sopimus voidaan tarvittaessa tehdä myös ilman Palestiinalaishallinnon myötävaikutusta.
 • Sekä USA että Israel kuin myös ilmeisesti EU ovat ilmaisseet valmiutensa parantaa gazalasiten elinoloja merkittävällä investointipaketilla (mm suolanpoistolaitos, Gazan sataman eri vaihtoehdot, Gazan hallinnon uudelleenorganisointi sen varmistamiseksi että tukirahat menevät tarkoitettuun kohteeseensa.

Arabivirkailijat niin Egyptistä, Jordaniasta kuin Ramallahistakin ovat vahvistivat aiemmin Israel Hayom julkaisulle että presidentti Donald Trumpin ”vuosisadan diiliksi” kutsuman alueellisen rauhansuunnitelman ensiaskel on Gazan humanitaarisen kriisin ratkaiseminen.

USAn valmisteilla olevaa suunnitelmaa ajetaan läpi Saudi Arabian, Egyptin, Jordanian ja Yhdistyneiden arabiemiraattien toimesta ja tarvittaessa ilman Mahmound Abbasin Palestiinalaishallintoa. Gazan jälkeen edetään muiden Israel-Palestiina konfliktin osa-alueiden suhteen. (Ks lisää Hamas-Israel Hudna jälleen harkinnassa )

Lähteet: Haaretz , The Jerusalem Post  ja  The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center

Aiemmin aiheesta mm:

Intrafada rakoilevan aselevon hidasteena 

Hamas-Israel Hudna jälleen harkinnassa

Op-Ed: Hamas ja Israel 'Cold Peace' sopimukseen

Gaza State Under Construction, West Bank Remains Bystander 

Liite: Hudnan taustaa

Nyt luonnosteltu "Hudna" ei ole aivan uusi asia, silla huhtikuussa 2015 artikkelissani Gaza State Under Construction, West Bank Remains Bystander  ennakoitiin, että Hamas on allekirjoittamassa Israelin kanssa sopimuksen, jossa kahdeksan vuotta jatkunutta Gazan ”saartoa” tulitauon vastikkeeksi helpotetaan. Sopimuksen muita yksityiskohtia ovat mm gazalaisten työssäkäynnin helpottaminen Israelissa, tavaroiden tuonti Kyproksen kautta NATOn valvonnassa Gazan rannikolta kolmen kilometrin päähän valmistuvaan kelluvaan satamaan, tunneleiden kaivun ja rakettien ampumisen lopetus Gazasta Israeliin kahdeksan vuoden ajaksi ja molemminpuolinen vankienvaihto.

Tällöinkin Länsirannalla valtaa pitävä Palestiinalaishallinto – Fatah/PLO – ei ilmoituksensa mukaan ollut informoitu Hamas-Israel –sopimuksesta. Walid Awadh, Palestinian People’s Party/Gaza, vahvisti saaneensa tietoja neuvotteluista mutta niiden sisältöön PLO:lla ei ollut mitään vaikutusta. Hän uudisti PLOn aiemman kannan, että sopimus eristää Gazan Länsirannasta ja Jerusalemista sekä rikkoo Oslon sopimuksesta lähtien vallinneen Gazan ja Länsirannan palestiinalaisten poliittisen yhteyden. Fatahin tiedottaja Osama Qawasmi ihmettelikin Fatahin virallisilla sivuilla, miksi Hamas neuvotteluissa ajoi ennen kaikkea merikäytävää maailmalle mutta jätti kokonaan huomioon ottamatta ns. turvakäytävän luomisen Gazan ja Länsirannan välille.

 

Toinen vanhempaa perua oleva tekijä on Egyptin aktiivinen rooli rauhanvälittäjänä nimenomaan Israelin ja Hamasin kesken. Merkittävin Egyptin usein esittämä aloite on ns. Siinain optio, josta mm Middle East Monitor (MEMO) raport  kertoi 1.9.2014. Kyseessä on Egyptin presidentti Abdel-Fattah el-Sissin tarjous Palestiinalaishallinnolle 620 neliömailista Gazaan rajoittuvaa maa-aluetta vastikkeeksi luopumisesta vuoden 1967 rajalinjojen palautuksesta. Presidentti Abbas tällöin kieltäytyi tarjouksesta. Vastaavanlaisia tarjouksia on Egypti tehnyt jo vuodesta 1956 lukien ja ajatuksena on ollut palestiinalaispakolaisten asuttaminen ko alueelle. Siinai Optio viisinkertaistaisi Gazan nykyisen alueen. Pakolaiskysymyksen ratkaisun ohella optio käsittäisi kyseisen alueen demilitarisoinnin sekä ajatuksen siitä että Länsirannan arabikaupungeille myönnettäisiin autonomia. (Lisää aiheesta artikkelissa Sinai Option again )

Mikäli kahden valtion mallin tiekartan lopultakin todetaan johtavan umpikujaan ja mikäli alueellisiin ratkaisuihin – mm. kolmen valtion malli tai Jordania -optio – ei löydy valmiuksia voi nyt ehkä syntyvä Hamas-Israel sopimus tasoittaa tietä ns ”Cold Peace” (”Kylmä rauha”) ratkaisulle jota itse pidän tällä hetkellä pragmaattisena ja parhaana etenemistienä kohden pysyvämpiä järjestelyjä.

Edelleen pidän hyvinkin mahdollisena, että jos Hamas ja Israel nyt pääsisivät pidempiaikaiseen aselepoon voisi Siinai optio nousta jälleen merkittäväksi mahdollisuudeksi pysyvämpään rauhaan.

kylmän rauhan ratkaisu lähi-itään


Kirjoitus ensinnä ilmestynyt Ariel – Israelista suomeksi verkkojulkaisussa.

arirusila

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ari Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu