"Vuosisadan diili"

Presidentti Donald Trumpin Israel-Palestiina -konfliktin ratkaisuksi valmistelema “vuosisadan diili" tarjoaa Palestiinalaisvaltiolle 85-90% Länsirannasta ja Jerusalemin jaon israelilaisen Channel 13 News reportin  mukaan. Raportti pohjautuu lähteeseen joka on ollut mukana suunnitelman tiedotustilaisuudessa. Valkoinen talo ei enempää kommentoinut raporttia kuin toteamalla sen, kuten aiempien spekulaatioidenkin, olevan epätarkkoja. Varsinaisen suunnitelman julkistamisen odotetaan tapahtuvan kuukausien sisällä Israelin huhtikuun vaalien jälkeen.

Raportin mukaan suunnitelman ydinkohtia ovat seuraavat:

  • Israelin Juudeassa ja Samariassa ns. vihreän linjan takana olevat suuret asutuskeskukset liitetään Israeliin kun taas Israelin lakien mukaan laittomat siirtokunnat/uudisasutukset/setlementit evakuoidaan.
  • Yitzharin ja Itamarin kaltaisia eristäytyneitä uudisasutuksia ei evakuoitaisi mutta niille ei sallittaisi lisärakentamista.
  • Alueliitoksia hyvitetään luovuttamalla vastikkeeksi erikseen määrittelemättömiä alueita Israelista.
  • Jerusalem jaetaan siten, että länsi-Jerusalem ja osia itä-Jerusalemista muodostaa Israelin pääkaupungin ja suurin osa itä-Jerusalemin arabikortteleista muodostaa Palestiinan valtion pääkaupungin.
  • Israelilla on suvereniteetti koskien Jerusalemin vanhaa kaupunkia ja sen välittömiä alueita, Temppelivuorta ja itkumuuria mutta sitä hallinnoidaan yhdessä palestiinalaisten, jordanialsten ja mahdollisesti muiden maiden kanssa.

Raportin mukaan Valkoinen talo odottaa Palestiinalaisten hylkäävän suunnitelman sitä julkistettaessa koska Palestiinalaishallinto on katkaissut yhteydet Yhdysvaltoihin ja se on ilmoittanut vastustavansa mitä tahansa suunnitelmaa Trump sitten esittääkin. Israelin Valkoinen talo odottaa suhtautuvan suunnitelmaan myötämielisemmin.

Länsirannalla Ramallahin pohjoispuolella sijaitsevan ortodoksijuutalaisten Beit El kaupungin paikallisjohtaja Shai Alon kiitti Jerusalem Postin mukaan Yhdysvaltain presidenttiä monista aikaansaannoksista mutta totesi tämän suunnitelman olevan täynnä aukkoja ja vastustavansa sitä. Alonin mukaan aluevaihdot ja rakentamisen jäädyttäminen eivät tule kyseeseen ja kaupunki keskittyy vahvistumaan ja rakentamaan asuntoja kymmenille tuhansille juutalaisperheille. Myöskään Jerusalemin jako ei tule kyseeseen.

 

Op-Ed arvioni

Raportin mukaiset alueluovutukset yli kaksinkertaistaisi Palestiinalaishallinnon nyt osin tai kokonaan hallinnoimat alueet A ja B eli Palestiinalaisvaltio omaisi sopimuksen jälkeen 85-90% Länsirannasta. Tarjous on kuitenkin pienempi kuin Ehud Olmertin vuonna 2008 tekemä tarjous joka olisi pitänyt Israelilla vain 6.3% Juudeasta ja Samariasta jonka ohella 5.8% Länsirannan alueesta olisi korvattu alueluovutuksin. Edelleen Olmert tarjosi Jerusalemin Vanhan kaupungin asettamista kansainväliseen hallintaan. Tämän ehdotuksen Abbas hylkäsi.

Olmertin esitys aluejaoksi vuonna 2008.

Puolustuksensa takia Israel ei välttämättä tarvitse kaikkia nyt hallitsemiaan alueita sillä vahvistamattomien tietojen mukaan muutama vuosi sitten päättyneissä rauhantunnusteluissa Israelin ja Palestiinalaishallinnon sotilaskomentajat pääsivät yhteisymmärrykseen siitä että IDF vetäytyisi Jordanjoen laaksosta 10-15 vuodessa osana laajempaa Israelin vetäytymistä Länsirannalta.

Raportin tiedot pohjaavat vain yhteen lähteeseen joten sen luotettavuus on kyseenalainen. En pidä lainkaan mahdottomana etteikö suunnitelma sisällä nyt kerrottuja elementtejä, toisaalta kyse voi olla yhdestä koepallosta jolla halutaan testata vielä kehitteillä olevia ideoita. Nyt esitetyt yksityiskohdat eroavat siitä luonnoksesta, jonka saudiviranomaiset välittivät Palestiinalaishallinnolle keväällä 2018.  Tämä 35 sivuinen dokumentti mm ei jakanut Jerusalemia vaan esitti uuden Jerusalemin rakentamista arabialueille nykyisen Jerusalemin rajojen taa ja sen yhdistämistä kulkuväylällä Temppelivuorelle.

Se mitä Trumpin suunnitelma kokonaisuudessaan pitää sisällään lienee maailmassa vain kolmen henkilön tiedossa. Nämä henkilöt ovat Trumpin asiaa valmisteleva ydintiimi eli Jared Kushner (vävy), Jason Greenblatt (erityisasiantuntija) ja David Friedman (USAn Israelin suurlähettiläs).  Suunnitelman on lisäksi annettu ymmärtää olevan toteuttamista varten eikä niinkään neuvottelupohja.

Oman näkemykseni mukaan Trumpin suunnitelma ei ole julkistamista vailla oleva asiakirja vaan jatkuvasti ajassa elävä eri intressiryhmillä testattava luonnostelma jossa lisäksi on eri vaiheissa olevia osioita.  Yksi tällainen osakokonaisuus on nähdäkseni vuoden 2018 lopulla kehitetty ja nyt jo toteutusvaiheessa oleva aseleposopimus Hamasin ja Israelin kesken sekä siihen liittyvä investointipaketti.  Itse suunnitelman sisällön olettaisin pääpiirteissään noudattavan ns. "Clintonin parametrejä" joihin osapuolet aiemmissa rauhanprosesseissa ovat jo olleet myöntyväisiä. 

Uutena piirteenä Trumpin suunnitelma omannee voimakkaan alueellisen näkökulman pohjaten Israeliin aiempaa myötämielisemmin suhtautuvien arabivaltioiden tukeen.  Nähdäkseni on todennäköistä, että suunnitelma aiemmista poiketen pitää sisällään mahdollisuuden toteuttaa "vuosisadan diili" jopa ilman Palestiinalaishallinnon tukea.  Diilin toteutusta on tehostettavissa taloudellisin keinoin jota mahdollisuutta Saudi Arabia on tiettävästi jo väläyttänyt keskustellessaan Palestiinalaishallinnon kanssa.  Toisaalta Palestiinalaishallinnon voi olla vaikeaa lähitulevaisuudessa sopia mitään diiliä sisällöstä riippumatta sillä Palestiinalaishallinto/Fatah lienee suhteellisen toimintakyvytön taistellessaan sisäisesti asemistaan nykyisen presidentti Abbasin lähiaikoina tapahtuvan poistumisen jälkeen. Tilanne on edelleen nähdäkseni suosiollinen – Trumpin suunnitelmasta riippumatta – myös Israelin yksipuolisille toimille mielellään konstruktiivisen unilateralismin pohjalta. 

 solutions


.Kirjoitus on julkaistu ensinnä Ariel-Israelista suomeksi -verkkosivustolla

arirusila
Vasemmistoliitto Jyväskylä

Olen blogisti Jyväskylästä. Aihepiireistä minua kiinnostavat konfliktit,geopolitiikka ja tarinoiden toinen puoli ja alueista Balkan ja lähi-itä. Pääblogini on englanninkielinen Conflicts By Ariel Rusila - http://arirusila.wordpress.com . Olen myös käynnistänyt Israelia suomeksi taustoittavan Ariel -sivuston - http://arielfi.wordpress.com . Mottoni "The Other Side of Story" mukaisesti en pyri esittämään neutraalia ikuista totuutta jostakin asiasta vaan oman näkökulmani siihen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu